fbpx

Over Freek van Bemmelen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Freek van Bemmelen has created 18 blog entries.

Grote en kleine successen bij begrotingsbehandeling

In de raadsvergadering van 5 november is de begroting voor 2021 is vastgesteld. “Bezuinigen is onvermijdelijk”, aldus fractievoorzitter Marja Pelzer (Wij.) maar we blijven ook investeren in voorzieningen en beperken de lastenstijgingen voor inwoners.”

“Met voorzieningen bedoelen we bijvoorbeeld banen, sportvelden, wegen, OV en vooral ook groen. Wat Wij. betreft bouwen we in Rijswijk veel te veel, maar als we dat tóch doen dan horen daar faciliteiten bij. De wethouder geeft gehoor aan onze oproep en belooft daar veel aandacht voor te houden.”

Recht op werk
“We zijn blij dat we met het door ons ingediende wijzigingsvoorstel, dat we samen met de coalitiepartijen hebben opgesteld, de bezuinigingen op het programma Werken en Economie hebben teruggedraaid”, zegt Pelzer. “Kunnen werken is een grondrecht! En Corona kost nu al banen. Daar moeten we ook lokaal oplossingen voor bieden. Als mensen met de fiets naar het werk kunnen is dat bovendien ook goed voor het milieu en de mobiliteit.”

Lastenverzwaringen beperkt

“Ook veel inwoners hebben momenteel een onzekere financiële situatie. Gezien de moeilijke tijd waarin we verkeren, hebben we samen met de coalitie opgeroepen om de lastenverzwaringen komend jaar te beperken. Dat geldt voor de afvalstoffenheffing en de parkeervergunningen.”

 “Het laatste wat ons betreft tijdelijk. Inwoners in wijken met de hoogste parkeerdruk hebben ons gevraagd om duurdere tweede en volgende vergunningen. We zullen hier later zeker op terugkomen. De wegen in Rijswijk zijn overvol en er komen nog steeds inwoners bij.”

“Daarom blijven we inzetten op duurzaam vervoer. De financiële ruimte is beperkt, maar het college gaat aan de slag met onze ideeën voor een bewaakte fietsenstalling in Oud Rijswijk en een voetpad vanuit Rijswijk Buiten.” 

“Het is belangrijk dat Rijswijkers duurzame alternatieven hebben en dat er voorzieningen zijn die daarbij passen. Dat geldt ook voor mogelijkheden om afval beter te scheiden. Daardoor kunnen we veel kosten besparen.”

Oog voor kinderen
“We zijn blij dat er tevens oog blijft voor kinderen in Rijswijk”, zegt Pelzer. “Onze leden hebben er bij ons op aangedrongen dat er ook voor kinderen met een beperking speelmogelijkheden moeten komen. Er was geen enkele speeltuin geschikt. Dat gaat nu veranderen. Er komt in Rijswijk minimaal één speeltuin waar kinderen met en zonder handicap kunnen spelen. Onze leden hebben hier hard aan gewerkt en we zijn blij dat we hun wens kunnen verwezenlijken.”

 

Grote en kleine successen bij begrotingsbehandeling2020-11-08T13:02:36+00:00

Bijdrage begrotingsdebat

“Wat Wij. Rijswijk betreft zouden we als gemeente in deze bijzondere tijden maximaal met inwoners en ondernemers moeten meedenken. Want Corona maakt het leven voor heel veel mensen extra lastig. ‘The computer says no mentaliteit’ moet er uit en wel nu! Juist nu!”, zei raadslid Freek van Bemmelen vandaag in de begrotingsbehandeling.

“Bezuinigen is ook wat Wij. betreft onvermijdelijk, maar “bezuinig de stad niet kapot” is – en blijft-  onze dringende oproep. ”

Betrek mensen, ondernemers en inwoners
“Kom achter dat bureau vandaan. Of om het beter in corona-tijd te plaatsen, blijf achter dat bureau en ga via het scherm de gesprekken aan met inwoners en ondernemers. Hoe kunnen we helpen, waar is echt behoefte aan?”

“Tegenvallende cijfers, een onzekere financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten maar ook de effecten van Corona vragen ons om nieuwe keuzes te maken.

Snelst groeiende stad
“Rijswijk is de snelst groeiende stad van Nederland. Nog even en we hebben meer dan 60.000 inwoners. Daardoor verandert het karakter van Rijswijk. Minder groen, steeds meer torenflats en lang niet allemaal op de plekken die daar geschikt voor zijn. Willen we dat echt?” 

“Ruim 9.000 nieuwe woningen. Dat is bijna 10% van de totale opgave in de regio. Terwijl we maar 5% vertegenwoordigen in grondgebied en inwonersaantal.  We hebben in Rijswijk meer dan genoeg bijgedragen. Kijk liever naar slimme en vernieuwende woonconcepten om starters een kans te geven en de doorstroom binnen de stad te bevorderen.”  

