fbpx

Wij. Rijswijk

Home/Wij. Rijswijk

Over Wij. Rijswijk

Wij. Rijswijk stelt zich ten doel de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij hun stad en wijk te vergroten en een omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad en samenleving waar het prettig en gezond wonen, werken en recreëren is. Daarbij wil Wij. mensen betrekken, inspireren en uitdagen om samen te werken en zelf actief een bijdrage te leveren. Wij. bouwt bruggen in de samenleving, focust op positiviteit en bevordert daarbij het 'Wij-gevoel' door het omarmen van gemeenschappelijke waarden en ambities; zowel binnen als buiten de lokale politiek. De politieke beweging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door: het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen; inwoners te betrekken bij de besluitvorming in hun stad; actieve communicatie over besluitvorming en gemeentelijk beleid; mensen van verschillende achtergronden, wijken, generaties, culturen en (geloofs)overtuigingen dichter bij elkaar te brengen en onderling begrip te vergroten; inwoners en (vrijwilligers)organisaties te waarderen die een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking; het uitdragen van politieke en maatschappelijke overtuigingen zoals verwoord in de allianties en aanvullende nota's. ---

Voorrang Rijswijkse bedrijven bij inkoop van gemeente 

Een stevige lokale economie is het belang van onze gemeente. Voor het Rijswijkse bedrijfsleven zou het een enorme impuls bieden als de gemeente al haar inkopen lokaal doet. En mocht dat niet mogelijk zijn dan in ieder geval in de regio Haaglanden.

Dat zegt Jeffrey Karremans van Wij. Rijswijk. Karremans: “ Rijswijkse ondernemers maken zich grote zorgen dat na de lockdown een groot gedeelte van de klanten online blijft shoppen en in onze Rijswijkse winkelcentra wegblijft. Wij. Rijswijk is van mening dat na de lockdown de gemeente Rijswijk moet doen wat mogelijk is om te zorgen dat Rijswijkse bedrijven niet omvallen.”

Wij denken aan gerichte ondersteuning voor sterk geraakte sectoren door middel van lokaal maatwerk. Dit betekent dat het beleid inspeelt op de behoefte van sterk geraakte sectoren en de kracht benut van bedrijven die goed uit de crisis komen. Hierbij is optimaal accountmanagement en dienstverlening voor bedrijven van essentieel belang.

En natuurlijk dient de gemeente Rijswijk zelf alle inkopen lokaal te doen. En als dat niet mogelijk is in de Regio Haaglanden. Voor het Rijswijkse bedrijfsleven zou het een enorme impuls bieden.

Wij. Rijswijk heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Voorrang Rijswijkse bedrijven bij inkoop van gemeente 2021-01-08T20:55:36+00:00

Bus is terug in de Muziekbuurt

Zondagochtend 3 januari om half negen was het dan eindelijk zover. Bus 51 vertrok vanaf station Rijswijk naar de Muziekbuurt. Met de ingang van de nieuwe dienstregeling heeft de wijk weer een bus. Een moment waar velen naar hebben uitgekeken. Bewoners van de Muziekbuurt drongen er op aan dat de gemeente Rijswijk zich hard zou maken voor de terugkeer van de bus. En dat is gelukt.

Rijswijk- Het gemeentebestuur van Rijswijk heeft zich tot het uiterste ingespannen om de bus te laten terugkeren in de Muziekbuurt. Zo werden de doorlooptijden gemeten en technische haalbaarheid van een andere route onderzocht. Op een aantal plekken kon de bus de bocht niet nemen. Wethouder Björn Lugthart heeft hierop een voorstel uitgewerkt om die aanpassingen mogelijk te maken, zodat de bus vanaf de Prinses Beatrixlaan de Muziekbuurt in en uit kan rijden.

