Wij. Rijswijk

Home/Wij. Rijswijk

Over Wij. Rijswijk

Wij. Rijswijk stelt zich ten doel de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij hun stad en wijk te vergroten en een omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad en samenleving waar het prettig en gezond wonen, werken en recreëren is. Daarbij wil Wij. mensen betrekken, inspireren en uitdagen om samen te werken en zelf actief een bijdrage te leveren. Wij. bouwt bruggen in de samenleving, focust op positiviteit en bevordert daarbij het 'Wij-gevoel' door het omarmen van gemeenschappelijke waarden en ambities; zowel binnen als buiten de lokale politiek. De politieke beweging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door: het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen; inwoners te betrekken bij de besluitvorming in hun stad; actieve communicatie over besluitvorming en gemeentelijk beleid; mensen van verschillende achtergronden, wijken, generaties, culturen en (geloofs)overtuigingen dichter bij elkaar te brengen en onderling begrip te vergroten; inwoners en (vrijwilligers)organisaties te waarderen die een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking; het uitdragen van politieke en maatschappelijke overtuigingen zoals verwoord in de allianties en aanvullende nota's. ---

Wij. Rijswijk zeer blij met grootse plannen voor Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg  krijgt als het aan Wij. Rijswijk  ligt de metamorfose die door sportwethouder Björn Lugthart aan de gemeenteraad is voorgesteld.  Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk wil de gemeente de locatie ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark.

Danny van Dam, Wij. Rijswijk: “Tot voor kort was uitbreiding van het park niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van de zogenoemde veiligheidscirkel van het nabijgelegen TNO. Deze “plofcirkel”wordt vanaf 2021 opgeheven, waardoor er ruimte ontstaat om het sportpark uit te breiden. Rijswijk is de snelst groeiende stad van Nederland, en daar hoort een sportpark als wat nu wordt voorgesteld bij.”

Het nieuwe sportpark biedt  ruimte voor een extra hockeyveld en de uitbreiding van twee hockeyvelden met een permanent waterveld, een volwaardige lichtinstallatie voor het wielerparcours, een volwaardig mountainbike– en veldrijparcours, een volwaardig fietscrossterrein en uitbreiding van de parkeerruimte.

Wethouder Sport Björn Lugthart: “Er ligt hier een geweldige kans om van Elsenburg een modern en volwaardig sportpark te maken en  waar er voor iedereen weer voldoende ruimte is om zijn sport optimaal te kunnen beoefenen. Ik ben trots op het plan dat er nu ligt, waar door iedereen keihard aan gewerkt is en waar alle sportverenigingen constructief aan hebben meegedacht. Waarbij iedereen bereid was niet alleen in het eigen belang maar vooral ook in het belang van de sport te denken. Dat is geven en nemen, passen meten geweest geweest, soms op de vierkante meter, maar we zijn er met z’n allen uit gekomen en er ligt nu een prachtig plan waar iedereen mee uit de voeten kan. Trots ben ik er op dat er nu een gedragen plan ligt waar alle partijen zich in kunnen vinden, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Wij. Rijswijk zeer blij met grootse plannen voor Sportpark Elsenburg2020-09-23T23:06:19+00:00

Bas Verkerk waarnemend burgemeester Rijswijk

Woensdag 23 september is bekend geworden dat Bas Verkerk de waarnemend burgemeester van Rijswijk wordt na het vertrek van Bezuijen op 1 oktober.

Danny van Dam: “WIJ.Rijswijk vindt de komst van Verkerk een aanwinst voor de gemeente Rijswijk. We vinden een burgemeester met een dergelijke staat van dienst passend voor Rijswijk. De heer Verkerk is een ervaren burgemeester die de regio van Rijswijk goed kent en een groot landelijk netwerk heeft.”

Wij Rijswijk is ervan overtuigd dat burgemeester Verkerk daarmee,  al is hij tijdelijk, een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de grote uitdagingen waar de gemeente Rijswijk voor staat:

  • Snelst groeiende gemeente van Nederland, met RijswijkBuiten en het Bogaardgebied;
  • de unieke en bereikbare positie in de regio behouden en versterken, door o.a. ondertunneling van de Beatrixlaan nog een stap dichter bij te brengen;
  • de financiële tekorten als gevolg van het Rijksbeleid ten aanzien van jeugdzorg bij het Rijk te verhalen.