Blijf investeren in voorzieningen
“Wij. is dus geen voorstander van die ongebreidelde groei. Maar als je al blijft groeien, dan moet je Rijswijk in ieder geval veilig, bereikbaar en leefbaar houden. Je kunt niet bouwen zonder ook voorzieningen te realiseren: banen, scholen, sportvelden, wegen, OV  en vooral ook groen voor de broodnodige zuurstof.”

“Bij elke nieuwe ontwikkeling is een bepaald aantal vierkante kilometer nodig voor die voorzieningen. Als dat niet mogelijk is, dan moet je simpelweg niet aan bouwen beginnen. En elke nieuwe ontwikkeling heeft effecten voor de leefbaarheid. Daarom vraagt de fractie van Wij. om het toepassen van de leefbaarheidsindicator bij belangrijke ontwikkelingen in de toekomst. Kan de wethouder dat toezeggen?

“Rijswijkers moeten kunnen blijven bewegen, daar horen sportfaciliteiten bij,  om te ontspannen hebben we recreatiegebieden nodig, mooie parken met veel groen.”

“Kinderen moeten kunnen spelen en bewegen. Ook als je een beperking hebt. Daarom stellen wij concreet de vraag aan wethouder Besteman of zij in 2021 een speeltuin wil realiseren, waar het niet uitmaakt of je in een rolstoel zit, of niet kunt horen of zien. Het zijn de kleine maar essentiële zaken die we in deze hectische tijden wellicht vergeten. Iedereen moet mee kunnen doen.”

“Een snelgroeiende stad brengt ook grote uitdagingen met zich mee. Meedoen op het gebied van werk, is van levensbelang. Ondernemers hebben het zwaar en Corona kost nu al banen. Daarom doen we een oproep om de bezuinigingen op het programma Economie en Werken terug te draaien. Daartoe dienen we een amendement in, samen met de partijen D66, Gemeentebelangen Rijswijk, BvR en CDA.”  

Mobiliteit als voorwaarde nieuwbouw
“De wegen in Rijswijk zijn overvol. Het is onmogelijk dat de straks 66.000 inwoners allemaal een eigen auto hebben. Dat past simpelweg niet. Ook hier roept Wij., niet voor het eerst, om oplossingen voor de mobiliteit als voorwaarde voor nieuwbouw.” 

“Wij. Rijswijk wil geen “automobilisten pesten”. Maar het zijn de inwoners in wijken met hoge parkeerdruk die voorstander zijn van een duurdere tweede en volgende vergunning. Belangen zijn nu eenmaal niet voor iedereen gelijk. Voor nu roepen we samen met de coalitie op om de lastenverzwaringen te beperken, gezien de moeilijke tijd waarin we verkeren. Dat geldt voor de afvalstoffenheffing en wat wat Wij. betreft tijdelijk voor de parkeervergunningen. Het is eerlijker de lasten over iedereen te verdelen via de OZB. We zien uit naar de beleidsbesprekingen volgend jaar om hier bewuste keuzes in te maken.”

Duurzame keuzes
“Moedig inwoners aan om duurzame keuzes te maken. Zorg dus in elk geval voor alternatieven en faciliteiten om bijvoorbeeld afval beter te scheiden. We hebben het al zo vaak gezegd. Daardoor kunnen we veel kosten besparen.”

“Introduceer daarnaast meer deelvervoer en zorg voor goede voorzieningen voor fietsers en wandelaars. Met de (elektrische) fiets van de ene naar de andere kant van Rijswijk, gaat in de spits tot drie keer sneller dan met de auto. Een extra bewaakte stalling in Oud Rijswijk zien we daarom graag. Ook een wandelpad van Rijswijk Buiten naar winkelcentrum in de Bogaard, is geen nieuwe wens. Kan de wethouder dit meenemen bij de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan? Eventueel hebben we voor deze twee dingen in de tweede termijn een motie.”


Ondernemen
“Even terug naar Corona. Met pijn in ons hart hebben we kennis genomen van de sluiting van herberg Vlietzigt. U ziet, de financiële gevolgen van Corona raken ook Rijswijkse ondernemers en overigens niet alleen in de horeca. Wat Wij. betreft moet de gemeentelijke dienstverlening daarom nog servicegerichter. De grotere terrassen waren deze zomer een mooi voorbeeld.” 

“Ondernemers die actief meedenken, lijkt de gemeente echter vaak van het kastje naar de muur te sturen. Dat moet anders. Ideeën voor bijvoorbeeld de Tedo locatie worden nu direct afgedaan als niet passend.

“Ondernemers in het havengebied, stellen de vraag waarom er nog steeds geen aanlegsteigers zijn. Juist in deze tijd moet de gemeente faciliteren. Een steiger, op kosten van de ondernemers zelf, kun je niet jaren afhouden. Wij. wil van wethouder van de Laar weten wat noodzakelijk is om deze nog voor de zomer van 2021 aan te leggen.” 

