fbpx

Over Freek van Bemmelen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Freek van Bemmelen has created 18 blog entries.

Verkeer Rijswijk Buiten moet veiliger

Nadat bezorgde inwoners uit Rijswijk Buiten contact opnamen met onze wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef, heeft zij direct een schouw in de wijk georganiseerd. Samen met wijkbewoners, wethouder Lugthart en de wijkagent maakte ze op 22 juni een ronde langs plekken waar bewoners onveilige situaties ervaren, met name voor spelende kinderen. De wethouder gaat met alle zorgen en ideeën aan de slag. “De situatie is erg gevaarlijk, er wordt te hard gereden”, aldus Koornneef. “Op de Spieringweteringweg zijn zelfs al twee kinderen aangereden. Daar is er amper ruimte om opzij te gaan als er verkeer aankomt.”

Er zijn veel opties en mogelijkheden besproken om de situatie te verbeteren. “Het gaat in de eerste plaats om gedrag en de meeste hardrijders zijn waarschijnlijk wijkgenoten. Elkaar blijven aanspreken is dus erg belangrijk, maar de veiligheid voor de kinderen kan en mag daar niet op wachten. Een verbetering kan misschien al met een kleine aanpassing. Zoals het plaatsen van bloembakken als wegversmalling om in ieder geval de snelheid eruit te krijgen. Daarmee maken we de situatie veiliger en fleuren we gelijk de wijk op!”

Verkeer Rijswijk Buiten moet veiliger2020-06-22T17:13:58+00:00

Michel Bezuijen wordt burgemeester van Zoetermeer

Donderdag 18 juni is Michel Bezuijen benoemd als burgemeester van Zoetermeer. Hij zal daarmee afscheid gaan nemen van Rijswijk. “Dat vinden we heel erg jammer, want we hebben hem leren kennen als prettige, ervaren en benaderbare burgemeester”, zegt Marja Pelzer (Wij.).

“Van zijn opvolger wordt veel verwacht”, voegt Freek van Bemmelen (Wij.) toe. Ik ben wel verbaasd want in Rijswijk is hij vorig jaar herbenoemd. Daar waren vele Rijswijkers met mij blij mee. Jammer dus dat hij weggaat. Bezuijen is een actieve burgemeester met hart voor onze stad en alle Rijswijkers. Uiteraard wensen we hem heel veel succes. Als hij zijn fiets- en hardlooprondjes gaat missen blijft hij natuurlijk van harte welkom. Zoetermeer mag zich gelukkig prijzen!”

Michel Bezuijen wordt burgemeester van Zoetermeer2020-06-18T21:44:49+00:00

Voetpad Rijswijk Buiten

Wij. Rijswijk vindt het belangrijk om Rijswijk Buiten meer te betrekken bij de rest van de stad. “Er loopt bijvoorbeeld geen voetpad richting winkelcentrum In de Bogaard”, aldus wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef.

Terwijl ze de situatie bespreekt met raadslid Freek van Bemmelen wordt de situatie al snel duidelijk: wandelen over het fietspad levert gevaarlijke situaties op. Een stoep of wandelpad zou volgens de beweging uitkomst bieden.

Marinka: “In heel Rijswijk zijn er voorzieningen voor voetgangers, maar dat lijkt hier in de gebiedsontwikkeling te zijn vergeten. Brommers en elektrische fietsen rijden je hard voorbij, waardoor lopen hier echt niet prettig is.” De redactie zal de situatie in gemeenteraadsvergadering ter sprake brengen.

Wij. Rijswijk werkt met wijkvertegenwoordigers die signalen uit de wijk opvangen en bespreken met de fractie. Zo wordt de politiek heel bereikbaar. Speelt er iets in uw wijk? Of hebt u een goed idee? Laat het dan weten!