Burgemeesters in de regio Haaglanden hebben bij het Rijk aangegeven dat het Rijk moet bewegen waar het tekorten van gemeenten betreft. Wij. Rijswijk is er van overtuigd dat, deze burgemeester met veel statuur ook voor de gemeente Rijswijk daarin een rol kan vervullen, zodat het Rijk eindelijk de gemeente Rijswijk het geld gaat geven dat noodzakelijk is voor goede zorg voor de inwoners van de gemeente Rijswijk. Verkerk brengt daarnaast een groot netwerk met zich mee. Met zijn ervaring en contacten is hij de juiste persoon om de positie van Rijswijk in de regio te versterken.

Wij. Rijswijk ziet uit naar de samenwerking en wenst toekomstig waarnemend burgemeester Verkerk enorm veel succes en uiteraard plezier in onze mooie stad!

Bas Verkerk waarnemend burgemeester Rijswijk2020-09-23T12:03:20+00:00

Veiliger oversteken dankzij nieuwe LED technologie

Op de kruising Laan van Oversteen met de Laan van Vredenoord kunnen fietsers en bromfietsers sinds kort veiliger oversteken. De kruising is aangepast door de toepassing van oplichtende LED lampjes in het wegdek. Hierdoor is de verkeersveiligheid op de locatie aanzienlijk verbeterd.

In de oude situatie was de fietsstrook op de kruising niet duidelijk zichtbaar voor automobilisten, waardoor dit gevaarlijke situaties opleverde. Er deden zich verschillende ongevallen met fietsers en bromfietsers voor. Dat was de aanleiding om de inrichting van de kruising aan te passen.

LED lampjes

Om de veiligheid van de overstekende fietsers en bromfietsers op deze kruising te verbeteren, zijn er detectoren in het fietspad aangebracht. De fietsers en bromfietsers worden met behulp van radar gedetecteerd en vervolgens gaan er voor de naderende automobilist LED lampjes knipperen op het wegdek om er zo op te attenderen dat er (brom)fietsers aan komen. Hierdoor zijn ze beter zichtbaar.

Minder wachtrijen

Binnenkort wordt ook de rijstrookrichting aangepast op de Laan van Oversteen en zullen de verkeerslichten anders ingesteld worden. Dit moet er voor zorgen dat de wachtrijen vanaf de Laan van Oversteen naar de kruising met de Laan van Hoornwijck minder lang worden waardoor de fietsoversteek bij de Laan van Vredenoord niet meer geblokkeerd wordt.

Verkeersveiligheid

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Met deze aanpassing is dit kruispunt aanzienlijk veiliger geworden. Dat is een mooi resultaat. En dit is niet de enige plek in Rijswijk die we aanpakken. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Rijswijk. Daarom zetten we diverse acties op vanuit het Actieplan verkeersveiligheid. We zetten in op weginrichting, handhaving en voorlichting, om er voor te zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen.”

Veiliger oversteken dankzij nieuwe LED technologie2020-09-18T12:38:17+00:00

Lopend naar school tijdens de Schoolbrengweek

Deze week was de Schoolbrengweek. Ouders en kinderen werden opgeroepen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Dit draagt bij aan een verkeersveilige omgeving rondom school.

In Rijswijk deden de kinderen van de Mariaschool ook mee met de actie. Zij gingen lopend naar school en kregen daarbij gezelschap van wethouder Mobiliteit Björn Lugthart. Hij legde de kinderen uit waarom het goed is met de fiets of lopend naar school te gaan: “Het is gezond en goed  voor de verkeersveiligheid, maar vooral ook leuk! Met deze actie vragen we deelnemers aan het verkeer extra goed op te letten als jullie oversteken. Want ieder kind moet veilig naar school kunnen.”

