Wij. in de media

//Wij. in de media

Goede dienstverlening begint met een frisse blik

Vorige week is het nieuwe college van Rijswijk gestart. Vier nieuwe wethouders mogen aan de slag. Een oude bekende is Björn Lugthart, die we nog kennen als wethouder in het vorige college.

Hoe kijkt hij terug op de verkiezingen en de coalitievorming?
“Ik ben er heel trots op dat Wij. Rijswijk vanuit het niets naar bijna vier zetels is gegaan als tweede lokale partij. Dit is mogelijk gebleken doordat de leden van Wij. Rijswijk hele betrokken Rijswijkers zijn die zich belangeloos voor de stad inzetten. En dat is door de kiezers gewaardeerd. Ik ben blij dat een lokale partij onderdeel is geworden van het nieuwe college.”

Wat vind Björn ervan dat hij wethouder blijft in Rijswijk?
“Vanuit de functie die ik heb kan ik veel voor de stad kan betekenen en dat wil ik ook graag doen. Ik voel me daarbij ook gesteund door mijn fractie. Zij wilden met name dat ik dit ging doen.”

Wat wordt zijn nieuwe portefeuille?
“Ik ga me inzetten voor de portefeuille Mobiliteit, Gezondheid, Organisatie, Dienstverlening & Ondernemerschap en daar heb ik enorm veel zin. De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier gewerkt voor het sociaal domein. Daar is veel gebeurd en er zijn veel mooie dingen neergezet. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger Jorke van der Pol de portefeuille met een frisse blik weer verder brengt. Zelf hoop ik met diezelfde frisse blik naar mijn nieuwe portefeuille te kunnen kijken. Daarbij zie ik ook een heel duidelijke overlap tussen het sociaal domein en wat ik nu ga doen. Dat zit hem vooral in de dienstverlening. Het raakt mensen direct, of het nou om parkeervergunningen of paspoorten gaat. Iedereen heeft er mee te maken. Ik wil gewoon dat Rijswijkers online kunnen volgen wat er met hun aanvraag gebeurd. Of als ze iets melden over de openbare ruimte, dat de gemeente terugkoppelt wat daar mee gebeurd. Niet voor niets was mijn verkiezingsbelofte een excellente dienstverlening. Die belofte ga ik waarmaken!”

Bron: Rijswijkse Krant

Goede dienstverlening begint met een frisse blik 2018-06-06T14:45:42+00:00

Leden Wij. stemmen unaniem in met hoofdlijnenakkoord

Wij. Rijswijk stapt definitief in een college met Groenlinks, VVD en D66, als het aan de leden van Wij. ligt. De leden hebben daarmee ingestemd op de Algemene ledenvergadering. Hier werden het bereikte onderhandelingsresultaat, de wethouderskandidaat en de portefeuille verdeling gepresenteerd.

Ambitieus akkoord
“Onze invloed als Wij. is duidelijk zichtbaar in het akkoord dat stevig inzet op participatie, verbetering van de dienstverlening, een sociale paragraaf bevat en ambitieus is op gebied van duurzaamheid en economie”, aldus beoogd fractievoorzitter Marja Pelzer. Samen met Arnout Timmerman en Bjorn Lugthart voerde zij de onderhandelingen.

Elkaar de ruimte gunnen
“De sfeer tijdens de onderhandelingen was goed en iedereen gunde elkaar de ruimte”, aldus Pelzer. “Tijdens de onderhandelingen was er vertrouwen dat we er niet alleen nu uit zouden komen, maar ook de komende jaren een stabiel bestuur kunnen vormen dat onze kiezers goed vertegenwoordigt.

Inwoners laten meebeslissen
Het liefst zien we dat de hele raad akkoord gaat met een geheel andere wijze van besluitvorming. Inwoners mogen werkelijk meebeslissen in plaats van meepraten als het aan Wij. ligt.  Daarnaast moet het niet gaan over coalitie vs oppositie maar over wat we in wisselende coalities kunnen bereiken voor Rijswijk. Dat betekent ook een andere werkwijze van de raad. Daar gaan we ons de komende 4 jaar keihard voor inzetten.”

Het nieuwe college wordt officieel geïnstalleerd worden op 29 mei.

