fbpx

Wachtlijsten voor scholen in Rijswijk Buiten verleden tijd?

“Meer basisscholen zijn nodig om de groeiende wachtlijsten in Rijswijk tegen te gaan” zegt Irene Jansen van Wij. Rijswijk. 

De wachtlijsten voor basisscholen in vooral RijswijkBuiten zijn voor jonge gezinnen een grote zorg. Veel ouders constateren dat hun kinderen niet meer naar school kunnen in hun eigen wijk.

Schooldirecteur Anneloes van de Graaff van basisschool Parkrijk geeft aan dat ze een grote uitdaging hebben om ieder kind een plek te geven. “We lopen tegen capaciteitsproblemen aan en kunnen het zelf niet oplossen” aldus van de Graaff. 

Wij. Rijswijk stond in september met de koffiekar in RijswijkBuiten en talloze ouders gaven aan dat hun kinderen nu ver moeten fietsen omdat in RijswijkBuiten geen plek is. Dit is onwenselijk, ouders vinden het onveilig.

“Er zijn plannen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw in Pasgeld en wordt in het tijdelijke schoolgebouw aan de Laan van ‘t Haantje nu al een nieuwe school gestart” aldus Jansen. “Dit is hard nodig. De gemeente loopt achter bij de realisatie van scholen.

In 2026 ontstaan er grote tekorten in Parkrijk en BuitenRijck.” Jansen wil een snelle realisatie van het schoolgebouw in Pasgeld nu daar gebouwd gaat worden. “Ik hoop dat op deze manier de wachtlijsten terug worden gedrongen en kinderen snel en veilig in de eigen wijk naar school kunnen.”

Wachtlijsten voor scholen in Rijswijk Buiten verleden tijd?2021-10-18T09:29:13+00:00

Björn Lugthart voorgedragen als nieuwe burgemeester Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft Björn Lugthart voorgedragen als nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Dat gebeurde in de raadsvergadering van 20 september. Momenteel is Lugthart wethouder en eerste locoburgemeester in Rijswijk en oprichter van de succesvolle politieke beweging Wij. Rijswijk. Uiteraard draagt de partij zorg voor goede opvolging in het Rijswijkse college.

In Pijnacker-Nootdorp is de toegankelijke en daadkrachtige houding van Lugthart opgevallen. In acht jaar wethouderschap heeft hij vele successen geboekt. De laatste jaren met zijn zelf opgerichte partij Wij. Rijswijk. Voorbeelden zijn de realisatie van het Huis van de Stad dat binnenkort zijn deuren opent. Het is een lang gekoesterde wens van vele Rijswijkse inwoners en een hoofdpijndossier dat na 20 jaar eindelijk is opgelost. Het wethouderschap van Lugthart was ook een opsteker voor de Rijswijkse sport, getuige de bouw van sportcomplex De Altis en de vernieuwing van Sportpark Elsenburg. Ook het Happy Fit programma, de IkPas-campagne en de investeringen in mobiliteit, zoals verbetering van de infrastructuur en verkeersveiligheid zijn hoogtepunten. Heel recentelijk heeft het gemeentebestuur besloten 30 miljoen euro te reserveren voor de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan, een van de majeure opgaven van Rijswijk met grote invloed op de mobiliteit en leefbaarheid in onze stad. 

Trots op samenwerking

Het meest trots is Lugthart op de samenwerking in Rijswijk. Met ondernemers, inwoners en verenigingen. Maar natuurlijk ook binnen zijn eigen partij Wij. Rijswijk, waar vele vrijwilligers zich op allerlei manieren voor Rijswijk inzetten. Acties voor winkeliers, tegen eenzaamheid en om inwoners meer dan ooit te betrekken. De toegankelijkheid en daadkracht van Lugthart zitten in het DNA van de partij. Zo zijn raadsleden en vrijwilligers ook buiten verkiezingstijd zichtbaar en worden inwoners meer dan ooit betrokken. Zo heeft Lugthart ook in Rijswijk een bijdrage geleverd aan laagdrempelige politiek en de participatie van Rijswijkers. 

