fbpx

dannydam@live.nl

Home/Danny van dam

Over Danny van dam

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Danny van dam has created 21 blog entries.

#Blijfthuis, wij willen weer naar school

#Blijfthuis, wij willen weer naar school!”

Deze tekst staat sinds vanavond in grote kleurige krijtletters op het asfalt geschreven voor de ingang van het Wilhelminapark.

Gezinnen uit RijswijkBuiten in Parkrijk namen het initiatief om Rijswijkers te waarschuwen om vooral niet in grote groepen naar het park te komen.

“Dit weekend is er zonnige en mooi lente
weer voorspelt” geeft wijkvertegenwoordiger RijswijkBuiten Marinka Koornneef aan. “We rekenen erop dat mensen ondanks de zonnige dagen, de maatregelen van het Rijk, omtrent corona opvolgen”

#Blijfthuis, wij willen weer naar school2020-04-03T20:02:24+00:00

Rijswijk stelt nieuwe eisen aan Avalex

Het afvalbeleid kon geruime tijd rekenen op discussie in de Rijswijkse gemeenteraad. Met name Wij. Rijswijk en de VVD stonden daarin lijnrecht tegenover elkaar waar het gaat om de keuze tussen voor- en nascheiding. Daarop is Wij. met de VVD in gesprek gegaan om samen tot een oplossing te komen. Het resultaat is een gezamenlijk voorstel dat bijdraagt aan meer gemak voor inwoners, minder kosten en bovendien een beter milieu. De motie is mede-ondertekend door D66, GBR, CDA, PVDA, OR, BVR en Rijswijks Belang en is vandaag unaniem aangenomen.

Avalex is momenteel bezig met het uitwerken van de aanbesteding voor een nieuwe afvalverwerker die ons restafval vanaf 2022 gaat verwerken. Wij. Rijswijk en de VVD willen daarbij als eis opnemen dat deze in staat is om zowel voor- als nascheiding van plastic aan te bieden en daarnaast een prikkel opneemt om de hoeveelheid te verbranden afval zo laag mogelijk te houden.

Voorscheiding GFT
Marja Pelzer, Wij. Rijswijk: “Voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) bestaan inmiddels goede nascheidingsmogelijkheden. Daarnaast willen we actiegericht onderzoek naar betere voorscheiding van GFT om de enorme hoeveelheid die hiervan wordt verbrand terug te dringen. Dat vinden we belangrijk omdat we hiermee betalen om water en zand te verbranden. Die kosten komen onnodig voor rekening van de belastingbetaler.”

Rijswijk stelt nieuwe eisen aan Avalex2020-03-07T12:40:16+00:00

Prikkelarme kermis

Wij. is blij dat de burgemeester heeft toegezegd dat er in Rijswijk een prikkelarme kermis komt. Zo kunnen mensen die niet tegen knipperende lichten of lawaai kunnen er ook naartoe. Een uitkomst voor bijvoorbeeld mensen met autisme, ADHD, epilepsie of hooggevoeligheid. Tot onze verbazing vindt de prikkelarme kermis echter plaats op een doordeweekse maandag, 30 maart, van 13.00 tot 14.30 uur. Kinderen zijn om deze tijd naar school en volwassenen aan het werk. Zonde dat de kinderen zo niet optimaal gebruik kunnen maken van dit mooie initiatief. Wij. Rijswijk is van mening dat een kermis toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking, ouderen of jonge kinderen. Deze kinderen moeten ook kunnen genieten van dit mooie evenement dat op aandringen van collega-partij Rijswijks-Belang wordt georganiseerd.

Prikkelarme kermis2020-03-07T12:38:20+00:00

Aanpak raad samen met inwoners succesvol: parkeerbeleid aangepast

Inwoners en ondernemers denken mee over oplossingen

“Ik hoop dat deze wijze van maatschappelijk participeren veel vaker zal worden ingezet”, zo besloot inspreker Marja Mudde haar betoog in de gemeenteraad. Namens een van de werkgroepen, die namens inwoners van inwoners en ondernemers hebben meegedacht over het parkeerbeleid, liet zij weten dat zij zich niet door alle partijen gehoord voelde. Terwijl de werkgroepen hard hebben gewerkt aan uitgebreide adviezen en juist zo enthousiast waren over de gekozen aanpak van wethouder Lugthart. Dat kwam in de raadsvergadering uiteindelijk goed. De nadrukkelijke wensen van inwoners en ondernemers wat betreft parken in hun wijk zijn overgenomen. Daarmee zet de raad belangrijke stappen om het parkeersysteem beter op de wensen van Rijswijkers aan te sluiten.