Aanpak verkeersveiligheid

“Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Rijswijk”, legt wethouder Lugthart uit. “Van inwoners en ondernemers krijg ik regelmatig signalen en verzoeken om hier iets aan te doen. Met het Actieplan Verkeersveiligheid pakken we dit aan. Dat doen we door in te zetten op de weginrichting, op handhaving en op voorlichting. Verkeersveiligheid heeft namelijk voor een groot deel ook met gedrag te maken. Campagnes als deze helpen daar bij om mensen bewust te maken van hun rijgedrag in het verkeer. Want Rijswijk verkeersveiliger krijgen lukt alleen als we dat samen doen.”

De Schoolbrengweek is een evenement waar scholen in de hele provincie Zuid-Holland aan mee doen. De actie is er op gericht om verkeersveiligheid rondom scholen onder de aandacht te brengen. De campagne is een initiatief van SCHOOL op SEEF dat deel uitmaakt van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH).

Lopend naar school tijdens de Schoolbrengweek2020-09-18T11:53:37+00:00

Bewoners Churchill Torens uiten hun bezorgdheid

De bewoners van de Churchill Torens aan de Sir Winston Churchilllaan hebben vrijdag aan wethouder Björn Lugthart een petitie aangeboden om aandacht te vragen voor de verbetering van hun leefomgeving. Mevrouw Knoester overhandigde mede namens de medebewoners de 126 handtekeningen die onder de petitie waren gezet. De buurtbewoners klagen daarin over de verkeersdrukte, zoals filevorming tijdens de spits, geluidsoverlast, overschrijdingen van de maximumsnelheid en door rood rijden.

De buurtbewoners vragen de gemeente Rijswijk om maatregelen die de doorstroom van het verkeer en de luchtkwaliteit verbeteren en om handhaving op snelheid, geluidsniveau en het respecteren van de verkeerslichten.

Wethouder Lugthart:”We nemen het hun verzoek zeer ter harte. Want dat er iets moet gebeuren in Gemeente Rijswijk, dat is duidelijk. Hun ideeën en suggesties nemen we mee in de uitvoering van ons Actieplan verkeersveiligheid. Daarmee zetten we in op weginrichting, handhaving en voorlichting om de verkeersveiligheid en doorstroom van Rijswijk te verbeteren.”

Bewoners Churchill Torens uiten hun bezorgdheid2020-09-12T20:48:59+00:00

Feestelijke start politiek seizoen 2020-2021

Met een feestelijke ‘rolling bistro’ in het Hoekpolderpark heeft Wij. Rijswijk het nieuwe politieke seizoen ingeluid.

Een perfecte start van het nieuwe politieke seizoen waarin Wij. Rijswijk zich, samen met leden, keihard gaat inzetten voor de Rijswijkers in 2020-2021.
Leden en geïnteresseerden konden elkaar ontmoeten, het weer zat mee, al was het wat fris. Een diverse club mensen, vrolijk met elkaar pratend. Van jongeren tot leden van de scootmobielclub.

Hagemancatering legde hen in de watten met een overheerlijk buffet. Uiteraard zijn alle RIVM maatregelen in acht genomen.

Danny van Dam: “Het was super om te zien dat afgelopen zomer er weer zoveel initiatieven zijn ontstaan. Leuk om ook weer zoveel nieuwe mensen te mogen ontvangen. Aankomend politiek jaar verwacht ik in de gemeenteraad weer veel zaken die Rijswijkers belangrijk vinden op te pakken.

De foto’s zijn te vinden op de Wij. Rijswijk facebook pagina

Feestelijke start politiek seizoen 2020-20212020-09-05T19:43:04+00:00

Veiliger oversteken op de Geestbrugweg

Deze week zijn de scholen weer begonnen. Daarom vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Maandag 31 augustus nam wethouder Mobiliteit Björn Lugthart samen met de schoolgaande kinderen en hun ouders het zebrapad op de vernieuwde kruising Penninglaan-Geestbrugweg officieel in gebruik. De inrichting van de kruising is door de gemeente aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vandaag nam wethouder Mobiliteit Björn Lugthart samen met de schoolgaande kinderen en hun ouders het zebrapad op de vernieuwde kruising Penninglaan-Geestbrugweg officieel in gebruik. (Foto Erwin Dijkgraaf)De aanpassing van de kruising was al langer een wens van betrokken ouders met schoolgaande kinderen uit de buurt, omdat deze veel gebruikt wordt door schoolgaande kinderen. Zij hebben meegedacht over de inrichting. Die is zodanig aangepast dat voetgangers en fietsers veiliger en vlotter kunnen oversteken. Er zijn verkeerslichten geplaatst voor zowel voetgangers als fietsers en daarnaast is een middenberm aangelegd waar fietsers zich kunnen opstellen voor het verkeerslicht. Hierdoor hebben fietsers de ruimte om te wachten voor het verkeerslicht en kunnen de overige fietsers over de Geestbrugweg ongehinderd doorfietsen.
Verbetering

