De Wij. Huis van de Stad Alliantie

De visie voor het Huis van de Stad moet de komende tijd verder worden ingevuld. Wij. wil dat inwoners, ondernemers en belanghebbenden de kans krijgen om samen te bepalen wat het Huis voor de Stad voor hen gaat betekenen. Samen benoemen zij welke ambities ze hebben en hoe ze die met elkaar waar willen maken. Alleen zo wordt het écht een huis van de stad.

Hoe mooi is het als er één locatie is voor een grote verscheidenheid aan culturele en welzijnsinstellingen? Wat ons betreft maakt het Huis van de Stad dat mogelijk. Het moet een gebouw worden waar iedereen welkom is, een thuis voor iedere Rijswijker. Een ‘stadhuis+’, waar ook muziek wordt gemaakt, waar wordt gelezen, waar Rijswijkers elkaar ontmoeten en waar politiek toegankelijker wordt. Het Huis van de Stad brengt mensen samen; dat is waar Wij. voor staat.

Het plan gaat uit van een samenwerking van veel partijen. Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Stichting Welzijn Rijswijk zijn enthousiast over het plan, wat tot uiting komt in een samenwerkingsconvenant. Wij. staat achter dit plan omdat uit onderzoek is gebleken dat er onder de Rijswijkers veel enthousiasme is over deze ontwikkeling.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in zo een alliantie aangepakt wil zien:

  • De belangrijkste zorg van de Rijswijkers betreft de financiën: kan het plan uitgevoerd worden binnen de financiële kaders die er zijn? Dit is een randvoorwaarde;
  • Het is belangrijk dat alle gebruikers van het Huis van de Stad (instellingen én bezoekers) meedenken over de verdere invulling van het pand en zijn omgeving. Het moet goed bereikbaar, toegankelijk en uitnodigend zijn.