Alliantie Gezondheid

Gezondheid wordt door Nederlanders gezien als een van de belangrijkste zaken in het leven. Het vervelende is dat gezondheid vaak pas gewaardeerd wordt wanneer deze minder wordt. Daarom is het belangrijk dat we initiatieven ondersteunen om de gezondheid op pijl te houden of zelfs bevorderen. Wij. zet in op samenwerking tussen inwoners en organisaties om van Rijswijk een fitte, vitale en vooral gezonde gemeente te maken!

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere belangengroepen vormen samen een alliantie Gezondheid. Hierin benoemen zij welke ambities ze hebben voor vitaliteit en gezondheid in Rijswijk en hoe ze die samen willen waarmaken.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in zo een alliantie aangepakt wil zien:

  • Nieuwe initiatieven die de gezondheid versterken worden samen met de stad ingevuld. Denk hierbij aan bewegingsmogelijkheden buiten zoals fitnessapparaten (zoals op het Scheveningse strand) en mooie hardlooppaden met gymtoestellen.
  • Jong en oud aan het bewegen krijgen verdient extra inzet, omdat dit bewezen goed is voor ‘lijf en leden’. De inzet van alle partijen, commercieel en niet-commercieel, blijft hierbij van belang. Initiatieven op dit vlak kunnen op steun rekenen als daaraan behoefte vanuit de samenleving bestaat.
  • Allianties van Rijswijkse instellingen die zich richten op een verdere bewustwording en ontmoediging moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. Denk hierbij aan initiatieven als “een rookvrije generatie” of publiekscampagne die mensen bewust met alcohol laten omgaan, zoals IkPas;

Deze Wij. Gezondheid alliantie moet Rijswijk de gezondste gemeente van de regio maken.