fbpx

Over Wij. Rijswijk

Wij. Rijswijk stelt zich ten doel de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij hun stad en wijk te vergroten en een omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad en samenleving waar het prettig en gezond wonen, werken en recreëren is. Daarbij wil Wij. mensen betrekken, inspireren en uitdagen om samen te werken en zelf actief een bijdrage te leveren. Wij. bouwt bruggen in de samenleving, focust op positiviteit en bevordert daarbij het 'Wij-gevoel' door het omarmen van gemeenschappelijke waarden en ambities; zowel binnen als buiten de lokale politiek. De politieke beweging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door: het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen; inwoners te betrekken bij de besluitvorming in hun stad; actieve communicatie over besluitvorming en gemeentelijk beleid; mensen van verschillende achtergronden, wijken, generaties, culturen en (geloofs)overtuigingen dichter bij elkaar te brengen en onderling begrip te vergroten; inwoners en (vrijwilligers)organisaties te waarderen die een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking; het uitdragen van politieke en maatschappelijke overtuigingen zoals verwoord in de allianties en aanvullende nota's. ---

Flitskasten op acht locaties in Rijswijk

Controle van 24 uur op verkeershufters

Marieke van Essen

Rijswijk gaat flitspalen plaatsen tegen hardnekkige wegmisbruikers. De drastische maatregel wordt genomen, omdat periodieke lasercontroles bestuurders niet genoeg afschrikken.

,,Op sommige plekken in Rijswijk wordt zodanig hard gereden of zelfs rood licht genegeerd, dat een controle van 24 uur per dag gewenst is”, zegt verkeerswethouder Björn Lugthart.
Rijswijk lijkt steeds vaker op het circuit van Zandvoort. Nadat eerder bij een straatrace op de Generaal Spoorlaan een 62-jarige fietser uit Rijswijk werd doodgereden, ging het afgelopen juli gruwelijk mis op de Schaapweg. Bij een aanrijding met een 34-jarige automobilist uit Den Haag kwam een 32-jarige scooterrijdster om het leven.

,,Veel inwoners zijn het asociale rijgedrag op de Rijswijkse wegen meer dan zat. Zo kan het niet langer. Er moet wat gebeuren. Niet alleen de gemeente, maar ook de politie en het Openbaar Ministerie zijn het daar mee eens”, aldus de wethouder. ,,Daarom trekken we samen op en treffen we voorbereidingen om flitskasten te plaatsen”.

De flitspalen komen te staan langs acht wegen, waar volgens de wethouder ‘stelselmatig sprake is van huftergedrag, zoals te hard rijden en door rood rijden’. ,,We pakken nu door. Genoeg is genoeg”, zegt hij.

Tegelijkertijd gaat de gemeente onverminderd door met intensieve snelheidscontroles. Ook doen twee politiestudenten aan de hand van laseracties onderzoek naar de snelheid van het Rijswijkse verkeer en de effecten hiervan.

Uit eerder metingen op onder andere de Prinses Beatrixlaan en Schaapweg blijkt dat de snelheidslimiet van 50 km/u hier flink wordt overschreden: zo’n 85 procent van de weggebruikers rijdt gemiddeld 12 km te hard.

Uit metingen naar de maximumsnelheid blijkt zelfs dat er op de Beatrixlaan met een snelheid tussen de 130 km/u en de 140 km/u is gereden. Dit gebeurt volgens de verkeerswethouder ’s avonds laat, ‘wanneer het rustig is op de weg’. De boetes kunnen flink oplopen: van 250 euro voor het door rood rijden tot een boete van 346 euro als de maximumsnelheid met dertig km/u wordt overschreden.

Het plaatsen van flitspalen in Rijswijk is in een stroomversnelling geraakt, nadat wethouder Lugthart eerder dit jaar in deze krant zijn beklag deed over de lastige aanvraagprocedure bij het Openbaar Ministerie. ,,Naar aanleiding hiervan heeft het OM mij gebeld en ik heb er alle vertrouwen in dat de flitspalen er nu ook snel gaan komen”.