Bron: Rijswijk.tv

Leden Wij. stemmen unaniem in met hoofdlijnenakkoord 2018-05-22T17:21:19+00:00

Wij. steekt handen uit de mouwen

Wijkcentrum De Ottoburg in de Esdoornstraat wordt verbouwd. Dat was hard nodig. Maar de Weggeefwinkel zat weken in de rommel, dus moest ze dicht. Het team wil graag weer open en al dagen zijn ze hard aan het werk met inruimen. De vrijwilligers van WIJ. kwamen vandaag helpen. “Onze vrijwilligers en raadsleden blijven actief, óók na verkiezingstijd. Vandaag hielpen we de Weggeefwinkel. En wat moest er nog veel gebeuren… Ook in Rijswijk maken velen handen gelukkig licht(er) werk.”

Bron: Rijswijk.tv

Wij. steekt handen uit de mouwen 2018-05-21T22:28:07+00:00

Leden Wij. Rijswijk unaniem akkoord met deelname aan College

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Wij. Rijswijk werd duidelijk dat het voornemen van de partij om samen met Groenlinks, VVD en D66 deel te nemen aan het College unaniem wordt gesteund door de leden. Naar verwachting wordt het nieuwe college officieel geïnstalleerd op 29 mei.

Bij de ALV van Wij. gingen de aanwezige leden unaniem akkoord met het bereikte onderhandelingsresultaat,  wethouderskandidaat Bjorn Lugthart en de portefeuille verdeling. “Onze invloed als Wij. is duidelijk zichtbaar in het akkoord dat stevig inzet op participatie, verbetering van de dienstverlening, een sociale paragraaf bevat en ambitieus is op gebied van duurzaamheid en economie”, aldus beoogd fractievoorzitter Marja Pelzer. Samen met Arnout Timmerman en Bjorn Lugthart voerde zij de onderhandelingen.

Er was de afgelopen week veel kritiek vanuit de oppositie over de meedenksessies. In een persbericht zegt Wij.: “Het liefst zien we dat de hele raad akkoord gaat met een geheel andere wijze van besluitvorming. Inwoners mogen werkelijk meebeslissen in plaats van meepraten als het aan Wij. ligt. Daarnaast moet het niet gaan over coalitie versus oppositie maar over wat we in wisselende coalities kunnen bereiken voor Rijswijk. Dat betekent ook een andere werkwijze van de raad. Daar gaan we ons de komende 4 jaar keihard voor inzetten.”

Bron: Rijswijks Dagblad

Leden Wij. Rijswijk unaniem akkoord met deelname aan College 2018-05-21T22:25:32+00:00

Veel belangstelling voor meedenksessie hoofdlijnenakkoord

Wat vinden Rijswijkers belangrijk voor hun stad? Die vraag stond centraal tijdens de meedenksessie op 16 mei in de Broodfabriek, waarvoor heel Rijswijk was uitgenodigd.

Onderwerp van gesprek waren de ambities uit het hoofdlijnenakkoord van de coalitie partijen. Ruim 180 mensen bezochten de bijeenkomst, waarbij inwoners en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd waren. Samen met de kandidaat wethouders dachten ze na over de toekomst van Rijswijk.

Samenwerken met de stad is de belangrijkste ambitie in het hoofdlijnenakkoord. Het toekomstige college wil inwoners en maatschappelijke partijen betrekken bij de thema’s die de komende vier jaar richtinggevend zijn voor de stad Rijswijk. In het hoofdlijnenakkoord zijn ruimtelijke, sociale, maatschappelijke en bestuurlijke ambities geformuleerd, zoals leefbaarheid, wonen, mobiliteit, groen, sociaal domein, sport, economie en werk, welzijn, veiligheid, onderwijs, cultuur, Huis van de Stad, duurzaamheid en dienstverlening. Tijdens de meedenksessie konden de aanwezigen aangeven wat zij van deze thema’s vonden en suggesties en aanvullingen meegeven aan het toekomstige college.

Samenwerken

“Rijswijk maken we samen” was de stelling waar de aanwezigen op konden reageren. Nagenoeg iedereen was het daar mee eens. Daarvoor is het nodig om goed naar elkaar te luisteren. Per thema konden de aanwezigen met de toekomstige wethouders in gesprek aan de hand van ‘bouwstenen’: kartonnen doosjes waar zij hun opmerkingen en suggesties voor het nieuwe college op konden schrijven. Hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt. Een breed scala aan onderwerpen kwam ter sprake, waaronder bijvoorbeeld In de Bogaard, duurzaamheid, subsidieregelgeving en dienstverlening.

Vervolg

Het toekomstige college zal de input van de avond meenemen bij de uitwerking van het college werkprogramma. Voor degenen die niet bij de avond aanwezig konden zijn of nog aanvullende opmerkingen hebben, is er de mogelijkheid om tot 1 juni mee te doen aan een digitale enquête. Deze enquête is hier te vinden(externe link).