“In goed gezamenlijk overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en EBS zijn we tot deze praktische oplossing gekomen met een schitterend resultaat”,  zegt Lugthart. “Vanaf 3 januari 2021 stopt bus 51 ook in de Muziekbuurt. “ Wethouder Sociaal Domein Larissa Bentvelzen erkent dat het verdwijnen van de directe verbinding tussen de Muziekbuurt en winkelcentrum In de Bogaard zorgde voor onrust in de Muziekbuurt en is dolblij dat het het gemeentebestuur gelukt is dat de Muziekbuurt weer een bus heeft. “Voor veel inwoners was bus 23 de enige manier om de wijk uit te komen. In de muziekbuurt hebben veel mensen geen auto en zijn veel mensen slecht ter been. “ Lugthart: “Het is mooi om te zien is dat inwoners zich niet hebben neergelegd bij het eerdere besluit om de bus niet meer in de Muziekbuurt te laten stoppen, maar dat zij alles in het werk hebben gesteld om hun stem te laten horen om aan te geven hoe belangrijk de bus voor hun buurt is”, vult Lugthart aan. “Het is fantastisch  om te zien hoe we samen- inwoners en gemeentebestuur – dit voor elkaar hebben gekregen. Daar kunnen we trots op zijn. Goed dat de bus weer terug is!”

Bron: Groot-Rijswijk donderdag 7 januari 2020

Bus is terug in de Muziekbuurt2021-01-10T08:37:48+00:00

Oud is Goud verkiezingen in Coronatijd

Er zijn zes genomineerden die kans maken op de felbegeerde titel ‘Meest actieve oudere van Rijswijk’. Daarbij horen een award en cheque van 100 euro.

Vanwege de COVID-19 lockdown hebben we besloten om de prijzen nog niet uit te reiken.

Ook hebben we besloten dat het langer mogelijk is en stem op de genomineerden uit te brengen.

Alle genomineerden hebben een interview gegeven. Kijk deze hier en breng jouw stem uit. Stemmen op de kanshebbers kan tot 20 januari via wijrijswijk.nl/stem

Prijs 

Met de prijs wil Wij. Rijswijk laten zien hoe waardevol ouderen zijn voor de stad. De genomineerden zijn stuk voorbeelden van mensen die, ongeacht leeftijd, hun steentje bijdragen aan een Rijswijk om trots op te zijn.

Oud is Goud verkiezingen in Coronatijd2021-01-04T08:39:31+00:00

Bus terug in Muziekbuurt

Zondagochtend 3 januari om half negen was het dan eindelijk zover. Bus 51 vertrok vanaf station Rijswijk naar de Muziekbuurt. Met de ingang van de nieuwe dienstregeling heeft de wijk weer een bus. Een moment waar velen naar hebben uitgekeken. Bewoners van de Muziekbuurt drongen er op aan dat de gemeente Rijswijk zich hard zou maken voor de terugkeer van de bus. En dat is gelukt.

Onze wijkvertegenwoordiger Stefan Boom is blij voor inwoners in de Muziekbuurt. Zij hebben eindelijk hun  bus terug. Ook Wij. Rijswijk heeft zich er doorlopend voor ingezet. Wethouder Lugthart kreeg het voor elkaar in goede samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en nieuwe ov-aanbieder EBS.

“Het is mooi om te zien is dat inwoners zich niet hebben neergelegd bij het eerdere besluit om de bus niet meer in de Muziekbuurt te laten stoppen, maar dat zij alles in het werk hebben gesteld om hun stem te laten horen om aan te geven hoe belangrijk de bus voor hun buurt is”, vult Lugthart aan. “Het is fantastisch  om te zien hoe we samen- inwoners en gemeentebestuur – dit voor elkaar hebben gekregen. Daar kunnen we trots op zijn. Goed dat de bus weer terug is!”

Bus terug in Muziekbuurt2021-01-03T15:43:57+00:00

Een terugblik op 2020

Op de laatste dag van het jaar is het de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Wat bracht 2020 Wij. Rijswijk en wat zal het nieuwe jaar brengen?

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. In maart werden we geconfronteerd met het Coronavirus en toen werd echt alles anders. Het thuiswerken, digitaal vergaderen en het contact met vrienden, kennissen en familie.

Onze gebruikelijke Wij. Rijswijk activiteiten zoals Wij. de stad in, waarin we iedere maand een wijk bezoeken, konden niet meer plaatsvinden. Ook voor onze maandelijkse politieke avond, de ledenvergadering en de werkgroepen was het niet meer mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig konden onze zomerborrel en jaarlijkse barbeque nog doorgaan, want de meeste ledenactiviteiten waren van de baan.

