Wij. Rijswijk

Home/Wij. Rijswijk

Over Wij. Rijswijk

Wij. Rijswijk stelt zich ten doel de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij hun stad en wijk te vergroten en een omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad en samenleving waar het prettig en gezond wonen, werken en recreëren is. Daarbij wil Wij. mensen betrekken, inspireren en uitdagen om samen te werken en zelf actief een bijdrage te leveren. Wij. bouwt bruggen in de samenleving, focust op positiviteit en bevordert daarbij het 'Wij-gevoel' door het omarmen van gemeenschappelijke waarden en ambities; zowel binnen als buiten de lokale politiek. De politieke beweging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door: het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen; inwoners te betrekken bij de besluitvorming in hun stad; actieve communicatie over besluitvorming en gemeentelijk beleid; mensen van verschillende achtergronden, wijken, generaties, culturen en (geloofs)overtuigingen dichter bij elkaar te brengen en onderling begrip te vergroten; inwoners en (vrijwilligers)organisaties te waarderen die een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking; het uitdragen van politieke en maatschappelijke overtuigingen zoals verwoord in de allianties en aanvullende nota's. ---

Vertrek Mohamed El Majjaoui

Vandaag heeft Mohamed El Majjaoui bij de burgemeester aangegeven dat hij overstapt van de fractie Wij. naar het CDA Rijswijk. De fractie Wij. is enigszins overvallen door het nieuws en de daaropvolgende berichtgeving in de media. In een uitgebreid gesprek afgelopen zondagavond heeft Dhr. El Majjaoui namelijk nog aangegeven niet over te stappen. Het is ons niet duidelijk wat hem heeft doen besluiten zo snel op de gemaakte afspraken terug te komen.

Ook de afspraak om zijn raadszetel bij vertrek af te staan, is dhr. El Majjaoui niet nagekomen. Zijn voorkeursstemmen vertegenwoordigen niet het benodigde aantal stemmen voor een volledige raadszetel. We betreuren ten zeerste dat hij met zijn beslissing geen recht doet aan de Rijswijkers die op onze partij hebben gestemd en de vrijwilligers die zich voor de campagne hebben ingezet.

Er is al langer sprake van een verstoorde verstandhouding met dhr. El Majjaoui. We hadden echter de wens er onderling uit te komen. Als gemaakte afspraken echter keer op keer niets waard blijken te zijn, ontstaat een onwerkbare situatie. Met de overstap -binnen de coalitie- hopen we ons snel weer te kunnen focussen op de toekomst. Wij. Rijswijk mag zich gelukkig prijzen met een fantastische groep leden die zich met hart en ziel voor Rijswijk en de Rijswijkers inzetten. Dat zal met het vertrek van El Majjaoui niet anders zijn.

Vertrek Mohamed El Majjaoui2020-01-28T16:08:54+00:00

Riet krijgt excuses van wethouder Lugthart

Vriendinnen en buurtbewoners leven mee met Riet: ‘Zij zijn mijn steun en toeverlaat’. Over de gemeente heeft ze weinig goeds te zeggen: ‘Ik ben enorm teleurgesteld in de gemeente Rijswijk’. De 72-jarige weduwe zegt telefonisch excuses te hebben gekregen van de gemeente, maar daar niet tevreden mee te zijn.

‘Menselijke fout’

Wethouder Björn Lugthart van de gemeente Rijswijk is zo geschrokken van de brief dat hij dinsdag persoonlijk bij Riet is langsgekomen om zijn excuses aan te bieden. ‘De hele gemeente is hier enorm van geschrokken. Er is een fout gemaakt die niet gemaakt had moeten worden. Dat is een menselijke fout geweest.’ Lugthart heeft Riet toegezegd om de consequenties van de fout tot op de bodem uit te zoeken. ‘We gaan kijken of dit verder gaat dan alleen de brief en zo ja, dan gaan we dat meteen rechtzetten.’

