Wij. media berichten homepage

Home/Nieuws/Wij. media berichten homepage

Hier tref je alle artikelen in de media over Wij.

feestelijke zomerborrel Wij. 2020

Zaterdag 18 juli was de jaarlijkse Wij. ledenborrel bij herberg Vlietzigt. Eindelijk weer live bij elkaar. Met heerlijk weer, lekker samen in de buitenlucht. Naast onze inmiddels vaste club mochten we ook weer nieuwe leden verwelkomen.

Natuurlijk was er alle ruimte om informeel bij te praten over wat we in Rijswijk hebben bereikt en nog willen bereiken. Halverwege de collegeperiode kunnen we concluderen dat we al goed op weg zijn met het waarmaken van onze allianties.

We spraken onder andere over het betrekken van inwoners, verbeteren van de dienstverlening, de bouwplannen in Rijswijk, de verkeersdrukte en het behoud van groen in bijvoorbeeld in Pasgeld en de landgoederenzone. Ook verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema. We maken stappen maar het kan nog veel beter.

Onze club blijft groeien! Samen zetten we ons in voor een nog mooier Rijswijk en het is vooral ook heel gezellig! Wil jij ook lid worden?

Fotoimpressie

feestelijke zomerborrel Wij. 20202020-07-19T13:58:03+00:00

Mooie kansen voor Rijswijk

Hoe Rijswijk door slim onderhandelen miljoenen krijgt voor groen en aanpak files rond bredere A4

Gloednieuwe ‘groene’ viaducten gaan gescheiden delen van de stad verbinden én er komt geld voor maatregelen tegen de files op de Prinses Beatrixlaan. Het zijn de trofeeën van Rijswijk rond de verbrede A4.

Voetgan­gers, fietsers, maar ook de dieren die er leven zoals egels, vlinders, marters, salaman­ders en vleermui­zen gaan makkelij­ker oversteken

Björn Lugthart

,,Hiermee slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Lugthart. ,,We vergroenen, omdat de parken aan beide kanten van de weg hiermee met elkaar worden verbonden en een substantieel aantal vierkante meter groen aan de stad wordt toegevoegd. Ecologisch belangrijk. Egels, vlinders, marters, salamanders en vleermuizen die er leven, steken dan ook makkelijker over. Plus dat de verbreding van de viaducten een impuls is voor het fietsnetwerk en de leefbaarheid.”

,,Bovendien is het al een langgekoesterde wens van de inwoners van Rijswijk om de twee delen van de stad beter te verbinden.” Zodat mensen die in het nieuwe deel, Rijswijk Buiten, wonen makkelijker in het Rijswijk van winkelcentrum In de Bogaard, het gemeentehuis en de Rijswijkse Schouwburg komen.

Troef in handen

Rijswijk had zelf ook een troef in handen: het terrein aan de Lange Kleiweg langs de A4 . Daar staat nu het asielzoekerscentrum. Maar het azc gaat augustus volgend jaar – na vijf jaar – sluiten. Laat dat vrijkomende terrein precies de ideale locatie zijn om als bouwplaats te dienen voor de bouw van een nieuw spoorviaduct dat nodig is omdat het treinspoor daar breder wordt gemaakt.

Dat ziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook en betaalt voor het gebruik van het terrein 7 miljoen. Deze overeenkomst staat weliswaar los van de afspraken voor de groene viaducten, maar na optellen van diverse geldstromen en aftrekken van de eigen bijdrage van Rijswijk aan de projecten, houdt het met deze package deal ruim 2 miljoen euro over om vrij te besteden.

Precies het bedrag dat we tekort kwamen om de Prins Beatrix­laan

,,Precies het bedrag dat we tekort kwamen om de Prins Beatrixlaan, de weg langs In de Bogaard waarvan met name ook veel Hagenaars gebruikmaken om richting A4 te rijden, bovengronds te veranderen. Daardoor gaat het verkeer beter doorstromen en kunnen er woningen komen langs de laan.”

