fbpx

Wij. Rijswijk

Home/Wij. Rijswijk

Over Wij. Rijswijk

Wij. Rijswijk stelt zich ten doel de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij hun stad en wijk te vergroten en een omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad en samenleving waar het prettig en gezond wonen, werken en recreëren is. Daarbij wil Wij. mensen betrekken, inspireren en uitdagen om samen te werken en zelf actief een bijdrage te leveren. Wij. bouwt bruggen in de samenleving, focust op positiviteit en bevordert daarbij het 'Wij-gevoel' door het omarmen van gemeenschappelijke waarden en ambities; zowel binnen als buiten de lokale politiek. De politieke beweging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door: het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen; inwoners te betrekken bij de besluitvorming in hun stad; actieve communicatie over besluitvorming en gemeentelijk beleid; mensen van verschillende achtergronden, wijken, generaties, culturen en (geloofs)overtuigingen dichter bij elkaar te brengen en onderling begrip te vergroten; inwoners en (vrijwilligers)organisaties te waarderen die een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking; het uitdragen van politieke en maatschappelijke overtuigingen zoals verwoord in de allianties en aanvullende nota's. ---

Grote ergernis zwerfafval aanpakken 

Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen in Nederland. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens. “Met de lente voor de deur maken veel Rijswijkers gebruik van de parken en bossen die Rijswijk rijk is. Maar wat duidelijk te zien is, is dat Rijswijkers de prullenbakken moeizaam kunnen vinden,” stelt Danny van Dam van Wij. Rijswijk. 

“Wij ontvangen veel klachten dat er weinig prullenbakken zijn in de parken en wijken.”  Van Dam vraagt namens Wij. Rijswijk – niet voor het eerst – om aandacht voor de verdeling van prullenbakken. “Met de juiste bak op de juiste plek zorgen we ervoor dat er minder afval op straat of in de natuur achterblijft. Of beter gezegd: we maken het de mensen gemakkelijk om hun afval wel gewoon even in de bak te gooien. De rest is en blijft mentaliteit.”

Marinka Koornneef, wijkvertegenwoordiger RijswijkBuiten, ziet in veel wijken dat buurtbewoners overlast ervaren. “Ik organiseer daarom regelmatig schoonmaakacties in de Rijswijkse buurten. “Je ziet dat veel buurtbewoners en vrijwilligers van Wij. Rijswijk graag meehelpen om hun buurt een stukje schoner te maken. Wij combineren ontmoeten, bewegen en opruimen. Inmiddels heeft onze maandelijkse actie ook een naam gekregen, WOW. Dit staat voor Wandelen en Opruimen in de Wijk (WOW)”, zegt Marinka trots. 

Tijdens een WOW in de Muziekbuurt viel het wijkvertegenwoordiger Stefan Boom (Wij.) op dat er bij de bankjes geen prullenbakken staan. “We hebben in de Muziekbuurt al jaren een mooie mozaïekbank op de kruising Harpsingel met de Admiraal Helfrichsingel. Regelmatig zie ik mensen lunchen op dit bankje. Ook is er veelvuldig zwerfafval te vinden. Een prullenbak op deze plek kan dat wellicht voorkomen.” 

De gemeente Rijswijk heeft aangeven een afvalbakkenplan op te stellen. Wij. Rijswijk hoopt dat het plan nog voor de zomer wordt uitgevoerd. Eerder vroeg de partij al om meer bakken in de parken.

Grote ergernis zwerfafval aanpakken 2021-04-11T13:59:32+00:00

Investeren in bereikbaarheid Rijswijk

Bereikbaarheid, leefbaarheid en mobiliteit staan hoog op de agenda bij de gemeente Rijswijk. Met een mogelijke verbreding van de A4 komt er in de toekomst ook meer verkeer wat tevens effect heeft op Rijswijk, bijvoorbeeld op de Prinses Beatrixlaan en de Haagweg. Als antwoord op deze vooruitzichten wil wethouder mobiliteit Björn Lugthart juist nu investeren.

