Wij. media berichten homepage

//Wij. media berichten homepage

Hier tref je alle artikelen in de media over Wij.

Fiets mee voor AandachtsLab

Help jij ons met het realiseren van een droom?

Op zaterdag 28 september doet Wij. Rijswijk mee aan een sportief fundraising evenement. Hiermee willen wij een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar fietsen voor het realiseren van een therapeutisch zwembad voor de kids van KDC AandachtsLab.We starten tussen 8:30 en 9:00 uur bij KDC AandachtsLab aan de Labouchèrelaan 1 te Rijswijk.

KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief. De betrokkenheid en inzet van ouders is groot. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisati. Dekinderen hebben zeer specifieke en intensieve zorg nodig, en tegelijk willen zij zich – net als andere kinderen – ontwikkelen.

Help jij ons inzamelen en het zwembad mogelijk te maken? Donneer op onze pagina! Of fiets zelf mee meet team Wij. Rijswijk.

Fiets mee voor AandachtsLab2019-08-18T11:27:55+00:00

Niet bezuinigen maar juist investeren in Plaspoelpolder

Wij. Rijswijk wil dat de Plaspoelpolder weer een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor nieuwe bedrijven. Fractievoorzitter Marja Pelzer riep daarom op om vooral te blijven investeren in het bedrijventerrein. Dat deed ze in in het zogenoemde ‘kaderdebat’ waarin de gemeenteraad kaders stelt voor de begroting.

Er worden volop plannen gemaakt voor de Plaspoelpolder. Ondernemers kijken bijvoorbeeld uit naar de geplande herinrichting in de omgeving van de Verrijn Stuartlaan – Diepenhorstlaan en verwachten dat de gemeente hier snel mee begint. Een voorstel in de gemeenteraad om deze investeringen in de ijskast te zetten, kreeg vanuit Wij. geen steun. Pelzer: “Met het veranderen van de inrichting, maken we de verkeerssituatie veiliger en creëren we gelijk een groenere en prettigere verblijfsomgeving.”

Eén van de opties die Pelzer aandraagt om de situatie in de Plaspoelpolder verder te verbeteren, is het aanstellen van een ‘parkmanager’. In andere gemeenten heeft parkmanagement namelijk de leegstand geminimaliseerd. Alle betrokken partijen werken dan nog intensiever samen aan het verbeteren van de veiligheid, kwaliteit en uitstraling. Ook is er aandacht voor goede collectieve voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor huidige én toekomstige bedrijven. “Dat zou ook in de Plaspoelpolder heel goed kunnen werken”, aldus Pelzer.

Niet bezuinigen maar juist investeren in Plaspoelpolder2019-07-13T09:06:13+00:00

Rijswijk gooit met het afval ook veel geld weg

“Voor wie het milieu alleen niet belangrijk genoeg is, telt wellicht de portemonnee. Elke kilo afval die we op dit moment niet gescheiden inzamelen, moet namelijk worden verbrand en dat kost Rijswijk veel geld. In drie jaar welgeteld een miljoen euro aan onnodige belasting. Dat zien Rijswijkers ook terug in hun afvalstoffenheffing”, aldus Marja Pelzer van Wij. Rijswijk.

“Van bijna alle producten die met bronscheiding worden opgehaald, kunnen grondstoffen bovendien worden hergebruikt en ook dat levert geld op. Het niet gebruiken van de hiervoor al bestaande infrastructuur is dus dubbel geld weggooien”, betoogt Pelzer in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni. “We zijn overigens niet per definitie tegen het zogenoemde ‘nieuwe inzamelen’ en ook niet tegen nascheiden, maar wel tegen geld onnodig weggooien voordat nascheiding in onze regio optimaal is georganiseerd. Met een combinatie van bron- en nascheiding kunnen we het hergebruikspercentage vervolgens nog verder opkrikken.”