 
 

Voetpad Rijswijk Buiten2019-10-23T13:37:40+00:00

Niet bezuinigen maar juist investeren in Plaspoelpolder

Wij. Rijswijk wil dat de Plaspoelpolder weer een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor nieuwe bedrijven. Fractievoorzitter Marja Pelzer riep daarom op om vooral te blijven investeren in het bedrijventerrein. Dat deed ze in in het zogenoemde ‘kaderdebat’ waarin de gemeenteraad kaders stelt voor de begroting.

Er worden volop plannen gemaakt voor de Plaspoelpolder. Ondernemers kijken bijvoorbeeld uit naar de geplande herinrichting in de omgeving van de Verrijn Stuartlaan – Diepenhorstlaan en verwachten dat de gemeente hier snel mee begint. Een voorstel in de gemeenteraad om deze investeringen in de ijskast te zetten, kreeg vanuit Wij. geen steun. Pelzer: “Met het veranderen van de inrichting, maken we de verkeerssituatie veiliger en creëren we gelijk een groenere en prettigere verblijfsomgeving.”

Eén van de opties die Pelzer aandraagt om de situatie in de Plaspoelpolder verder te verbeteren, is het aanstellen van een ‘parkmanager’. In andere gemeenten heeft parkmanagement namelijk de leegstand geminimaliseerd. Alle betrokken partijen werken dan nog intensiever samen aan het verbeteren van de veiligheid, kwaliteit en uitstraling. Ook is er aandacht voor goede collectieve voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor huidige én toekomstige bedrijven. “Dat zou ook in de Plaspoelpolder heel goed kunnen werken”, aldus Pelzer.

Niet bezuinigen maar juist investeren in Plaspoelpolder2019-07-13T09:06:13+00:00

Rijswijk gooit met het afval ook veel geld weg

“Voor wie het milieu alleen niet belangrijk genoeg is, telt wellicht de portemonnee. Elke kilo afval die we op dit moment niet gescheiden inzamelen, moet namelijk worden verbrand en dat kost Rijswijk veel geld. In drie jaar welgeteld een miljoen euro aan onnodige belasting. Dat zien Rijswijkers ook terug in hun afvalstoffenheffing”, aldus Marja Pelzer van Wij. Rijswijk.

“Van bijna alle producten die met bronscheiding worden opgehaald, kunnen grondstoffen bovendien worden hergebruikt en ook dat levert geld op. Het niet gebruiken van de hiervoor al bestaande infrastructuur is dus dubbel geld weggooien”, betoogt Pelzer in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni. “We zijn overigens niet per definitie tegen het zogenoemde ‘nieuwe inzamelen’ en ook niet tegen nascheiden, maar wel tegen geld onnodig weggooien voordat nascheiding in onze regio optimaal is georganiseerd. Met een combinatie van bron- en nascheiding kunnen we het hergebruikspercentage vervolgens nog verder opkrikken.”

“Door het faciliteren van betere voorzieningen, maken we het voor de inwoners niet alleen gemakkelijker, maar ook nog eens wat goedkoper. Inwoners zouden wat mij betreft zelfs per wijk mogen beslissen. Wie afval wil scheiden betaalt minder, dat zou een goede stimulans zijn waarmee we niet alleen werken aan een duurzaam Rijswijk, maar ook aan lagere kosten voor Rijswijk en daarmee een gezonde portemonnee van de Rijswijkers.”

Rijswijk gooit met het afval ook veel geld weg2019-06-19T10:56:30+00:00

Aanbesteding ombouw oude stadhuis naar Huis van de Stad kan beginnen.

Het voorstel voor de start van de aanbesteding van het Huis van de Stad is aangenomen. Wij. is blij met deze beslissing. Freek van Bemmelen, raadslid Wij.: “Het oude gemeentehuis staat nu 16 jaar leeg en is daarmee al 16 jaar een belachelijke kostenpost. 16 jaar van wikken, wegen, plannen die niks werden. 16 jaar weggegooid geld en uiteindelijk niks doen. Die besluiteloosheid mag wel eens klaar zijn. Het oude stadhuis transformeert van duur blok aan het been, naar een prachtige plek voor iedereen!”