Huis van de Stad
“Niets doen is voor Wij. geen optie. Dat hebben we ook bij het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan lang genoeg gedaan. Dat het Huis van de Stad onze inwoners zoveel geld gaat kosten, is pertinent onjuist.  Wij. Rijswijk is samen met de instanties die er nieuwe huisvesting vinden, een enorme voorstander van, want:

 1. Rijswijk verdient een iconisch stadhuis, geen kantoorpand op een plein waar bruid en bruidegom vanaf waaien.
 2. Er is in 20 jaar tijd nooit een oplossing voor stadhuis gevonden en de leegstand heeft miljoenen gekost, 10? 15? 20? Zegt u het maar.
 3. En niet in de laatste plaats, Wij. Rijswijk ontvangt talloze reacties van inwoners die het fantastisch vinden.”

Het sociaal domein

“Er zal door Corona nog meer aanspraak worden gedaan op bijstand, maar ook de (jeugd)zorg. Het rijk moet over de brug komen met extra budget. We roepen op om de lobby sterker in te zitten.”

“In Rijswijk moeten we niet blijven kaasschaven, maar volledig terug naar nul en alles opnieuw opbouwen. Wij. heeft die oproep in het kaderdebat ook gedaan. We kunnen dan ook instemmen met het actieplan Sociaal Domein en willen daarin graag aan de voorkant meedenken.” 

“Welzijn van de bewoners staat volgens wethouder Keus voorop ondanks dat de budgetten behoorlijk onder druk staan. Dat is de juiste mindset. Laten we wel met bewoners bekijken wat we anders kunnen organiseren, wat mogelijk goedkoper kan.” 

“Dat geldt ook voor onderhoud van bestrating,  groen en handhaving. We hebben naar de inwoners geluisterd en geïnvesteerd, ook hier geldt: nu niet alles zomaar stopzetten.”

Eneco

“Gelukkig zijn we als Rijswijk niet armlastig. Met de verkoop van de Eneco-aandelen hebben we 72 miljoen euro op de rekening. Daarmee:

 • moeten we zeker de verminderde inkomsten vanwege het dividend opvangen.
 • moeten we de spaarrekening aanvullen 
 • en moeten we verstandige keuzes maken waar we geld aan uitgeven. Een reservering voor de Beatrixtunnel vinden wij een goed idee.”

Blijf investeren
“Wat ons betreft blijven we investeren: in mensen, de samenleving, voorzieningen en infrastructuur, maar vooral in innovaties die op langere termijn op kosten besparen.” 

Bijdrage begrotingsdebat2020-11-03T18:49:25+00:00

Best bewaarde geheim van Rijswijk krijgt eindelijk steun

De gemeente Rijswijk heeft besloten het Museum Bescherming Bevolking een eenmalige subsidie toe te kennen. Riko van der Stap, beheerder van het Rijswijkse bunkercomplex is verheugd. Structurele subsidie is dit jaar niet gelukt maar op deze wijze kunnen we toch een verbetering doorvoeren. We ervaren brede steun vanuit de gemeenteraad en het college, daar zijn we dankbaar voor!”

“Ons museum draait volledig op onze inmiddels 25 vrijwilligers”, zegt Van der Stap. “Samen doen we echt ons stinkende best om dit erfgoed in optimale staat te houden en het aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Van het onderhoud tot de rondleidingen: we doen alles zelf! Is de subsidie daarvoor genoeg? Nee! Zijn we blij, jazeker!”

Waardevol voor Nederland
“Mensen komen hiervoor naar Rijswijk en leren onze stad kennen”, vervolgt Van der Stap. “Dat ons complex in het Overvoordebos waardevol is voor Rijswijk én voor Nederland. Daar zijn ook de deskundigen het over eens. In een rapport over de waarde van dit erfgoed (2018) hebben zij het hele bunkercomplex belicht en vinden het van ‘nationaal belang’. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zegt dat het moet worden bewaard. Maar groot onderhoud is nooit gedaan. 

“We zijn inmiddels aangesloten bij de erfgoedtafel Atlantikwal van de provincie Zuid-Holland”, aldus een trotse Van der Stap. “Samen kunnen we veel bereiken. Onze vrijwilligers kunnen de mankracht leveren, maar er zijn inkomsten nodig. Daarvoor zijn we op weg naar een erfgoedstatus. Als dat lukt kunnen we het complex in stand houden met subsidie van de rijksoverheid. Tot die tijd is elke bijdrage welkom!”

Door Corona minder inkomsten
“Dit jaar hebben we door Corona veel scholen moeten annuleren, dat is enorm jammer. We ontvangen kleinere groepen, om toch door te kunnen gaan. Wel is inmiddels alles gepoetst en hebben we veel geklust. Zo is alle schimmel eruit. We lopen echter wel inkomsten mis, terwijl er nog zoveel te doen is. Te beginnen met de rotte kozijnen.” 

“Met sponsoring en subsidies hebben we onze ‘tactische kaart’ kunnen laten restaureren. Deze geeft een uniek beeld van de wederopbouwperiode in de jaren 50 en 60 na de Tweede Wereldoorlog. Maar het klimaat moet worden aangepast om de kaart ook langdurig in goede staat te houden. De luchtvochtigheid moet omlaag! En we hebben meer plannen. Op langere termijn willen we de hele Duitse bunker uitgraven. Dan het dak en de wanden behandelen en alle kieren en scheuren dichten. Dat wordt een megaproject!”