“Door het faciliteren van betere voorzieningen, maken we het voor de inwoners niet alleen gemakkelijker, maar ook nog eens wat goedkoper. Inwoners zouden wat mij betreft zelfs per wijk mogen beslissen. Wie afval wil scheiden betaalt minder, dat zou een goede stimulans zijn waarmee we niet alleen werken aan een duurzaam Rijswijk, maar ook aan lagere kosten voor Rijswijk en daarmee een gezonde portemonnee van de Rijswijkers.”

Rijswijk gooit met het afval ook veel geld weg2019-06-19T10:56:30+00:00

Aanbesteding ombouw oude stadhuis naar Huis van de Stad kan beginnen.

Het voorstel voor de start van de aanbesteding van het Huis van de Stad is aangenomen. Wij. is blij met deze beslissing. Freek van Bemmelen, raadslid Wij.: “Het oude gemeentehuis staat nu 16 jaar leeg en is daarmee al 16 jaar een belachelijke kostenpost. 16 jaar van wikken, wegen, plannen die niks werden. 16 jaar weggegooid geld en uiteindelijk niks doen. Die besluiteloosheid mag wel eens klaar zijn. Het oude stadhuis transformeert van duur blok aan het been, naar een prachtige plek voor iedereen!”

“Als we dit markante gebouw al zo lang de sloopkogel hebben bespaard, er een goede business case ligt en de betrokken maatschappelijke partijen, zoals Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Stichting Welzijn Rijswijk, bovendien erg enthousiast zijn. Dan ziet Wij. Rijswijk op dit moment geen reden om de stekker uit dit project te trekken. De gemeenteraad stemde in 2017 immers al in met de stapsgewijze terugverhuizing en het plan blijft binnen de gestelde kaders.”

De stad vernieuwen zonder te vergeten hoe het vroeger was

“Herinneringen en herkenningspunten maken dat mensen zich in een stad thuis voelen”, vervolgt Van Bemmelen. “We vinden het belangrijk dat het gebouw behouden blijft voor al die Rijswijkers die er warme herinneringen aan hebben. En voor de organisaties die nieuwe kansen zien voor samenwerking en enthousiast zijn om het oude stadhuis weer te gaan gebruiken.”

“Ook leegstand kost de gemeente veel geld, zo’n €600.000 op jaarbasis. Dat betekent dat we inclusief overige kosten voor het beheer en de ontwikkeling van de stadhuislocatie, zoals het project met de torenhoge woontorens -die veel verzet teweegbrachten- al ruim 10 miljoen aan kosten hebben gemaakt. Ook Wij. blijft kritisch op de kosten voor de ontwikkeling van het Huis van de Stad, maar de berekeningen geven aan dat in het huidige stadhuis (Hoogvoorde) blijven op lange termijn veel duurder is. Je investeert toch liever in een koophuis dan in een huurhuis? De uitkomst van de aanbesteding zal aangeven of er daadwerkelijk binnen de gestelde kaders verbouwd kan worden.”

Fotografie: Danny Steehouwer

Meer over Huis van de Stad:

https://www.omroepwest.nl/media/29409/Rijswijk-besluit-over-Huis-van-de-Stad (film interview Björn Lugthart)

Huis van de Stad in ons verkiezingsprogramma: https://www.wijrijswijk.nl/huis-stad-alliantie/

Impressie Huis van de Stad:

Aanbesteding ombouw oude stadhuis naar Huis van de Stad kan beginnen.2019-05-23T21:25:22+00:00

Teambuildingsmiddag

De teambuildingsmiddag was een groot succes.

Op de Wij. Teambuildingsmiddag op 19 mei gingen Wij. leden, op de fiets en scootmobiel, samen op pad.

Na een overheerlijke lunch was het tijd voor een fotospeurtocht naar 10 locaties in Rijswijk: een leuke manier om van je eigen stad te genieten! We sloten af met een heerlijke borrel bij Herberg Vlietzigt.