“Als we dit markante gebouw al zo lang de sloopkogel hebben bespaard, er een goede business case ligt en de betrokken maatschappelijke partijen, zoals Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Stichting Welzijn Rijswijk, bovendien erg enthousiast zijn. Dan ziet Wij. Rijswijk op dit moment geen reden om de stekker uit dit project te trekken. De gemeenteraad stemde in 2017 immers al in met de stapsgewijze terugverhuizing en het plan blijft binnen de gestelde kaders.”

De stad vernieuwen zonder te vergeten hoe het vroeger was

“Herinneringen en herkenningspunten maken dat mensen zich in een stad thuis voelen”, vervolgt Van Bemmelen. “We vinden het belangrijk dat het gebouw behouden blijft voor al die Rijswijkers die er warme herinneringen aan hebben. En voor de organisaties die nieuwe kansen zien voor samenwerking en enthousiast zijn om het oude stadhuis weer te gaan gebruiken.”

“Ook leegstand kost de gemeente veel geld, zo’n €600.000 op jaarbasis. Dat betekent dat we inclusief overige kosten voor het beheer en de ontwikkeling van de stadhuislocatie, zoals het project met de torenhoge woontorens -die veel verzet teweegbrachten- al ruim 10 miljoen aan kosten hebben gemaakt. Ook Wij. blijft kritisch op de kosten voor de ontwikkeling van het Huis van de Stad, maar de berekeningen geven aan dat in het huidige stadhuis (Hoogvoorde) blijven op lange termijn veel duurder is. Je investeert toch liever in een koophuis dan in een huurhuis? De uitkomst van de aanbesteding zal aangeven of er daadwerkelijk binnen de gestelde kaders verbouwd kan worden.”

Fotografie: Danny Steehouwer

Meer over Huis van de Stad:

https://www.omroepwest.nl/media/29409/Rijswijk-besluit-over-Huis-van-de-Stad (film interview Björn Lugthart)

Huis van de Stad in ons verkiezingsprogramma: https://www.wijrijswijk.nl/huis-stad-alliantie/

Impressie Huis van de Stad:

Aanbesteding ombouw oude stadhuis naar Huis van de Stad kan beginnen.2019-05-23T21:25:22+00:00

Nieuw college Rijswijk

Tijdens de extra raadsvergadering op 18 april is het nieuwe college geïnstalleerd. We zijn blij en dankbaar dat we ons werk, in een nieuwe college-samenstelling, kunnen voortzetten en onze ambities kunnen gaan waarmaken. Dat doen we voor en samen met de Rijswijkers! We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee (te blijven) doen. Samen zijn we Rijswijk!

Met de installatie van dit nieuwe college vond logischerwijs ook een wisseling van wethouders plaats. Net zoals we dat in de raadsvergadering hebben gedaan, willen we ook via deze weg oud-wethouders Marloes Borsboom en Jorke Van der Pol danken voor hun inzet voor onze stad. We hebben de samenwerking als bijzonder prettig ervaren!

Nieuw college Rijswijk2019-04-19T00:44:50+00:00

Nieuw raadslid Wij. Rijswijk

In de raadsvergadering van 9 april is Freek van Bemmelen geïnstalleerd als raadslid van Wij. Rijswijk. Sinds de oprichting van de politieke beweging is hij actief betrokken, onder andere als bestuurslid. Hij volgt Jeffrey Karremans op die de raad verlaat om zich na het overlijden van zijn vader volledig op het familiebedrijf te kunnen richten. Ook Karremans blijft actief bij Wij.

“Allereerst wens ik Jeffrey en zijn familie veel sterkte toe”, aldus Van Bemmelen. “Liever had ik onder andere omstandigheden ingestapt. Als Wij. gaan we door met waar we voor staan: samen met Rijswijkers bouwen aan een stad waar iedereen thuis is en waar iedereen mee kan doen. Dat doen we met veel actieve vrijwilligers die zich graag voor Rijswijk inzetten. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.”

Nieuw raadslid Wij. Rijswijk2019-04-09T22:19:13+00:00
Ga naar de bovenkant