Wij. in de media

Home/Nieuws/Wij. in de media

Nieuwe verkeersveilige schoolzone

Basisschool De Akker krijgt een verkeersveilige schoolzone. Deze week zijn de werkzaamheden begonnen om de omgeving rond de school veiliger in te richten. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart was woensdag aanwezig bij de start in de Trompetstraat. Tevens overhandigde hij het lespakket verkeerseducatie ‘SCHOOL op SEEF’ aan locatiemanager Rieneke Bos.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van deze zones rondom basisscholen, herkenbaar aan verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen wil verbeteren. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid.

SCHOOL op SEEF

Naast de aanleg van schoolzones is ook de verkeersvaardigheid van kinderen bepalend voor hun veiligheid in het verkeer. Scholen kunnen meedoen met de gratis verkeerslessen van SCHOOL op SEEF, het programma in Zuid-Holland voor verkeersveiligheid. Verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd is daar een onderdeel van.

Schoolzone corridor

De schoolzone van De Akker wordt aangelegd in het verlengde van de schoolzone van basisschool De Melodie aan de Admiraal Helfrichsingel. Wethouder Björn Lugthart: “Hiermee ontstaat een corridor van schoolzones, wat uniek is in Rijswijk. Zo maken we de omgeving nog veiliger.”

Veilig naar school

Verkeersveiligheid is een speerpunt van wethouder Lugthart. “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

Nieuwe verkeersveilige schoolzone2020-05-28T17:34:50+00:00

Dichtbij Rijswijk

Wil jij graag weten wat Rijswijk bezighoudt? Kijk dan aanstaande zondag om 14.30 uur via www.rijswijklive.nl vanuit de boxring van Supergym Rijswijk.

Rijswijk – Hier gaan Danny van Dam (Wij.) en Frans Limbertie (Groot Rijswijk en RondomRijswijk), vanuit verschillende hoeken, in gesprek met Rijswijkse gasten over de impact van corona in Rijswijk! Wat doet corona met ondernemers, kerk, en de culturele instellingen van onze stad?

Wie weet dat beter dan Michel Bezuijen, de burgemeester van Rijswijk, of Aad Tetteroo van sportschool Supergym, die vanaf maandag 18 mei weer open is door fitness op het dak in de buitenlucht te organiseren.

Aanstaande zondag spreken we met ondernemers en culturele instellingen over de impact van corona en wat de crisis voor hen betekent, welke gevolgen zij denken dat dit heeft en hoe zij creatief omgaan met een virus dat, naar de mening van deskundigen, nog jaren bij ons zou kunnen zijn.

Dichtbij Rijswijk2020-05-19T20:50:03+00:00

Bouwen voor de hele regio, maar Rijswijkers de dupe.

Het is voor Rijswijkers vrijwel onmogelijk een betaalbare huurwoning in hun eigen stad te vinden terwijl Rijswijk wel fors bijdraagt aan het oplossen van de regionale woningnood. Daarmee staat bovendien niet alleen onze begroting onder druk, maar ook de leefbaarheid in de Rijswijkse wijken. Woningbouw gaat logischerwijs vaak ten koste van groen en luchtkwaliteit. Daarnaast lijkt onderhoud van bestaande huurwoningen ondergeschikt aan nieuwbouw, wat tot ongezonde situaties leidt.

“Zuid-Holland zucht onder een tekort aan sociale woningen. In Rijswijk is het percentage met meer dan vijftig procent juist al hoog te noemen. Rijswijk bouwt al geruime tijd voor de hele regio. Toch spreken we met regelmaat starters die geen woning kunnen krijgen en vaak al jaren ingeschreven staan”, aldus Marja Pelzer (Wij.).  “Dat moet anders!”

“Wat we zien is dat de nieuwe Rijswijkse woningen door het regionale verdeelmodel vooral gaan naar woningzoekenden van buiten Rijswijk. Mede daardoor krijgen Rijswijkse starters geen kans en is er amper doorstroom binnen de stad. Voor een regionale woningmarkt is het noodzakelijk dat de regels rondom de verdeling van woningen in deelnemende  gemeenten gelijk zijn, maar ook dat zij evenredig bijdragen aan het op peil brengen van het aantal woningen”, vindt Pelzer. “Dat is nu niet het geval.”