Steun gemeente
“We voelen ons door de gemeente zeker gesteund. Tot mei 2021 hebben we een leegstaande garage in bruikleen”, vertelt Van der Stap. “Daarin stallen we nu een deel van onze collectie antieke voertuigen. Daar waren we al erg blij mee. Als bedankje hebben onze vrijwilligers de garage geschilderd, dat was hard nodig want deze zat onder de graffiti. Zo bespaart de gemeente op kosten voor onderhoud en helpen we elkaar. Ook krijgen geregeld bezoek van raadsleden, dat waarderen we!”

Raadsleden Wil van Nunen (PVDA), Ger Kruger (BVR) en Freek van Bemmelen (Wij. Rijswijk) zijn vaste bezoekers van het complex en hebben meermaals bij de wethouder aangedrongen om het museum wat steun te geven. Van Bemmelen: “De enorme inzet van vrijwilligers is opgevallen, niet alleen binnen Rijswijk maar ook daarbuiten. Natuurlijk is het financieel een moeilijke tijd, maar uitzonderlijke inzet verdient waardering. Dit complex is zo bijzonder voor Rijswijk ! Gelukkig zijn de coalitie en wethouder Besteman het daarmee eens!”

 “In musea zoek ik beleving, dat vind je hier”, vult Kruger aan. Ik ben hier vorig jaar geweest met een klas kinderen, die hebben genoten en waren echt onder de indruk. Het museum verricht goed werk. We moeten er samen voor zorgen dat we dit unieke erfgoed kunnen bewaren. Ik ben zelf trouwens lid geweest van de BB. Ik heb hier vroeger nog trainingen gehad en heb dan ook een bijzondere band!”

Ook Van Nunen is enthousiast: “Er zijn veel raadsleden en partijen die dit museum een warm hart toedragen. Ik ben blij dat er nu ook wat financiële steun komt. Ik zie graag een meerjarige subsidie voor het museum, zodat het zich verder kan doorontwikkelen. Voor jeugd en jongeren is dit museum van grote waarde. Zo kunnen zij ervaren hoe het leven in bunkers in WOII en de Koude Oorlog eruit zag.”

Van der Stap: “Ik nodig alle partijen, maar natuurlijk vooral ook alle inwoners uit om hier eens een bezoek te brengen. Ik loop hier nu drie jaar rond en ontdek nog steeds nieuwe dingen!”

 Kijk voor meer informatie op: https://www.museumbeschermingbevolking.nl/plan-je-bezoek/commandopost-rijswijk

Best bewaarde geheim van Rijswijk krijgt eindelijk steun2020-11-03T18:04:43+00:00

Hoogste afvalkosten in de regio: onnodig!

De afvalstoffenheffing stijgt met 32%. Daarmee is Rijswijk de grootste stijger in de regio en inmiddels ook de duurste wat betreft de afvalinzameling. “Onnodig”, vindt Wij. Rijswijk. De partij roept al lange tijd om een andere aanpak: afval scheiden kan ons juist geld opleveren!

In 2019 zeiden we het al: ‘elke kilo afval die we op dit moment niet gescheiden inzamelen, moet worden verbrand en dat kost Rijswijk veel geld. Dat zien Rijswijkers terug in hun afvalstoffenheffing.’ “Dit jaar is het ondanks onze herhaaldelijke oproepen wel erg extreem. Wat is er met onze oproepen gedaan?”, aldus Marja Pelzer (Wij.). 

“De grootste kostenstijging zit in de hogere verbrandingsbelasting. Maar waarom de kosten bij ons zoveel meer stijgen dan andere gemeenten in de regio? Dat horen we graag van de verantwoordelijk wethouder.”

Hoogste afvalkosten voor gezinnen in 2021

Rijswijk 504,72 euro (stijging: 32,0 procent)
Wassenaar 439,80 euro (stijging: 9,7 procent)
L’dam-Voorburg 374,40 euro (stijging: 1,9 procent)
Westland 372,12 euro (stijging: 31,7 procent)
Delft 364,62 euro (stijging: 3,1 procent)
Den Haag 360,48 euro (stijging: 21,1 procent)
Zoetermeer 298,14 euro (stijging: 4,8 procent) 

Laat de vervuiler betalen
Als we afval anders inzamelen, kunnen we op kosten besparen. Zo eenvoudig is het. Maar dan moeten de gemeente én Avalex dat wel mogelijk maken. Allereerst met goede infrastructuur. Maak afval scheiden makkelijk! En wie dan toch niet wil: die betaalt maar meer”, vindt Pelzer. “Daarvoor moet je ook echt naar een systeemverandering.”

“Iemand die voor het gemak alles in één bak wil gooien, kan dat gewoon doen”, legt Pelzer uit. “Maar die betaalt er dan wel zelf voor! Wie zijn afval scheidt en minder restafval produceert, betaalt minder. Wel zo eerlijk toch?”