Tunnel blijft mogelijk

Zelfs een tunnel onder de Prinses Beatrixlaan, de perfecte maar onbetaalbare oplossing voor het fileprobleem, blijft onderwerp van gesprek met het ministerie en Rijkswaterstaat. ,,Er worden vervolgafspraken en werkbezoeken gepland.” Zo’n tunnel kan later ónder de nieuwe bovengrondse aanpassingen worden gegraven.

bron: AD

Mooie kansen voor Rijswijk2020-07-18T11:28:24+00:00

Bewoners Presidentenbuurt zijn racen zat

Petitie verkeer

De bewoners van de appartementen aan de Thomas Jeffersonlaan en President Kennedylaan hebben vandaag een petitie aangeboden aan wethouder Mobiliteit Björn Lugthart. Zij vragen hiermee aandacht voor het lawaai en het racen op de Generaal Spoorlaan en de Schaapweg.

Initiatiefnemer Peter Dejalle: ”Met het lengen van de dagen en het mooie weer zijn ook de jaarlijks terugkerende motorrijders weer actief geworden en wordt er weer (te) hard en buitengewoon luidruchtig gereden. Wij vragen de gemeente en de politie om hier wat aan te doen.”

Wethouder Lugthart beloofde de bewoners hiermee aan de slag te gaan: “Samen met de politie gaan we dit aanpakken. We zetten in op handhaving van de toegestane snelheid om asociaal rijgedrag tegen te gaan. Dat is ook een van de acties van het Actieplan verkeersveiligheid, waarmee we Rijswijk verkeersveiliger willen maken.”

Bewoners Presidentenbuurt zijn racen zat2020-07-17T16:57:29+00:00

Een moestuin voor en door de buurt

De werkzaamheden voor de realisatie van een buurtmoestuin in de Ministerbuurt zijn gestart. Binnenkort ligt er een moestuin voor en door de buurt. Samen voedsel produceren biedt een aantrekkelijke omgeving om vrijwilligers, nieuwsgierigen, ondernemers en sympathisanten bij elkaar te brengen.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 juli werd er door de bewoners, met hulp van Wij. Rijswijk, hard gewerkt aan het buurtinitatief, het opzetten van de buurtmoestuin in de Ministerbuurt. De bewoners maken met toestemming van- en in overleg met Rijswijk Wonen gebruik maken van een stukje binnentuin dat ligt tussen de Minister van de Tempellaan, Prinses Irenelaan en de Minister Aalberselaan. Er worden tuintjes aangelegd van ± 15m2 en een gemeenschappelijke (pluk) kruidentuin voor de buurt.

Wijkvertegenwoordiger Miranda Rennings (Wij. Rijswijk): “Ontmoet je buren in de moestuin! Dit buurtinitiatief wordt opgezet door bewoners uit de Ministerbuurt en de organisatie Chironzorg dagbesteding en wordt mede mogelijk gemaakt door Rijswijk Wonen. We hopen dat de hele buurt zal meedoen, want de moestuin is een open ontmoetingsplaats.

Elkaar ontmoeten

Mensen kunnen er vrienden maken, want herhaalde interactie brengt vriendschappen voort en wat is er leuker dan samen groenten en fruit kunnen zaaien, telen en oogsten. Een prachtige tuin waar ‘gezonde sociale cohesie’ voorop staat, dat is het idee!. De Moestuin is er voor iedereen en richt zich op ontmoeten rond een plezierige tijdsbesteding in de buitenlucht.”

Een moestuin voor en door de buurt2020-07-11T17:40:05+00:00

Wandelen en opruimen in de wijk (WOW)

Vandaag ruimen 16 vrijwilligers van Wij. en Kringloop Rijswijk al wandelend zwerfafval op in de Plaspoelpolder. De gemeente Rijswijk zorgt voor de benodigde materialen zoals prikstokken en haalt het afval op.

“Afval op straat is een grote ergernis”, vindt wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef (Wij.). “Overal zie je wel wat liggen. In plaats van ons te ergeren en te mopperen, gaan we er nu echt iets aan doen en helpen we de gemeente een handje.” Daarom organiseert Koornneef het initiatief WOW samen met andere wijkvertegenwoordigers Linda de Reede en Remco Nunnikhoven van Wij. Rijswijk. “De hulp en inzet van Kringloop Rijswijk is werkelijk geweldig!”, benadrukt Koornneef.

“Naast dat we zwerfafval opruimen, wandelen we ook een behoorlijk stuk dus aan voldoende beweging voor de dag kom je ook. Je helpt dus mee aan een schoner Rijswijk door gezond actief bezig te zijn.”

Kom jij ook in actie?

