fbpx

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Plannen van de stad 2022-2026

Beste mede-Rijswijker,

De afgelopen vier jaar hebben onze wethouder, raadsleden, wijkvertegenwoordigers en vrijwilligers zich keihard ingezet. In het gemeentebestuur, de raad én daarbuiten. Als nieuwe partij maakten we een goed begin.  én wWe willen graag verder samenwerken met jou! Om samen met jou te werken aan een Rijswijk waar we om nóg trotser op te zijn.

Elk jaar bezorgden we je onze stadskrant waarmee we je zo goed mogelijk op de hoogte hielden van ons werk in Rijswijk en ook op onze socials en in de stad bleven we zichtbaar. Niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd. Successen waren er genoeg. Ook daarover lees je in dit verkiezingsprogramma waarin we terug- en vooruitblikken.

Wij. staat voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Niet meer het clubje “wijze mannen” dat bepaalt  wat in Rijswijk moet veranderen. Nee dat doen we in de de stad zelf! Bij Wij. Rijswijk geloven we in de kracht van inwoners, ondernemers en verenigingen. Meer participatie is wat we wilden bereiken. En wat  hebben we al goede stappen gezet. Nooit eerder werd inwoners zo vaak om hun mening gevraagd. En we gaan verder. We willen van (mogen) meepraten en meedenken naar écht meebeslissen. Bij alle belangrijke thema’s in jouw wijk en stad. Participatie mag nooit een wassen neus zijn, maar moet er écht toe doen!  

Midden in de samenleving staan, is voor ons essentieel, daarom zijn leden actief in de buurten, wijken, bij verenigingen en in het bedrijfsleven. Veel van onze mensen zijn actief met initiatieven voor Rijswijk. Ook organiseren wij veel acties in onze stad. Om eenzaamheid tegen te gaan, de stad schoner te maken, beweging te bevorderen en meer positiviteit te brengen.

 Rijswijk is een stad tussen de grote steden. Het eigen groene karakter willen we behouden en uitbreiden. Ook door de verbinding tussen mensen en een bereikbare politiek onderschieden we ons van de steden om ons heen. Dat moet zo blijven.

Wij zijn er voor jou! Een stem op Wij. betekent dat je ook de komende vier jaar veel vaker mee mag meebeslissen. Dat onze politici zichtbaar en bereikbaar zijn. Dat onze vrijwilligers zich blijven inzetten voor een nog mooier Rijswijk en dat we bereikbaar voor je zijn.

Help je ons? Stem dan 14, 15, 16 maart op Wij. (lijst5)

 Heb je na het lezen van dit programma nog vragen? Laat het ons of de vertegenwoordiger van je wijk weten. Wij staan voor je klaar! We zijn bereikbaar via app, e-mail en de socials. 

Danny van Dam
Lijsttrekker Wij. Rijswijk

 

Standpunten

  • We doen aan stadsvernieuwing maar wel met mate. Randvoorwaarden zijn vergroenen en verfraaien van het gebied en oplossingen voor verkeersdrukte en parkeren. 
  • Het Rijswijks verkeer is te druk en kan veiliger, na een lange werkdag wil je niet in de file staan. Bovendien hebben we de slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Dat pakken we aan door de bereikbaarheid van de stad beter te regelen.
  • We zorgen dat het in Rijswijk fijn wonen, werken en    recreëren blijft met alle voorzieningen die daarbij horen. Rijswijks groen onderhouden we goed en breiden we uit. 
  • Inwoners mogen niet alleen meedenken maar écht  meebeslissen. Participatie moet en kan naar een hoger niveau. De politiek is er voor de inwoners en jouw     mening telt!
  • Dienstverlening vanuit de gemeente verbeteren we nóg verder. We willen excellente dienstverlening van schone straten, lege vuilcontainers, tot een klantgerichte houding vanuit het stadhuis.