Rijswijk – Op verschillende plekken in Rijswijk zijn er mobiliteitsproblemen. Die drukte wordt alleen nog maar erger wanneer er de komende jaren een flink aantal woningen is bijgebouwd. Daarom is het juist nu tijd voor actie. “Naast de verbreding van de A4 speelt op dit moment ook de drukte op de Haagweg waar de tunnel van de Rotterdamsebaan niet de gewenste effecten realiseert, de Prinses Beatrixlaan waar de situatie nu echt nijpend wordt, en de ontsluiting van de Binckhorst”, legt Lugthart uit. Straks zijn er op de Prinses Beatrixlaan zo’n 70.000 verkeersbewegingen per etmaal. Die stroom moet met een ondertunneling in goede banen worden geleid.” Dat plan is overigens niet nieuw. Al in 2018 gaf de gemeenteraad opdracht om de mogelijkheden voor een tunnel op deze locatie te onderzoeken. Die mogelijkheden worden nu concreet. “Niets doen is hier geen optie.” Een tunnel is niet zomaar gerealiseerd. Daarvoor wordt het plan in twee fases opgedeeld. “In de eerste fase wordt de infrastructuur bovengronds aangelegd. Hierin nemen we alles mee wat sowieso al gedaan moet worden. Fase twee omvat de daadwerkelijke ondertunneling.” Een uitdagend plan dat een enorme investering vergt. “Samen met de burgemeester ben ik in gesprek geweest met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te kijken hoe we een andere vorm kunnen geven. In dat gesprek kregen we direct terug dat je de ambitie wel kunt hebben, maar dan ook substantieel moet bijdragen. Daarom wil ik de gemeenteraad voorstellen om hier de Enecogelden voor te gebruiken.” Die besluit tegen de zomer of zij wel of niet met dit investeringsvoorstel akkoord gaat.

Eerdere uitspraken hierover van de wethouder tegen een landelijk dagblad was voor een aantal partijen aanleiding om een spoeddebat aan te vragen. Tijdens dit debat gaf de wethouder tekst en uitleg. Een uiteindelijk voorstel om het functioneren van de wethouder in twijfel te trekken werd aan het einde van de vergadering door een meerderheid van de raad verworpen.

Bron: Groot Rijswijk, donderdag 25 maart 2021

Investeren in bereikbaarheid Rijswijk2021-03-25T09:02:51+00:00

Wij. Rijswijk schoont op!

Wij. Rijswijk doet zaterdag 20 maart tussen 14.00-16.00 uur mee aan de ‘Landelijke-opschoondag’.

Onze wijkvertegenwoordigers uit de Plaspoelpolder, Te Werve, Oud Rijswijk, Steenvoorde Noord en Rijswijk Buiten zetten zich  in om hun wijk een stukje op te schonen.

Marinka Koorneef, cordinator wijkvertegenwoordigers: ‘Ik zie zeker de noodzaak om mee te doen. We kunnen over het zwerfafval klagen, maar veel liever steek ik m’n handen uit m’n mouw om samen met anderen een stukje van m’n wijk op te knappen.’ Wil je mee helpen opschonen? Stuur Wij. Rijswijk dan een e-mail bericht of direct messsage via Facebook

Wij. Rijswijk schoont op!2021-03-20T11:07:45+00:00

Stembussen gesloten: Rijswijk heeft gestemd!

Klokslag 21:00 sloten de stembussen in Rijswijk. Na deze derde en laatste dag van de Tweede Kamerverkiezingen, waarop Rijswijkers hun stem hebben uitgebracht in 34 stemlokalen. Complimenten aan alle vrijwilligers en de organisatie die het in deze uitdagende Coronatijd mogelijk heeft gemaakt!
 