Uiteraard zorgden we dat we op andere manieren contact hielden. Zo organiseerden we een digitale Woningsdagquiz met Koningsdag en vergaderden we via Teams.

Wat waren de hoogtepunten?

Ook de gemeenteraad ging over tot een nieuwe werkwijze, alles via het scherm.

Politiek gezien was het een succesvol jaar waarin een aantal grote besluiten zijn genomen. De gemeenteraad besloot om door te gaan met de renovatie van het Huis van de Stad. Er zijn verbeteringen aangebracht in het parkeersysteem.  De verkoop van de aandelen Eneco leverde de gemeente meer dan 70 miljoen euro op. Het bestemmingsplan van de HBG locatie werd vastgesteld waardoor nu echt gestart kan gaan worden met de bouw. Er werd een mooie deal gesloten met het ministerie van I&W waardoor er meer dan 32 miljoen geïnvesteerd wordt in het gebied rondom de A4.  Zo komen er groene viaducten met ruimte voor de fiets en wordt er 2,25 miljoen geïnvesteerd in verbeteringen voor de Beatrixlaan.

Om de schoolroute over de Geestbrugweg verkeersveiliger te maken zijn er aanpassingen aan de weg gedaan. Ook is besloten om het tunneltje onder de Haagweg te verwijderen waardoor het gebied verkeersveiliger en aantrekkelijker kan worden ingericht.

In goed overleg met de sportverenigingen wordt er gewerkt aan de herstructering van sportpark Elsenburg. Voor Wij. Rijswijk is het betrekken van belanghebbenden randvoorwaardelijk bij besluiten. We zijn dan ook erg blij dat er participatiebeleid is vastgesteld waardoor bij alle besluiten de omgeving wordt betrokken.

Tot slot is de Brede welzijnsnota vastgesteld, de gemeente investeert de komende jaren fors in het welzijn van Rijswijkers.

Wat kan volgens Wij. beter?

Inwoners en ondernemers betrekken! Dat is voor ons essentieel en willen we veel nog beter doen. Wij. Rijswijk is van mening dat de samenwerking met bewoners nog beter kan en zal zich daar in 2021 hard voor maken.

Met de geplande bouw van nieuwe woningen in het Bogaard-gebied,  Rijswijk-Buiten en het Havenkwartier heeft Rijswijk genoeg gebouwd. Het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten, dat de verkeersdrukte niet verder toeneemt en de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. We moeten dan ook zorgen voor oplossingen zodat het verkeer niet verder dichtslibt. We moeten bewerkstelligen dat de regio gaat mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan voordat we nog meer woningen of torenflats toevoegen.

Waar kijkt Wij. naar uit in 2021?

Allereerst een Coronavrij nieuw jaar. Een jaar waarin we weer ‘normaal’ kunnen doen. Daarnaast staan er op het gebied van sport fantastische ontwikkelingen op ons te wachten. Het nieuwe sportcomplex de Altis zal geopend worden en als de gemeenteraad een positief besluit neemt zal sportpark Elsenburg een flinke impuls krijgen.

Onze leden zijn hard aan de slag geweest om aandacht te vragen voor een speeltuin voor iedereen, waar ook kinderen met een beperking terecht kunnen. De speeltuin is toegezegd en we kijken uit naar de realisatie.

Volgend jaar dragen raadsleden Marja Pelzer en Freek van Bemmelen hun stokjes over aan Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer en gaan we het laatste jaar van deze collegeperiode in.

Wil je meer lezen over 2020, dat kan in onze Stadskrant!

Een terugblik op 20202020-12-31T17:13:45+00:00

Fijne feestdagen

Vorig jaar zei ik “De mooiste momenten van je leven zijn de gelukkige momenten die je deelt.” Meedoen zou het motto van 2020 zijn. Dat is het niet geworden.

De beperkingen vanwege het Coronavirus zorgen dat Nederlanders zich eenzamer voelen dan voor de crisis.

Eenzaamheid in tijden van Corona.Het typische beeld doemt op van een bejaarde verpleeghuisbewoner achter een raam. Maar niet alleen ouderen voelen zich vaker eenzaam dan voor de Coronacrisis. Ook onder jongeren is een stijging te zien.