Rijswijkse ambities

“Het burgemeesterschap is een welverdiende beloning en logische vervolgstap”, vindt ook fractievoorzitter Cheryl Mauer van Wij. Rijswijk. “We gaan onverminderd door met het realiseren van onze ambities voor de stad. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zullen wij, zoals Rijswijk dat van ons gewend is, een ambitieus verkiezingsprogramma presenteren. Bij de totstandkoming daarvan is Björn overigens actief betrokken. ”

Björn Lugthart voorgedragen als nieuwe burgemeester Pijnacker-Nootdorp2021-09-20T19:59:06+00:00

Mooie zomerborrel Wij. 2021

Zaterdag 11 juli was de jaarlijkse Wij. ledenborrel bij Brasserie Bijna Thuis. Vanwege de versoepelde Corona-maatregelen waren we eindelijk weer live bij elkaar. Naast onze inmiddels vaste club, mochten we ook weer nieuwe leden verwelkomen.

Alle ruimte was er om informeel bij te praten en van gedachten te wisselen over wat we de afgelopen jaren in Rijswijk hebben bereikt en willen bereiken. Met nog maar acht maanden tot de verkiezingen zijn namelijk ook de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma in volle gang.
Zo spraken we over de verkeersveiligheid, het betrekken van inwoners, verbeteren van de dienstverlening, de bouwplannen in Rijswijk, de verkeersdrukte én het behoud van groen.

Wat vind jij belangrijk in Rijswijk?
Ideeën, visies en suggesties voor ons verkiezingsprogramma zijn van harte welkom. Laat het ons weten via programma@wijrijswijk.nl.

Lid worden
Wij. Rijswijk blijft groeien! Samen zetten we ons in voor een nog mooier Rijswijk! Wil jij lid worden? Meld je dan snel aan en doe mee!

Mooie zomerborrel Wij. 20212021-07-11T13:16:51+00:00

Kaderdebat Wij. Rijswijk 2022

In het kaderdebat voor de begroting van 2022 heeft fractievoorzitter van Wij. Rijswijk  Cheryl Mauer het college van de gemeente Rijswijk, tijdens de raadsvergadering op 6 juli het volgende meegegeven.

Rijswijk groeit en hard ook!

Nog even en we hebben meer dan 60.000 inwoners. Daardoor verandert het karakter van Rijswijk. We zullen samen met bewoners een plan moeten maken om  ook in de toekomst onze Rijswijkse identiteit te behouden.

We zijn hier vandaag om het college kaders mee te geven voor de conceptbegroting 2022-2025. Bij de ontwikkeling van onze stad zien we grote uitdagingen, in het bijzonder op het gebied van  wonen en mobiliteit. 

Mobiliteit/ Leefbaarheid

Het woningtekort in de regio Haaglanden is gigantisch. Maar als u aan WIJ. RIJSWIJK vraagt of we “nieuwe” woonwijken moeten aanleggen, ten koste van de leefbaarheid? Dan is het antwoord nee. Er zit namelijk een maximum aan wat een stad aan kan. Want als we naar de infrastructuur kijken, dan is die er helemaal niet op berekend. De stad slibt dicht. Verbetering van de leefbaarheid en mobiliteit blijven voor WIJ. RIJSWIJK een voorwaarde, in een stad die zo ontzettend hard groeit. 

In de stadsvisie 2016 werd al benoemd dat we woningbouw niet ten koste moeten laten gaan van onze leefbaarheid en het groen in onze stad. Rijswijkers waarderen de parken en het nabijgelegen groen namelijk enorm. In de stadsvisie noemden we het zelfs: “De Longen van onze Stad”. Het spreekt voor zich hoe actueel deze discussie nu nog is. 

WIJ. RIJSWIJK roept dan ook op tot het opstellen van een integrale gebiedsvisie. Waarin we er in samenspraak met inwoners voor zorgen dat de huidige bouwdrift niet ten koste gaat van de leefbaarheid én waarin ook de eerdere stadsvisie serieus wordt meegewogen. Zodat we bouwen aan een stad waar de huidige, en toekomstige generaties, trots op kunnen zijn. 

