Wij. Rijswijk

/Wij. Rijswijk

About Wij. Rijswijk

This author has not yet filled in any details.
So far Wij. Rijswijk has created 76 blog entries.

Leden Wij. stemmen unaniem in met hoofdlijnenakkoord

Wij. Rijswijk stapt definitief in een college met Groenlinks, VVD en D66, als het aan de leden van Wij. ligt. De leden hebben daarmee ingestemd op de Algemene ledenvergadering. Hier werden het bereikte onderhandelingsresultaat, de wethouderskandidaat en de portefeuille verdeling gepresenteerd.

Ambitieus akkoord
“Onze invloed als Wij. is duidelijk zichtbaar in het akkoord dat stevig inzet op participatie, verbetering van de dienstverlening, een sociale paragraaf bevat en ambitieus is op gebied van duurzaamheid en economie”, aldus beoogd fractievoorzitter Marja Pelzer. Samen met Arnout Timmerman en Bjorn Lugthart voerde zij de onderhandelingen.

Elkaar de ruimte gunnen
“De sfeer tijdens de onderhandelingen was goed en iedereen gunde elkaar de ruimte”, aldus Pelzer. “Tijdens de onderhandelingen was er vertrouwen dat we er niet alleen nu uit zouden komen, maar ook de komende jaren een stabiel bestuur kunnen vormen dat onze kiezers goed vertegenwoordigt.

Inwoners laten meebeslissen
Het liefst zien we dat de hele raad akkoord gaat met een geheel andere wijze van besluitvorming. Inwoners mogen werkelijk meebeslissen in plaats van meepraten als het aan Wij. ligt.  Daarnaast moet het niet gaan over coalitie vs oppositie maar over wat we in wisselende coalities kunnen bereiken voor Rijswijk. Dat betekent ook een andere werkwijze van de raad. Daar gaan we ons de komende 4 jaar keihard voor inzetten.”

Het nieuwe college wordt officieel geïnstalleerd worden op 29 mei.

Bron: Rijswijk.tv

Leden Wij. stemmen unaniem in met hoofdlijnenakkoord 2018-05-22T17:21:19+00:00

Wij. steekt handen uit de mouwen

Wijkcentrum De Ottoburg in de Esdoornstraat wordt verbouwd. Dat was hard nodig. Maar de Weggeefwinkel zat weken in de rommel, dus moest ze dicht. Het team wil graag weer open en al dagen zijn ze hard aan het werk met inruimen. De vrijwilligers van WIJ. kwamen vandaag helpen. “Onze vrijwilligers en raadsleden blijven actief, óók na verkiezingstijd. Vandaag hielpen we de Weggeefwinkel. En wat moest er nog veel gebeuren… Ook in Rijswijk maken velen handen gelukkig licht(er) werk.”

Bron: Rijswijk.tv

Wij. steekt handen uit de mouwen 2018-05-21T22:28:07+00:00

Leden Wij. Rijswijk unaniem akkoord met deelname aan College

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Wij. Rijswijk werd duidelijk dat het voornemen van de partij om samen met Groenlinks, VVD en D66 deel te nemen aan het College unaniem wordt gesteund door de leden. Naar verwachting wordt het nieuwe college officieel geïnstalleerd op 29 mei.

Bij de ALV van Wij. gingen de aanwezige leden unaniem akkoord met het bereikte onderhandelingsresultaat,  wethouderskandidaat Bjorn Lugthart en de portefeuille verdeling. “Onze invloed als Wij. is duidelijk zichtbaar in het akkoord dat stevig inzet op participatie, verbetering van de dienstverlening, een sociale paragraaf bevat en ambitieus is op gebied van duurzaamheid en economie”, aldus beoogd fractievoorzitter Marja Pelzer. Samen met Arnout Timmerman en Bjorn Lugthart voerde zij de onderhandelingen.

Er was de afgelopen week veel kritiek vanuit de oppositie over de meedenksessies. In een persbericht zegt Wij.: “Het liefst zien we dat de hele raad akkoord gaat met een geheel andere wijze van besluitvorming. Inwoners mogen werkelijk meebeslissen in plaats van meepraten als het aan Wij. ligt. Daarnaast moet het niet gaan over coalitie versus oppositie maar over wat we in wisselende coalities kunnen bereiken voor Rijswijk. Dat betekent ook een andere werkwijze van de raad. Daar gaan we ons de komende 4 jaar keihard voor inzetten.”