Eerlijk is eerlijk: het Coronavirus maakt het niet eenvoudig om samen iets te ondernemen. Zeker ouderen zijn vaak aan huis gekluisterd. Des te
belangrijker is het om tóch contact te houden – online of op veilige afstand.

Misschien worden we juist in deze tijd het meeste uitgedaagd om naar onszelf te kijken en naar wat we voor een ander kunnen betekenen. Laten we deze dagen extra naar elkaar omzien.

Klein gebaar, groot verschil
Met een klein gebaar maak je het verschil voor een ander. Een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt en
telefonische gesprekjes met leden van de kaartclub.

Zulke contacten zijn belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. Houd afstand, maar houd contact!

Lichtpuntjes
Als we om ons heen kijken, juist in deze donkere dagen, zien we overal lichtpuntjes. Mensen die samen hun schouders eronder zetten en zich hard maken voor mede Rijswijkers.

Houd afstand,maar houd contact!
Onder andere bij de voedselbank, bij de weggeefwinkel en al die vrijwilligers bij Welzijn Rijswijk. Mensen die zich niet neerleggen bij
zaken die niet goed lopen, maar zich hard maken om zaken wel goed te laten lopen.

Laten we elkaar steunen als we het even niet meer weten. Als de onrust en onduidelijkheid teveel op ons drukt. Laten we het zoeken in het
kleine, in het nabije. Laten we beginnen met elkaar.

Ik wens u ondanks alles, hele fijne feestdagen toe in goede gezondheid.

Björn Lugthart
wethouder

Fijne feestdagen2020-12-27T14:23:28+00:00

Stadskrant Wij. Rijswijk 2020

De Stadskrant Rijswijk is een uitgave van Wij. Rijswijk en verschijnt jaarlijks in de gemeente Rijswijk als huis-aan-huiskrant. Uiteraard kun je de krant ook online lezen, dat doe je hieronder! De bladzijde omslaan doe je met het pijltje in de grijze balk onderaan. Beweeg je muis onderaan over de afbeelding en de balk verschijnt. Uiteraard is downloaden ook mogelijk.

Stadskrant Wij. Rijswijk 20202020-12-27T15:24:23+00:00

Fractiewissel

Raadsleden Marja Pelzer en Freek van Bemmelen dragen hun stokjes over aan Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer.

Nieuw bij Wij. zijn Karremans en Mauer niet. Cheryl Mauer is vanaf het begin betrokken bij Wij. Rijswijk. Zij stond als nummer 7 op de kieslijst en heeft naast haar werk als model en als presentatrice bij RTL 4, haar eigen videomarketing bedrijf CFJ Productions. Bij Wij. Rijswijk is zij onder andere organisator en presentatrice van de Actief Oud is Goud Awards en actief in het Communicatieteam.

Cheryl Mauer

Mauer: “Voor mijn werk moest ik altijd veel reizen, maar Rijswijk voelt na een werkdag echt als thuiskomen. Het is de stad waar ik ben opgegroeid. Rijswijk zit in mijn bloed en ik vind het fantastisch om Wij. Rijswijk als raadslid te mogen vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik samen met anderen, met en voor Rijswijkers, veel moois voor elkaar kan krijgen.”

Jeffrey Karremans

Karremans maakte tot vorig jaar deel uit van de fractie. Hij moest door familieomstandigheden zijn politieke taken stilleggen om zich te richten op het familiebedrijf. Sindsdien heeft hij het raadswerk gemist en bleef hij zich langs de zijlijn inzetten. Meer dan een jaar later gunnen zijn collega’s het hem van harte om weer te doen waar zijn passie ligt. “Na een lastige periode heb ik er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan in de gemeenteraad”, zegt Karremans. “Mijn werk is nog niet klaar!”

