Nieuws

/Nieuws

Lugthart: geen betere zorg met 24-uurs huisartsenpost in Rijswijk

Een huisartsenpost in Rijswijk die 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend is, zorgt niet voor betere of bereikbaardere zorg, concludeert wethouder Björn Lugthart (Volksgezondheid). Wel ziet hij een mogelijke samenwerking met de huisartsenpost Delft. Hij sprak met SMASH, de organisatie die ook in Rijswijk de huisartsenzorg buiten praktijkuren verzorgt.

Ook Lugthart vond het idee van een Rijswijkse 24-uurs huisartsenpost in eerste instantie sympathiek. Naar aanleiding van de politieke discussie over een 24-uurs huisartsenpost is hij daarom met alle betrokkenen om tafel gegaan, om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.

Grote bezwaren
Uit overleg met deskundigen van SMASH blijkt dat een Rijswijkse 24-uurs huisartsenpost geen logische beslissing zou zijn. Zo’n post is namelijk bedoeld voor klachten die zo ernstig zijn dat ze niet tot het volgende spreekuur kunnen wachten. Dan is het beter om in de directe nabijheid van een spoedeisende hulp (SEH) te zitten, zodat mensen ook direct de benodigde behandeling kunnen krijgen. Met een post in Rijswijk zouden veel mensen alsnog naar een ziekenhuis moeten worden doorgestuurd.
De deskundigen geven bovendien aan dat een huisartsenpost alleen bemand wordt door Rijswijkse huisartsen. Als deze huisartsen samen de nacht- en weekenddiensten moet vullen heeft dit gevolgen voor de openingsuren van de eigen praktijk. Een huisarts die uit nachtdienst komt, kan ’s ochtends niet het spreekuur in.

Online discussies
Daarnaast komt de bereikbaarheid in het geding, omdat er voor Rijswijk tijdens de nacht- en avonddiensten maar één huisarts beschikbaar is, terwijl dit nu in principe drie huisartsenposten (Bronovo, MCH Westeinde en HAGA ziekenhuis) zijn. Ook zouden de extra kosten die een nieuwe post met zich meebrengt door de verzekeraars weer op de verzekerden verhaald worden.
Lugthart heeft ook de online discussies in Rijswijk gevolgd over dit onderwerp. “De onrust die dit onderwerp bij Rijswijkers heeft veroorzaakt moet worden weggenomen. Goede zorg zou het uitgangspunt moeten zijn, niet of je een leuk verkiezingspunt denkt te hebben.”

Huisartsenpost in Delft
Lugthart heeft in het gesprek met SMASH aangegeven dat het wenselijk zou zijn dat Rijswijkers ook bij de huisartsenpost in Delft terecht kunnen. Dat dit nu niet zo is, komt doordat Rijswijkse huisartsen zijn aangesloten bij SMASH (Den Haag) en niet bij de Huisartsenpost Delft (HAP). Voor delen van Rijswijk, zeker voor de nieuwe wijk RijswijkBuiten, is Delft echter dichterbij. Bovendien zijn veel Rijswijkers al patiënt zijn bij het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft. SMASH gaf hierop aan met de HAP in overleg te willen, zodat dit wel mogelijk wordt. “Als dat zou lukken gaat de bereikbaarheid van zorg voor Rijswijkers wél omhoog,” aldus Lugthart.

Bron: Rijswijkse krant

Lugthart: geen betere zorg met 24-uurs huisartsenpost in Rijswijk 2018-03-14T15:05:27+00:00

Zorgaanbieders enthousiast over werkwijze Wij.

Wij. Rijswijk heeft voor de komende bestuursperiode, samen met zorgleveranciers én hun cliënten een visie opgesteld over zorg in Rijswijk. Daarmee geeft de beweging een voorproefje van haar werkwijze, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds vaker de kans krijgen om zelf mee te beslissen over thema’s in de stad.

“We hopen dat deze werkwijze wordt doorgezet en dat de hele gemeenteraad zich hierbij aansluit”, zegt Barbara Berkelaar van Stichting Perspektief, die bij de bijeenkomst aanwezig was. “Op deze manier wordt iedereen die belang heeft bij het thema zorg betrokken. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen plannen te maken, komen we tot de beste ideeën en oplossingen!” Marja Pelzer: “De organisaties hebben bijvoorbeeld afgesproken om oud-cliënten als ervaringsdeskundige aan te nemen!”

“De mensen maken de stad, niet de gemeente”, verduidelijkt Lugthart. “We gaan inwoners niet alleen online betrekken, maar gaan ook samen ‘rond de tafel’. Zo maken we politiek pas écht persoonlijk en bereikbaar. Dat het werkt, is al bewezen in andere gemeenten. Natuurlijk passen we de werkwijze, in samenspraak met inwoners, aan op de specifieke situatie in Rijswijk. Samen beslissen, daar gaat het om!”

Bron: de Rijswijkse Krant

Zorgaanbieders enthousiast over werkwijze Wij. 2018-02-28T19:23:35+00:00

Wij. brengt warmte en positiviteit in Rijswijk

De nieuwe politieke beweging Wij. leverde op Valentijnsdag maar liefst 200 hartjesballonnen af bij veel gelukkige ontvangers in bijna alle Rijswijkse wijken. Inwoners konden via de website van de partij een ballon aanvragen die de ‘Cupido-Express’ vervolgens, voorzien van persoonlijke boodschap, aan huis afleverde. Dat bezorgde veel mensen een grote glimlach.