Bron: Telegraaf 15 september W22

Flitskasten op acht locaties in Rijswijk2021-09-15T22:09:09+00:00

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig

Dit is er nodig om de wegen en het verkeer veiliger en schoner te maken: ‘En goed bereikbaar blijven’

Wegen, fietspaden en openbaar vervoer in Rijswijk worden de komende jaren flink verbeterd en uitgebreid. Ook Hagenaars die door Rijswijk komen gaan daarvan profiteren. Zo beslist Rijswijk dinsdag al over het opzij leggen van 30 miljoen euro voor de nu steeds vastlopende Prinses Beatrixlaan, een eerste stap naar een graag gewilde tunnel. 

Die tunnel van 240 miljoen, waaraan ook anderen moeten meebetalen waaronder de gemeente Den Haag, is onderdeel van een pakket maatregelen die Rijswijk beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder moeten maken. Dat is nodig, zeker nu er tot 2040 door nieuwbouw van woningen en het ombouwen van leegstaande kantoren tot appartementen 8000 tot 10.000 wooneenheden bijkomen in Rijswijk. Dat heeft nu ruim 50.000 inwoners. Daarnaast komen er naar verwachting zo’n 4000 banen bij.

Als er niks gebeurt, dan verslechte­ren de verkeers­vei­lig­heid, de luchtkwali­teit en de geluidshin­der nog verder

– Björn Lugthart

Alle reden om nu al plannen te maken voor zaken waarop Rijswijk nu slecht scoort. Rijswijk heeft de op één na slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Ook staat de randgemeente van Den Haag derde op de lijst van meeste verkeersslachtoffers per inwoner, gerekend in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bovendien rijden er op sommige plekken in de stad zoveel auto’s en vrachtwagens dat de geluidsnorm overschreden wordt.

,,Als er niks gebeurt, dan verslechteren de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidshinder nog verder”, zegt Björn Lugthart, wethouder mobiliteit.

Intercitystation Rijswijk

De ideale verkeerssituatie in 2040 ziet Lugthart wel voor zich. ,,Via een Intercitystation Rijswijk Centraal, een station in Rijswijk Buiten en een fijnmazig openbaarvervoernetwerk is heel Rijswijk uitstekend verbonden met de regio en Rotterdam The Hague Airport. Er zijn meer veilige, comfortabele fietsvoorzieningen waardoor mensen vaker de fiets pakken.”

,,Lange-afstandsroutes verbinden Rijswijk met de regio en korte-­afstandsroutes verbeteren de verbindingen in de stad. Fietsers parkeren veilig en comfortabel bij huis, winkels, recreatieplaatsen en het openbaar vervoer. De Prinses Beatrixlaan is zodanig ingericht dat ze geen barrière meer vormt en bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhang in het Bogaard-gebied. Hiermee is een aantrekkelijke, groene verbinding ontstaan, die plaats biedt aan diverse recreatieve en horecafuncties.”

Het door het gemeentebestuur geformuleerde mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 gaat behalve over goede openbaar-vervoerverbindingen en de aanleg van looproutes en fietspaden over het faciliteren van deelauto’s en deelfietsen. Volgens Rijswijk biedt de opkomst van nieuwe vervoermiddelen zoals e-bikes, elektrische auto’s en deelauto’s en andere deelvoertuigen nieuwe mogelijkheden om efficiënt te reizen.

Slimme verkeerslichten

Om de verkeersveiligheid te vergroten wil Rijswijk op meer wegen de maximumsnelheid verlagen naar 30 km/uur. Door meer data te verzamelen over hoe we ons verplaatsen moeten knelpunten worden aangepakt, bijvoorbeeld door aanpassingen van de weg, slimme verkeerslichten en reisadvies in apps.

Willen we die schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken

–  Björn Lugthart

De ideeën, waaraan is meegedacht door inwoners, bedrijven en organisaties, worden nogmaals met hen doorgesproken om vervolgens eind dit jaar naar de gemeenteraad te gaan voor echte politieke beslissingen.