De aanpak van de kruising is de tweede verbetering in de buurt die de gemeente heeft uitgevoerd ten aanzien van de verkeersveiligheid. Vorig jaar zijn verkeersdrempels aangelegd om de verkeersveiligheid voor de voetgangers te verbeteren en rondom de Nicolaas Beetsschool is een veilige schoolzone aangelegd, om meer aandacht te vragen voor de schoolgaande kinderen.
Veilig naar school

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart benadrukt het belang van verkeersveiligheid: “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Met het Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op inrichting van de weg, voorlichting en handhaving. De herinrichting van de kruising aan de Penninglaan met de Geestbrugweg is hier een mooi voorbeeld van. Samen met betrokken ouders uit de buurt hebben we ervoor gezorgd dat de oversteek veiliger is geworden. Zodat de kinderen veilig naar school kunnen.”
Aandacht voor verkeersveiligheid

De ingebruikname van kruising Penninglaan valt samen met de start van de campagne ‘Wij gaan weer naar school’. Op posters en borden verspreid over de stad zijn afbeeldingen van Dick Bruna figuurtjes te zien. Deze zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat de Dick Bruna afbeeldingen effect hebben op het rijgedrag van automobilisten. Zij verlagen hun snelheid bij het zien van de Dick Bruna afbeeldingen. Gedurende de maand september vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid.

Veiliger oversteken op de Geestbrugweg2020-09-03T19:10:27+00:00

Wij. Rijswijk zorgt voor nieuwe bewaakte fietsenstalling

Danny van Dam van Wij. Rijswijk is zeer blij dat de gratis bewaakte fietsenstalling op het Eisenhowerplein, bij het station open gaat.

De komst van de nieuwe bewaakte fietsenstalling bevordert het gebruik van de fiets en dringt naar verwachting fietsendiefstal verder terug. De behoefte aan fietsparkeervoorzieningen is enorm toegenomen.

Bijkomende voordelen zijn dat de medewerkers van de Fietsenwacht op deze locatie werkervaring kunnen opdoen en de sociale veiligheid op het station wordt versterkt.

In de afgelopen jaren gaven bewoners van Steenvoorde Zuid en jongeren aan dat de situatie op het station van Rijswijk niet veilig is. Ze vroegen om een bewaakte fietsenstalling. Ook de fietsersbond heeft het belang van een bewaakte fietsenstalling benoemd.

Van Dam: “Wij. Rijswijk maakte zich er in 2018 voor het eerst hard voor. In 2019 werd reeds door het gemeentebestuur aangegeven dat de fietsenstalling er kwam. Zoals vaker bij ambtelijke processen, maar Het resultaat mag er zijn. Er is plaats voor 600 fietsen. Door de controle verwacht ik ook dat het aantal fietswrakken dat in de stalling staat zal afnemen.

Reizigersorganisatie Rover hield in 2016 een enquête met een ontluisterend resultaat voor Rijswijk. De reizigers kozen station Rijswijk tot het meest onaangename station van Nederland. Dat zal met een stalling niet direct verholpen zijn maar alle kleine beetjes helpen.

Bekijk hier het filmpje van Rijswijk.tv

Wij. Rijswijk zorgt voor nieuwe bewaakte fietsenstalling2020-08-24T22:24:59+00:00

feestelijke zomerborrel Wij. 2020

Zaterdag 18 juli was de jaarlijkse Wij. ledenborrel bij herberg Vlietzigt. Eindelijk weer live bij elkaar. Met heerlijk weer, lekker samen in de buitenlucht. Naast onze inmiddels vaste club mochten we ook weer nieuwe leden verwelkomen.