De wijkvertegenwoordigers van Wij. melden locaties waar veel zwerfvuil ligt bij de gemeente. Ook zullen ze zelf meerdere opruimacties organiseren. Wil je een keer meehelpen? Meld je dan aan via wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl voor hulp bij een volgende WOW. Als je zelf een actie wilt houden, dan helpen we je ook graag bij de organisatie.

Wandelen en opruimen in de wijk (WOW)2020-07-09T14:37:00+00:00

De winnaar is: De Altis

De naam van het nieuwe sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan is bekend. Afgelopen weken kon worden gestemd op de favoriete maam. De winnaar is De Altis.

Begin dit jaar deed de gemeente de oproep om een naam te bedenken voor het nieuwe sportcomplex. Hier kwamen veel reacties op binnen. Een jury heeft uit alle inzendingen een selectie gemaakt van vijf namen, te weten  De Els, De Altis, De Diamant, Huis van de Sport en Samen Sporten. Op deze namen kon gestemd worden. Er zijn in totaal 694 stemmen uitgebracht, waarvan De Altis met 237 de meeste stemmen kreeg.

Willem van Dijk

Inzender van de naam is Willem van Dijk. Hij kwam op het idee door de architect van het sportcomplex, die hierdoor geïnspireerd was bij het ontwerpen van het gebouw. De Altis verwijst naar de oorsprong van de sport, naar de plek van de Griekse goden  waar de prijzen werden gemaakt voor de beste sporters uit het oude Olympus. De naam viel niet alleen Van Dijk op, want uiteindelijk bleek De Altis de favoriet met de meeste stemmen.

Sportcomplex leeft

Wethouder Sport Björn Lugthart: “Op onze vraag om mee te denken over de naam kregen we enorm veel reacties. Heel mooi om te zien hoe het leeft en hoe veel mensen uitkijken naar het moment waarop het sportcomplex gereed is.  Volgend jaar is het zo ver. Dan staat De Altis op de gevel. Dan staat er een prachtig multifunctioneel sportcentrum, waar op hoogwaardig niveau kan worden gesport en waar Rijswijkers elkaar kunnen ontmoeten. Bijzonder is ook dat de sportverenigingen hebben mee gedacht over de inrichting, waardoor zij straks over alle faciliteiten  beschikken om hun sport met plezier optimaal te kunnen beoefenen. Daar kunnen we trots op zijn!”

Multifunctioneel

Het nieuwe sportcomplex zal bestaan uit twee sporthallen, een multifunctionele sportruimte en een budo ruimte. Ook komt er een horeca voorziening. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Overdag zal het sportcomplex met name gebruikt gaan worden door het bewegingsonderwijs van zowel voortgezet als het basisonderwijs. In de avonden en het weekend zullen de sportverenigingen BC Randstad (badminton), Lokomotief (basketbal) en Inter Rijswijk (volleybal) er gebruik van maken. Evenals  onder anderen de verenigingen Harten6, Haag88, Aikido Shin Ki Tai en Innae Dojang. Medio 2021 is het sportcomplex gereed.

De winnaar is: De Altis2020-07-08T14:19:34+00:00

Kaderdebat 2020

In Rijswijk willen we samen het beste voor onze stad. Neem onze stadsvisie 2030 waarin we prachtige ambities hebben verwoord. We slagen erin ze deels waar te maken. Een uitdaging in de crisis waarin we ons bevinden. Andere onderdelen van die visie blijven echter een stip op de horizon doordat financiële belangen nog steeds het zwaarst wegen. “En daar wringt nou juist de schoen”, vindt Wij. Rijswijk.

“Corona maakt pijnlijk duidelijk dat volksgezondheid en welzijn niet losstaan van economie”, zegt Marja Pelzer (Wij.) in het zogenoemde kaderdebat. “Als je het één verwaarloost, kan dat enorme gevolgen hebben op het ander. Naast veel menselijk leed, is sprake van een economische crisis waar inwoners, ondernemers, en ook de gemeente Rijswijk last van hebben. Alsof de tekorten nog niet groot genoeg waren.”

Niet gek dat geld vaak de boventoon voert van het debat. Bezuinigen is onvermijdelijk gezien de jaarrekening van wederom bijna 5 miljoen in de min. Dit is het derde jaar dat we deze tekorten met ad-hoc-maatregelen proberen op te lossen. “Wat Wij. betreft de laatste keer”, stelt Pelzer. “Wel is het proces dat we doorlopen uitermate transparant. Open en eerlijke communicatie vanuit het college is juist nu belangrijk.”