Gemak kost hier geen cent extra
“Vergelijk het maar met de keuze tussen op de fiets stappen als het regent of toch de auto pakken”, vervolgt Pelzer. “Als je kiest voor de auto dan betaal je meer, dat snapt iedereen! Maar stel dat de kosten voor de auto niet door jezelf betaald hoeven te worden, maar door iedereen in je stad? Dan stap je veel sneller in die auto, want het kostenargument valt weg. Hetzelfde gebeurt nu met afval. ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak’, kun je hier letterlijk nemen, want het kost je geen cent extra! En daarmee zijn we inmiddels dus wel de duurste in de regio!”

 

Hoogste afvalkosten in de regio: onnodig!2020-10-28T09:59:21+00:00

Besteding gelden Eneco-aandelen: Wij. vraagt om gedegen investeringen

Na de verkoop van de Eneco-aandelen buigt de gemeenteraad zich vanavond over de besteding van het budget van 70 miljoen dat daaruit voortvloeit. Rijswijk staat er financieel slecht voor. Deels zijn tekorten daarom opgevuld met 20 miljoen. Voor de resterende ‘pot met geld’ pleit Wij. Rijswijk voor échte ambitie door te investeren in zaken die op de langere termijn geld opleveren.

Natuurlijk wil ook Wij. investeren in een Rijswijk waar het fijn wonen, werken en leven is. “Ook onze partij heeft een uitgebreide wensenlijst. Bijvoorbeeld wat betreft wonen, infrastructuur maar zeker ook leefbaarheid en mobiliteit in de stad”, zegt Marja Pelzer (Wij.). We zijn allereerst blij met de gedegen aanpak van het college. Dat wil zeggen: eerst de spelregels op papier voordat we geld uitgeven aan allerlei, ongetwijfeld prachtige, projecten. En laten we dan vooral ook niet vergeten om de inwoners te betrekken.”

Investeren in zaken die geld opleveren
“Wat Wij. betreft, investeren we de 50 miljoen vooral in zaken die op langere termijn geld opleveren. We pleiten daarom nogmaals voor een innovatiefonds. En dan wel substantieel, anders is het ‘voor de bühne’ in plaats van een echte ambitie.”

 “Met innovaties die winst of juist besparingen opleveren, kun je het geld uit het fonds ook weer terugbetalen, waardoor het lang in stand blijft. Vooral in het Sociaal Domein kan dit enorme besparingen opleveren. Maar ook voor wonen en gerichte investeringen in de stad zoals led-verlichting kan een beroep worden gedaan op het fonds.”

 

Besteding gelden Eneco-aandelen: Wij. vraagt om gedegen investeringen2020-10-27T20:39:39+00:00

Herberg Vlietzigt, de toptrouwlocatie van Nederland sluit de deuren

De afgekondigde Corona maatregelen en de tweede lockdown komen voor Ronald en José Leenheer van Herberg Vlietzicht keihard aan. Zo hard dat de Rijswijkse ondernemers hebben besloten om de deuren van Herberg Vlietzigt per 1 januari 2021 te sluiten. Door het Coronavirus verliest onze stad één van de mooiste trouwlocaties van Nederland, gelegen aan de Vliet en met het Elsenburgerbos als “achtertuin”.

Enige tijd leek het erop dat het bedrijf zich met hard werken en steun van de overheid kon herstellen. De lunchroom draait geweldig en er werden nog enkele feestjes gevierd. Met de afkondiging van de tweede lockdown voor de horeca, is er voor Vlietzigt echter geen gezond financieel vooruitzicht op 2021 meer. Daarmee vinden de ondernemers het onverantwoord door te gaan en proberen zij de schade en daarmee een faillissement te voorkomen.

Wij. Rijswijk wenst José  en Ronald heel veel sterkte. We hebben fantastische momenten gevierd op jullie prachtige locatie. Bedankt!

Foto: Wij. Zomerborrel 2020.

Herberg Vlietzigt, de toptrouwlocatie van Nederland sluit de deuren2020-10-20T19:15:51+00:00

Niet alleen huizen bouwen, maar een samenleving

Met alle voorzieningen die daarvoor nodig zijn

In Rijswijk bouwen we niet alleen huizen, maar een samenleving. “Dat betekent dat als we kiezen voor nieuwbouwwijken, dat daar dan ook voorzieningen bij horen”, aldus Freek van Bemmelen van Wij. Rijswijk. “Voldoende groen in de nabijheid, scholen, winkels en ook sportgelegenheid. De renovatie van sportpark Elsenburg waar de gemeenteraad vanavond over beslist, vinden we daarom een goed idee. Maar we willen meer: een Rijswijk waar het goed wonen, werken en recreëren blijft. Ook als er nog veel meer Rijswijkers bijkomen.

Neem Rijswijk Buiten. Een prachtige duurzame wijk, maar ook een voorbeeld van ongebreidelde nieuwbouwbouwdrang. Wij. heeft er in de zomer brieven bezorgd en gevraagd wat bewoners er belangrijk vinden. “Veelgenoemd is het gebrek aan faciliteiten”, zegt Danny van Dam, fractieadviseur bij Wij. Rijswijk. “Sport is maar één voorbeeld. We hebben nu al een capaciteitsprobleem in de huidige Rijswijkse sportvoorzieningen en er komen nog steeds woningen bij. Naast de renovatie van Elsenburg zou een ballonhal een oplossing kunnen zijn om te zorgen dat Rijswijkse clubs ook in de wintermaanden voldoende ruimte hebben. Ik werk aan een voorstel om dat voor elkaar te krijgen.”