Bron: Rijswijk

Veel belangstelling voor meedenksessie hoofdlijnenakkoord 2018-05-17T20:47:17+00:00

Kandidaat-wethouders bekend; hoofdlijnenakkoord getekend voor nieuw college

GroenLinks, VVD, D66 en Wij. hebben op woensdagavond 25 april een hoofdlijnenakkoord getekend dat de basis legt voor het nieuwe college in Rijswijk. Het akkoord is gereed om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, de inwoners en maatschappelijke instellingen. De onderhandelingen hebben binnen drie weken geresulteerd in een hoofdlijnenakkoord en draagt de titel “Rijswijk maken we Samen!”.

De bij het akkoord betrokken partijen hebben de volgende kandidaat-wethouders voordragen: 

Marloes Borsboom-Turabaz – GroenLinks Rijswijk 

Björn Lugthart-Wij. Rijswijk 

Jorke van der Pol – VVD Rijswijk 

Armand van de Laar – D66 Rijswijk. 

Op 5 april lichtte verkenner Sjaak van der Tak zijn verslag van de verkenning toe. In dit verslag beval hij aan de programmatische onderhandelingen en de formatie te starten met de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Van der Tak: “Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen. Zij zijn met open vizier het proces ingegaan en hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.” 

Constructieve samenwerking
Het is vanuit het vertrouwen op de constructieve basishouding dat ook in een nieuwe bestuursperiode partijen elkaar weten te vinden en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Dat begint met een hoofdlijnenakkoord, waarbij de mogelijkheid bestaat voor partijen die niet mee onderhandelen alsnog hun inbreng te doen.  Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor een samenlevingsakkoord. Dit komt tot stand met de inbreng van de samenleving in al haar geledingen. Dit sluit aan op de ambitie de samenleving meer te betrekken.   Binnenkort vindt een stadsbijeenkomst met inwoners en stakeholders plaats, waarbij hun input wordt opgehaald voor het verder uitwerken van het college werkprogramma. Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad en college krijgen oplossingen een duurzaam karakter. We maken zo Rijswijk klaar voor de toekomst.  

De verdeling van de portefeuilles van de wethouders  

Marloes Borsboom-Turabaz GroenLinks (1e loco-burgemeester)

 • Duurzame Stadsontwikkeling
 • Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu
 • Inrichting openbare ruimte
 • Dierenwelzijn
 • Cultuur
 • Projectwethouder
 • Implementatie Omgevingswet (1eportefeuillehouder) 
 • Beatrixlaan (2eportefeuillehouder) 
 • RijswijkBuiten (1e portefeuillehouder)  
 • Huis van de Stad (2ePortefeuillehouder) 

 Björn Lugthart – Wij. (2e loco-burgemeester)

 • Volksgezondheid
 • Sport (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Welzijn
 • Verkeer & Vervoer
 • Dienstverlening (incl. P&O)
 • Economische Dienstverlening richting ondernemers
  (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme) 
 • Projectwethouder
 • Huis van de Stad (1ePortefeuillehouder) 
 • Beatrixlaan (1eportefeuillehouder) 
 • In de Bogaard (2eportefeuillehouder) 
 • Uitwerking gebiedsvisie PPP (2eportefeuillehouder) 

Jorke van der Pol – VVD (3e loco-burgemeester)

 • Sociaal Domein
 • Werk & inkomen 
 • Wmo 
 • Armoede 
 • Jeugdzorg
 • Subsidiebeleid en –verordening
 • Financiën (incl. Eneco)

Armand van de Laar – D66 (4e loco-burgemeester) 

 • Economische bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid)
 • Grondzaken
 • Stadsbeheer
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Projectwethouder
 • Uitwerking gebiedsvisie PPP (1eportefeuillehouder) 
 • In de Bogaard (1eportefeuillehouder) 
 • Implementatie Omgevingswet (2eportefeuillehouder) 
 • RijswijkBuiten (2e portefeuillehouder) 

Hoofdfoto is van de vier kandidaat-wethouders, van links naar rechts: Armand van de Laar, Marloes Borsboom-Turabaz, Jorke van der Pol en Björn Lugthart. Op de tweede foto, de onderhandelaars met de verkenner Sjaak van der Tak in hun midden. Om de tafel zitten vanaf links gezien: Armand van de Laar, Constantijn Dolmans, Marja Pelzer-Vooijs, Björn Lugthart, Sjaak van der Tak, Marloes Borsboom-Turabaz, Marieke Alberts, Coen Sleddering en Jorke van der Pol.