,,Willen we die schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken”, zegt Björn Lugthart. ,,Zodat we, als ik in 2040 de vraag krijg hoe bereikbaar Rijswijk is, nog steeds volmondig kan roepen: goed.”

Over kosten is nu nog niets gezegd

Bron: AD 

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig2021-09-14T14:01:13+00:00

Wij. op bezoek in RijswijkBuiten

Wij. Rijswijk bezocht met de koffiekar RijswijkBuiten en stond zaterdagmiddag op de brug bij het terras van Sion. Ook brachten leden een bliksembezoek aan de burendag in de van der Venstraat.
 
Onder het genot van een hapje en een drankje ontstonden goede gesprekken met verschillende wijkbewoners.
 
RijswijkBuiten is volgens bewoners een prettige en rustige wijk waar veel gezinnen een dorps gevoel vinden in de drukke stedelijke omgeving.
 
Zaken die de bewoners bezig houden zijn hardrijdend verkeer, het ontbreken van een verbintenis met Rijswijk en de wachtlijsten op scholen.
“Het was leuk om de buren op deze manier te spreken”, zegt Marinka Koornneef, wijkvertegenwoordiger. “Met onze koffiekar willen we ongedwongen mensen ontmoeten, leren kennen en horen wat er speelt”. Het was een zeer geslaagde en drukbezochte middag!”
 
De onderwerpen die zijn aandragen worden opgepakt door de gemeenteraadsfractie van Wij. Rijswijk.
 
De Wij. koffiekar komt ook naar jouw wijk! De eerstvolgende is op zaterdag 25 september in de muziekbuurt. Houd onze socials in de gaten voor de aankondiging en de locatie dan drinken we binnenkort met jou een drankje!
 
#RijswijkBuiten #samen #wijkbezoek

Wij. op bezoek in RijswijkBuiten2021-09-12T09:00:11+00:00

“ja/ja-stickers” een goed idee?

De tekst in het raadsvoorstel:

“Per jaar ontvangen Rijswijkse inwoners gemiddeld 30 kilo per huishouden aan ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk. Vaak verdwijnt dit ook weer ongelezen in de container.  Elke inwoner produceert gemiddeld 289 kilo aan fijn en grof restafval. Door een “Ja-Ja-Sticker” in te voeren, hoeft iets wat niet wordt gelezen, ook niet te worden weggegooid. Op deze manier kunnen we verspilling voorkomen”

“ja/ja-stickers” een goed idee?2021-09-01T14:40:13+00:00

Feestelijke start politiek seizoen 2021-2022

Met de feestelijke barbecue in het Wilhelminapark heeft Wij. Rijswijk zaterdag traditioneel het nieuwe politieke seizoen ingeluid.

“We proberen met dit soort bijeenkomsten mensen dichter bij elkaar en de politiek te brengen. Iets waar veel mensen in deze tijd juist behoefte aan hebben”, zegt fractievoorzitter Cheryl Mauer.

“Onder het genot van een hapje en een drankje komen altijd de leukste gesprekken op gang. Juist met die gesprekken hoor je veel over wat de Rijswijkse bewoners bezighoudt”, vult Irene Jansen aan.

“En dat is precies wat we in Rijswijk willen”, zegt Jeffrey Karremans. “Mensen verbinden en samen bouwen aan een Rijswijk waar iedereen zich thuis voelt”.

Aankomend politiek jaar zal een opmaat zijn naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Tijdens de barbecue werden daarom een aantal formele besluiten genomen:

  • Het instellen van de verkiezingscommissie bestaande uit: Linda de Reede (voorzitter), Pascal Calabro en Raymond van den Assem
  • Het instellen van de kandidaatstellingscommissie bestaande uit: Jaap Finke (voorzitter), Tim Konings en Linda de Reede
  • Het vaststellen van het profiel van de raadsleden en de aanvulling voor de lijsttrekker;
  • Het mandaat voor het bestuur voor het toevoegen van lijstduwers aan de kieslijst;
  • De invulling van de vacature secretaris door Marinka Koornneef.