Bron: Rijswijks Dagblad

Leden Wij. Rijswijk unaniem akkoord met deelname aan College 2018-05-21T22:25:32+00:00

Leden stemmen unaniem in met hoofdlijnenakkoord

Wij. Rijswijk stapt definitief in een college met Groenlinks, VVD en D66, als het aan de leden van Wij. ligt. De leden hebben daarmee ingestemd op de Algemene ledenvergadering. Hier werden het bereikte onderhandelingsresultaat, de wethouderskandidaat en de portefeuille verdeling gepresenteerd.

“Onze invloed als Wij. is duidelijk zichtbaar in het akkoord dat stevig inzet op participatie, verbetering van de dienstverlening, een sociale paragraaf bevat en ambitieus is op gebied van duurzaamheid en economie”, aldus beoogd fractievoorzitter Marja Pelzer. Samen met Arnout Timmerman en Bjorn Lugthart voerde zij de onderhandelingen.

“De sfeer tijdens de onderhandelingen was goed en iedereen gunde elkaar de ruimte”, aldus Pelzer. “Tijdens de onderhandelingen was er vertrouwen dat we er niet alleen nu uit zouden komen, maar ook de komende jaren een stabiel bestuur kunnen vormen dat onze kiezers goed vertegenwoordigt.

Het liefst zien we dat de hele raad  raad akkoord gaat met een geheel andere wijze van besluitvorming. Inwoners mogen werkelijk meebeslissen in plaats van meepraten als het aan Wij. ligt.  Daarnaast moet het niet gaan over coalitie vs oppositie maar over wat we in wisselende coalities kunnen bereiken voor Rijswijk. Dat betekent ook een andere werkwijze van de raad. Daar gaan we ons de komende 4 jaar keihard voor inzetten.”

Het nieuwe college zal officieel geïnstalleerd worden op 29 mei.

Leden stemmen unaniem in met hoofdlijnenakkoord 2018-05-20T14:22:41+00:00

Veel belangstelling voor meedenksessie hoofdlijnenakkoord

Wat vinden Rijswijkers belangrijk voor hun stad? Die vraag stond centraal tijdens de meedenksessie op 16 mei in de Broodfabriek, waarvoor heel Rijswijk was uitgenodigd.

Onderwerp van gesprek waren de ambities uit het hoofdlijnenakkoord van de coalitie partijen. Ruim 180 mensen bezochten de bijeenkomst, waarbij inwoners en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd waren. Samen met de kandidaat wethouders dachten ze na over de toekomst van Rijswijk.

Samenwerken met de stad is de belangrijkste ambitie in het hoofdlijnenakkoord. Het toekomstige college wil inwoners en maatschappelijke partijen betrekken bij de thema’s die de komende vier jaar richtinggevend zijn voor de stad Rijswijk. In het hoofdlijnenakkoord zijn ruimtelijke, sociale, maatschappelijke en bestuurlijke ambities geformuleerd, zoals leefbaarheid, wonen, mobiliteit, groen, sociaal domein, sport, economie en werk, welzijn, veiligheid, onderwijs, cultuur, Huis van de Stad, duurzaamheid en dienstverlening. Tijdens de meedenksessie konden de aanwezigen aangeven wat zij van deze thema’s vonden en suggesties en aanvullingen meegeven aan het toekomstige college.

Samenwerken

“Rijswijk maken we samen” was de stelling waar de aanwezigen op konden reageren. Nagenoeg iedereen was het daar mee eens. Daarvoor is het nodig om goed naar elkaar te luisteren. Per thema konden de aanwezigen met de toekomstige wethouders in gesprek aan de hand van ‘bouwstenen’: kartonnen doosjes waar zij hun opmerkingen en suggesties voor het nieuwe college op konden schrijven. Hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt. Een breed scala aan onderwerpen kwam ter sprake, waaronder bijvoorbeeld In de Bogaard, duurzaamheid, subsidieregelgeving en dienstverlening.

Vervolg

Het toekomstige college zal de input van de avond meenemen bij de uitwerking van het college werkprogramma. Voor degenen die niet bij de avond aanwezig konden zijn of nog aanvullende opmerkingen hebben, is er de mogelijkheid om tot 1 juni mee te doen aan een digitale enquête. Deze enquête is hier te vinden(externe link).