Foto’s: Erwin Dijkgraaf.

Kandidaat-wethouders bekend; hoofdlijnenakkoord getekend voor nieuw college 2018-04-28T13:18:22+00:00

Rijswijk heeft nieuw college met vier partijen

RIJSWIJK – GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Rijswijk hebben donderdag hun handtekeningen gezet onder een hoofdlijnenakkoord. Dat vormt de basis voor een nieuw college in de gemeente Rijswijk.

De partijen hadden drie weken onderhandelen nodig om tot het akkoord met de titel ‘Rijswijk maken we samen!’ te komen. De afspraken worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad, de inwoners en de maatschappelijke instellingen. Zij kunnen de komende tijd nog hun inbreng doen.

‘Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen’, vertelt verkenner Sjaak van der Tak. ‘De partijen zijn met open vizier het proces ingegaan. Ze hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen, waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.’

Portefeuilles verdeeld

In het hoofdlijnenakkoord hebben de partijen ook de portefeuilles verdeeld en zijn er kandidaat-wethouders voorgedragen. Het gaat om Marloes Borsboom-Turabaz (GroenLinks) op onder meer Duurzame stadsontwikkelingen en Cultuur, Bjorn Lugthart (Wij.Rijswijk) op Volksgezondheid, Sport en Verkeer, Jorke van der Pol (VVD) op Sociaal domein, Subsidiebeleid en Financiën, en Armand van de Laar (D66) op Economische bedrijvigheid, Wonen en Onderwijs.

Bron: Omroep West

Rijswijk heeft nieuw college met vier partijen 2018-05-01T21:54:12+00:00

Sjaak van der Tak adviseert GroenLinks, D66, VVD en WIJ.

 

Donderdagavond 5 april heeft verkenner Sjaak van der Tak in een openbare bijeenkomst een toelichting gegeven op zijn verslag van de verkennende fase in de coalitievorming. Hij adviseert voor het verdere en de volgende fase van programmatische onderhandelingen en de formatie, de fractie van GroenLinks de leiding te geven om de andere partijen D66, VVD en WIJ. uit te nodigen
Sjaak van der Tak adviseert GroenLinks, D66, VVD en WIJ. 2018-04-06T12:49:33+00:00

‘Handel uit kansen, niet uit angsten’

Mohamed el Majjaoui (46) springt dankzij voorkeursstemmen van plek 50 op de kieslijst van de nieuwe partij Wij in Rijswijk rechtstreeks naar een raadszetel. ,,Zonder dat ik campagne heb gevoerd”, zegt hij. Want zijn leven is al overvol: fulltime baan, een gezin en een enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk bij de stichting Amal. Begonnen als initiatief van ouders van Marokkaanse afkomst in de wijk Steenvoorde-Zuid, is Amal met eigen middelen een krachtige pijler onder het fundament van de multiculturele wijk. Met sport voor jongeren, huiswerkbegeleiding, jongeren die klussen bij ouderen en buurtbarbecues. ,,Om de onderlinge verbinding te maken”, zegt hij. Zijn motto daarbij is: handel uit kansen en niet uit angsten. ,,Kijk niet of een meisje een hoofddoek draagt, maar wat ze studeert om u later te kunnen verzorgen. Wij zijn één met elkaar.”

Dát breder uitrollen over Rijswijk is zijn motivatie en ambitie om de gemeenteraad in te gaan. Omdat hij werkt vanuit zijn hart zal hij ‘de modder’ moeten leren incasseren waarmee wordt gegooid in de politiek, zegt hij. ,,Ik ga mijn mouwen opstropen en dóen. Zoals ik al acht jaar doe in de wijk.”

Bron: AD Den Haag stad

‘Handel uit kansen, niet uit angsten’ 2018-04-02T12:18:19+00:00

Nagelbijtend wachten op hertelling Rijswijk: 2 stemmen verschil

Een bijzondere ‘wedstrijd met publiek’ maandag in sporthal Marimba in Rijswijk. De openbare hertelling van alle 21.520 stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen om te bepalen of Wij z’n vierde zetel mag houden of dat D66 recht heeft op die zetel.Een megaklus waarvoor alle ambtenaren van de gemeente Rijswijk zijn opgeroepen. Dat zal te merken zijn in het stadhuis, waarschuwt de gemeente al. Balies zijn maandag dicht en telefoons worden misschien niet allemaal direct opgenomen. Alles vanwege de hertelling. Als ze om half tien ‘s morgens beginnen en elkaar aflossen kan de telling rond zes uur ‘s middags klaar zijn. Dan duurt het nog tot dinsdag voordat de definitieve uitslag bekend wordt.