De opkomst is met ruim 80% ongeveer even hoog als in 2017. De grote winnaar is D66. Zij zien het aandeel met 3,3% stijgen. VVD stijgt 1,2%. CDA en GROENLINKS zien bij deze uitslagen de cijfers flink lager uitkomen ten opzichte van de verkiezingen in 2017.
 
PARTIJ 2021 2017
VVD 23,5 22,3
D66 16,4 13,1
PVV 13,1 17,9
CDA 6,6 9,8
GROENLINKS 5,3 8,9
PVDA 5,0 5,7
FVD 4,9 2,3
SP 4,9 5,5
PVDD 4,4 3,8
DENK 3,0 1,7
JA21 2,7 0,0
VOLT 2,5 0,0
CU 2,1 2,0
CODE ORANJE 1,2 0,0
50 PLUS 1,1 3,8
BIJ1 0,7 0,2
SGP 0,4 0,4
SPLINTER 0,3 0,0
PIRATENPARTIJ 0,2 0,0
KANDIDAAT 7 0,2 0,0
BBB 0,2 0,0
HENK KROL 0,1 0,0
LP 0,1 0,0
JONG 0,1 0,0
NLBETER 0,1 0,0

 

Stembussen gesloten: Rijswijk heeft gestemd!2021-03-20T08:50:03+00:00

Wij. Rijswijk kijkt uit naar de ontwikkeling van het Havenkwartier!

We gaan het Rijswijkse Havengebied transformeren van een verpauperde bedrijvenlocatie naar een aantrekkelijke plek waar werken en wonen samen gaan. Het ontwikkelingskader werd dinsdag 2 maart vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat  hoe werken, wonen, natuur en alle benodigde voorzieningen hier een plek gaan krijgen.
“Wij vinden het belangrijk om de bestaande bebouwde omgeving maximaal te ontwikkelen en te benutten, voordat we besluiten nieuwe wijken aan te leggen. Zo kan leegstand van gebouwen en verpaupering van bebouwde gebieden teruggedrongen worden.” Stelt fractievoorzitter Cheryl Mauer. “Daarnaast is het fantastisch dat we van Rijswijk weer een bruisende stad kunnen maken, waar ook ondernemers graag zaken doen en zich willen vestigen.”
De afgelopen jaren deed de gemeente veel onderzoek en investeerde  tijd om gesprekken te voeren met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. Op deze manier kwam het ontwikkelingskader van het Havenkwartier tot stand. “Wij moedigen deze participatie dan ook aan en kijken graag uit naar de vervolgstappen in deze ontwikkeling!” aldus de fractievoorzitter van Wij. Rijswijk.
Wij. Rijswijk kijkt uit naar de ontwikkeling van het Havenkwartier!2021-03-05T14:30:47+00:00

Hulp voor Rijswijkse ondernemers

De corona crisis maakt dat Rijswijkse ondernemers noodgedwongen stoppen met hun onderneming. Met als gevolg dat deze ondernemers hulp nodig hebben. De vangnetregelingen zijn er, maar informatie is moeilijk te vinden op de website. Dat kan en moet beter stelt raadslid Karremans van Wij. Rijswijk. Vooral als  je al veel aan je hoofd hebt is het fijn dat informatie eenvoudig  te vinden is. 

Dat er de komende tijd ook in Rijswijk ondernemers zullen moeten stoppen met hun bedrijf vanwege corona lijkt onvermijdelijk.  Ondernemers zijn gedreven mensen. Als de gemeente zorgt dat informatie beschikbaar is, kunnen procedures vlot worden doorlopen en voorkomen we erger.

Uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat in tweederde van de Nederlandse gemeenten de schulphulpverlening niet goed geregeld is. ‘’Als je als ondernemer stopt met ondernemer komt er veel op je af ’’ zegt Ronald Leenheer van de voormalige onderneming Herberg Vlietzicht. Jeffrey Karremans vult aan: “Met een paar simpele aanpassingen kan veel frustratie voorkomen worden‘’.