Een stad waarin er genoeg faciliteiten zijn om te recreëren, elkaar bijvoorbeeld te ontmoeten en om te bewegen. 

Gezonde leefstijl

Sport en beweging zijn essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Het is daarom verstandig om de sportagenda nog meer in samenhang met het welzijnsaanbod te brengen. Sport neemt in het maatschappelijke verkeer een belangrijke plaats in en biedt een uitgelezen kans om mensen elkaar te laten ontmoeten en eenzaamheid te bestrijden.

Wij. ziet het grote belang van sport. Daarom zijn wij blij dat de afgelopen jaren het brede sportaanbod is en wordt versterkt door de bouw van Sporthal de Altis, Sportpark Elsenburg en de aanleg van hardlooproutes en nieuwe sportvelden. 

Ondanks al deze goede ontwikkelingen, staat het sportaanbod, vooral vanwege onze groeiende stad, onder druk. Nieuwe inwoners willen namelijk ook lid worden van sportverenigingen. Hoewel de buitenvelden op peil zijn, is er in de wintermaanden een tekort aan zaalruimte. Investeren in sportfaciliteiten is dan ook essentieel. Zowel voor de korte, middellange en lange termijn is het nodig om oplossingen te vinden om aan de behoefte van verenigingen te kunnen voldoen. 

Daarom dient WIJ. RIJSWIJK samen met Groenlinks een motie in en verzoekt het college: 

  • Een onderzoek in te stellen waarin verschillende opties worden onderzocht om het zaal-tekort in Rijswijk te verhelpen. In dit onderzoek dienen de volgende zaken terug te komen: 
    • Een mogelijke renovatie  van de Marimbahal en de van Zweedenzaal;
    • Het aanschaffen  van één  dan wel meerdere  ballonhal(len);
    • Het realiseren van een nieuwe sporthal in Rijswijkbuiten 

Bij alle opties dienen de  financiële gevolgen, de duurzaamheid, de effecten  en de inpasbaarheid in de omgeving te worden meegenomen.  Graag zien we de uitkomsten van het onderzoek  uiterlijk eind  2021 tegemoet.

Welzijn

Voorzitter, tijdens de coronacrisis is de eenzaamheid in Rijswijk onder jong en oud  toegenomen. We vragen dan ook nadrukkelijk om hier aandacht voor te hebben door ontmoeten te faciliteren. In het bijzonder voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Omdat wij vinden dat iedereen in Rijswijk mee moet kunnen doen, willen we ook onze openbare ruimte daar optimaal voor inrichten. Denk niet alleen aan speeltuinen waar álle kinderen kunnen spelen, maar bijvoorbeeld ook aan paden die toegankelijk zijn voor mindervaliden en picknicktafels waar mensen in een rolstoel kunnen aansluiten. Deelt de wethouder deze mening? Zo niet dan zijn wij voornemens hier in tweede termijn een motie voor in te dienen.

Jeugdzorg

Als het gaat om het welzijn van de Rijswijkse jeugd, dan speelt jeugdzorg een belangrijke rol. Positief is het dat in Rijswijk de laatste jaren de jeugdzorg flink is verbeterd. Zorgtrajecten voor jongeren zijn echter nog steeds erg lang. Ook de bureaucratie is groot en de administratiedruk hoog, zo begrijpen wij uit gesprekken met zorgverleners. Onze visie is dat de zij waarschijnlijk zelf het beste kunnen inschatten hoe hulp eruit moet zien. Daarom verwachten we van het college dat zij samen met deze zorgprofessionals onderzoekt wat er nodig is om de jeugdzorg optimaal te laten functioneren. 

Ondernemen

Rijswijk zal hard moeten werken om aantrekkelijk te blijven voor ondernemers. In gesprekken klagen zij geregeld over de langzame en bureaucratische procedures van de gemeente. Ondernemers die zich jarenlang keihard voor Rijswijk hebben ingezet en soms hun levenswerk kapot zien gaan.  Zij verdienen een gemeente die maximaal meedenkt en faciliteert. Een goed voorbeeld daarvan vinden we hoe er tijdens Corona samengewerkt werd  als het bijvoorbeeld om het openen van de terrassen ging. 