Natuurlijk was er alle ruimte om informeel bij te praten over wat we in Rijswijk hebben bereikt en nog willen bereiken. Halverwege de collegeperiode kunnen we concluderen dat we al goed op weg zijn met het waarmaken van onze allianties.

We spraken onder andere over het betrekken van inwoners, verbeteren van de dienstverlening, de bouwplannen in Rijswijk, de verkeersdrukte en het behoud van groen in bijvoorbeeld in Pasgeld en de landgoederenzone. Ook verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema. We maken stappen maar het kan nog veel beter.

Onze club blijft groeien! Samen zetten we ons in voor een nog mooier Rijswijk en het is vooral ook heel gezellig! Wil jij ook lid worden?

Fotoimpressie

feestelijke zomerborrel Wij. 20202020-07-19T13:58:03+00:00

Mooie kansen voor Rijswijk

Hoe Rijswijk door slim onderhandelen miljoenen krijgt voor groen en aanpak files rond bredere A4

Gloednieuwe ‘groene’ viaducten gaan gescheiden delen van de stad verbinden én er komt geld voor maatregelen tegen de files op de Prinses Beatrixlaan. Het zijn de trofeeën van Rijswijk rond de verbrede A4.

Voetgan­gers, fietsers, maar ook de dieren die er leven zoals egels, vlinders, marters, salaman­ders en vleermui­zen gaan makkelij­ker oversteken

Björn Lugthart

,,Hiermee slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Lugthart. ,,We vergroenen, omdat de parken aan beide kanten van de weg hiermee met elkaar worden verbonden en een substantieel aantal vierkante meter groen aan de stad wordt toegevoegd. Ecologisch belangrijk. Egels, vlinders, marters, salamanders en vleermuizen die er leven, steken dan ook makkelijker over. Plus dat de verbreding van de viaducten een impuls is voor het fietsnetwerk en de leefbaarheid.”

,,Bovendien is het al een langgekoesterde wens van de inwoners van Rijswijk om de twee delen van de stad beter te verbinden.” Zodat mensen die in het nieuwe deel, Rijswijk Buiten, wonen makkelijker in het Rijswijk van winkelcentrum In de Bogaard, het gemeentehuis en de Rijswijkse Schouwburg komen.

Troef in handen

Rijswijk had zelf ook een troef in handen: het terrein aan de Lange Kleiweg langs de A4 . Daar staat nu het asielzoekerscentrum. Maar het azc gaat augustus volgend jaar – na vijf jaar – sluiten. Laat dat vrijkomende terrein precies de ideale locatie zijn om als bouwplaats te dienen voor de bouw van een nieuw spoorviaduct dat nodig is omdat het treinspoor daar breder wordt gemaakt.

Dat ziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook en betaalt voor het gebruik van het terrein 7 miljoen. Deze overeenkomst staat weliswaar los van de afspraken voor de groene viaducten, maar na optellen van diverse geldstromen en aftrekken van de eigen bijdrage van Rijswijk aan de projecten, houdt het met deze package deal ruim 2 miljoen euro over om vrij te besteden.

Precies het bedrag dat we tekort kwamen om de Prins Beatrix­laan

,,Precies het bedrag dat we tekort kwamen om de Prins Beatrixlaan, de weg langs In de Bogaard waarvan met name ook veel Hagenaars gebruikmaken om richting A4 te rijden, bovengronds te veranderen. Daardoor gaat het verkeer beter doorstromen en kunnen er woningen komen langs de laan.”

Tunnel blijft mogelijk

Zelfs een tunnel onder de Prinses Beatrixlaan, de perfecte maar onbetaalbare oplossing voor het fileprobleem, blijft onderwerp van gesprek met het ministerie en Rijkswaterstaat. ,,Er worden vervolgafspraken en werkbezoeken gepland.” Zo’n tunnel kan later ónder de nieuwe bovengrondse aanpassingen worden gegraven.

bron: AD

Mooie kansen voor Rijswijk2020-07-18T11:28:24+00:00
Go to Top