Marja Pelzer

Vertrekkend raadslid Marja Pelzer: “Ik ben het avontuur met een nieuwe lokale partij aangegaan omdat ik vond dat de Rijswijkse politiek anders moest. Inwoners en ondernemers betrekken bij beslissingen en mee laten beslissen was daarbij een belangrijk speerpunt. Bij aanvang van deze raadsperiode was het de hoogste tijd dat de politiek de inwoners en ondernemers weer serieus ging nemen. Met mijn jarenlange ervaring als raadslid was ik ervan overtuigd dat ik Wij. Rijswijk als nieuwe partij kon positioneren in de altijd onstuimige gemeentepolitiek. Dat lijkt gelukt. Inwoners en de gemeenteraadsleden weten waar Wij. Rijswijk voor staat. Daarnaast hebben we een stempel gedrukt op de thema’s die voor stemmers van Wij. Rijswijk belangrijk zijn. Hoe inwoners en ondernemers betrokken worden bij belangrijke beslissingen van de gemeente is uitgewerkt in het nieuwe Participatiebeleid.

Freek van Bemmelen

Van Bemmelen: “Het mooie aan Wij. is dat we echt als team werken. Dat betekent ook dat we realistisch kijken wie het meeste tijd heeft om zich in de gemeenteraad voor Rijswijk in te zetten. Voor mij is dat momenteel een uitdaging gezien mijn drukke baan,eigen communicatiebureau en werk als didgeridoodocent/ademcoach. Ik heb het raadslidmaatschap tijdelijk het veel plezier vervuld vanwege de privéomstandigheden van Karremans. Nu hij er weer klaar voor is, kan ik mij weer volledig richten op mijn andere ambities. Zo is dat destijds ook afgesproken.”

“Natuurlijk zal ik Wij. Rijswijk blijven ondersteunen in mijn rol als communicatieadviseur, dat doe ik al drie jaar vanaf dag 1 van onze beweging met de ontwikkeling van de campagne. ”

Fractieleden 2021

Fractiewissel2020-12-21T19:16:19+00:00

De klokkentoren is weer als nieuw

Inmiddels is de klokkentoren weer als nieuw! De toren is gerenoveerd en het carillon en de klok werken weer als vanouds. Ook de bouwwerkzaamheden aan het hoofdgebouw Huis van de Stad verlopen voorspoedig.

Na 15 jaar leegstand krijgt het voormalig stadhuis in Rijswijk een nieuwe functie als het Huis van de Stad. Het monumentale pand verenigt de gemeentelijke organisatie en welzijnsvoorzieningen met een muziekschool, een bibliotheek en horecavoorzieningen.

Het Huis van de Stad moet een plaats worden waar inwoners en bezoekers zich veilig, thuis en welkom voelen. Gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Door de ruimte slim in te richten kan de hele gemeentelijke organisatie hier worden gehuisvest. Het Huis van de Stad biedt ook nog ruimte voor maatschappelijke instellingen.

Het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan is in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. Om te kunnen voldoen aan de eisen van nu, word het pand gerenoveerd. Dit gebeurt zonder dat er sprake is van een lastenverhoging voor de Rijswijkers.

 

De klokkentoren is weer als nieuw2020-12-18T21:28:22+00:00

Wat is jouw plan voor de lock down challenge?

Verveel jij je ook zo te pletter tijdens de lock down? Je bent niet de enige. Er is haast niets meer te doen: niet meer uitgaan, geen bioscoop, niet meer shoppen, geen feestjes. Doe er iets aan en doe mee aan de lock down challenge Rijswijk!

Heb je een goed idee wat we voor jongeren kunnen organiseren? Bijvoorbeeld een 18+ oudejaarsdag online Fifa toernooi, een 18- buiten voetbaltoernooi , een bootcamp bus of een Mobiele Escape Room? Of misschien heb jij wel veel betere ideeën? Laat het ons weten! Dan gaan we misschien wel jouw plan uitvoeren! Wethouders Björn Lugthart en Larissa Bentvelzen zijn benieuwd naar jouw idee!

Laat het ze weten en stuur een e-mail met jouw idee naar blugthar@rijswijk.nl. Je krijgt dan een uitnodiging voor een digitale meeting met wethouders Björn Lugthart en Larissa Bentvelzen. Je kunt dan zelf je idee aan hen uitleggen.

Kom maar door met die #lockdownchallengerijswijk!

Wat is jouw plan voor de lock down challenge?2020-12-16T16:13:17+00:00
Ga naar de bovenkant