Uncategorized

Home/Uncategorized

“Rijswijkse politiek vast in oude karrensporen” Wij. Rijswijk roept op tot echte vernieuwing.

In de gemeenteraadsvergadering over de begroting heeft Wij. Rijswijk de collega-partijen gevraagd om te komen tot een werkwijze die past bij 2020. “Diverse partijen roepen om vernieuwing en ambitie, maar wat we vernieuwen is zeer beperkt of zetten we met de huidige tekorten weer ‘on hold’, terwijl vernieuwing op lange termijn geld kan opleveren”, betoogt fractievoorzitter Marja Pelzer (Wij.).

“In de huidige situatie bezuinigen we met de kaasschaaf. Wij. kijkt liever samen met partners en inwoners waar echt behoefte aan is. Niet bezuinigen door af te breken, maar door alles kritisch tegen het licht houden en samen (opnieuw) op te bouwen. Dat vraagt om een radicaal andere werkwijze. De gemeenteraad rijdt rondjes in karrensporen die ook deze collegeperiode steeds dieper worden, het is tijd om dat te veranderen.”

“Neem de problemen in de jeugdzorg, de voornaamste reden van de grote tekorten in deze begroting. Uiteraard moeten we de problemen met zorgprofessionals oplossen, maar blijkbaar lukt het niet met kleine stappen. Alle politieke partijen willen dat actie wordt ondernomen, maar we verschillen van mening over welke maatregelen precies. Van echte  samenwerking is geen sprake. Wij. heeft opgeroepen tot een goed inhoudelijk debat op korte termijn, waarbij we gezamenlijk tot een gedragen oplossing kunnen komen.”

“Ook op het gebied van mobiliteit moeten we, bijvoorbeeld, anders denken. In deze raadsvergadering kwam – hoe kan het ook anders – de parkeerdiscussie ter sprake. Deze verdeelt de raad en de oplossing is ingewikkelder dan sommige partijen willen geloven. De fractie van Wij. pleit voor een discussie op een hoger abstractieniveau, waarbij we kijken naar de mobiliteit in Rijswijk en de regio door middel van innovatie: welke nieuwe manieren kunnen we inzetten om de stad bereikbaar te houden? Wij. roept op tot een brainstormsessie hierover met alle relevante partners uit de stad en omgeving. Enkele suggesties: mobipunten, last-mile vervoer of logistieke hubs aan de rand van de stad.”

Innoveren en besparen met kennis uit de samenleving
“Als raad en college moeten we niet alle oplossingen zelf bedenken, maar vooral samenwerken met partners die over de juiste expertise beschikken. Daarvoor is het essentieel dat de gemeentelijke organisatie uit haar ivoren toren komt en van buiten naar binnen gaat werken.”

“Wij. Rijswijk is ervan overtuigd dat we door doelstellingen en resultaat voorop te stellen onze ambities kunnen verwezenlijken en op kosten kunnen besparen. Op die manier kunnen we bovendien beter aansluiten bij de wensen en behoeften in de stad.”

“Eindelijk eens echte vernieuwing dus”, aldus Pelzer. “Niet af en toe een beetje, maar een nieuw proces. Van repareren naar preventie, van schaven naar opbouwen, van productfinanciering naar resultaatgerichte financiering en van reactief naar proactief. We zijn blij dat wethouder Keus in de vergadering heeft aangegeven het met ons betoog eens te zijn.”

Lees de gehele bijdrage van Wij. Rijswijk voor het begrotingsdebat 2020-2023 hier.

“Rijswijkse politiek vast in oude karrensporen” Wij. Rijswijk roept op tot echte vernieuwing.2019-11-09T13:35:02+00:00

Nieuwe kunstgrasmatten Hoekpolder en Prinses Irene

Intensief gebruik

De velden moeten gerenoveerd worden omdat de toplagen na een intensief gebruik van meer dan tien jaar versleten zijn en niet meer voldoen aan de sporttechnische eisen. Het rubbermateriaal dat nu nog in de oude matten zit is het veel bediscussieerde SBR rubber en dat wordt in de nieuwe situatie vervangen door een ander instrooi materiaal, te weten TPE, in de kleur groen. Voor een duurzaam gebruik van de velden worden deze rondom voorzien van zogenaamde kantplanken om verspreiding van microplastics en TPE instrooimateriaal te beperken. De kantplanken zijn bovendien vervaardigd van gerecyclede kunstgrasmatten.