Teambuildingsmiddag2019-06-09T12:09:01+00:00

Bewoners ondernemen actie tegen hardrijders Rijswijk Buiten

Bezorgde bewoners zijn het zat: er wordt te hard gereden! Vandaag organiseerden ze daarom een eigen laseractie op de Jasmijn in hun wijk Rijswijk Buiten. “Met name op de woonerven veroorzaken automobilisten levensgevaarlijke situaties voor spelende kinderen”, weten wijkvertegenwoordigers Marina Koorneef en Nina de Vries van Wij. Rijswijk die de buurtbewoners ondersteunden bij het leggen van contacten, organisatie en uitvoering. Zo werd al gauw wijkagent Uzi Ozturk betrokken.

Marinka: “Ik wil benadrukken dat het een actie van de bewoners zelf is. Wij. Rijswijk ondersteunt hen graag bij initiatieven in de eigen wijk en dit is een prachtig voorbeeld. ‘Buurman’ en raadslid Dennis Cupedo (BVR) was ook betrokken.”

“Met hulp van wijkagent Uzi zijn 24 automobilisten streng aangesproken door ‘hulpagenten’ uit de wijk. Daarbij werd aangegeven dat de maximumsnelheid 15 km/uur is en dat iedereen dit vooral aan de buren door moest geven.”

De kinderen waren in elk geval dolenthousiast. Ze mochten bijvoorbeeld zelf laseren!  Wie echt veel te hard reed kreeg een waarschuwing van de wijkagent. Het bleef bij strenge woorden. Er zijn geen bekeuringen uitgeschreven.

Wil jij ook een positieve actie organiseren in je wijk en wil je ondersteuning van Wij. Rijswijk? Neem dan contact op met de wijkvertegenwoordigers via wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl of 06.15.25.26.26.

Bewoners ondernemen actie tegen hardrijders Rijswijk Buiten2019-05-08T19:05:38+00:00

Nieuw college Rijswijk

Tijdens de extra raadsvergadering op 18 april is het nieuwe college geïnstalleerd. We zijn blij en dankbaar dat we ons werk, in een nieuwe college-samenstelling, kunnen voortzetten en onze ambities kunnen gaan waarmaken. Dat doen we voor en samen met de Rijswijkers! We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee (te blijven) doen. Samen zijn we Rijswijk!

Met de installatie van dit nieuwe college vond logischerwijs ook een wisseling van wethouders plaats. Net zoals we dat in de raadsvergadering hebben gedaan, willen we ook via deze weg oud-wethouders Marloes Borsboom en Jorke Van der Pol danken voor hun inzet voor onze stad. We hebben de samenwerking als bijzonder prettig ervaren!

Nieuw college Rijswijk2019-04-19T00:44:50+00:00

BVR, D66, Wij. Rijswijk, CDA en GBR vormen nieuw college Rijswijk.

Wij. Rijswijk is onderdeel van de nieuwe coalitie. In de afgelopen dagen hebben we daarvoor talloze goede gesprekken gevoerd. We hebben intensief onderhandeld en zijn erin geslaagd veel van onze wensen en ideeën voor Rijswijk te verwerken in het concept hoofdlijnenakkoord.

Na zeven weken onderhandelingen in wisselende samenstellingen van andere partijen, werd Wij. drie weken geleden aan tafel gevraagd. Op ons verzoek is er eerst een externe formateur ingeschakeld. Met ondersteuning van Joost Eerdmans zijn we erin geslaagd om, ondanks verschillen, op inhoud tot elkaar te komen.

Marja Pelzer, fractievoorzitter Wij. Rijswijk: “Juist nu is het van belang om bruggen te bouwen. Er is duidelijke roep om democratische vernieuwing, precies dat streeft ook Wij. na. Met oog voor de wereld waarin we leven en die we aan de toekomstige generaties willen doorgeven. Zonder mensen uit elkaar te laten spelen. Dat is een belangrijke reden waarom we in dit college stappen. Bovendien was de ontstane stilstand slecht voor Rijswijkse inwoners en ondernemers. We zijn niet bang om onze verantwoordelijkheid te nemen.”

