Alliantie: Groen, Schoon & Veilig

Wij. luistert naar inwoners. Eén aspect waar de Rijswijkers zich over hebben uitgesproken is dat ze waarde hechten aan het groen in de stad. Dit blijkt uit de stadsvisie van Rijswijk, waar veel bewoners hun stem lieten horen. Rijswijkers zien het groen in de stad, de parken en de landgoederenzone als een van de sterke punten van Rijswijk. De groenzones, versterken én beschermen is belangrijk. Naast de aandacht voor groen zijn twee van de kernwaarden voor een prettige woonplaats: een schone woonomgeving en een veilige woonomgeving.

Dit zijn voor Wij. twee belangrijke factoren die naast de groenzones worden besproken in de Groen-, Schoon- en Veilig-alliantie. De inwoners van Rijswijk gaan hierover meebeslissen!

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in zo een alliantie aangepakt wil zien:

  • De gemeente moet investeringen in de landgoederenzone én het nieuwe stadspark Wilhelminapark doorzetten. Dit zijn twee van de grotere groengebieden in Rijswijk waar volop gebruik van wordt gemaakt;
  • Daar waar de kwaliteit van het buurtgroen kan worden verbeterd, moet dit in samenspraak met de bewoners gebeuren;
  • Rijswijk wordt steeds veiliger, zo blijkt uit cijfers. Dat komt mede door de dagelijkse inzet van de hulpdiensten. Die moeten voor Rijswijkers dan ook goed bereikbaar en beschikbaar blijven. Vooral het aantal wijkagenten én de loketfunctie van het bureau zijn belangrijk.
  • We moedigen buurtinitiatieven zoals buurtpreventie en app-groepen aan;
  • Rijswijk is in de gelukkige positie dat inwoners zich bijna dagelijks voor schoon en veilig inzetten, of dat nou in de vorm van buurtpreventie of zwerfvuil prikken in de landgoederenzone is. De gemeente moet deze helden optimaal ondersteunen;
  • Er zijn ook mensen die onze stad vervuilen en onveilig maken. Hier moet streng op gehandhaafd worden.;
  • Avalex moet haar dienstverlening aan onze inwoners op orde hebben (tijdig legen containers) en we streven naar nul procent restafval door nieuwe manieren van afvalscheiding en afvalverwerking. De gemeentelijke handhavers mogen meer prioriteit geven aan het opsporen van vervuilers en hen beboeten. Dit geldt ook voor zaken als hondenpoep;
  • Met de buurtpreventie, de vuilprikkers, de wijkagenten, handhaving én gemeente worden concrete afspraken gemaakt over een ieders rol en wat er van elkaar verwacht mag worden.

De Wij. -Groen, Schoon en Veilig Alliantie.