“Met hulp van inwoners en ondernemers is gelukt om een meerderheid van de raad te overtuigen en het parkeersysteem aan te passen”, aldus Danny van Dam. “Er wordt rekening gehouden met de wijken met meer dan 100% parkeerdruk. Daarom komt er na een stevige discussie in de raad toch geen vergunning die geldig is in heel Rijswijk.” Freek van Bemmelen: “Eén vergunning lijkt verleidelijk, maar de inwoners in wijken met meer dan 100% parkeerdruk weten wel beter. Daar is elke parkeerplek er één. De werkgroepen gaven de raad het nadrukkelijke advies om niet te kiezen voor één vergunning. Daar sluiten we namens Wij. bij aan. Het is verstandig om later per wijk nog gerichte maatregelen te kunnen nemen, mocht dat nodig blijken. Met een aanpak per wijk kunnen we ook dan recht doen aan de overige, zeer uitgebreide adviezen vanuit inwoners en ondernemers.” Van Dam: “Het parkeersysteem wordt versimpeld maar dat is geen doel op zich. Er worden enkele kleine zones opgeheven en er kan in alle buurtwinkelgebieden straks een uur gratis worden geparkeerd. Net zoals bij maatschappelijke en sportvoorzieningen. Het college is bezig met een oplossing met een app en/of aparte vergunning zodat vrijwilligers niet voor hoge kosten komen te staan. Ook komen er duidelijkere borden in de wijken.”

De inwoners zijn de ervaringsdeskundigen

Op uitnodiging van de gemeente hebben bewoners en ondernemers in diverse werkgroepen gesproken over het huidige parkeersysteem. De afgelopen maanden vonden verschillende bijeenkomsten plaats. De adviezen vanuit de wijken zijn verwerkt in een presentatie van de inwoners en ondernemers aan de Raad.  En met succes! “Inwoners weten het best hoe het is gesteld met het parkeren in hun wijk”, besluit Van Dam. De gemeente speelt hier met de werkgroepen goed op in.” Van Bemmelen: “Ook deze manier van stukken voorleggen aan de raad is wat ons betreft prima. Niet een college dat zijn zin doordrukt maar dat de raad het vertrouwen geeft en ruimte laat voor een open discussie. Ook dit is bestuurlijke vernieuwing waar we vanuit Wij. op hameren. We hopen dat het inspiratie geeft voor de toekomst. Inwoners en andere belanghebbenden meer dan ook om hun mening vragen en laten meebeslissen en vervolgens als raad samen optrekken om tot oplossingen te komen.”

Belangrijkste aanpassingen van de parkeerregulering:
– Toevoegen van betaald parkeren in Te Werve van 18-24 uur, voor zowel de woonwijk als
ook het gebied rondom Don Bosco, de kinderboerderij en Westhof;
– Toevoegen betaald parkeren op de Handelskade van 18-24 uur, tussen de Klipperstraat en
de Magnoliastraat;
– Aanpassen tarieventabel (in verband met herstellen typefout bij bezoekersvergunning met
terugwerkende kracht tot 1-1-2020 en mogelijk maken van o.a. toevoegen van Te Werve).

– Eén uur gratis bij alle maatschappelijke- en sportvoorzieningen (en een oplossing op korte termijn om vrijwilligers niet op kosten te jagen)
– Opheffen zones Esdoornstraat, Julianastraat AH
– Eén uur gratis in alle (buurt)winkelgebieden

Aanpak raad samen met inwoners succesvol: parkeerbeleid aangepast2020-03-04T15:49:30+00:00

Is het openbaar toilet wel openbaar?