Leenheer bevestigt dat: “Als jeals  ondernemer eenvoudig informatie kunt vinden over schuldhulpverlening geeft dat rust om andere zaken af te ronden.” Karremans heeft het college gevraagd de informatie zo snel mogelijk aan te passen.

Hulp voor Rijswijkse ondernemers2021-02-27T09:43:58+00:00

Cupido bezorgt Valentijnsroos

Wij. Rijswijk bezorgt op Valentijnsdag blauwe rozen  in alle hoeken van Rijswijk.

Persoonlijke boodschap
Inwoners konden de afgelopen dagen via de website van Wij.Rijswijk een blauwe roos aanvragen die de ‘Cupido-Express’ vervolgens, voorzien van persoonlijke boodschap, aan huis afleverde. Dat bezorgde veel mensen een glimlach op de vroege, witte Valentijnsochtend.

Cupido schiet raak met ludieke Valentijnsactie!

“Buren bedankten elkaar voor de hulp, mensen verklaarden elkaar de liefde en er zat zelfs een huwelijksaanzoek tussen”, vertelt Cheryl Mauer, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk.”Dat is toch fantastisch. Ik zou het super vinden als zij werkelijk gaan trouwen.”

“Ook staken Rijswijkers elkaar een hart onder de riem. Zo werden er bijvoorbeeld rozen besteld voor naasten die vanwege Corona een zware tijd achter de rug hebben. Dat was erg mooi om te zien.”

Het brengt iets teweeg  in Rijswijk
“Volgens Marinka Koornneef  was de Valentijnsactie weer een groot succes. We deden het dit jaar voor de vierde keer op rij en ieder jaar krijgen we meer aanvragen. Misschien komt het ook doordat Rijswijkers Wij. Rijswijk inmiddels goed kennen”.

Dit jaar maakten geliefden ook nog eens kans op een romantische Valentijnsbrunch. Het huwelijksaanzoek won de Valentijnsbrunchbox van Hageman Catering.

Cupido bezorgt Valentijnsroos2021-02-14T13:25:54+00:00

Wie geef jij met Valentijn een roos cadeau?

Wil jij iemand verrassen, bedanken of een hart onder de riem steken deze Valentijnsdag? De Wij. Rijswijk Cupido-Express bezorgt gratis een blauwe roos met jouw speciale valentijnsboodschap. 

Of je nu iemand de liefde wilt betuigen, wilt bedanken, of een glimlach wilt bezorgen: Wij. Rijswijk gaat voor jou op pad en bezorgt een beetje liefde aan huis. In Rijswijk is er zo liefde voor iedereen!  

Aanvragen doe je hier. Bestel snel want op=op!

Dit jaar maak je ook nog een kans op een romantische valentijnsbrunch. Uit alle valentijnsboodschappen kiezen we de  beste. Dat kan een lieve, leuke , of originele boodschap zijn.  De winnaar ontvangt  een  heuse valentijnsbrunchbox van Hageman Catering.

Wil je zeker zijn van zo’n heerlijke brunchbox met Valentijnsdag? De box bestel je hier:

* Voorwaarden: bezorgadres is in Rijswijk, één bestelling per afzender, op=op.

Wie geef jij met Valentijn een roos cadeau?2021-02-04T15:32:48+00:00

Cheryl Mauer en Jeffrey Karremans beëdigd en geïnstalleerd als raadsleden

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 februari zijn Cheryl Mauer en Jeffrey Karremans beëdigd en geïnstalleerd als raadsleden voor Wij. Rijswijk.

Nieuw bij Wij. zijn Karremans en Mauer niet. Cheryl Mauer is vanaf het begin betrokken bij Wij. Rijswijk. Zij stond als nummer 7 op de kieslijst en heeft naast haar werk als model en als presentatrice bij RTL 4, haar eigen videomarketing bedrijf CFJ Productions. Bij Wij. Rijswijk is zij onder andere organisator en presentatrice van de Actief Oud is Goud Awards en actief in het communicatieteam.