Door innovatieve en creatieve ideeën van ondernemers te omarmen waar het kan, creëren we een optimaal en kansrijk ondernemersklimaat. Het is essentieel dat de algehele dienstverlening, en op zijn minst de snelheid van communiceren, aansluit bij de behoeften van ondernemers, en uiteraard ook bij die van inwoners. 

Eneco groeifonds

Zoals we het forum aangegeven, zijn wij erg content met de voorgestelde  investeringen vanuit het groeifonds, waaronder de ondertunneling van de Beatrixlaan, het woonfonds, innovatiefonds,  investeringen in het Rijswijkse groen en steun aan ondernemers.

Wat WIJ. RIJSWIJK betreft blijven we investeren: in mensen, de samenleving, voorzieningen en de infrastructuur, en vooral in innovaties die op langere termijn kosten besparen.

Begroting Rijswijk 

Als we het over leefbaarheid hebben, moeten we het vanzelfsprekend hebben over waar we verbeteringen aan de stad én dienstverlening van willen betalen.  Daarvoor kunnen we niet alleen het groeifonds gebruiken. Ook de begroting moeten we volledig tegen het licht houden, waarbij we alle gemaakte keuzes kunnen heroverwegen. Zero based begroten dus. 

Ga samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld in gesprek en bepaal waar écht behoefte aan is. De stadsvisie 2030 blijft wat WIJ. RIJSWIJK betreft het uitgangspunt. Dat is wat inwoners hebben aangegeven belangrijk te vinden. Als die visie niet meer past, maak dan een nieuwe visie voordat we grote beslissingen nemen. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de identiteit van Rijswijk behouden en versterken. 

Dank u wel!

Kaderdebat Wij. Rijswijk 20222021-07-06T17:37:22+00:00

Rijswijk pakt woningnood aan

De crisis op de woningmarkt vraagt om een daadkrachtige en vernieuwende aanpak. Daarom gaat de gemeente Rijswijk 100 huurwoningen bouwen voor mensen met een modaal inkomen. Dit is uniek in Nederland en broodnodig gezien de woningcrisis.

Cheryl Mauer, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk: “Wij zijn van mening dat je in Rijswijk met elke portemonnee moet kunnen wonen. Daarom zijn we verheugd dat er nu betaalbare woningen komen voor mensen met een modaal inkomen. Het betreft woningen voor mensen zoals onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers. We willen graag dat ook deze mensen in Rijswijk kunnen wonen.

Middeninkomens vallen nu tussen wal en schip op de woningmarkt. Dat komt doordat deze mensen teveel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huurwoning en er te weinig huur- en koopwoningen beschikbaar zijn in het middensegment.

Woonfonds
Danny van Dam van Wij. Rijswijk: “De uitdagingen op de woningmarkt zijn al langer een groeiend probleem. Daarom heeft Wij. Rijswijk samen met het CDA in 2019 hoe de gemeente betaalbare huurwoningen voor het middensegment kan realiseren. Afgelopen maanden is dit onderzoek uitgevoerd. Hieruit is het woonfonds voortgekomen. De gemeente neemt samen met andere partijen deel als participant. Daarbij worden afspraken gemaakt over de huurvoorwaarden. Op die manier blijven de woningen betaalbaar. De woningen worden gebouwd in de duurzame nieuwbouwwijk ‘RijswijkBuiten’. Het gaat om 100 vrije sector woningen, eengezinswoningen en appartementen.”

Innovatie
Het is geen alledaagse oplossing om als gemeente zelf woningen te bouwen en te verhuren.
In deze tijd van woningnood moet je buiten de gebaande paden denken om oplossingen te vinden voor uitdagende problemen. “Deze pilot is een goede start. Wat Wij. Rijswijk betreft gaan we ook op zoek naar meer oplossingen om de woningnood aan te pakken. Wij. Rijswijk heeft dit het gemeentebestuur gevraagd en we zijn dan ook blij dat de wethouder onze mening deelt en meerdere instrumenten voor ‘het aanpakken van de woningnood’ gaat onderzoeken”, aldus Mauer.