Verhoog weerbaarheid tegen crisissen

Het op de lange baan schuiven van investeringen en innovaties, is volgens Wij. geen goed idee. “Want juist kijken naar welvaart én welzijn verhoogt onze weerbaarheid tegen een crisis. Door met de inmiddels botte kaasschaaf af te brokkelen wat we jarenlang hebben opgebouwd, lopen we op langere termijn juist tegen meer kosten aan. Terwijl we met de juiste investeringen op langere termijn juist op kosten kunnen besparen of zelfs inkomsten kunnen genereren. En als je dan bezuinigt, onderzoek dan eerst grondig waar écht behoefte is. Voorkómen in plaats van genezen, oftewel teller op nul en de begroting opnieuw opbouwen, zero-based”, legt Pelzer uit. 

“Er is volgens Wij. een instrument nodig om naast economie óók welzijn en welvaart af te wegen in de kaders die we vandaag als gemeente stellen. Om samen een leefbare stad te creëren waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Waar we naast investeringen in onze economie, ook blijven werken aan sociale cohesie, veiligheid, natuur en welzijn. Volgens Wij. kan dat onder andere door centrale betrokkenheid van inwoners bij de stadsontwikkeling, met een goed participatiemodel dat daaraan ten grondslag ligt. Maar net zo goed bij de bezuinigingsdoelstelling. Door samen te bekijken wat we willen behouden bij bijvoorbeeld het herijken van de subsidies. Niet de botte kaasschaaf, maar een open dialoog met de instanties die het treft en hen zelf gezamenlijk aan het stuur te zetten van een bezuinigingsopdracht.”

Brede welvaart is meer dan economie

De landelijke monitor Brede Welvaart kan ons helpen. De monitor laat effecten van beleid zien op economisch vlak én op het gebied van welzijn. Ook bij de Tweede Kamer staat het op de agenda. In het debat waarin beleid geëvalueerd wordt, is dit jaar voor het eerst ook gekeken naar de Brede Welvaart, naast de economische afrekening.

“Wij. pleit er dan ook voor om een monitor Brede Welvaart ook in Rijswijk te gebruiken om beleid te evalueren. Door bij beleid vooraf aan te geven welke brede effecten we daarvan verwachten, dus niet alleen maar voor de begroting. Niet alleen een toekomstbestendige financiële huishouding, maar een toekomstbestendige stad en samenleving binnen de financiële kaders die we stellen. Dit gaat ook zorgen voor een rijker politiek debat. Dan kunnen we immers echt controleren of onze ambities zijn bereikt.

Kaders aan het college

“De kaders die Wij. aan het college meegeeft, liggen dan ook deels op het vlak van het beter aansluiten op de stadsvisie die vier jaar geleden is vastgesteld, door bijvoorbeeld de ambitie van groene buitenplaats een prominentere plek te geven. Ook geven we het college mee om bij het heroverwegen van de koers en de strategie te kijken naar de invloed van beleid, van élk beleidsveld, op de brede welvaart. Ook vindt de fractie van Wij. het belangrijk om meer naar lange termijn effecten te kijken: investeringen nu kunnen op lange termijn veel winst opleveren door kostenbesparingen of door extra inkomsten. 

“Het is wat Wij. betreft een goed idee om te komen tot een strategische heroverweging. Van de begroting, van het beleid en van de visie op de stad. Wat voor een gemeente willen we zijn? Er is veel veranderd door Corona en niet alleen op financieel vlak. En die crisis is nog niet voorbij. Wat leert ons dat en wat moeten we noodgedwongen wijzigen? We moeten deze situatie gebruiken om eens echt goed te heroverwegen of we de koers die we hadden nog steeds de koers is die we kunnen en willen lopen. En bepalen hoe we beter kunnen aansluiten bij onze eigen stadsvisie op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Daar zouden we een serieus traject voor moeten doorlopen. Het zou zomaar kunnen zijn dat omdat de wereld nu anders is, ook Rijswijk een beetje anders moet worden.”