Riet is blij met het bezoek van wethouder Lugthart. ‘Ik vind het heel fijn, en ik kende hem als klein jongetje al. Hij fietste altijd samen met zijn zusje langs mijn huis.’ Desalniettemin zegt Riet dat de zaak niet voorbij is met het bezoek van Lugthart: ‘Ik denk dat degene die die brief heeft geschreven zijn excuses moet aanbieden. Voorlopig,’ zegt Riet, ‘ben ik even klaar met de gemeente Rijswijk.’

‘ Vreselijk veel pijn’

De man van Riet, Koos Mullekes, overleed onverwachts op 10 oktober 2019 op 77-jarige leeftijd. ‘Op 9 oktober waren wij 50 jaar getrouwd. Toen heb ik een keurige brief gekregen van de burgemeester.’ Volgens Riet heeft ze destijds bevestiging van de gemeente gekregen van het overlijden van haar man. ‘Het doet me vreselijk veel pijn. Dit is met geen woorden te beschrijven’, gaat Riet verder. ‘Ik zit nog in het rouwproces om mijn man. Ik heb gelukkig hele lieve buren en goede vrienden.’

Bron: Omroep West

Riet krijgt excuses van wethouder Lugthart2020-01-22T20:15:18+00:00

Goud voor Oud

Kijk Martin Jasper (links in het midden) en Bram Sturm eens glimmen. Geflankeerd door RTL-presentatrice Cheryl Mauer en fractie-advieur Danny van Dam staan zij met hun Actief Oud is Goud Award van Wij. Rijswijk te pronken.

Bram was genomineerd omdat hij op hoge leeftijd nog steeds twee maal per week bokst. En Jasper heeft er op zijn beurt voor gezorgd dat er in Rijswijk zoveel mogelijk AED’s geplaatst werden en zamelende hij tienduizenden plastic doppen in voor de opleiding van blindengeleidehonden. Jasper doneert zijn prijs rechtstreeks aan zijn nieuwste initiatief: Hulp op 4 poten

Foto: Tino Van Dam

Goud voor Oud2020-01-10T20:55:50+00:00

Mobiliteit en leefbaarheid als voorwaarden voor hoogbouw Bogaard

Wij. Rijswijk is blij dat winkelcentrum In de Bogaard eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Er ligt een ambitieus plan waarover eigenaren, ondernemers, winkeliers en omwonenden in diverse werksessies en bijeenkomsten hebben meegedacht. Samen gaan we op weg naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied’. Op aandringen van Wij. krijgen de verkeersdruk en daarmee leefbaarheid in het gebied bovendien extra aandacht.

“We moeten voorkomen dat de (verkeers)drukte verder toeneemt en luchtkwaliteit nog slechter wordt. Zeker in een gebied dat toch al te kampen heeft met hoge verkeersdruk”, vindt Danny van Dam (Wij.). “Ook de resultaten uit het recent gepubliceerde rapport van RIVM waaruit blijkt dat Rijswijk samen met Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam de slechtste luchtkwaliteit van Nederland heeft, liegen er niet om. Maar buiten dat: zoveel hoogbouw, heeft grote invloed op het dorpse karakter van Rijswijk. Die hoeft voor ons echt geen 100 meter te zijn als  dat niet noodzakelijk is.”