Goede sportvoorzieningen

Eelco Eijkman benadrukt het belang van de renovatie. “De vervanging van het hoofdveld was noodzakelijk, zodat de leden, scholieren en andere gebruikers weer kunnen sporten op een innovatief veld.” Wethouder Björn Lugthart bevestigt dit. “De kunstgrasvelden kunnen minstens de komende tien jaar weer mee, zodat hier weer optimaal gesport kan worden. Goede sportvoorzieningen zijn onmisbaar voor een goed sportklimaat in Rijswijk. Samen maken we Rijswijk fitter, gezonder en vitaler.”

Nieuwe kunstgrasmatten Hoekpolder en Prinses Irene2019-11-09T23:37:14+00:00

verbeteringen parkeren Rijswijk

In een werkbijeenkomst die op verzoek van de raad is georganiseerd, dachten raadsleden dinsdag 8 oktober samen na over hoe het parkeerbeleid verbeterd en versimpeld kan worden. Dat deden we vanuit de ongemakken en problemen die inwoners en ondernemers ervaren.

Niet alle partijen konden zich vinden in de opzet van de avond en kozen ervoor om –met een hoop bombarie- de bijeenkomst te verlaten. Wij. Rijswijk betreurt dat partijen niet bereid zijn om samen tot oplossingen te komen. Al drie raadsperioden verkondigen raadsleden hun eigen standpunten in reguliere vergaderingen zonder tot een breed gedragen verbetering van het systeem te komen. Vandaar dat er gekozen is voor een andere insteek.

Naast deze bijeenkomst voor de politiek, vinden bijeenkomsten plaats in de wijken. Daar hebben bewoners inspraak. En al die input bij elkaar moet tot een overzichtelijker parkeerbeleid leiden: in het belang van bewoners én ondernemers.

Laten we niet vergeten waar het allemaal begon: doordat Den Haag betaald parkeren invoerde op de grens met Rijswijk zochten steeds meer mensen die eerst in Den Haag parkeerden een gratis plek in de Rijswijkse wijken. Bewoners konden er niet meer parkeren en er moest een oplossing komen. Maar toen in één wijk betaald parkeren werd ingevoerd, verschoof de parkeerdrukte logischerwijs steeds naar de volgende wijk, waardoor ook daar belanghebbenden parkeren werd ingevoerd.

Wij. Rijswijk heeft de avond o.a. gebruikt om door te vragen over de exacte gevolgen van de voorgestelde vereenvoudigingen, want een voordelige aanpassing voor de één, raakt mogelijk een ander.

Maak je het bijvoorbeeld mogelijk dat Rijswijkers met een parkeervergunning overal gratis kunnen parkeren, dan heeft dat o.a. gevolgen voor bewoners in wijken rond winkelgebieden die dan hun auto niet meer kwijt kunnen.
Maak je van die wijk een aparte parkeerzone dan parkeert winkelpubliek een wijkje verder. In wijken met een parkeerdruk van meer dan 100% is elke bezoeker er één en wordt het voor bewoners dan dus moeilijker om te parkeren. En zo wordt bijna elke ogenschijnlijk simpele verandering aan het parkeerbeleid al snel een behoorlijke afweging.

Wij gaan in elk geval graag samen met onze collega-raadsleden aan de slag om zo snel mogelijk tot een zo optimaal mogelijk beleid te komen.

verbeteringen parkeren Rijswijk2019-10-12T06:48:33+00:00

Jubileum Bridge Vrienden Rijswijk

Het begon ooit in hotel Kuys Witsenburg in de Herenstraat, waar een stel vrienden iedere vrijdag bij elkaar kwam om te bridgen. Inmiddels meer dan een halve eeuw later is de bridgeclub Bridge Vrienden Rijswijk nog altijd actief. En ze zijn nog lang niet uitgespeeld. Afgelopen maandag vierden zij hun 65-jarig jubileum.