Iedereen zou de deur uit  moeten kunnen zonder ongelukjes, dat zegt Danny van Dam de fractie Wij. Samen met Marinka Koorneef en Nina de Vries vroeg hij op zaterdag 8 februari aandacht hiervoor bij de winkeliers in Oud Rijswijk

In Nederland blijven gemiddeld één op de twintig mensen thuis omdat ze bang zijn voor sanitaire ongelukjes onderweg. De politieke beweging Wij. besprak dit al eerder in de Raad. Zaterdagmiddag nam ze initiatief om ondernemers in het winkelcentrum in Oud Rijswijk aan te sporen hun winkel, restaurant of museum in te schrijven op de ‘HogeNood app.’

Waar zijn ze die toiletten?
“Toen ik op een zonnige dag ging kijken naar de openbare toiletten in het Wilhelminapark waren ze dicht” vertelt Marinka Koorneef. “Verschillende mensen benaderden mij met dit probleem”. Na verder onderzoek bleek dat openbare toiletten die in publieke plaatsen zoals bijvoorbeeld de Bogaard aanwezig waren niet of nauwelijks zichtbaar waren. Op de website van de gemeente wordt doorverwezen naar de ‘HogeNood-app’ waarin alle openbare toiletten zijn ingevoerd.

Winkeliers doen mee

“Een app op de telefoon blijft voor sommige mensen toch lastig. Voor alle Rijswijkers moet duidelijk zijn waar zij toiletten kunnen vinden” geeft Nina de Vries aan. Wij. kijkt naar mogelijkheden om de zichtbaarheid van de aanwezige toiletten te vergroten. De inschrijving in de HogeNoodapp aangevuld met een stikker op de ruit maakt duidelijk waar mensen met hoge nood terecht kunnen. Veel winkeliers uit Oud Rijswijk wilden hier aan meewerken. Want als mensen met darmproblemen niet meer uit huis kunnen bestaat de kans dat deze in een sociaal isolement raken.

Is het openbaar toilet wel openbaar?2020-02-10T16:10:11+00:00

“Rijswijkse politiek vast in oude karrensporen” Wij. Rijswijk roept op tot echte vernieuwing.

In de gemeenteraadsvergadering over de begroting heeft Wij. Rijswijk de collega-partijen gevraagd om te komen tot een werkwijze die past bij 2020. “Diverse partijen roepen om vernieuwing en ambitie, maar wat we vernieuwen is zeer beperkt of zetten we met de huidige tekorten weer ‘on hold’, terwijl vernieuwing op lange termijn geld kan opleveren”, betoogt fractievoorzitter Marja Pelzer (Wij.).

“In de huidige situatie bezuinigen we met de kaasschaaf. Wij. kijkt liever samen met partners en inwoners waar echt behoefte aan is. Niet bezuinigen door af te breken, maar door alles kritisch tegen het licht houden en samen (opnieuw) op te bouwen. Dat vraagt om een radicaal andere werkwijze. De gemeenteraad rijdt rondjes in karrensporen die ook deze collegeperiode steeds dieper worden, het is tijd om dat te veranderen.”

“Neem de problemen in de jeugdzorg, de voornaamste reden van de grote tekorten in deze begroting. Uiteraard moeten we de problemen met zorgprofessionals oplossen, maar blijkbaar lukt het niet met kleine stappen. Alle politieke partijen willen dat actie wordt ondernomen, maar we verschillen van mening over welke maatregelen precies. Van echte  samenwerking is geen sprake. Wij. heeft opgeroepen tot een goed inhoudelijk debat op korte termijn, waarbij we gezamenlijk tot een gedragen oplossing kunnen komen.”

“Ook op het gebied van mobiliteit moeten we, bijvoorbeeld, anders denken. In deze raadsvergadering kwam – hoe kan het ook anders – de parkeerdiscussie ter sprake. Deze verdeelt de raad en de oplossing is ingewikkelder dan sommige partijen willen geloven. De fractie van Wij. pleit voor een discussie op een hoger abstractieniveau, waarbij we kijken naar de mobiliteit in Rijswijk en de regio door middel van innovatie: welke nieuwe manieren kunnen we inzetten om de stad bereikbaar te houden? Wij. roept op tot een brainstormsessie hierover met alle relevante partners uit de stad en omgeving. Enkele suggesties: mobipunten, last-mile vervoer of logistieke hubs aan de rand van de stad.”