Met de bovenstaande punten werd unaniem ingestemd.

Danny van Dam: “Volgend jaar zijn alweer de gemeenteraadsverkiezingen. Leuk om dan zoveel actieve en betrokken mensen te mogen ontvangen. Veel van hen willen een bijdrage leveren aan de verkiezingscampagne, dat vind ik fantastisch.”

Hageman Catering verzorgde de heerlijke barbecue, compleet met echte borden, glazen en bestek.

Uiteraard werd het veld in het Wilhelminapark ook weer netjes achtergelaten.

#politiek #samen #rijswijk #GRV2022 #Wij

Feestelijke start politiek seizoen 2021-20222021-08-30T09:00:35+00:00

Wij gaan weer naar school

Komende week gaan de scholen weer beginnen. Na de vakantie is het voor kinderen weer wennen om naar school te fietsen. Daarom vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen met de campagne ‘Wij gaan weer naar school’.

Voor veel kinderen en ouders is het spannend om weer naar school te fietsen. Met alle nieuwe indrukken is het lastig de aandacht er 100% bij te houden en zijn ze wat minder alert op het verkeer. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen. De campagne ‘Wij gaan weer naar school’ attendeert weggebruikers op schoolgaande kinderen. De campagne wordt jaarlijks in september door de gemeente ingezet  bij de start van het nieuwe schooljaar.

Dick Bruna

Op posters en borden verspreid over de stad zijn afbeeldingen van Dick Bruna figuurtjes te zien met de tekst ‘Wij gaan weer naar school’. Deze  zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat de Dick Bruna afbeeldingen effect hebben op het rijgedrag van automobilisten. Zij verlagen hun snelheid bij het zien van afbeeldingen.

Veilig naar school

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart benadrukt het belang van verkeersveiligheid: “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Daarom vragen we weggebruikers om extra op te letten in het verkeer zodat de kinderen veilig naar school kunnen.”

Wij gaan weer naar school2021-08-27T17:19:28+00:00

Ook een crew in Oud Rijswijk en de Plaspoelpolder?

Veel Rijswijkers kennen ze: de jongeren van de Crew in de Bogaard. De jongeren houden het Bomenplein schoon, helpen bij de activiteiten van het winkelcentrum en doen klussen. Zo helpen zij in winkels, doen timmerwerk en hangen de feestversiering op. Het is de hoogste tijd dat we dit succesvolle concept uitbreiden naar winkelcentrum Oud Rijswijk en de Plaspoelpolder, zegt Jeffrey Karremans van Wij. Rijswijk.

De crew in de Bogaard zijn zes jongeren van het praktijk- en speciaal onderwijs die klaar worden gemaakt voor een plek op de arbeidsmarkt. De jongeren worden begeleid door een coach en een werkbegeleider in winkelcentrum in de Bogaard.

Springplank naar de arbeidsmarkt
Karremans van Wij. Rijswijk: Dit werk zorgt voor een springplank naar regulier werk en biedt de jongeren de kans om werkervaring op te doen en hun talenten te ontdekken. Jaarlijks is er een nieuwe crew. Dat dit project succesvol is blijkt wel uit het aantal jongeren dat dankzij het project een reguliere baan aangeboden heeft gekregen.”

Uitbreiding naar Oud Rijswijk en de Plaspoelpolder
Dat wat werkt moet je kopieren! Succesvolle pilots moet je direct verder uitrollen. Een crew in winkelcentrum Oud-Rijswijk en in de Plaspoelpolder is een logische vervolgstap. Meer jongeren die werkervaring opdoen en tegelijk zorgen dat Oud Rijswijk en de Plaspoelpolder er stralend uitzien.