Rijswijk – “Met veel plezier komen we iedere maandagavond bij elkaar,” vertelt voorzitter Ria Hueber enthousiast. “We zijn een club waar competitie maar zeker ook gezelligheid voorop staat. En dat op de mooiste locatie van Rijswijk: in Belvédère aan de Colijnlaan. Het mooie van bridge is dat er zo veel uit te halen is. Het is een echt denkspel waarbij je goed tactisch kunt sturen. En het leuke is dat iedereen het kan leren. We spelen met twee lijnen, waardoor de ervaren én minder ervaren mensen mee kunnen doen. En je kunt het tot op hoge leeftijd blijven doen. Ons oudste lid was 93 jaar. We hebben veel trouwe leden. Naast het bridgen ondernemen we ook gezellige dingen met elkaar. We hebben een eigen bar en we organiseren leuke activiteiten rond de feestdagen. Kom gerust eens langs als u geïnteresseerd bent. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.”

Locoburgemeester Björn Lugthart bracht de Bridge Vrienden een bezoek om ze te feliciteren met hun jubileum. “Dat is iets om trots op te zijn. Ik vind het fantastisch om te zien hoe enthousiast iedereen is. Verenigingen als deze hebben daarnaast een belangrijk sociale functie. Zij laten zien dat iedereen mee kan blijven doen aan activiteiten, ongeacht leeftijd. En vooral hoe leuk dit is!”

De Bridge Vrienden Rijswijk komen iedere maandag om 19.30 uur bij elkaar in Belvédère aan de Colijnlaan 6. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ria Hueber, riahueber@tele2.nl, telefoon 06-12 10 19 93.

Bron: Groot Rijswijk

Jubileum Bridge Vrienden Rijswijk2019-11-18T01:09:46+00:00

Kinderen demonstreren voor veilige Geestbrugweg

“Wij gaan weer naar school!” Onder dit motto vroegen leerlingen van de basisschool Nicolaas Beets op 2 september samen met hun ouders de aandacht voor de verkeersveiligheid op de Geestbrugweg.

Ze deden dat door bij de kruising met de Penninglaan demonstratief de Geestbrugweg over te steken. Daarbij werden ze op deze eerste schooldag na de vakantie geholpen door verkeerswethouder Björn Lugthart, VVD-raadslid Menno Ezinga en de politie.

Kinderen uit de wijk Leeuwendaal moeten hier iedere dag de Geestbrugweg oversteken om naar de Nicolaas Beetsschool te lopen of te fietsen. Er staan verkeerslichten, maar vooral fietsers trekken zich daar niet veel van aan. Veel ouders durven daarom hun kinderen niet alleen naar school te laten gaan. Wijkbewoonster Asli Turkes en haar zoon Ilian waren dat zo zat dat ze steun van andere wijkbewoners zochten en contact opnamen met de gemeente. Samen met medewerkers van de gemeente onderzoeken ze nu maatregelen om de weg aan te passen.

Later dit najaar richt de gemeente rondom de Nicolaas Beetsschool een schoolzone in, die verkeersdeelnemers erop attent maakt dat ze rekening moeten houden met kinderen op straat.

Plannen

VVD-raadslid en vader van twee leerlingen van de Nicolaas Beetsschool Menno Ezinga was tevreden over de oversteekactie die ochtend. Hij was betrokken bij de organisatie daarvan. “Maar er is nog veel te doen. Ook op andere plaatsen in Rijswijk is aandacht nodig om wegen veiliger te maken. We verwachten dat het college snel met goede plannen komt, waarover we graag in de raad het debat voeren.”

Maand van de verkeersveiligheid

De gemeente heeft september uitgeroepen tot Maand van de verkeersveiligheid. Uit gegevens van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat er in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een piek is in het aantal ongevallen, vooral onder fietsende scholieren. Wethouder Lugthart vraagt dan ook om scholen zonder schoolzone zich te melden bij de gemeente, zodat ook hun omgeving veiliger kan worden. “Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen. Ook breng ik graag de Schoolbrengweek van 16 tot en met 20 september onder de aandacht. Ik vraag iedereen om daar aan mee te doen. Breng je kinderen niet met de auto naar school maar pak de fiets of ga lopen. Het wordt dan minder druk op straat en overzichtelijker voor de kinderen”, aldus de wethouder.

Kinderen demonstreren voor veilige Geestbrugweg2019-09-19T22:56:33+00:00

Loco-burgemeester Lugthart naar 60 jaar huwelijksgeluk

Al 60 jaar vormen zij een mooi huwelijk. Loco-burgemeester Björn Lugthart ging woensdag met prachtig gebonden bloemen langs bij het diamanten huwelijkspaar De Wit.