De beoogde coalitie wil vooral verder bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk. Daarnaast geeft de beoogde coalitie prioriteit aan het op orde brengen van de kwaliteit van de dienstverlening en de gemeentelijke voorzieningen. Ook mantelzorgers kunnen blijven rekenen op steun. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, die door het college blijft ondersteunen en waarderen voor al het goede werk dat zij doen.

Björn Lugthart blijft wethouder en krijgt de gewenste portefeuille Mobiliteit, Dienstverlening, Sport en Gezondheid en Organisatie. Ook wordt hij eerste locoburgemeester.

Leden van Wij. hebben eerder al feedback kunnen leveren op het hoofdlijnenakkoord en stemmen woensdagavond 17 april in de algemene ledenvergadering over deelname aan het college. De installatie van de wethouders vindt vervolgens plaats tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 18 april.

BVR, D66, Wij. Rijswijk, CDA en GBR vormen nieuw college Rijswijk.2019-04-12T14:43:51+00:00

Nieuw raadslid Wij. Rijswijk

In de raadsvergadering van 9 april is Freek van Bemmelen geïnstalleerd als raadslid van Wij. Rijswijk. Sinds de oprichting van de politieke beweging is hij actief betrokken, onder andere als bestuurslid. Hij volgt Jeffrey Karremans op die de raad verlaat om zich na het overlijden van zijn vader volledig op het familiebedrijf te kunnen richten. Ook Karremans blijft actief bij Wij.

“Allereerst wens ik Jeffrey en zijn familie veel sterkte toe”, aldus Van Bemmelen. “Liever had ik onder andere omstandigheden ingestapt. Als Wij. gaan we door met waar we voor staan: samen met Rijswijkers bouwen aan een stad waar iedereen thuis is en waar iedereen mee kan doen. Dat doen we met veel actieve vrijwilligers die zich graag voor Rijswijk inzetten. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.”

Nieuw raadslid Wij. Rijswijk2019-04-09T22:19:13+00:00

Wij. in beoogde coalitie?

Afgelopen vrijdag, 22 maart, is Wij. Rijswijk uitgenodigd voor een gesprek met BvR, D66, CDA en GBR. Er heeft tot op heden één verkennend gesprek plaatsgevonden in deze door BVR beoogde samenstelling van een nieuw te vormen college. In dat gesprek is ons de vraag tot deelname aan een coalitie voorgelegd. Wij. loopt niet weg voor verantwoordelijkheid, maar een succesvolle uitkomst is uiteraard nog niet gegarandeerd.

Na overleg met onze leden, afgelopen maandag, hebben we besloten in elk geval het gesprek verder aan te gaan. Wij. is van mening dat de huidige situatie – een minderheidscoalitie- slecht is voor Rijswijk en dat belangrijke dossiers, zoals het Huis van de Stad, de Prinses Beatrixlaan, Rijswijk Buiten en de leegstand van winkelcentrum in de Bogaard en de gewenste revitalisering van de Plaspoelpolder zo snel mogelijk doorgang moeten vinden.

Bovendien hebben alle combinaties zonder Wij., de afgelopen zeven weken, zonder succes aan tafel gezeten. Om die redenen is Wij. bereid om te verkennen of de beoogde coalitie tot de mogelijkheden behoort en of we de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad kunnen normaliseren. Dat proberen we in het belang van de stad én de Rijswijkse inwoners en ondernemers.

Wij. Rijswijk heeft als voorwaarde gesteld dat externe hulp wordt ingeschakeld. BVR-fractievoorzitter Bentvelzen heeft daarvoor Joost Eerdmans aangetrokken. Alle partijen in de gemeenteraad zullen door hem worden gesproken, maar hij zal in eerste instantie onderzoeken of de door BVR beoogde coalitie een kans van slagen heeft en of verschillen overbrugbaar zijn. In het belang van Rijswijk zullen wij de gesprekken met open vizier aangaan.

Wij. in beoogde coalitie?2019-03-27T12:29:03+00:00