fbpx

ANBI

ANBI status

Wij. Rijswijk heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Doelstelling
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners van de gemeente Rijswijk. De vereniging wil dit bereiken door deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Rijswijk. Het doel van de vereniging is het overstijgen van de traditionele breuklijnen van links-rechts binnen de politiek in Rijswijk. Wij. Rijswijk streeft naar een samenleving waarin de inwoner van Rijswijk centraal staat bij politieke keuzes.

De partij tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:

  • het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen via de media;
  • het propageren van haar politieke uitgangspunten zoals die in haar ‘Plannen van de stad 2022-2026’ en aanvullende nota’s zijn verwoord;
  • het beleggen van bijeenkomsten;
  • het deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk;
  • het onderhouden van banden met gelijkgestemde nationale en internationale politieke partijen en organisaties;
  • alle overige wettelijke middelen die het doel van de partij kunnen dienen.

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur vindt u hier.

De bestuursleden van Wij. Rijswijk ontvangen geen beloning anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan
Het Beleidsplan Wij. Rijswijk 2022-2026

(contact)gegevens Wij. Rijswijk
Treft u hier.

Naam
Wij. Rijswijk

RSIN
857909964

Contactgegevens
Wij. Rijswijk
Zwenkgrasstraat 12

2288 HC Rijswijk