Enthousiast
Winkeliers en bezoekers zijn enthousiast. Winkels hebben zich aangesloten waardoor de jongeren ook in verschillende winkels werken. Winkelend publiek is positief over het schone gebied. Karremans: “het is echt een aanwinst voor winkelcentrum in de Bogaard. Het gebied ziet er schoon uit en de crew doet ervaring op die zij in een reguliere baan kunnen gebruiken”. Karremans zelf ook ondernemer in Oud Rijswijk ziet een crew in het Oude centrum zitten. De centrummanager van Oud Rijswijk reageerde ook enthousiast.

Ook een crew in Oud Rijswijk en de Plaspoelpolder?2021-08-20T10:49:34+00:00

Wel of geen hondenlosloopgebied?

De gemeente Rijswijk stelt een nieuwe indeling van losloop- en verbodsgebieden voor honden in de Landgoederenzone, het Wilhelminapark en in de nieuwbouwwijken Eikelenburg en RijswijkBuiten voor. Dat kan rekenen op voor- en tegenstanders in Rijswijk.

Er wordt een nieuwe hondenkaart opgesteld. Daarop is te zien waar honden los mogen lopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar ze niet mogen komen. “De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld, zegt Danny van Dam van Wij. Rijswijk.

De afgelopen weken heeft van Dam talloze gesprekken gevoerd met voor- en tegenstanders. “Tegenstanders willen vooral veilige en rustgevende gebieden voor kinderen en recreatie. Voorstanders willen ruimte om honden te laten spelen en vinden vooral de landgoederenzone een centrale plek voor hun trouwe viervoeters.”

Logica ontbreekt
Wat bij veel mensen ergernis oproept is de logica van de gemeente, die lijkt te ontbreken. Het argument voor een aanlijnplicht vanwege de zogenaamde ecologische zone, terwijl er al van oudsher honden los liepen, gaat veel hondenbezitters te ver.”

Jon Hageman, hondenbezitter: ”Ik loop al sinds ik in Rijswijk woon met de hond in park Overvoorde. Dat moet volgens de gemeente Rijswijk nu veranderen vanwege de ecologische zone. Ik vind dat de gemeente met betere argumenten moet komen. Zo niet laat het park dan zoals het was.”

Sociale media
Ook op sociale media is er veel discussie. Voor- en tegenstanders steken hun mening niet onder stoelen of banken. Er is zelfs een petitie gestart om het loslopen van honden in Park Overvoorde te behouden.

Gemeente vraagt om mening
Het betreft een voorstel en dit is hét moment om de gemeente Rijswijk suggesties mee te geven. Tot 24 augustus is er de mogelijkheid om de gemeente van advies te voorzien. Het plan is namelijk nog niet definitief. Ingediende ideeën en suggesties worden gewogen voorzien van een reactie.

Van Dam: “ik roep iedereen op die suggesties heeft om die te e-mailen, zodat die mening wordt meegewogen bij het opstellen van de (definitieve) nieuwe hondenkaart.” Wijzigingen voor de hondenkaart kunnen per e-mail worden gestuurd naar: stadhuis@rijswijk.nl met als onderwerp: ‘zienswijze hondenkaart’. In de tekst geef je aan om welk gebied het gaat en wat jouw advies of voorstel is aan de gemeente met daarbij natuurlijk de reden(en).

Hondenkaart raadplegen
De hondenkaart is hier te raadplegen!

Wel of geen hondenlosloopgebied?2021-08-17T12:40:41+00:00

Hengelsportvereniging Rijswijk als een vis in het water

Wij. Rijswijk is continu in gesprek met inwoners en verenigingen en hoort graag hoe het gaat. Irene Jansen en Marinka Koornneef gingen langs bij het bestuur van Hengelsportvereniging Club te Werve, die het gelukt is om de blauwalgen in de Rijswijkse Put onder controle te krijgen. De bestuursleden zijn supertrots en de gebruikers van het water blij.

In het verleden is tevergeefs geprobeerd de blauwalg te bestrijden. Nu is het de bestuursleden Marcel Wubben en Erik Korner gelukt om de blauwalg terug te dringen. “Ik vind dit zo’n mooi voorbeeld hoe de kracht van het verenigingsleven iets moois teweeg kan brengen” zegt Irene Jansen van Wij. Rijswijk.