Bron: Rijswijk

Veel belangstelling voor meedenksessie hoofdlijnenakkoord 2018-05-17T20:47:17+00:00

Hoofdlijnen akkoord

De ideeën van Wij. komen duidelijk terug in het collegeakkoord! Dit markeert het begin van een nieuwe bestuursperiode waarin we o.a. de dienstverlening aan inwoners gaan verbeteren en waar participatie het uitgangspunt is. Want “Rijswijk maken we samen”.

Een goed begin is het halve werk en daarom geven we je de kans om mee te denken over onze plannen voor de komende vier jaar. Aanmelden kan hier.

Samen met D66 Rijswijk, GroenLinks Rijswijk en VVD Rijswijk én vooral samen met de Rijswijkers gaan we voor verbinding, duurzaamheid en een verantwoord bestuur. Nogmaals bedankt voor je stem. We gaan voor je aan de slag!

Hoofdlijnen akkoord 2018-05-11T11:45:13+00:00

Kandidaat-wethouders bekend; hoofdlijnenakkoord getekend voor nieuw college

GroenLinks, VVD, D66 en Wij. hebben op woensdagavond 25 april een hoofdlijnenakkoord getekend dat de basis legt voor het nieuwe college in Rijswijk. Het akkoord is gereed om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, de inwoners en maatschappelijke instellingen. De onderhandelingen hebben binnen drie weken geresulteerd in een hoofdlijnenakkoord en draagt de titel “Rijswijk maken we Samen!”.

De bij het akkoord betrokken partijen hebben de volgende kandidaat-wethouders voordragen: 

Marloes Borsboom-Turabaz – GroenLinks Rijswijk 

Björn Lugthart-Wij. Rijswijk 

Jorke van der Pol – VVD Rijswijk 

Armand van de Laar – D66 Rijswijk. 

Op 5 april lichtte verkenner Sjaak van der Tak zijn verslag van de verkenning toe. In dit verslag beval hij aan de programmatische onderhandelingen en de formatie te starten met de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Van der Tak: “Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen. Zij zijn met open vizier het proces ingegaan en hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.” 

Constructieve samenwerking
Het is vanuit het vertrouwen op de constructieve basishouding dat ook in een nieuwe bestuursperiode partijen elkaar weten te vinden en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Dat begint met een hoofdlijnenakkoord, waarbij de mogelijkheid bestaat voor partijen die niet mee onderhandelen alsnog hun inbreng te doen.  Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor een samenlevingsakkoord. Dit komt tot stand met de inbreng van de samenleving in al haar geledingen. Dit sluit aan op de ambitie de samenleving meer te betrekken.   Binnenkort vindt een stadsbijeenkomst met inwoners en stakeholders plaats, waarbij hun input wordt opgehaald voor het verder uitwerken van het college werkprogramma. Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad en college krijgen oplossingen een duurzaam karakter. We maken zo Rijswijk klaar voor de toekomst.  

De verdeling van de portefeuilles van de wethouders  

Marloes Borsboom-Turabaz GroenLinks (1e loco-burgemeester)

 • Duurzame Stadsontwikkeling
 • Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu
 • Inrichting openbare ruimte
 • Dierenwelzijn
 • Cultuur
 • Projectwethouder
 • Implementatie Omgevingswet (1eportefeuillehouder) 
 • Beatrixlaan (2eportefeuillehouder) 
 • RijswijkBuiten (1e portefeuillehouder)  
 • Huis van de Stad (2ePortefeuillehouder) 

 Björn Lugthart – Wij. (2e loco-burgemeester)

 • Volksgezondheid
 • Sport (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Welzijn
 • Verkeer & Vervoer
 • Dienstverlening (incl. P&O)
 • Economische Dienstverlening richting ondernemers
  (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme) 
 • Projectwethouder
 • Huis van de Stad (1ePortefeuillehouder) 
 • Beatrixlaan (1eportefeuillehouder) 
 • In de Bogaard (2eportefeuillehouder) 
 • Uitwerking gebiedsvisie PPP (2eportefeuillehouder) 

Jorke van der Pol – VVD (3e loco-burgemeester)

 • Sociaal Domein
 • Werk & inkomen 
 • Wmo 
 • Armoede 
 • Jeugdzorg
 • Subsidiebeleid en –verordening
 • Financiën (incl. Eneco)