Rijswijk heeft genoeg gebouwd: laat de regio mee-investeren

“De provincie dringt aan op verdichting, maar als Rijswijk hebben we ons aandeel inmiddels wel geleverd”, daarvan is  Pelzer overtuigd.  “Met de huidige bouw van nieuwe woningen in het Bogaard-gebied,  Rijswijk-Buiten en het Havenkwartier halen we het gewenste aantal woningen in de regio makkelijk. Dan mogen andere gemeenten eerst hún aandeel leveren voordat we de leefbaarheid hier nog verder onder druk zetten. Wat Wij. betreft is Rijswijk wel volgebouwd. Het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten, dat de verkeersdrukte niet verder toeneemt en  de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. Daarvoor heeft Wij. duidelijke voorwaarden gesteld. Dat wil zeggen: eerst oplossingen om te zorgen dat het verkeer niet verder dichtslibt. Laat de regio maar mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan voordat we nog meer woningen of torenflats toevoegen.”

Achterstallig onderhoud aanpakken en rem op nieuwbouw

Wat diverse collegepartijen betreft moet eerst de kwaliteit van de Rijswijkse sociale huurwoningen worden verbeterd, daar is ook Wij. van overtuigd. Pelzer: “Wanneer het ‘s winters vriest, kun je in veel huurwoningen de binnenkant van de ramen krabben.  Andere woningen staan door vochtproblematiek vol schimmel. Het is dus van het grootste belang dat er wordt geïnvesteerd in bestaande woningen. Nu staan er er zelfs al geruime tijd woningen leeg, onbewoonbaar, terwijl er een mega-tekort is. Daarover moeten hele duidelijke afspraken worden gemaakt met corporaties.”

Sommige partijen willen helemaal stoppen met sociale woningbouw. Dat is wat Wij. betreft een brug te ver. “Wijken mogen niet te eenzijdig voor de minder draagkrachtigen worden gebouwd of juist alleen voor de beter gesitueerden. Je moet hier kunnen wonen, ongeacht de dikte van je  portemonnee. Maar blijven bouwen omdat er wachtlijsten zijn, is naar onze mening in Rijswijk niet langer de oplossing. De ruimte is te schaars. Op eigen grond kunnen woningcorporaties vernieuwen, maar voor nieuwbouw op gemeentegrond is minder ruimte. Er moeten gerichte keuzes worden gemaakt.

Niet blind maar slim bijbouwen

De oplossing ligt volgens Wij.  in maatwerk per doelgroep zoals het bouwen van woon-zorg-concepten, units voor flex- en noodwonen, studio’s voor starters,  city lofts en 55+ flats met flatcoaches. Ook moeten we dan de doorstroming nu echt een keer op gang brengen door de juiste mensen in de juiste woningen te krijgen. Daarvoor kan het ook het ook helpen om meer voor middeninkomens te bouwen. Daar gaan corporaties aan mee werken, maar dat kan ook door private artijen of door de gemeente zelf.  Daarvoor is meer onderzoek noodzakelijk.”

Bouwen voor de hele regio, maar Rijswijkers de dupe.2020-05-13T16:54:41+00:00

Laserguns tegen cornonacoureurs

Rijswijk gaat korte metten maken met ‘corona’ racers. die de straten onveilig maken. De politie zet sinds donderdag zelfs meerdere keren er dag laserguns in. Ook komt er een gemeentelijke campagne om automobilisten gas terug te laten nemen.

door Marieke van Essen

‘Extra alert nu scholieren weer weg op gaan’

Rijswijk wordt sinds enkele weken opgeschikt door snelheidsduivels, die ‘extreme verkeersincidenten’ veroorzaken. Op de Lindelaan ging het mis toen een bestuurder van een Range Rover de stoeprand raakte, waardoor meerdere geparkeerde auto’s zwaar werden beschadigd.

Ook op de Generaal Spoorlaan liep het uit de hand, toen en motorrijder zwaargewond raakte nadat hij met hoge snelheid een boom klapte. In de Plaspoelpolder raakte afgelopen weekeinde een inzittende gewond toen een Porsche en een Range Rover op elkaar klapten. En op Bevrijdingsdag was het wederom raak, toen de eigenaar van een Audi op de Rembrandtkade mogelijk zo hard reed dat zijn wagen op de kant terecht kwam en drie geparkeerde auto’s eraan moesten geloven.

Verkeerswethouder Bjorn Lugthart maakt zich ernstig zorgen over de ongelukken door de ‘coureurs’.