Innoveren en besparen met kennis uit de samenleving
“Als raad en college moeten we niet alle oplossingen zelf bedenken, maar vooral samenwerken met partners die over de juiste expertise beschikken. Daarvoor is het essentieel dat de gemeentelijke organisatie uit haar ivoren toren komt en van buiten naar binnen gaat werken.”

“Wij. Rijswijk is ervan overtuigd dat we door doelstellingen en resultaat voorop te stellen onze ambities kunnen verwezenlijken en op kosten kunnen besparen. Op die manier kunnen we bovendien beter aansluiten bij de wensen en behoeften in de stad.”

“Eindelijk eens echte vernieuwing dus”, aldus Pelzer. “Niet af en toe een beetje, maar een nieuw proces. Van repareren naar preventie, van schaven naar opbouwen, van productfinanciering naar resultaatgerichte financiering en van reactief naar proactief. We zijn blij dat wethouder Keus in de vergadering heeft aangegeven het met ons betoog eens te zijn.”

Lees de gehele bijdrage van Wij. Rijswijk voor het begrotingsdebat 2020-2023 hier.

“Rijswijkse politiek vast in oude karrensporen” Wij. Rijswijk roept op tot echte vernieuwing.2019-11-09T13:35:02+00:00

Bewoners ondernemen actie tegen hardrijders Rijswijk Buiten

Bezorgde bewoners zijn het zat: er wordt te hard gereden! Vandaag organiseerden ze daarom een eigen laseractie op de Jasmijn in hun wijk Rijswijk Buiten. “Met name op de woonerven veroorzaken automobilisten levensgevaarlijke situaties voor spelende kinderen”, weten wijkvertegenwoordigers Marina Koorneef en Nina de Vries van Wij. Rijswijk die de buurtbewoners ondersteunden bij het leggen van contacten, organisatie en uitvoering. Zo werd al gauw wijkagent Uzi Ozturk betrokken.

Marinka: “Ik wil benadrukken dat het een actie van de bewoners zelf is. Wij. Rijswijk ondersteunt hen graag bij initiatieven in de eigen wijk en dit is een prachtig voorbeeld. ‘Buurman’ en raadslid Dennis Cupedo (BVR) was ook betrokken.”

“Met hulp van wijkagent Uzi zijn 24 automobilisten streng aangesproken door ‘hulpagenten’ uit de wijk. Daarbij werd aangegeven dat de maximumsnelheid 15 km/uur is en dat iedereen dit vooral aan de buren door moest geven.”

De kinderen waren in elk geval dolenthousiast. Ze mochten bijvoorbeeld zelf laseren!  Wie echt veel te hard reed kreeg een waarschuwing van de wijkagent. Het bleef bij strenge woorden. Er zijn geen bekeuringen uitgeschreven.

Wil jij ook een positieve actie organiseren in je wijk en wil je ondersteuning van Wij. Rijswijk? Neem dan contact op met de wijkvertegenwoordigers via wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl of 06.15.25.26.26.

Bewoners ondernemen actie tegen hardrijders Rijswijk Buiten2019-05-08T19:05:38+00:00

Liefde is voor iedereen

Politieke beweging Wij. Rijswijk heeft op Valentijnsavond 200 hartjes-ballonnen* verspreid in Rijswijk. “Of je nu iemand de liefde wilt betuigen, bedanken voor al zijn/haar zorg, of gewoon een glimlach wilt bezorgen: Wij. brengt vandaag een beetje liefde aan huis”, aldus coördinator Danny van Dam.

Vanaf begin februari konden Rijswijkers een ballon bestellen voor hun geliefde. Deze ballon werd afgelopen donderdag met persoonlijk berichtje aan huis afgeleverd. Dit resulteerde in vele onverwachte bezoekjes en verraste inwoners. “Een jongen van 11 jaar die de deur opendeed, was toch lichtelijk teleurgesteld toen de ballon niet voor hem maar voor zijn moeder bleek te zijn, maar verder was iedereen erg blij met onze actie”, vertelt Van Dam.