Donderdag 17 juni j.l. stemde de gemeenteraad met grote meerderheid in met het voorstel. Naar verwachting gaat eind 2021 de schep de grond in.

Rijswijk pakt woningnood aan2021-06-19T13:31:59+00:00

Meebeslissen in Rijswijk

De gemeente Rijswijk organiseert een online enquête lokale democratie. Wat gaat goed en wat kan beter? Want het gemeentebestuur zit hier niet voor zichzelf, maar doet zijn werk namens en vóór alle inwoners van Rijswijk. Meedenken is niet alleen leuk maar levert ook nog kans op leuke prijzen.

Invloed uitoefenen op wat er gebeurt in eigen buurt

Hoewel de Omgevingswet weer een half jaar is uitgesteld voert de gemeente Rijswijk al geruime tijd een actief participatiebeleid. De gemeente vindt het belangrijk om bewoners actief te betrekken bij haar beleid. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de participatienota ‘Samen werken aan een mooi Rijswijk‘, vastgesteld. We spraken met wethouders Larissa Bentvelzen en Björn Lugthart over de stand van zaken over actief meedenken en meedoen, ofwel participeren in de gemeente Rijswijk.

Wethouder Bentvelzen: ‘Ik vind het belangrijk dat inwoners van Rijswijk kunnen meepraten en invloed uitoefenen op wat er in hun eigen buurt of straat gebeurt. Samen werken aan een mooi Rijswijk is er op gericht om participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief te stimuleren.’  Samen werken aan een mooi Rijswijk anticipeert op de Omgevingswet die volgens de laatste berichten medio 2022 ingaat. De Omgevingswet biedt veel ruimte om zelf een initiatief in te dienen, waarbij de initiatiefnemer wel zelf verantwoordelijk is voor de participatie van omwonenden of anderen die iets van het initiatief zullen merken of ondervinden.

Actief meestemmen

‘We zijn goed van start gegaan maar corona heeft grote invloed gehad op de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties’, licht Lugthart toe. ‘Door de maatregelen konden we niet meer fysiek bij elkaar komen. Daardoor konden we bijvoorbeeld ook niet of nauwelijks de wijken in en moesten we op andere manieren in gesprek met inwoners. Het organiseren van digitale vormen van participatie kwam hierdoor in een stroomversnelling. Gelukkig konden we op die manier inwoners en andere belanghebbenden toch de gelegenheid geven om mee te denken of mee te doen met gemeentelijke projecten of beleid. En daar werd over het algemeen goed gebruik van gemaakt. We hebben bijvoorbeeld meerdere online peilingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen, zoals het actieplan luchtkwaliteit, de inrichting van de openbare ruimte van In de Bogaard, de mobiliteitsvisie, de energietransitie, de woonvisie om er een paar te noemen. Afhankelijk van het onderwerp geven per enquête zo’n 300 tot soms wel meer dan 3.000 inwoners op die manier hun mening. Het is een laagdrempelige en heel effectieve manier om veel mensen te bereiken, naast persoonlijke ontmoetingen en gesprekken.’

Online inloopavonden

De gemeente organiseerde naast online enquêtes ook veel online bijeenkomsten, vergelijkbaar met de inloopavonden, maar dan via de computer. Onderwerpen waren dan specifieke plannen of projecten. Ook heeft de gemeente een aantal keren klankbord- of reflectiegroepen met inwoners en andere belanghebbenden georganiseerd, om stappen die we als gemeente willen zetten vooraf te kunnen toetsen. Ook zijn er adviesraden die gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid of de uitvoering daarvan. Naast de al bestaande adviesraad Sociaal Domein, is er nu ook een adviesraad Energietransitie in oprichting.