Ongelukken door veel te hard rijden

“We hebben op diverse plekken matrixborden staan en vergeleken met vorig jaar wordt er op een aantal plekken gemiddeld harder gereden. De wijkagenten krijgen bovendien veel klachten van bewoners over ronkende motoren en racende auto’s zonder uitlaat”, aldus de wethouder. “dit is een zorgelijke ontwikkeling die mogelijk te maken heeft met de stillere wegen in coronoatijd. Dit huftergedrag, dat ik zelf ook voorbij zie komen, moet afgelopen zijn” aldus Lugthart. Inmiddels kunnen meerdere automobilisten een boete tegemoet zien: tijdens snelheidscontroles op onder andere de Generaal Spoorlaan waren gisteren bijna twintig bestuurders het haasje. De controles met lasergun gaan de komende tijd door, waarbij de politie twee keer per dag op verschillende wegen zal posten. De snelheidsduivels worden niet alleen geflitst, maar ook middels speciale attentieborden gewezen op de verkeersregels. De afgelopen dagen heeft de gemeente in de  omgeving van scholen borden geplaatst met onder andere de bekend afbeelding van Dick Bruna’s Nijntje.

“Uit onderzoek blijkt dat de borden effect hebben. De snelheid gaat naar beneden en dat is juist nu van belang, omdat er vanaf maandag ook weer scholieren op de weg zijn, die na een lange thuisperiode weer aan het verkeer moeten wennen”.

Laserguns tegen cornonacoureurs2020-05-10T21:45:48+00:00

Steeds meer Rijswijkers vragen zich af wat de stickers met #RijswijkBeweegt betekenen

Wie goed heeft opgelet heeft in Rijswijk de laatste tijd steeds vaker de stickers gezien met de tekst #RijswijkBeweegt. Deze stickers zijn de markeringen van de nieuwe (hard)looproutes die de gemeente Rijswijk aan het aanleggen is.

Officiële opening volgt nog
Wethouder Bjorn Lugthart: “We hadden er graag meer bekendheid aan willen geven, maar toen brak de corona crisis uit. En ja, dan hebben mensen wel wat anders aan hun hoofd. We gaan de routes nog wel feestelijk openen, maar op een later moment. Tot die tijd kun je er, als je toevallig in de buurt bent, wel al gebruik van maken. Wel natuurlijk met genoeg afstand tot elkaar. De routes zijn nog niet helemaal af. Een aantal markeringen ontbreekt nog. Je kunt ook de kaart gebruiken.”

Meer info over de routes
De start van de (hard)looproutes ligt in het Wilhelminapark, nabij ‘De Smeltkroes’, op de splitsing van het Pieter Postmapad en Cananefatenpad. Je kunt hier de keuze maken om de 2km, de 5km of de 10km te volgen. De 10 km route is nu nog niet af. Naar verwachting is deze volgende week klaar. De routes gaan heel Rijswijk door. De markeringen geven de richting aan, maar houden ook de gelopen afstand bij.

Non-stop hardlopen
Lugthart vervolgt: “Het hardloopparcours kent vrijwel geen onderbrekingen en verkeerslichten. Daarnaast is de route verlicht, dus ook veilig in de avonduren of donkere winterdagen. Langs de route zijn op een aantal punten obstakels geplaatst als aanvulling op het parcours. De obstakels liggen bij het startpunt in het Wilhelminapark en als je de 10km route volgt zijn er nog drie plekken waar sporttoestellen staan, namelijk bij het Jaagpad, Van Vredenburchweg en langs de Schaapweg. Deze sporttoestellen zijn ideaal om je hardlooprondje met oefeningen uit te breiden of voor bootcamp trainingen. Uiteindelijk zullen langs de route ook nog 2 watertappunten worden geplaatst in samenwerking met Dunea, zodat iedereen die de route en/of obstakels gebruikt een flesje water kan vullen.”

bron: Rijswijk.tv

Uit ons verkiezingprogramma. “Nieuwe initiatieven die de gezondheid versterken worden samen met de stad ingevuld. Denk hierbij aan mooie hardlooppaden met gymtoestellen.”
Steeds meer Rijswijkers vragen zich af wat de stickers met #RijswijkBeweegt betekenen2020-04-12T19:54:02+00:00

Rijswijk gek op online sporten

’Juist nu zo van belang’