Cheryl Mauer: “Voor mijn werk moest ik altijd veel reizen, maar Rijswijk voelt na een werkdag echt als thuiskomen. Het is de stad waar ik ben opgegroeid. Rijswijk zit in mijn bloed en ik vind het fantastisch om Wij. Rijswijk als raadslid te mogen vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik samen met anderen, met en voor Rijswijkers, veel moois voor elkaar kan krijgen.”
Jeffrey Karremans maakte tot eind 2019 deel uit van de fractie. Hij moest door familieomstandigheden zijn politieke taken stilleggen om zich te richten op het familiebedrijf. Sindsdien heeft hij het raadswerk gemist en bleef hij zich langs de zijlijn inzetten. Meer dan een jaar later gunnen zijn collega’s het hem van harte om weer te doen waar zijn passie ligt. “Na een lastige periode heb ik er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan in de gemeenteraad”, zegt Karremans. “Mijn werk is nog niet klaar!”

Cheryl Mauer en Jeffrey Karremans beëdigd en geïnstalleerd als raadsleden2021-02-02T22:48:32+00:00

Thea Smit en Rinus Verheul zijn de meest actieve ouderen van 2020

Zaterdag vond de vierde uitreiking plaats van ‘Actief Oud is Goud Awards’. 

Vereerd en niet meer dan logisch

Thea stond te stralen toen zij de publieksprijs voor meest actieve oudere in ontvangst nam. Direct ontving zij talloze felicitaties van passerende buurtbewoners. Thea: “ik vind het ontzettend eervol dat ik de award in ontvangst mag nemen.” Thea ontvangt de prijs niet alleen voor haar onvoorwaardelijke inzet voor het werk in de gehandicaptensport, maar ook voor haar werk in Verpleeghuis Steenvoorde en de Respijtzorg”. 

Dat de juryprijs naar Rinus Verheul ging leek voor niemand een verrassing behalve voor Rinus zelf. Rinus: “De nominatie was al eervol maar om de prijs te winnen was een complete verrassing”. Rinus wordt alom geprezen voor het vele vrijwilligerswerk dat hij doet in de mantelzorg en voor mensen met dementie bij woonzorgcentrum Florence Steenvoorde. 

Genomineerden

De afgelopen weken konden Rijswijkers online stemmen op de genomineerden. Thea Smit is met maar liefst 316 van de in totaal 1.067 uitgebrachte stemmen de grote winnaar. De vakjury koos uit de genomineerden voor Rinus Verheul. Alle genomineerden werden uiteraard in het zonnetje gezet en ontvingen een goed gevulde cadeaumand. 

Geldprijs

Beiden wonnen naast de award een geldprijs, die uit handen van Cheryl Mauer en Danny van Dam werd uitgereikt. Thea twijfelde geen moment en doneerde de prijs direct aan Sport4specials, omdat zij dit initiatief, dat zwemles aanbiedt voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke, lichamelijke- en/of psychische beperking hebben fantastisch vindt. 

Awards

De Oud is Goud Awards worden jaarlijks georganiseerd door de politieke beweging Wij. Rijswijk. Met de verkiezing wil Wij. Rijswijk laten zien hoe waardevol ouderen zijn voor Rijswijk. 

De genomineerden laten zien hoe iedereen, ongeacht leeftijd, een steentje kan bijdragen aan onze stad. Meedoen aan de samenleving is bovendien goed voor gezondheid en welzijn. Actief blijven deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, is goed voor de gezondheid en vergroot het sociale netwerk. Een goede gezondheid en een goed sociaal netwerk verkleinen de kans op eenzaamheid.

Thea Smit en Rinus Verheul zijn de meest actieve ouderen van 20202021-01-26T17:56:27+00:00
Ga naar de bovenkant