Koppel woningbouw aan mobiliteit
Wij. heeft in de raadsvergadering met succes opgeroepen om de woningbouw te koppelen aan de mobiliteit in het gebied. Naar aanleiding van de oproep van Wij., die door de meerderheid van de raad werd ondersteund, gaat het college onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een zogenaamd mobiliteitstransitiefonds waarmee we bijdragen aan aan verschillende mobiliteitsoplossingen – zoals een tunnel. Het is de bedoeling hierbij op te trekken met de provincie, het Rijk en daarbij tevens te onderzoeken of en hoe Europese mobiliteits- en (gebieds)ontwikkelingsgelden kunnen bijdragen.
Ook ontwikkelaars zullen, als het aan Wij. ligt, moeten bijdragen. Het is immers ook in hun belang dat er woningen bijgebouwd kunnen worden en dat het leefklimaat goed is, ten behoeve van de verkoop van de woningen. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld bijdragen op basis van de ruimte die het project inneemt en de druk op de mobiliteit die het project veroorzaakt. Tot slot heeft Wij. het college opgeroepen om werk te maken van de monitoring van het verkeer over de Prinses Beatrixlaan zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan en hier zelf het initiatief toe te nemen.

Rijswijk bouwt voor heel de regio
“Het lijkt erop dat we in Rijswijk de woningnood voor heel de regio willen oplossen”, vindt Marja Pelzer. “Als we het aantal gebouwde woningen afzetten tegen de oppervlakte en het aantal inwoners dan voldoet Rijswijk ruimschoots aan de afspraak met de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft en Katwijk om gezamenlijk 100.000 woningen bij te bouwen, uiterlijk in 2025. We behoren nu al tot de snelst groeiende gemeenten in Nederland. We zullen deze en volgende bouwplannen kritisch blijven volgen. Mobiliteit en leefbaarheid zijn voor ons harde eisen.”

Houden aan ambities Stadsvisie 2030
“In de stadsvisie 2030 die op verzoek van Wij. is opgenomen in het college-akkoord, is in relatie tot de ontwikkelingen van het gebied aangegeven dat de Prinses Beatrixlaan zodanig wordt ingericht dat deze geen barrière meer vormt en bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhang in het gebied. De enige echte oplossing daarvoor is een tunnel. Dat zou meer prioriteit moeten hebben. Niet de kwantiteit van woningbouw maar een kwaliteitsimpuls voor Rijswijk, wat betreft groen, mobiliteit en daarmee de leefbaarheid. Onze oproep om een mobiliteitsfonds is daartoe een serieuze stap.”

Mobiliteit en leefbaarheid als voorwaarden voor hoogbouw Bogaard2020-01-09T11:39:19+00:00

Martin Jaspers en Bram Sturm ‘meest actieve ouderen’ van 2019

Actief Oud is Goud 2019

Zaterdag 4 januari vond de derde uitreiking plaats van ‘Actief Oud is Goud Award’; de prijs van politieke beweging Wij. Rijswijk voor de Rijswijkse oudere (65+) die het meest actief is in de samenleving. RTL-presentatrice Cheryl Mauer en fractie-adviseur Danny van Dam namen de presentatie op zich. Dit jaar waren er maar liefst twee winnaars, want naast de publieksstemming was er voor het eerst ook een vakjury. Bram Sturm en Martin Jaspers waren zichtbaar geëmotioneerd toen zij in de prijzen vielen tijdens de feestelijke uitreiking in een volle theaterzaal. Uiteraard ging niemand met lege handen naar huis.

De afgelopen vier weken konden inwoners online stemmen op de genomineerden. Dhr. Sturm is met maar liefst 229 van de in totaal 1312 (17.5%) uitgebrachte stemmen de grote winnaar. De vakjury koos uit de twaalf genomineerden voor Dhr. Jaspers. Beide wonnen naast de Award, een mooie geldprijs die zij uit handen van Henny van der Horst, voormalig nestor van de Rijswijkse gemeenteraad, kregen uitgereikt. Overige door inwoners genomineerde actieve ouderen zijn Rien Burggraaf, Pieke Posthumus, Hennie de Man, Peter Hup, Paul Oostveen, Ria Gout-Lelieveld,
Frits Sipsma, Jacob Schot, Beppy Bronkhorst en Herman Weidmann.