“Buren bedankten elkaar voor de hulp en mensen verklaarden elkaar de liefde”, vertelt Cheryl Mauer. “Ook staken Rijswijkers elkaar een hart onder de riem. Zo werden er bijvoorbeeld veel ballonnen besteld voor ouders en naasten die een zware tijd achter de rug hebben gehad. Dat was erg mooi om te zien.”

“Ook de bewoners van zorginstelling Middin hebben we verrast met ballonnen”, aldus een enthousiaste lijsttrekker Björn Lugthart. “Op hun site staat: ‘Wij. kijken naar wat wél kan!’ en dat past perfect bij onze gedachte! De bewoners ontvingen ons met luid gejuich en geklap! De actie was een groot succes!”

Wij. bedankt alle deelnemers aan de actie. Samen maken we Rijswijk een stuk warmer en positiever. Zo ben jij! De kracht van Wij..

Bron: Rijswijk.tv

Wij. brengt warmte en positiviteit in Rijswijk 2018-02-15T09:53:34+00:00

Wij. komen er aan.

Wat begon als een spontane beweging van betrokken mensen ontketende een golf aan enthousiastelingen. Met als gevolg de officiële oprichting van Wij.

Wij, als beweging gestart in februari rondom wethouder Björn Lugthart, is sinds vandaag officieel de vereniging Wij. Maandag passeerde de akte van oprichting de notaris en daarmee kan Wij. als beweging ook meedoen aan de verkiezingen.

“Onze club begint steeds meer vorm te krijgen”, zegt Pascal Calabro, vanaf vandaag officieel voorzitter van Wij. Calabro: “Wij groeit zo snel in aantal mensen en in ideeën, dat Wij. niet anders kon dan formaliseren. Vanaf het  moment dat Wij de aandacht van de media trok kwamen er veel reacties van Rijswijkers die mee wilden doen, hun steentje wilden bijdragen of adviezen hadden”.

Het nieuwe bestuur gaat nu aan de slag om een  selectiecommissie aan te stellen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Calabro: “Met zo’n grote groep enthousiaste mensen hebben Wij. een grote uitdaging. Er zijn meer geschikte mensen dan dat er zetels in de gemeenteraad zijn, maar dat is meer een luxe probleem”, lacht hij. “Gelukkig zijn Wij. van mening dat de samenleving niet wordt gemaakt in de raadszaal maar in de Rijswijkse wijken en buurten! Veel mensen willen een bijdrage leveren anders dan een stoel in de gemeenteraad!”

Wij. gaat uit van directe betrokkenheid.

Het DNA van Wij. laat zich kenmerken door Empowerment, zelf doen. Inwoners hebben invloed op hun wijken en buurten, meer invloed zelfs dan dat velen denken. In de toekomst wil Wij. dat die invloed veel beter tot zijn recht komt. Belangrijke besluiten worden voorbereid met inwoners. Die inwoners krijgen zelf ook veel meer ruimte voor hun eigen ideeën. De gemeenteraad wordt kaderstellend en de uitvoering komt in de stad. Dat is de visie van Wij.! Uiteindelijk zijn wij, Rijswijk! Iedereen die op die manier in het leven staat  dagen we uit om ook mee te doen. Sluit je aan!

Wij. komen er aan. 2017-09-06T19:04:39+00:00

Wij. doet mee!

Met minder dan 300 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt Wij haar bestaan bekend. Wij, mensen met passie: voor mensen, voor Rijswijk. Mensen die iets willen bijdragen en die erin geloven dat je met een positieve insteek het meest bereikt.

Een grote groep Rijswijkers doet mee. Het zijn Rijswijkers die zich niet herkennen in de bestaande lokale partijen en tegelijkertijd niet aan de kant willen blijven staan. Jaleesa Lubis: “Wij hebben elkaar gevonden, omdat we ons allemaal inzetten voor Rijswijk. Dat doen we samen met een wethouder die dezelfde passie voor de stad heeft.”

Wethouder Björn Lugthart is sinds december partijloos, maar de gemeenteraad wilde hem raadsbreed aanhouden als wethouder, een mooi compliment. Lugthart: “Talloze Rijswijkers hebben mij laten weten dat zij graag zagen dat ik doorging en dat ik op hun steun kon rekenen als ik dat zou doen. Lang heb ik getwijfeld over een nieuwe partij. Want er zijn er al zoveel in Rijswijk. Die vraag heb ik ook teruggelegd bij de mensen die samen met mij echt iets anders voor Rijswijk willen. Allen gaven ze aan zich niet thuis te voelen bij de andere lokale partijen. Rijswijk heeft iets nieuws nodig. We willen werken aan een Rijswijk waar we ook in de toekomst allemaal trots op kunnen zijn!”

Mohamed El Majjaoui: “Het is tijd de boel eens flink op te schudden en met nieuw elan politiek te bedrijven, voor de stad en haar inwoners. Met vol vertrouwen en overtuiging gaan WIJ hiermee aan de slag

Wij, wat voor partij is dat?

Wij is op dit moment druk bezig haar ideeën op te schrijven in een manifest. Wij zet zich in voor een fatsoenlijke samenleving, waarbij oude barrières doorbroken worden. Een partij die er voor alle Rijswijkers is en beslissingen neemt in het algemeen belang.

Wij. doet mee! 2017-09-08T16:36:12+00:00

Wij. op Twitter

Wij. op Twitter 2017-09-08T16:36:50+00:00