Buren van de loco-burgemeester
Voor Björn Lugthart was het een bijzonder moment. Niet alleen vervulde hij de rol van burgemeester Michel Bezuijen. Dit keer was het één voordeur verder. De loco-burgervader verraste en wenste zijn buren op deze zomerse dag nog meer geluk toe.

Loco-burgemeester Lugthart naar 60 jaar huwelijksgeluk2019-11-09T22:15:26+00:00

Al 60 jaar vormen zij een mooi huwelijk. Loco-burgemeester Björn Lugthart ging woensdag met prachtig gebonden bloemen langs bij het diamanten huwelijkspaar De Wit.

Buren van de loco-burgemeester
Voor Björn Lugthart was het een bijzonder moment. Niet alleen vervulde hij de rol van burgemeester Michel Bezuijen. Dit keer was het één voordeur verder. De loco-burgervader verraste en wenste zijn buren op deze zomerse dag nog meer geluk toe.

Bron: Rijswijk.tv

2019-11-18T00:58:28+00:00

VVD blaast coalitie in Rijswijk op uit onvrede met lokaal klimaatbeleid: ‘Er wordt niet geluisterd naar tegengeluiden’

De VVD, al ruim zeventig jaar dag in dag uit vertegenwoordigd in het bestuurscollege van Rijswijk, is maandag uit onvrede met het lokale klimaatbeleid uit de coalitie van de Zuid-Hollandse gemeente gestapt. Volgens de Rijswijkse liberalen loopt de GroenLinks-wethouder veel te hard van stapel met de plaatselijke energietransitie en doet Rijswijk er beter aan te wachten ‘totdat de landelijke discussie over het Klimaatakkoord is beslecht’.

VVD-fractievoorzitter Coen Sleddering wil GroenLinks-wethouder Marloes Borsboom nog net geen klimaatdrammer noemen, zoals zijn landelijke collega Klaas Dijkhoff eerder over D66-voorman Rob Jetten sprak. ‘Dat soort termen gebruik ik niet. Ik noem het geen drammen, maar constateer wel dat er niet wordt geluisterd naar tegengeluiden’, zegt Sleddering desgevraagd.

‘We zitten als sinds 1948 in het bestuurscollege. Rijswijk is een echte VVD-gemeente’, aldus Sleddering in een telefonische reactie. ‘Dat we nu zo’n drastische stap nemen, geeft aan hoe belangrijk en urgent we dit vinden.’

‘Betaalbaar en behapbaar’

In de ‘Energievisie’ worden maatregelen voorgesteld om te bereiken dat Rijswijk in 2040 helemaal van het gas af zal zijn. Volgens de VVD zijn er echter nog te veel vragen en onduidelijkheden over kosten en opbrengsten. ‘Het moet voor de burgers wel betaalbaar en behapbaar blijven’, meent Sleddering. ‘In onze achterban is daar veel onrust over. Mensen klampen mij aan: Coen, hoe moet ik dat regelen? Ik heb een oud huis, ik kan geen extra hypotheek krijgen.’

Daarom wil de VVD een adempauze in Rijswijk, in afwachting van een landelijk klimaatakkoord en afspraken tussen het Rijk en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over de financiële invulling. ‘De VVD Rijswijk constateert dat de coalitiepartners – en dan met name GroenLinks en Wij – zonder enig steekhoudend argument deze nadrukkelijke wens negeren’, aldus een officiële verklaring die de fractie maandag uitbracht. ‘Een dergelijke opstelling, het willen doordrukken van een voorstel zonder duidelijke en financieel inhoudelijke grenzen, is niet aanvaardbaar voor de VVD Rijswijk.’

Met het vertrek van de VVD heeft de coalitie haar toch al krappe meerderheid verloren. De andere coalitiepartijen reageerden maandag teleurgesteld. ‘Dit is heel slecht voor Rijswijk’, zei fractievoorzitter Marieke Alberts van GroenLinks tegen de lokale omroep. ‘Wat is die handtekening onder het hoofdlijnenakkoord waard als je het na een paar maanden weer opzegt?’

Bron: Volkskrant

VVD blaast coalitie in Rijswijk op uit onvrede met lokaal klimaatbeleid: ‘Er wordt niet geluisterd naar tegengeluiden’2019-11-09T22:27:45+00:00