door Marieke van Essen

RIJSWIJK
Een indoor ’Panna Knock Out’, bewegen op oud-Hollandse liedjes in het verzorgingshuis en interactieve sportlessen via ’Zoom’. In sportgemeente Rijswijk schieten sinds de sluiting van clubs en verenigingen de alternatieve sportevenementen als paddenstoelen uit de grond. En volgens sportwethouder Björn Lugthart groeit het aantal aanhakers met de dag.
„Ik hoor steeds vaker mensen die zich met elkaar afvragen hoeveel kilo’s ze al in quarantaine zitten. Sporten is gezond en daarom juist nu van belang”, zegt Lugthart. De bestuurder vervangt deze weken burgemeester Michel Bezuijen die in quarantaine zit. „We voeren nu overleg vanuit huis, vaak vanaf de hometrainer, met de vergaderstukken op het stuur.”
Dat veel inwoners zich ook hebben overgegeven aan een andere manier van bewegen, is te zien aan de vele aanmeldingen voor nieuwe challenges, tutorials en opdrachten van onder andere de Sportief Besteed Groep.
Zo nemen veel voetballiefhebbers online deel aan #SkillsinHuis, als alternatief voor de afgelaste Panna Knock Out kampioenschappen. De video’s met ’toffe trucjes’ worden onder anderen gemaakt door wereldkampioenen Nassar el Jackson en Easy Man. Volgens Mike van der Kraan van Haaglanden Beweegt worden alleen al met de Panna Knock Out op de verschillende social media kanalen drie- tot vierduizend mensen bereikt.
Ook Together in Motion Fysiotherapie ziet dat er ’heel veel belangstelling’ is voor online sportlessen. „We bieden onder andere pilates en fitness aan voor mensen die thuiswerken. Als dat op locatie gebeurt, hebben we lessen met tien à twintig deelnemers. Nu tellen we tweeduizend kijkers”, zegt fysiotherapeut Tim Könings.
Ook de outdoor bewegingslessen van Together in Motion voor bewoners van het verzorgingshuis Onderwatershof is een groot succes: „Ouderen staan op het balkon en op de parkeerplaats te dansen en te zingen op oud-Hollandse liedjes, uiteraard op meters afstand van elkaar. Leuk is dat het inmiddels ook mensen uit de buurt aantrekt.”
Rijswijk gek op online sporten2020-04-09T22:41:08+00:00

Digitale spreekuur wethouder Bjorn Lugthart

Het college van de gemeente Rijswijk realiseert zich dat veel Rijswijkers zorgen of vragen hebben over de coronacrisis. Ook zijn er mensen die zich hierdoor extra eenzaam voelen. Daarom houdt Wethouder Björn Duncan Lugthart een digtiaal spreekuur op donderdag 9 april om 17:00 uur. Je kunt live vragen stellen via https://www.facebook.com/gemeente.rijswijk

Digitale spreekuur wethouder Bjorn Lugthart2020-04-12T20:27:43+00:00

#Blijfthuis, wij willen weer naar school

#Blijfthuis, wij willen weer naar school!”

Deze tekst staat sinds vanavond in grote kleurige krijtletters op het asfalt geschreven voor de ingang van het Wilhelminapark.

Gezinnen uit RijswijkBuiten in Parkrijk namen het initiatief om Rijswijkers te waarschuwen om vooral niet in grote groepen naar het park te komen.

“Dit weekend is er zonnige en mooi lente
weer voorspelt” geeft wijkvertegenwoordiger RijswijkBuiten Marinka Koornneef aan. “We rekenen erop dat mensen ondanks de zonnige dagen, de maatregelen van het Rijk, omtrent corona opvolgen”

#Blijfthuis, wij willen weer naar school2020-04-03T20:02:24+00:00

Rijswijk stelt nieuwe eisen aan Avalex

Het afvalbeleid kon geruime tijd rekenen op discussie in de Rijswijkse gemeenteraad. Met name Wij. Rijswijk en de VVD stonden daarin lijnrecht tegenover elkaar waar het gaat om de keuze tussen voor- en nascheiding. Daarop is Wij. met de VVD in gesprek gegaan om samen tot een oplossing te komen. Het resultaat is een gezamenlijk voorstel dat bijdraagt aan meer gemak voor inwoners, minder kosten en bovendien een beter milieu. De motie is mede-ondertekend door D66, GBR, CDA, PVDA, OR, BVR en Rijswijks Belang en is vandaag unaniem aangenomen.

Avalex is momenteel bezig met het uitwerken van de aanbesteding voor een nieuwe afvalverwerker die ons restafval vanaf 2022 gaat verwerken. Wij. Rijswijk en de VVD willen daarbij als eis opnemen dat deze in staat is om zowel voor- als nascheiding van plastic aan te bieden en daarnaast een prikkel opneemt om de hoeveelheid te verbranden afval zo laag mogelijk te houden.

Voorscheiding GFT
Marja Pelzer, Wij. Rijswijk: “Voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) bestaan inmiddels goede nascheidingsmogelijkheden. Daarnaast willen we actiegericht onderzoek naar betere voorscheiding van GFT om de enorme hoeveelheid die hiervan wordt verbrand terug te dringen. Dat vinden we belangrijk omdat we hiermee betalen om water en zand te verbranden. Die kosten komen onnodig voor rekening van de belastingbetaler.”