Initiatieven van bewoners

Participatie vindt niet alleen plaats op initiatief van de gemeente maar ook vanuit de bewoners. Zo is de gemeente ingegaan op uitnodigingen van bewoners om in gesprek te gaan zoals bij het online debat over het tunneltje in Oud Rijswijk. Larissa Bentvelzen: ‘Participatie is heel breed, zo hebben we bijvoorbeeld de bewoners en andere belanghebbenden bij de herinrichting van de Van Dijcklaan en de Van Ostadelaan laten meedenken over waar onder andere de parkeerplaatsen moeten komen en welke bomen zij het liefst in hun straat willen hebben. Die wensen zijn nu in een ontwerp terecht gekomen en de bewoners zullen die straks, als de herinrichting klaar is, terug zien in hun straat. Maar ook bij het opknappen en opnieuw inrichten van speelterreintjes vragen we de hulp van in dit geval met name jonge bewoners. Zij maken immers gebruik van die speelplekken dus zij weten het best welke speeltoestellen ze willen. Als de speeltuin klaar is, krijgen we nog wel eens positieve reacties van bewoners die zien dat de kinderen er enthousiast spelen. ‘ Ook op andere manieren heeft de gemeente de Rijswijkse  inwoners gevraagd om hun ideeën kenbaar te maken. Op die manier heeft bijvoorbeeld het nieuwe sportcomplex De Altis zijn naam gekregen. En in december heeft het college nog samen met jongeren zelf coronaproof activiteiten bedacht voor in de lockdown.

Geef uw mening

‘We zien dat steeds meer Rijswijkers actief worden in hun eigen stad’ vertelt Lugthart. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen van de mogelijkheid gebruik maakt om onze stad nog mooier te maken. Ik ben dan ook benieuwd hoe inwoners zelf deze samenwerking ervaren en waar er verbeterpunten zijn. ‘

De enquête over de democratie in Rijswijk kunt u tot 14 juni 2021 invullen op www.rijswijk.nl/democratie. U maakt dan gelijk kans op leuke prijzen zoals cadeaubonnen die u kunt besteden bij Rijswijkse winkels en een VIP-arrangement voor 2 personen voor het Strandwalfestival.

Meebeslissen in Rijswijk2021-06-11T19:49:01+00:00

Toenemende eenzaamheid onder Rijswijkers tijdens Corona

Vanwege de Corona maatregelen voelen meer Rijswijkers zich eenzaam. Wanneer de Corona maatregelen worden opgeheven zal de drempel voor deze mensen naar verwachting ook nog steeds hoog zijn om anderen te ontmoeten. “Juist nu is het extra noodzakelijk om ontmoetingsruimten in te richten” zegt raadslid Karremans van Wij. Rijswijk.

Veel ouderen nemen in deze tijd geen onnodige risico’s. Ze blijven vooral thuis en ontmoeten weinig mensen. Zij kunnen zich daardoor in deze tijd extra eenzaam voelen. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren zich de afgelopen maanden minder vrolijk en alleen voelen. ‘’We hebben het college gevraagd welke maatregelen de gemeente heeft getroffen en gaat nemen om na Corona ontmoeten mogelijk te maken” zegt raadslid Karremans van Wij.Rijswijk.

De Rijswijkse Marja Mudde tevens werkzaam bij Parnassia, geeft aan dat ontmoeten na Corona heel belangrijk zal zijn en dat we er alles aan moeten doen ontmoeten mogelijk te maken : ‘’Vroeger waren er ontmoetingsruimtes zoals in de Idenburglaan. Deze zijn gesloten of gesloopt’’. Karremans vult aan: ‘’Wij vragen de gemeente of deze ontmoetingsruimtes terug kunnen komen en welke maatregelen er verder zijn om de drempel laag te houden voor het leggen van nieuwe contacten”.

Toenemende eenzaamheid onder Rijswijkers tijdens Corona2021-03-17T12:52:30+00:00

Cupido bezorgt Valentijnsroos

Wij. Rijswijk bezorgt op Valentijnsdag blauwe rozen  in alle hoeken van Rijswijk.

Persoonlijke boodschap
Inwoners konden de afgelopen dagen via de website van Wij.Rijswijk een blauwe roos aanvragen die de ‘Cupido-Express’ vervolgens, voorzien van persoonlijke boodschap, aan huis afleverde. Dat bezorgde veel mensen een glimlach op de vroege, witte Valentijnsochtend.