Terug naar Rijswijk Buiten. Een kassenbouwgebied met een rijke historie. “Nu vind ik het niet per definitie slecht dat kassen vervangen zijn door woningen”, zegt Van Bemmelen. “Wel heb ik moeite het verlies van de Rijswijkse identiteit. Hoe zorg je dat alle Rijswijkers zich thuis blijven voelen? Niet alleen de nieuwe, maar ook de oudere die hier al jaren wonen? Daar waar je vroeger je groente haalde, een echt ‘buitengebied’, is verdwenen. Dat herken je nu alleen aan de naam. Oke, en het gebrek aan faciliteiten dan.”

“In Rijswijk wordt nog steeds enorm veel bijgebouwd. De laatste stukjes groen dreigen te worden opgeofferd, zoals Pasgeld. Langzaam snoepen we stukjes van de parken af. De A4 wat breder, wat woningen tegen het Wilhelminapark en straks het Elsenburgerbos. Waar trekken we een grens? Met slimme stadsvernieuwing kunnen er woningen bij, vindt ook Wij. Rijswijk. Maar niet ten koste van mooie stukken groen aan de Vliet en de parken die Rijswijk rijk is.”

“Daarnaast kan je alleen bouwen als je ook zorgt voor goede mobiliteitsoplossingen”, vindt Van Bemmelen. Daar heeft Wij. al vaker op aangedrongen. “De wegen zijn nu al overvol en de luchtkwaliteit dramatisch. Wij. Rijswijk pleit in de breedte voor een leefbare stad. Kunnen sporten en bewegen is dan heel belangrijk, net zoals bijvoorbeeld schone lucht, groen in de wijk, winkels, (openbaar) vervoer en mee kunnen doen in de maatschappij. Als partijen dan al willen bouwen, zorg dan dat je in die nieuwbouwwijken ook goed kunt wonen en dat je je er met trots Rijswijker kunt voelen.” 

 

Niet alleen huizen bouwen, maar een samenleving2020-10-06T19:07:40+00:00

Kaderdebat 2020

In Rijswijk willen we samen het beste voor onze stad. Neem onze stadsvisie 2030 waarin we prachtige ambities hebben verwoord. We slagen erin ze deels waar te maken. Een uitdaging in de crisis waarin we ons bevinden. Andere onderdelen van die visie blijven echter een stip op de horizon doordat financiële belangen nog steeds het zwaarst wegen. “En daar wringt nou juist de schoen”, vindt Wij. Rijswijk.

“Corona maakt pijnlijk duidelijk dat volksgezondheid en welzijn niet losstaan van economie”, zegt Marja Pelzer (Wij.) in het zogenoemde kaderdebat. “Als je het één verwaarloost, kan dat enorme gevolgen hebben op het ander. Naast veel menselijk leed, is sprake van een economische crisis waar inwoners, ondernemers, en ook de gemeente Rijswijk last van hebben. Alsof de tekorten nog niet groot genoeg waren.”

Niet gek dat geld vaak de boventoon voert van het debat. Bezuinigen is onvermijdelijk gezien de jaarrekening van wederom bijna 5 miljoen in de min. Dit is het derde jaar dat we deze tekorten met ad-hoc-maatregelen proberen op te lossen. “Wat Wij. betreft de laatste keer”, stelt Pelzer. “Wel is het proces dat we doorlopen uitermate transparant. Open en eerlijke communicatie vanuit het college is juist nu belangrijk.”

Verhoog weerbaarheid tegen crisissen

Het op de lange baan schuiven van investeringen en innovaties, is volgens Wij. geen goed idee. “Want juist kijken naar welvaart én welzijn verhoogt onze weerbaarheid tegen een crisis. Door met de inmiddels botte kaasschaaf af te brokkelen wat we jarenlang hebben opgebouwd, lopen we op langere termijn juist tegen meer kosten aan. Terwijl we met de juiste investeringen op langere termijn juist op kosten kunnen besparen of zelfs inkomsten kunnen genereren. En als je dan bezuinigt, onderzoek dan eerst grondig waar écht behoefte is. Voorkómen in plaats van genezen, oftewel teller op nul en de begroting opnieuw opbouwen, zero-based”, legt Pelzer uit. 

“Er is volgens Wij. een instrument nodig om naast economie óók welzijn en welvaart af te wegen in de kaders die we vandaag als gemeente stellen. Om samen een leefbare stad te creëren waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Waar we naast investeringen in onze economie, ook blijven werken aan sociale cohesie, veiligheid, natuur en welzijn. Volgens Wij. kan dat onder andere door centrale betrokkenheid van inwoners bij de stadsontwikkeling, met een goed participatiemodel dat daaraan ten grondslag ligt. Maar net zo goed bij de bezuinigingsdoelstelling. Door samen te bekijken wat we willen behouden bij bijvoorbeeld het herijken van de subsidies. Niet de botte kaasschaaf, maar een open dialoog met de instanties die het treft en hen zelf gezamenlijk aan het stuur te zetten van een bezuinigingsopdracht.”