Rijswijk stelt nieuwe eisen aan Avalex2020-03-07T12:40:16+00:00

Aanpak raad samen met inwoners succesvol: parkeerbeleid aangepast

Inwoners en ondernemers denken mee over oplossingen

“Ik hoop dat deze wijze van maatschappelijk participeren veel vaker zal worden ingezet”, zo besloot inspreker Marja Mudde haar betoog in de gemeenteraad. Namens een van de werkgroepen, die namens inwoners van inwoners en ondernemers hebben meegedacht over het parkeerbeleid, liet zij weten dat zij zich niet door alle partijen gehoord voelde. Terwijl de werkgroepen hard hebben gewerkt aan uitgebreide adviezen en juist zo enthousiast waren over de gekozen aanpak van wethouder Lugthart. Dat kwam in de raadsvergadering uiteindelijk goed. De nadrukkelijke wensen van inwoners en ondernemers wat betreft parken in hun wijk zijn overgenomen. Daarmee zet de raad belangrijke stappen om het parkeersysteem beter op de wensen van Rijswijkers aan te sluiten.

“Met hulp van inwoners en ondernemers is gelukt om een meerderheid van de raad te overtuigen en het parkeersysteem aan te passen”, aldus Danny van Dam. “Er wordt rekening gehouden met de wijken met meer dan 100% parkeerdruk. Daarom komt er na een stevige discussie in de raad toch geen vergunning die geldig is in heel Rijswijk.” Freek van Bemmelen: “Eén vergunning lijkt verleidelijk, maar de inwoners in wijken met meer dan 100% parkeerdruk weten wel beter. Daar is elke parkeerplek er één. De werkgroepen gaven de raad het nadrukkelijke advies om niet te kiezen voor één vergunning. Daar sluiten we namens Wij. bij aan. Het is verstandig om later per wijk nog gerichte maatregelen te kunnen nemen, mocht dat nodig blijken. Met een aanpak per wijk kunnen we ook dan recht doen aan de overige, zeer uitgebreide adviezen vanuit inwoners en ondernemers.” Van Dam: “Het parkeersysteem wordt versimpeld maar dat is geen doel op zich. Er worden enkele kleine zones opgeheven en er kan in alle buurtwinkelgebieden straks een uur gratis worden geparkeerd. Net zoals bij maatschappelijke en sportvoorzieningen. Het college is bezig met een oplossing met een app en/of aparte vergunning zodat vrijwilligers niet voor hoge kosten komen te staan. Ook komen er duidelijkere borden in de wijken.”

De inwoners zijn de ervaringsdeskundigen

Op uitnodiging van de gemeente hebben bewoners en ondernemers in diverse werkgroepen gesproken over het huidige parkeersysteem. De afgelopen maanden vonden verschillende bijeenkomsten plaats. De adviezen vanuit de wijken zijn verwerkt in een presentatie van de inwoners en ondernemers aan de Raad.  En met succes! “Inwoners weten het best hoe het is gesteld met het parkeren in hun wijk”, besluit Van Dam. De gemeente speelt hier met de werkgroepen goed op in.” Van Bemmelen: “Ook deze manier van stukken voorleggen aan de raad is wat ons betreft prima. Niet een college dat zijn zin doordrukt maar dat de raad het vertrouwen geeft en ruimte laat voor een open discussie. Ook dit is bestuurlijke vernieuwing waar we vanuit Wij. op hameren. We hopen dat het inspiratie geeft voor de toekomst. Inwoners en andere belanghebbenden meer dan ook om hun mening vragen en laten meebeslissen en vervolgens als raad samen optrekken om tot oplossingen te komen.”

Belangrijkste aanpassingen van de parkeerregulering:
– Toevoegen van betaald parkeren in Te Werve van 18-24 uur, voor zowel de woonwijk als
ook het gebied rondom Don Bosco, de kinderboerderij en Westhof;
– Toevoegen betaald parkeren op de Handelskade van 18-24 uur, tussen de Klipperstraat en
de Magnoliastraat;
– Aanpassen tarieventabel (in verband met herstellen typefout bij bezoekersvergunning met
terugwerkende kracht tot 1-1-2020 en mogelijk maken van o.a. toevoegen van Te Werve).

– Eén uur gratis bij alle maatschappelijke- en sportvoorzieningen (en een oplossing op korte termijn om vrijwilligers niet op kosten te jagen)
– Opheffen zones Esdoornstraat, Julianastraat AH
– Eén uur gratis in alle (buurt)winkelgebieden

Aanpak raad samen met inwoners succesvol: parkeerbeleid aangepast2020-03-04T15:49:30+00:00