in de bogaard

/Tag: in de bogaard

Ondertunneling Beatrixlaan, nu of nooit?

Hoe zit dat nou eigenlijk met de ondertunneling van de Beatrixlaan? Alle partijen willen graag dat de Beatrixlaan ondertunneld wordt. Maar toch gebeurt dit niet gelijk. Waarom niet? En als we toch gaan bouwen wat zou dat Rijswijk dan kosten? Hoe staat Wij. Rijswijk er in?

Natuurlijk zou een tunnel onder de Prinses Beatrixlaan een prachtige oplossing zijn. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 240 miljoen euro. Aangezien er door vorige gemeentebesturen geen geld voor is gereserveerd, kunnen we dat nu simpelweg niet alleen betalen.

Ons standpunt: de Beatrixlaan is voor de regio een belangrijke verkeersader. Dus de kosten van de tunnel moeten we delen. Na intensieve onderhandelingen met de gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) en het Rijk, blijkt helaas dat zij daar nu geen geld voor beschikbaar stellen.

Omgeving Beatrixlaan krijgt opfrisbeurt

Toch hebben de onderhandelingen een mooi resultaat voor Rijswijk opgeleverd. We willen namelijk dat het gebied wordt opgeknapt. De eerste stap is het verleggen van de rijbanen. Deze krijgen stil asfalt en komen verder van de woningen af te liggen. Dat is beter voor de leefbaarheid. Ook met een toekomstige tunnel zijn bovengrondse rijbanen nodig en dus geen weggegooid geld. Door het akkoord kunnen we deze kosten ook nog eens delen met de MRDH en het Rijk.

Daarnaast kunnen we daardoor eindelijk het ‘Bogaard-gebied’ aanpakken. De leegstand in het winkelcentrum heeft wel lang genoeg geduurd. De winkeliers hebben positief gereageerd. In plaats van lege winkels en kantoorpanden, is het idee meer woningen te bouwen. Daar is in Rijswijk veel behoefte aan. Met het geld dat dit oplevert, kunnen we sparen voor eventuele toekomstige ondertunneling.

Meer maatregelen indien nodig

In de onderhandelingen is afgesproken goed te monitoren hoe de doorstroom, luchtkwaliteit en geluidsbelasting zich ontwikkelen. Als er in de toekomst toch problemen ontstaan, dan zijn bovengenoemde partijen bereid verdere actie te ondernemen. Voor ons is het overduidelijk. Nu terug naar de onderhandelingstafel levert niets extra op. Samenwerking op lange termijn wel! ‘Nu of nooit’, is dus zeker niet aan de orde.

Wel vinden we het belangrijk dat inwoners en winkeliers nog mogen meebeslissen. Wij. Rijswijk gaat het gemeentebestuur daarom vragen een klankbordgroep van betrokkenen op te richten.

Foto: Tino van Dam

Bron: Rijswijks Dagblad

Ondertunneling Beatrixlaan, nu of nooit?2019-01-23T11:20:16+00:00

Karim van Wij. scoort met video

Karim Ibrahim van de politieke beweging Wij. is in de wolken. Hij maakte als kandidaat raadslid een filmpje over ‘zijn winkelcentrum’ In de Bogaard om bezoekers te vragen hoe ze denken dat het gebied weer bruisend kan worden. Zijn filmpje werd in een week tijd bijna 6.000 keer bekeken. ‘De video is al 88 keer gedeeld en ruim 5500 keer bekeken! Echt top! Nog 5 dagen en dan is het zover, toch best spannend maar ik heb er veel zin in!’, aldus de politicus.

Wat vinden de mensen
Er is al vaker onderzoek gedaan naar hoe de bezoekers van winkelcentrum In de Bogaard denken dat het weer wat kan gaan leven. De belangrijkste drie zaken die genoemd worden zijn leegstand, hoge parkeerkosten, en de toevoeging van winkels met merkkleding.

Zoetermeer Stijl
Verder wordt ook de ‘Zoetermeer stijl’ genoemd. Deze buurgemeente van Rijswijk heeft in het Stadshart voor iedere bezoeker twee uur gratis parkeren per dag gereserveerd. Dit was vroeger drie uur. Daarnaast maakt Zoetermeer veel gebruik van blauwe zones. Deze gratis faciliteiten hebben een positief effect want in het Stadshart in Zoetermeer is het altijd druk.

Terrasjes scoren goed
In de video van Karim komt duidelijk naar voren dat de horeca een positieve uittaling heeft voor het winkelcentrum. ‘Als het mooi weer is komen we een terrasje pakken en een boodschapje doen’, aldus een bezoeker van het winkelcentrum.

Karim Ibrahim
Karim is nieuw in de Rijswijkse politiek. ‘Als ik iets wil dan ga ik er ook echt voor! Ik zorg dat ik altijd de belangen van de mensen behartig. Goed luisteren naar wat mensen vinden en fouten durven toegeven is daarbij ook heel belangrijk. Ik haal mijn voldoening uit het helpen van mensen, niet voor niets dat ik altijd in de horeca heb gewerkt en ik denk dat mijn gasten dat kunnen beamen.’, aldus de trotse videomaker.

Onderstaand de video die Karim maakte.

Karim van Wij. scoort met video2018-04-04T22:55:57+00:00