Met de verkiezing wil Wij. Rijswijk laten zien hoe waardevol ouderen zijn voor Rijswijk. De genomineerden laten zien hoe iedereen, ongeacht leeftijd, een steentje kan bijdragen aan onze stad. Meedoen aan de samenleving is bovendien goed voor gezondheid en welzijn. Actief blijven deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, is goed voor de gezondheid en vergroot het sociale netwerk. Een goede gezondheid en een goed sociaal netwerk verkleinen de kans op eenzaamheid.

Filmpje Oud is Goud 2019 Rijswijk.tv

[VIDEO] MARTIN JASPER EN BRAM STURM IS MEEST ACTIEVE OUDERE VAN 2019

[VIDEO] MARTIN JASPER EN BRAM STURM IS MEEST ACTIEVE OUDERE VAN 2019Zaterdagavond werd de meest actieve oudere van Rijswijk gekozen tijdens de uitreiking van de 'Oud is Goud' awards. De winnaars zijn Martin Jasper en Bram Sturm. Beide heren waren zichtbaar geëmotioneerd toen zij in de prijzen vielen tijdens de feestelijke uitreiking in een volle theaterzaal. De award zijn een initiatief van de politieke beweging Wij. Rijswijk.

Geplaatst door Rijswijk.tv op Zaterdag 4 januari 2020

Martin Jaspers en Bram Sturm ‘meest actieve ouderen’ van 20192020-01-06T11:41:29+00:00

Winnaar van kerstactie in de Bogaard bekend

De winnaar van onze #kerstactie is bekend! Maar wie is het?

Degene waarvan de dochter op de foto in het dienblad staat heeft een diner bij Restaurant Made in Italy gewonnen!

Dus ben jij diegene of weet jij van wie dit de dochter is? Stuur ons een berichtje met contactgegevens via info@wijrijswijk.nl, zodat we de prijs kunnen overhandigen.

Alle deelnemers bedankt!

Winnaar van kerstactie in de Bogaard bekend2019-12-28T19:48:03+00:00

Met Wij. Rijswijk niet alleen op Eerste Kerstdag

De meeste mensen vieren Kerst samen met familie of vrienden. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseerde Wij. Rijswijk op Eerste Kerstdag een diner in het Oude Raadhuis. Speciaal voor ruim 40 Rijswijkers die met Kerst ook graag onder de mensen wilden zijn. 

Een pad verlicht met fakkels, een sfeervol houtvuur bij de ingang. Dit was letterlijk en figuurlijk een warm welkom. De gasten wisten bij aankomst direct dat dit een bijzondere avond ging worden. Met prachtige aangeklede tafels, kerstbomen en een overheerlijke geur die je bij binnenkomst al tegemoet kwam.

Chef-kok Remco Nunnikhoven kookte werkelijk de sterren van de hemel voor alle gasten die samen genoten van een overheerlijk viergangenmenu.

Miranda Rennings: “Het was fantastisch! Niet eerder heb ik Kerst op zo’n unieke wijze gevierd. Samen met Rijswijkers die ik tot vanavond niet eens kende. Daar was overigens tijdens de gesprekken aan tafel niets van te merken. Dit diner smaakt echt naar meer!”

Linda de Reede: “Vooraf is het altijd spannend of er aan een initiatief als dit behoefte is in de Rijswijkse samenleving. Gelukkig was het een enorm succes, zo groot zelfs dat mensen al hebben ingetekend voor volgend jaar. En belofte maakt schuld dus volgend jaar Eerste Kerstdag staat al vast!” Als ik e-mailtjes lees met bedankjes en complimenten heb ik er nu al zin in.

Het kerstdiner is een initiatief van Wij. Plus, de tak van beweging Wij. Rijswijk die de belangen van 50Plussers in de gemeente Rijswijk behartigt. Het diner werd overigens bezocht door een gevarieerd gezelschap, qua leeftijd, geslacht en afkomst.