Cupido schiet raak met ludieke Valentijnsactie!

“Buren bedankten elkaar voor de hulp, mensen verklaarden elkaar de liefde en er zat zelfs een huwelijksaanzoek tussen”, vertelt Cheryl Mauer, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk.”Dat is toch fantastisch. Ik zou het super vinden als zij werkelijk gaan trouwen.”

“Ook staken Rijswijkers elkaar een hart onder de riem. Zo werden er bijvoorbeeld rozen besteld voor naasten die vanwege Corona een zware tijd achter de rug hebben. Dat was erg mooi om te zien.”

Het brengt iets teweeg  in Rijswijk
“Volgens Marinka Koornneef  was de Valentijnsactie weer een groot succes. We deden het dit jaar voor de vierde keer op rij en ieder jaar krijgen we meer aanvragen. Misschien komt het ook doordat Rijswijkers Wij. Rijswijk inmiddels goed kennen”.

Dit jaar maakten geliefden ook nog eens kans op een romantische Valentijnsbrunch. Het huwelijksaanzoek won de Valentijnsbrunchbox van Hageman Catering.

Cupido bezorgt Valentijnsroos2021-02-14T13:25:54+00:00

Fijne feestdagen

Vorig jaar zei ik “De mooiste momenten van je leven zijn de gelukkige momenten die je deelt.” Meedoen zou het motto van 2020 zijn. Dat is het niet geworden.

De beperkingen vanwege het Coronavirus zorgen dat Nederlanders zich eenzamer voelen dan voor de crisis.

Eenzaamheid in tijden van Corona.Het typische beeld doemt op van een bejaarde verpleeghuisbewoner achter een raam. Maar niet alleen ouderen voelen zich vaker eenzaam dan voor de Coronacrisis. Ook onder jongeren is een stijging te zien.

Eerlijk is eerlijk: het Coronavirus maakt het niet eenvoudig om samen iets te ondernemen. Zeker ouderen zijn vaak aan huis gekluisterd. Des te
belangrijker is het om tóch contact te houden – online of op veilige afstand.

Misschien worden we juist in deze tijd het meeste uitgedaagd om naar onszelf te kijken en naar wat we voor een ander kunnen betekenen. Laten we deze dagen extra naar elkaar omzien.

Klein gebaar, groot verschil
Met een klein gebaar maak je het verschil voor een ander. Een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt en
telefonische gesprekjes met leden van de kaartclub.

Zulke contacten zijn belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. Houd afstand, maar houd contact!

Lichtpuntjes
Als we om ons heen kijken, juist in deze donkere dagen, zien we overal lichtpuntjes. Mensen die samen hun schouders eronder zetten en zich hard maken voor mede Rijswijkers.

Houd afstand,maar houd contact!
Onder andere bij de voedselbank, bij de weggeefwinkel en al die vrijwilligers bij Welzijn Rijswijk. Mensen die zich niet neerleggen bij
zaken die niet goed lopen, maar zich hard maken om zaken wel goed te laten lopen.

Laten we elkaar steunen als we het even niet meer weten. Als de onrust en onduidelijkheid teveel op ons drukt. Laten we het zoeken in het
kleine, in het nabije. Laten we beginnen met elkaar.

Ik wens u ondanks alles, hele fijne feestdagen toe in goede gezondheid.

Björn Lugthart
wethouder

Fijne feestdagen2020-12-27T14:23:28+00:00

Stadskrant Wij. Rijswijk 2020

De Stadskrant Rijswijk is een uitgave van Wij. Rijswijk en verschijnt jaarlijks in de gemeente Rijswijk als huis-aan-huiskrant. Uiteraard kun je de krant ook online lezen, dat doe je hieronder! De bladzijde omslaan doe je met het pijltje in de grijze balk onderaan. Beweeg je muis onderaan over de afbeelding en de balk verschijnt. Uiteraard is downloaden ook mogelijk.

Stadskrant Wij. Rijswijk 20202020-12-27T15:24:23+00:00
Ga naar de bovenkant