Geen enkel risico wordt genomen. Het gaat immers slechts om twee stemmen die Wij in de eerste telling, ‘s nachts na de lange verkiezingsdag, méér heeft dan D66: 2.299 om 2.297

Als een toeschouwer in het stembureau Esdoornstraat niet had gezien dat er een verschil zat tussen het aantal stempassen en het aantal stembiljetten, dan was iedereen er van overtuigd geweest dat D66 gewoon enorme pech had om met twee stemmen verschil op drie zetels te komen.

Als je je, zoals nu, hebt ingesteld op vier zetels dan is inleveren natuurlijk erg jammer

Björn Lugthart (Wij)

,,Voor ons extra zuur, want we zijn vrijwel gelijk gebleven in het aantal stemmen en hebben dan toch niet die zetel”, zegt D66 lijsttrekker Constant Dolmans.

Hij heeft de hertelling aangevraagd. Dolmans noemt het ‘verschrikkelijk voor de werklast van de gemeente’. Maar op grond daarvan misschien een zetel weggeven?

Voor Wij-voorman en – nu demissionair – wethouder Björn Lugthart is de hertelling minstens zo belangrijk. ,,Het is echt héél spannend. Vooropgesteld dat we als nieuwe partij met direct drie zetels ook heel tevreden zijn. Maar als je je, zoals nu, hebt ingesteld op vier zetels dan is inleveren natuurlijk erg jammer. Maar het is geen discussie, het aantal stemmen moet gewoon kloppen. We moeten elkaar vier jaar lang recht in de ogen kunnen kijken”, zegt Lugthart.

Op slot

Hij ‘baalt’ ervan dat de ontwikkelingen voor de vorming van een nieuw college ‘een heel weekend op slot zitten’. ,,Maar het hertellen moest in een sporthal en die zijn in het weekeinde allemaal vol.” De stembiljetten uit de 32 Rijswijkse stembureaus, die afgelopen woensdag zijn ingevuld, zijn volgens een woordvoerder van de gemeente ‘verzegeld en liggen op een veilige plek’. Om die plek veilig te houden wil de woordvoerder niet zeggen waar. ,,De stembiljetten worden maandagochtend naar de Marimbahal gebracht.”

Het hertellen van de stemmen in de sporthal aan het Waldhoornplein is openbaar. ,,Belangstellenden kunnen de hertelling bijwonen”, zegt de gemeentewoordvoerder. Of er veel belangstelling voor zal zijn, weet zij niet. Mensen hoeven zich niet van te voren aan te melden. Het duurt nog tot dinsdag voordat alle procedures zijn afgerond en de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Rijswijk bekendgemaakt kan worden. Er is zowel D66 als Wij veel aan gelegen die vierde zetel respectievelijk te krijgen of te behouden.

,,Heb je die vier zetels wel dan ben je met de VVD opeens de tweede partij”, zegt Lugthart over zijn strategische positie in de vorming van een college.

Op dat punt zit Ed Braam, als lijsttrekker van de grootste partij Beter voor Rijswijk (BvR) bepaald niet stil. ,,We zijn direct aan de slag gegaan door alle tien partijen uit te nodigen voor een gesprek”, zegt Braam.

Verkenner

Tot spijt van iedereen bleek de door alle partijen gewaardeerde PvdA’er Herman Klitsie niet beschikbaar als verkenner. ,,Zijn agenda laat het niet toe nu hij waarnemend burgemeester is van Goes. We willen zo snel mogelijk een ander vinden die alle mogelijke opties kan onderzoeken.”

Uit de stemcijfers – ook al zijn ze nog niet helemaal definitief, maar volgens Braam zullen er uit de hertelling geen andere cijfers komen dan die twee stemmen voor D66 of Wij – zou het huidige college door kunnen gaan.

Daarin zitten GroenLinks, VVD, GBR en Björn Lugthart (partijloos sinds hij uit de SP stapte en nu voorman van Wij). ,,Nu Lugthart zijn tomatenjasje heeft verruild voor een fris blauw jasje zou dat cijfermatig kunnen. Maar het zou niet chique zijn voor de kiezer die ons als BvR heeft beloond en GBR van vijf naar twee zetels heeft laten gaan. We hopen gaan er snel een verkenner in alle rust op te kunnen laten broeden.”

Bron: AD Haagse Courant

Nagelbijtend wachten op hertelling Rijswijk: 2 stemmen verschil 2018-06-06T22:13:25+00:00