Brede welvaart is meer dan economie

De landelijke monitor Brede Welvaart kan ons helpen. De monitor laat effecten van beleid zien op economisch vlak én op het gebied van welzijn. Ook bij de Tweede Kamer staat het op de agenda. In het debat waarin beleid geëvalueerd wordt, is dit jaar voor het eerst ook gekeken naar de Brede Welvaart, naast de economische afrekening.

“Wij. pleit er dan ook voor om een monitor Brede Welvaart ook in Rijswijk te gebruiken om beleid te evalueren. Door bij beleid vooraf aan te geven welke brede effecten we daarvan verwachten, dus niet alleen maar voor de begroting. Niet alleen een toekomstbestendige financiële huishouding, maar een toekomstbestendige stad en samenleving binnen de financiële kaders die we stellen. Dit gaat ook zorgen voor een rijker politiek debat. Dan kunnen we immers echt controleren of onze ambities zijn bereikt.

Kaders aan het college

“De kaders die Wij. aan het college meegeeft, liggen dan ook deels op het vlak van het beter aansluiten op de stadsvisie die vier jaar geleden is vastgesteld, door bijvoorbeeld de ambitie van groene buitenplaats een prominentere plek te geven. Ook geven we het college mee om bij het heroverwegen van de koers en de strategie te kijken naar de invloed van beleid, van élk beleidsveld, op de brede welvaart. Ook vindt de fractie van Wij. het belangrijk om meer naar lange termijn effecten te kijken: investeringen nu kunnen op lange termijn veel winst opleveren door kostenbesparingen of door extra inkomsten. 

“Het is wat Wij. betreft een goed idee om te komen tot een strategische heroverweging. Van de begroting, van het beleid en van de visie op de stad. Wat voor een gemeente willen we zijn? Er is veel veranderd door Corona en niet alleen op financieel vlak. En die crisis is nog niet voorbij. Wat leert ons dat en wat moeten we noodgedwongen wijzigen? We moeten deze situatie gebruiken om eens echt goed te heroverwegen of we de koers die we hadden nog steeds de koers is die we kunnen en willen lopen. En bepalen hoe we beter kunnen aansluiten bij onze eigen stadsvisie op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Daar zouden we een serieus traject voor moeten doorlopen. Het zou zomaar kunnen zijn dat omdat de wereld nu anders is, ook Rijswijk een beetje anders moet worden.”

Een selectie uit het kaderdebat:

 • We namen het initiatief voor een motie ‘Parkmanagement in de Plaspoelpolder’ die we samen met VVD, D66, GBR en BVR indienden omdat vergelijkbare gemeenten 2 tot zelfs 4 keer zoveel geld besteden om de lokale economie te verstevigen. De wethouder gaat ermee aan de slag.
 • We namen het initiatief voor een innovatiefonds: een bestemmingsreserve bestemd voor nieuw beleid en innovaties die aantoonbaar op de lange termijn geld opleveren of besparen. Zo kunnen we ook in tijden van tekorten blijven investeren, maar dan wel alleen in zaken die aantoonbaar geld gaan opleveren. Deze motie is door de wethouder overgenomen en dienden we in samen met D66, VVD, BVR, GBR en CDA.
 • Onze oproep tot zero based begroten in het Sociaal Domein kreeg bijval in het debat.
 • Samen met GroenLinks en PVDA dienden we de motie “leefbaarheid en welzijn in de omgevingsvisie” in.
 • Samen met GroenLinks, PVDA, D66 en OR verzochten we om het onderzoek naar een milieuzone op de Beatrixlaan niet uit te stellen omdat heel veel Rijswijkers zorgen hebben over de  luchtkwaliteit.
 • We riepen wederom op tot behoud van het Slagenlandschap in Pasgeld (samen met GroenLinks, D66, PVDA en GBR) want Rijswijk is al bijna van grens tot grens volgebouwd.
 • We kondigden een plan aan voor een Ballonhal in het kader van het belang voor preventie en de benodigde sportcapaciteit om alle Rijswijkers te laten sporten.
 • We dienden samen met CDA en GroenLinks een motie in voor preventie in de jeugdzorg (en daarmee achteraf op kosten te besparen).
 • We riepen samen met GroenLinks en D66 op tot meer jeugdparticipatie.
 • Samen met BVR brachten we onze eerdere oproep voor de aanleg van een voetpad vanuit Rijswijk Buiten wederom onder de aandacht.
 • Samen met PVDA, GroenLinks en D66 vroegen we om een proef met basisbanen om waarbij mensen met een uitkering de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen en zingeving te bieden in hun dagelijks leven.