Vissterfte
De Put is al decennia lang het buitenzwembad van Rijswijk. Naast het recreatief zwemmen huisvest hier de Rijswijkse zwemvereniging en Hengelsportvereniging Club te Werve. Ruim twee jaar geleden is het het bestuur van de vereniging gestart om het meer gezond te krijgen. Vanwege de slechter wordende gezondheid van het water was er regelmatig vissterfte, blauwalg en kon er vaak niet gezwommen worden. Voor het bestuur de hoogste tijd voor actie en in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland en Arcadis is een plan gemaakt om de blauwalgen onder controle te krijgen.

Samenwerking
“De afgelopen jaren werd er vaak blauwalg geconstateerd wat voor onveilig zwemwater zorgt,” zegt Korner, bestuurslid van Hengelsportvereniging Club te Werve . “Daar hebben wij iets aan willen doen.” Na twee jaar lijken voorvechters Wubben en Korner geslaagd! “Dat de blauwalg kan groeien heeft te maken met verschillende oorzaken waaronder veel slib op de bodem en een hoog fosfaatgehalte. De Put had te maken met vrijwel stilstaand water waardoor algen explosief hard groeien en zuurstof niet bij de bodem kan komen. “We hebben een beluchtingssysteem op meerdere plekken op de bodem aangelegd waardoor de blauwalg minder kans heeft te groeien doordat het water in beweging is.

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en Arcadis is het meer nu een testlocatie voor een proef om fosfaten uit het water te filteren. Dit project genaamd “Fatman” loopt tot 2022 en ondersteunt het beluchtingssysteem.

Inmiddels wordt er in de Put weer volop gezwommen en heeft er geen vissterfte plaatsgevonden vertelt Erik Korner trots. “Bezoekers zijn erg blij dat het buitenbad gebruikt wordt. Onze vereniging zal kennis delen met andere meren die met dezelfde problemen kampen.”

Sponsoren gezocht
Om de ingrepen te bekostigen is financiële hulp meer dan welkom. Hiermee kan het onderhoud worden gepleegd en kunnen visuitzettingen worden voortgezet. Rijswijkers kunnen een vis aanschaffen, deze vis kun je dan een naam geven.

Hengelsportvereniging Rijswijk als een vis in het water2021-08-09T14:29:22+00:00

In gesprek in de Strijp

Zaterdag 7 augustus trakteerde Wij. Rijswijk inwoners uit de Strijp op verse koffie of thee met heerlijke versnapering. Vrijwilligers en raadsleden gaan met hun antieke koffiekar heel de Gemeente Rijswijk door met de vraag: wat speelt er in uw wijk?

‘De Strijp is prettige buurt’, vinden de inwoners. ‘Een mooie omgeving waar het fijn wonen is.’ De meeste bewoners wonen er al lang, hebben het erg naar hun zin en hebben zeker geen verhuisplannen.

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten te noemen. ‘De hoge snelheid in de straten, het onkruid en het matige openbaar vervoer’, werden onder andere genoemd als aandachtspunten.

Bas Hageman, wijkvertegenwoordiger (Wij.): “De Strijp is een fantastische wijk om te wonen. Veel mensen kennen elkaar. Dat komt bijvoorbeeld door de actieve bewonersorganisatie. Bewoners zijn echt betrokken bij hun wijk. Sinds begin dit jaar heeft de Strijp ook een werkgroep ‘zwerfafvalbrigade’. Deze gaat de laatste zaterdag van de maand de wijk in om het zwerfafval op te ruimen.
En met Koningsdag wordt er ieder jaar een knalfeest georganiseerd.”

RijswijkBuiten
Zaterdag 11 september bezoekt de koffiekar RijswijkBuiten. Vanaf 14:30 uur – zijn bewoners van harte welkom voor een kop koffie en of thee en een goed gesprek. De koffiekar staat op de Laan van Sion op de brug

In gesprek in de Strijp2021-08-07T19:22:35+00:00
Ga naar de bovenkant