“De actie is bedoeld voor iedereen, maar we hebben bijzondere aandacht voor eenzame ouderen. Hoewel er in Rijswijk veel actieve ouderen zijn met een groot sociaal netwerk, is er namelijk ook een grote groep ouderen die niet of nauwelijks contact heeft met de buitenwereld. Wij. zet zich voor hen in via de werkgroep ‘Wij. +’. Onze vrijwilligers organiseren bijvoorbeeld activiteiten en zijn in gesprek met organisaties die zich inzetten om eenzaamheid te bestrijden. Wij. + is deze Valentijn dan ook naar verschillende verzorgingstehuizen geweest om de ballonnen te bezorgen.”

“Ook de LHBTI-gemeenschap kan op onze steun rekenen. Afgelopen maand was de omstreden verklaring van Nashville in het nieuws. Wij. staat voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar elke liefde telt. Niet voor niets kozen we de slogan “In Rijswijk is liefde voor iedereen!”

*Voor de duidelijkheid: de ballonnen zijn biologisch afbreekbaar en aan huis verspreid (dus niet opgelaten).

Liefde is voor iedereen2019-02-20T11:36:42+00:00

Bewoners maken plannen voor de wijk met Wij. Rijswijk

Dinsdagavond, 9 oktober, kwamen tientallen buurbewoners van Steenvoorde Zuid bijeen om samen plannen te maken voor de toekomst van twee grasvelden in de wijk. “De veldjes worden nu niet of nauwelijks gebruikt en dat is zonde”, vindt initiatiefnemer Jeroen van der Weele. Als vader wil hij zijn wijk gezelliger maken voor kinderen en jongeren. Hij nam om die reden, namens een aantal enthousiaste ouders, contact op met politieke beweging Wij. Rijswijk die de inwoners met raad en daad bijstaat.
 
“Een buurtinitiatief als dit is helemaal in lijn met ons gedachtegoed”, vertelt Marja Pelzer van Wij. Rijswijk. “We helpen de inwoners dan ook graag. Zo hebben onze vrijwilligers een flyer met enquête gemaakt en verspreid in de wijk. We verwerken de enquêteresultaten en hebben de organisatie van de wijkbijeenkomst op ons genomen. Met al deze acties willen we zoveel mogelijk buurtbewoners betrekken zodat een gedragen plan ontstaat. Natuurlijk gaan we ook nog met kinderen en jongeren in gesprek. Samen met de inwoners werken we uiteindelijk een plan uit dat we voor hen in de gemeenteraad indienen. Zo maken we de wijk samen nog veel mooier!” Van der Weele: “Het is leuk om te zien dat de politiek ons serieus neemt en ons wil ondersteunen. Ik hoop dat er iets moois uitkomt!”
 
Bewoners maken plannen voor de wijk met Wij. Rijswijk2018-10-19T18:34:44+00:00

Wij. Rijswijk: hondenbelasting afschaffen

“De oorspronkelijke doelstellingen van de hondenbelasting zijn ouderwets en achterhaald”, vindt Danny van Dam van Wij. Rijswijk. Omdat hondenpoep één van de grootste ergernissen van Rijswijkers is, ziet Van Dam wel graag verscherping van handhaving.

“In veel gemeenten is de hondenbelasting al afgeschaft. De overweging is er vaak dat opbrengsten van de hondenbelasting niet worden uitgegeven aan faciliteiten voor hondenbezitters. Ook de oorspronkelijke doelstellingen (ziektebestrijding, hondsdolheid en het voorkomen van overpopulatie van honden) zijn niet meer van toepassing en maken hondenbelasting overbodig”, aldus Van Dam.

Hondenbelasting averechts

“Hondenbelasting leidt tot tegenwerking als het gaat om opruimen van hondenpoep”, aldus Van Dam die in gesprek ging met hondenbezitters in Rijswijk. Vaak hoorde hij: ‘Ik betaal, laat de gemeente dan maar opruimen’. De mensen die wel netjes met een zakje of schepje op stap gaan, geven aan dat ze zelf opruimen en dus de gemeente er niet voor hoeven te betalen.

Van Dam: “Gebruikers van ruiterpaden, mensen die vuurwerk afsteken en eigenaren van katten hoeven daarvoor ook geen extra belasting te betalen. Het is onrechtvaardig dat de hondenbezitter de enige gebruiker van de openbare ruimte is die dat  wel moet doen.”

Bron: Rijswijke Krant

Wij. Rijswijk: hondenbelasting afschaffen2018-09-13T19:03:06+00:00
Ga naar de bovenkant