De Alliantie dienstverlening

Een stadhuis is meer dan de plek waar je naartoe moet op je vrije dag om een paspoort of rijbewijs op te halen. Het zou de plek moeten zijn waar betrokken medewerkers jouw plannen helpen realiseren met coördinerende en juridische ondersteuning. Als je een bedrijf wilt starten, wanneer je jouw huis grondig wilt verbouwen of wanneer jouw vereniging een grote buitenactiviteit wil organiseren is het stadhuis de plek waar het allemaal begint. In de Stadhuisalliantie benadrukt Wij. het belang van een goede samenwerking tussen inwoners en het stadhuis. Voor mooie en en nieuwe ideeën krijgen inwoners meer ruimte.

Er is een begin gemaakt om de dienstverlening zoals die hierboven beschreven staat verder te verbeteren. De gemeente doet haar best met de campagne Wij zijn er voor U. Wij. had de titel zelf kunnen bedenken! Deze bereidheid van de gemeente om verder te professionaliseren moet de stad met beide handen aangrijpen.

In de Wij. Stadhuisalliantie gaan we inwoners, ondernemers en gemeente met elkaar verbinden. Wat hebben de inwoners van Rijswijker nog meer nodig om zaken beter te laten verlopen? Enkele inwoners hebben al de volgende verbeterpunten aangedragen:

  • Er moet zaakgericht gewerkt gaan worden zodat je als inwoner, vereniging of ondernemer niet afhankelijk bent van de aanwezigheid van jouw contactpersoon op het moment dat je wilt weten wat de status is van jouw aanvraag;
  • Voor mensen die computervaardig zijn, is de digitale dienstverlening van de gemeente nog maar minimaal. Daar kunnen we een grote slag slaan. Rijswijkers geven binnen de alliantie aan hoe ze de digitale dienstverlening willen hebben;
  • Een excellente dienstverlenende instelling komt in de genen van de contactambtenaren. Ze worden daarin geschoold, getraind en daarop beoordeeld. De Rijswijkers gaan die dienstverlening beoordelen na het klantcontact zodat er een goede balans is tussen een algemene beoordeling en klachtafhandeling. Van de feedback kan en moet de gemeente leren;
  • De gemeente werkt vanuit de houding ‘hoe kan het wel’ in plaats van ‘het kan niet’;
  • Eén loket voor alle toegang zodat het voor iedereen duidelijk is: het kastje en de muur komen samen;
  • Geïntegreerde en snellere dienstverlening bij zorg- en hulpvragen: de persoon voorop, niet de regels.

Bovenstaande geldt ook voor partijen waarvan de gemeente mede-eigenaar is zoals Avalex, DSW en GGD Haaglanden. Wij. wil nog voor het einde van 2018 een Wij. Stadhuis Alliantie hebben gerealiseerd waarin concrete afspraken staan tussen deelnemende partijen.