Schuif aan met Kerst werd mede mogelijk gemaakt door: Albert Heijn XL, Hoogvliet, Plusmarkt Jongenotter, Brasserie Bijna Thuis, Meesterbakker Roodenrijs, Fleuribelli en rijschool Safeways

Bron: Rijswijks Dagblad

bekijk hier een sfeerimpressie:

Kersdiner Wij. Rijswijk

De meeste mensen vieren Kerst samen met familie of vrienden. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseerde Wij. Rijswijk op Eerste Kerstdag een diner in het Oude Raadhuis. Speciaal voor ruim 40 Rijswijkers die met Kerst ook graag onder de mensen wilden zijn.

Geplaatst door Wij. op Donderdag 26 december 2019

Met Wij. Rijswijk niet alleen op Eerste Kerstdag2019-12-27T21:47:46+00:00

Het is bijna zover; het allereerste Wij. Rijswijk Kerstdiner.

Het is bijna zover; het allereerste Wij. Rijswijk Kerstdiner. Speciaal voor Rijswijkers die eerste kerstdag ook graag onder de mensen zijn! Onze chef-kok Remco Nunnikhoven heeft een overheerlijk menu voorbereid. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk: we zitten met ruim 40 man helemaal vol en de inkopen zijn gedaan!

Via deze weg willen we al onze vrijwilligers en sponsors (PLUS JongenotterBrasserie Bijna ThuisMeesterbakker RoodenrijsHoogvliet supermarktAlbert Heijn XLFleuribelli en Autorijschool Safe Ways) bedanken voor hun inzet en ondersteuning! Voor alle gasten: we zien uit naar jullie komst en zijn er helemaal klaar voor!

Het is bijna zover; het allereerste Wij. Rijswijk Kerstdiner.2019-12-24T17:18:57+00:00

Fijne feestdagen!

Kerst is een tijd van bezinning en stilte, maar het is ook tijd voor ‘Wij-Dagen’ waarop je echt aandacht hebt voor elkaar.” 

Het is alweer december! Tijd voor lekker eten, lichtjes, gezelligheid en feestjes. December is voor veel Rijswijkers dé ultieme feestperiode. Het is een maand met familie, gezelligheid, cadeaus en lekker eten. Dit geldt inderdaad voor het merendeel van de Rijswijkers, maar helaas niet voor iedereen.

In december maken we vaak meer tijd voor het gezin, familie en vrienden. Even wat meer tijd voor elkaar. Sommige mensen kijken met gemengde gevoelens naar de feestdagen. In gezinnen waar cadeaus niet vanzelfsprekend zijn. Of bij mensen die geen familie meer hebben en die Kerst en oudejaarsavond in eenzaamheid doorbrengen. Wij hopen dat jij met mij deze Kerst ook oog hebt voor degenen die alleen zijn. Laten we er dit jaar samen wat aan doen.

Ga even koffie drinken bij je oom, in plaats van een WhatsApp-berichtje te sturen. Of breng een paar (zelfgebakken) oliebollen bij een alleenstaande buurvrouw. Want het zijn mensen en kleine dingen die ons echt gelukkig maken. De mooiste momenten van je leven zijn de gelukkige momenten die je deelt.

Meedoen is het motto

Onze stad is meer dan de gebouwen, straten, pleinen en parken. De stad dat zijn wij. De mensen die er wonen. Rijswijkers die ik in mijn werk veel ontmoet en die steeds meer betrokken zijn.

Steeds meer actieve inwoners laten van zich horen. Als er onderwerpen spelen, denken inwoners steeds vaker mee. Of ze vragen ons om te ondersteunen bij hun idee voor de buurt. We nodigen je van harte uit om met ons te bouwen aan een Rijswijk om nog trotser op te zijn.

Wij. wenst alle Rijswijkers geweldige kerstdagen en een fantastische jaarwisseling!

Namens Wij. Rijswijk

Björn Lugthart

Fijne feestdagen!2019-12-24T20:37:43+00:00