Een selectie uit het kaderdebat:

 • We namen het initiatief voor een motie ‘Parkmanagement in de Plaspoelpolder’ die we samen met VVD, D66, GBR en BVR indienden omdat vergelijkbare gemeenten 2 tot zelfs 4 keer zoveel geld besteden om de lokale economie te verstevigen. De wethouder gaat ermee aan de slag.
 • We namen het initiatief voor een innovatiefonds: een bestemmingsreserve bestemd voor nieuw beleid en innovaties die aantoonbaar op de lange termijn geld opleveren of besparen. Zo kunnen we ook in tijden van tekorten blijven investeren, maar dan wel alleen in zaken die aantoonbaar geld gaan opleveren. Deze motie is door de wethouder overgenomen en dienden we in samen met D66, VVD, BVR, GBR en CDA.
 • Onze oproep tot zero based begroten in het Sociaal Domein kreeg bijval in het debat.
 • Samen met GroenLinks en PVDA dienden we de motie “leefbaarheid en welzijn in de omgevingsvisie” in.
 • Samen met GroenLinks, PVDA, D66 en OR verzochten we om het onderzoek naar een milieuzone op de Beatrixlaan niet uit te stellen omdat heel veel Rijswijkers zorgen hebben over de  luchtkwaliteit.
 • We riepen wederom op tot behoud van het Slagenlandschap in Pasgeld (samen met GroenLinks, D66, PVDA en GBR) want Rijswijk is al bijna van grens tot grens volgebouwd.
 • We kondigden een plan aan voor een Ballonhal in het kader van het belang voor preventie en de benodigde sportcapaciteit om alle Rijswijkers te laten sporten.
 • We dienden samen met CDA en GroenLinks een motie in voor preventie in de jeugdzorg (en daarmee achteraf op kosten te besparen).
 • We riepen samen met GroenLinks en D66 op tot meer jeugdparticipatie.
 • Samen met BVR brachten we onze eerdere oproep voor de aanleg van een voetpad vanuit Rijswijk Buiten wederom onder de aandacht.
 • Samen met PVDA, GroenLinks en D66 vroegen we om een proef met basisbanen om waarbij mensen met een uitkering de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen en zingeving te bieden in hun dagelijks leven.


Afbeelding: Kaderdebat in Broodfabriek, vanwege Corona-richtlijnen

Kaderdebat 20202020-07-07T20:36:47+00:00

Kinderboeken zwerven door Rijswijk

Samen met 250 Rijswijkse Ambassadeurs gaan we deze zomer kinderboeken laten zwerven door heel Rijswijk. Het doel is om kinderen meer te laten lezen. Lezen heeft een grote positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. 

Bijna start de zomervakantie in onze regio. Graag nodigen wij je uitnodigen om aan een actie mee te doen om Rijswijkse kinderen te stimuleren om te (blijven) lezen tijdens de zomervakantie. 200 Rijswijkse (ambassadeurs) wordt gevraagd om een boek te laten zwerven deze vakantie.
Actie zomerlezen
Kinderen lezen helaas steeds minder. De leesbevorderingscampagne heeft als missie om alle kinderen meer te laten lezen. Lezen heeft een grote positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het opent een deur naar een andere wereld en stimuleert de fantasie. Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen om zich te kunnen ontwikkelen net als vriendjes en vriendinnetjes. Een fiets, nieuwe kleren en ook een boek kunnen lezen, horen daarbij.
Hoe bereiken we kinderen? Door te geven!
Alle 200 Rijswijkse ambassadeurs krijgen een boek, voorzien van een Kinderzwerfboekcode. Je mag een locatie in Rijswijk kiezen om jouw boek achter te laten en zo het boek te laten zwerven. Dat doet ook de rest van de ambassadeurs, zo gaan 200 kinderenboeken deze zomer door heel Rijswijk rondreizen.
Wat is een zwerfboek?
Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze op school, op de kinderboerderij, in de trein, in een minibieb of waar dan ook. Je herkent ze aan de zwerfsticker op de kaft. Als je het boek ergens vindt, mag je het mee naar huis nemen, als je het daarna maar weer laat zwerven. Je kunt de boeken volgen op hun zwerftocht door de zwerfcodes van de boeken in te voeren op een site!
Waarom deze actie?
Met deze actie willen we veel kinderen de mogelijkheid bieden om een leuk boek mee naar huis te nemen en te lezen. Dit helpt om de circa 250.000 kinderen in Nederland die thuis niet in aanraking komen met lezen, op een andere en leuke manier de mogelijkheid te geven het lezen te ontdekken.
Doe je mee?
Stuur ons een e-mail en we nemen contact met je op.
E.:  zwerfboek@wijrijswijk.nl

Kinderboeken zwerven door Rijswijk2020-07-04T17:53:43+00:00

Wijkschouw verkeersveiligheid RijswijkBuiten

Samen met de politie, het programmabureau en de buurtbewoners gingen wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef en wethouder Björn Duncan Lugthart de wijk Sion in RijswijkBuiten door.