Armand van de Laar – D66 (4e loco-burgemeester) 

 • Economische bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid)
 • Grondzaken
 • Stadsbeheer
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Projectwethouder
 • Uitwerking gebiedsvisie PPP (1eportefeuillehouder) 
 • In de Bogaard (1eportefeuillehouder) 
 • Implementatie Omgevingswet (2eportefeuillehouder) 
 • RijswijkBuiten (2e portefeuillehouder) 

Hoofdfoto is van de vier kandidaat-wethouders, van links naar rechts: Armand van de Laar, Marloes Borsboom-Turabaz, Jorke van der Pol en Björn Lugthart. Op de tweede foto, de onderhandelaars met de verkenner Sjaak van der Tak in hun midden. Om de tafel zitten vanaf links gezien: Armand van de Laar, Constantijn Dolmans, Marja Pelzer-Vooijs, Björn Lugthart, Sjaak van der Tak, Marloes Borsboom-Turabaz, Marieke Alberts, Coen Sleddering en Jorke van der Pol.

Foto’s: Erwin Dijkgraaf.

Kandidaat-wethouders bekend; hoofdlijnenakkoord getekend voor nieuw college 2018-04-28T13:18:22+00:00

Rijswijk heeft nieuw college met vier partijen

RIJSWIJK – GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Rijswijk hebben donderdag hun handtekeningen gezet onder een hoofdlijnenakkoord. Dat vormt de basis voor een nieuw college in de gemeente Rijswijk.

De partijen hadden drie weken onderhandelen nodig om tot het akkoord met de titel ‘Rijswijk maken we samen!’ te komen. De afspraken worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad, de inwoners en de maatschappelijke instellingen. Zij kunnen de komende tijd nog hun inbreng doen.

‘Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen’, vertelt verkenner Sjaak van der Tak. ‘De partijen zijn met open vizier het proces ingegaan. Ze hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen, waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.’

Portefeuilles verdeeld

In het hoofdlijnenakkoord hebben de partijen ook de portefeuilles verdeeld en zijn er kandidaat-wethouders voorgedragen. Het gaat om Marloes Borsboom-Turabaz (GroenLinks) op onder meer Duurzame stadsontwikkelingen en Cultuur, Bjorn Lugthart (Wij.Rijswijk) op Volksgezondheid, Sport en Verkeer, Jorke van der Pol (VVD) op Sociaal domein, Subsidiebeleid en Financiën, en Armand van de Laar (D66) op Economische bedrijvigheid, Wonen en Onderwijs.

Bron: Omroep West

Rijswijk heeft nieuw college met vier partijen 2018-05-01T21:54:12+00:00

Wij(k)vertegenwoordigers in iedere wijk

Wij. vindt dat de mooiste en beste ideeën van jou komen. Daarom geven wij jou ruimte om mee te denken en beslissen over wat voor jou belangrijk is. Wij zien de stad zoals jij die ziet. Als jij je voordeur opent begint daar jouw stad, jouw woonomgeving. Omdat jij weet wat er in jouw omgeving speelt wordt de stad beter als jij er invloed op hebt. Door samen te werken ben jij mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het resultaat. Daarom moeten verantwoordelijkheden aan de wijken worden overgedragen, zodat jij invloed op jouw directe woon- en leefomgeving kan uitoefenen. Jouw stad begint immers bij jouw voordeur!

In iedere wijk hebben wij Wij(k)vertegenwoordigers. Wil je helpen en ook wij(k)vertegenwoordiger worden? Neem contact met ons op.

Wij(k)vertegenwoordigers in iedere wijk 2018-04-20T16:57:23+00:00

Sjaak van der Tak adviseert GroenLinks, D66, VVD en WIJ.

 

Donderdagavond 5 april heeft verkenner Sjaak van der Tak in een openbare bijeenkomst een toelichting gegeven op zijn verslag van de verkennende fase in de coalitievorming. Hij adviseert voor het verdere en de volgende fase van programmatische onderhandelingen en de formatie, de fractie van GroenLinks de leiding te geven om de andere partijen D66, VVD en WIJ. uit te nodigen
Sjaak van der Tak adviseert GroenLinks, D66, VVD en WIJ. 2018-04-06T12:49:33+00:00