Afbeelding: Kaderdebat in Broodfabriek, vanwege Corona-richtlijnen

Kaderdebat 20202020-07-07T20:36:47+00:00

Verbreding A4 mogelijk onvermijdelijk

Maar onderhandelingsresultaat biedt ook kansen

“Helaas kan ik niet zeggen dat we onverdeeld enthousiast zijn over de verbreding van de A4”, zegt Freek van Bemmelen (raadslid Wij.) “Ik denk dat er weinig Rijswijkers zijn die dat wel zullen zijn.” Ook Wij. maakt zich zorgen om de verslechtering van de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het verloren gaan van groen. Niet alleen langs de A4, maar zeker ook het slagenlandschap in Pasgeld als gevolg van de benodigde waterberging. “Als die plannen doorgaan offeren we een heel cultuur-historisch gebied op voor een paar meter aan groen viaduct”, aldus Van Bemmelen.

Of de gemeenteraad veel kan, is echter maar de vraag. Het is lastig in te schatten of de verbreding nog is tegen te houden. “Als dat niet zo is dan is het beter iets aan groencompensatie op bredere viaducten terug te krijgen dan niets. In die zin zijn we blij met de inspanningen en het onderhandelingsresultaat van wethouder Lugthart over de zogenoemde ‘meekoppelkansen’. Rijswijk lijkt er daarmee in elk geval beter vanaf te komen dan andere gemeenten. Op papier zien de verbrede viaducten er ook mooi uit.”

Van Bemmelen vraagt zich wel af hoe het plan te rijmen valt met de ambitie in het schone lucht akkoord om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen ten opzichte van 2016. “Een bredere snelweg zal op langere termijn meer verkeer aantrekken en hoogstens kortdurend een positief effect hebben op verkeersstroom en filedruk.” Hij dringt daarom, samen met andere partijen aan op verlaging van de maximumsnelheid en het plaatsen van geluidsschermen. “Wethouder Lugthart wil daarvoor optrekken met andere gemeenten om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie kijkt nog of het zogenoemde Ontwerp Tracébesluit (soort bestemmingsplan) aanpassingen behoeft en beslist hierover in het voorjaar van 2021. De gezondheid van onze inwoners zou het allerbelangrijkste moeten zijn bij de planvorming. Dat staat echter los van de nu voorliggende deal over meekoppelkansen.”

Kans voor Pasgeld en Beatrixlaan

Ook vraagt Van Bemmelen het college alles op alles te zetten voor de verbetering van Pasgeld en het behoud van het slagenlandschap langs de Vliet. “De werkgroep Pasgeld Natuurlijk”, heeft daartoe een zienswijze ingediend. Door het verplaatsen van de waterberging zoals door hen voorgesteld, geven we het gebied een positieve impuls. Met de huidige geplande waterberging en ook nog eens de woningbouwplannen blijft er niets van het landschap over”, zegt Van Bemmelen. “Daarmee zou ook de beloofde participatie van inwoners een wassen neus zijn. Voor hen gaat het namelijk voornamelijk om het behoud van groen. Als de zienswijze van de inwoners door het ministerie wordt overgenomen en zij het Ontwerp Tracé Besluit hierop aanpast, is het echter wel een kans!”  

Dat er door de deal ook financiële ruimte komt om de Beatrixlaan op te knappen is ook goed nieuws, besluit Van Bemmelen. “Daardoor kunnen we eindelijk een impuls geven aan het Bogaard Gebied en de doorstroom van de nu al veel te drukke Beatrixlaan. Tot slot zijn er kansen om Rijswijk Buiten meer met de rest van onze stad te verbinden. Maar ondanks de positieve aspecten zijn we zeker niet blij met al die extra banen snelweg voor deur.”

Verbreding A4 mogelijk onvermijdelijk2020-06-23T21:18:41+00:00

Muziekbuurt heeft weer een bus

Hoera! De Muziekbuurt krijgt weer een bus. Wethouder Lugthart heeft de afgelopen tijd alles op alles gezet dat voor elkaar te krijgen. In goed overleg met de nieuwe OV-aanbieder EBS en MRDH zal bus 51 vanaf 13 december de haltes aan de Admiraal Helfrichsingel en de Klaroenstraat aandoen.  

“Dat zal de inwoners als muziek in de oren klinken”, zegt Freek van Bemmelen (Raadslid Wij.). “De Muziekbuurt heeft zich tegen het verdwijnen van de bus terecht flink verzet. Onder andere door te demonstreren bij de bushalte en door meerdere malen in te spreken in de gemeenteraadsvergadering. De wens van de inwoners  is gehoord. Zij kregen veel steun uit de gemeenteraad. Ook vanuit Wij. hebben we ook meerdere malen aangedrongen op het terugkeren van busvervoer.”

Op een aantal plekken is een aanpassing in de weginrichting noodzakelijk, zodat de bus vanaf de Prinses Beatrixlaan de Muziekbuurt in en uit kan rijden. Het college heeft dat voorstel vandaag goedgekeurd.

Foto: wethouder Lugthart met blije bewoners (c) Peter van Zetten

Muziekbuurt heeft weer een bus2020-06-23T15:57:35+00:00
Ga naar de bovenkant