Marinka: “de buurtbewoners hebben de onveilige plaatsen in de buurt aangewezen. De wethouder en programmadirecteur Jan Brugman van de Gemeente Rijswijk hebben beloofd met de punten aan de slag te gaan en de buurt te laten weten wat er gedaan gaat worden”

Wijkschouw verkeersveiligheid RijswijkBuiten2020-06-27T19:39:58+00:00

Verbreding A4 mogelijk onvermijdelijk

Maar onderhandelingsresultaat biedt ook kansen

“Helaas kan ik niet zeggen dat we onverdeeld enthousiast zijn over de verbreding van de A4”, zegt Freek van Bemmelen (raadslid Wij.) “Ik denk dat er weinig Rijswijkers zijn die dat wel zullen zijn.” Ook Wij. maakt zich zorgen om de verslechtering van de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het verloren gaan van groen. Niet alleen langs de A4, maar zeker ook het slagenlandschap in Pasgeld als gevolg van de benodigde waterberging. “Als die plannen doorgaan offeren we een heel cultuur-historisch gebied op voor een paar meter aan groen viaduct”, aldus Van Bemmelen.

Of de gemeenteraad veel kan, is echter maar de vraag. Het is lastig in te schatten of de verbreding nog is tegen te houden. “Als dat niet zo is dan is het beter iets aan groencompensatie op bredere viaducten terug te krijgen dan niets. In die zin zijn we blij met de inspanningen en het onderhandelingsresultaat van wethouder Lugthart over de zogenoemde ‘meekoppelkansen’. Rijswijk lijkt er daarmee in elk geval beter vanaf te komen dan andere gemeenten. Op papier zien de verbrede viaducten er ook mooi uit.”

Van Bemmelen vraagt zich wel af hoe het plan te rijmen valt met de ambitie in het schone lucht akkoord om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen ten opzichte van 2016. “Een bredere snelweg zal op langere termijn meer verkeer aantrekken en hoogstens kortdurend een positief effect hebben op verkeersstroom en filedruk.” Hij dringt daarom, samen met andere partijen aan op verlaging van de maximumsnelheid en het plaatsen van geluidsschermen. “Wethouder Lugthart wil daarvoor optrekken met andere gemeenten om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie kijkt nog of het zogenoemde Ontwerp Tracébesluit (soort bestemmingsplan) aanpassingen behoeft en beslist hierover in het voorjaar van 2021. De gezondheid van onze inwoners zou het allerbelangrijkste moeten zijn bij de planvorming. Dat staat echter los van de nu voorliggende deal over meekoppelkansen.”

Kans voor Pasgeld en Beatrixlaan

Ook vraagt Van Bemmelen het college alles op alles te zetten voor de verbetering van Pasgeld en het behoud van het slagenlandschap langs de Vliet. “De werkgroep Pasgeld Natuurlijk”, heeft daartoe een zienswijze ingediend. Door het verplaatsen van de waterberging zoals door hen voorgesteld, geven we het gebied een positieve impuls. Met de huidige geplande waterberging en ook nog eens de woningbouwplannen blijft er niets van het landschap over”, zegt Van Bemmelen. “Daarmee zou ook de beloofde participatie van inwoners een wassen neus zijn. Voor hen gaat het namelijk voornamelijk om het behoud van groen. Als de zienswijze van de inwoners door het ministerie wordt overgenomen en zij het Ontwerp Tracé Besluit hierop aanpast, is het echter wel een kans!”  

Dat er door de deal ook financiële ruimte komt om de Beatrixlaan op te knappen is ook goed nieuws, besluit Van Bemmelen. “Daardoor kunnen we eindelijk een impuls geven aan het Bogaard Gebied en de doorstroom van de nu al veel te drukke Beatrixlaan. Tot slot zijn er kansen om Rijswijk Buiten meer met de rest van onze stad te verbinden. Maar ondanks de positieve aspecten zijn we zeker niet blij met al die extra banen snelweg voor deur.”

Verbreding A4 mogelijk onvermijdelijk2020-06-23T21:18:41+00:00
Go to Top