Alliantie Mobiliteit

Rijswijk ligt in het hart van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en dat zorgt voor veel verkeersdrukte. Als je letterlijk een kruispunt bent, dan krijg je ook veel verkeer te verstouwen met als gevolg dat het in Rijswijk met regelmaat vastloopt. De opening van de Rotterdamse Baan (juli 2020) zou de broodnodige verlichting moeten bieden voor de Haagweg en omgeving. Wij. wil met de bewoners die rond drukke verkeerspunten wonen blijvend in gesprek over hoe de overlast tot die tijd zoveel mogelijk kan worden beperkt. Na de opening van de tunnel wil Wij. goed in de gaten houden hoe de verkeersstromen zich ontwikkelen.

Wij. ziet, naast de Rotterdamse Baan, meerdere oplossingen in Rijswijk om het verkeer te reguleren.

Inwoners, ondernemers, milieugroepen, mobiliteitsexperts en andere belangengroepen vormen samen een mobiliteitsalliantie. Hierin benoemen zij welke ambities ze hebben voor het verkeer en de infrastructuur in Rijswijk en hoe ze die samen vorm willen geven. Zo krijgen alle belanghebbenden de kans om mee te beslissen.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in zo een alliantie aangepakt wil zien:

  • De Prinses Beatrixlaan is een verkeersader die het verkeer in Steenvoorde en Rijswijk-Midden met regelmaat ‘op slot’ zet. Over Prinses Beatrixlaan gaat veel verkeer voor Den Haag-Zuid West en de A4. De Prinses Beatrixlaan heeft daarmee (net als de Rotterdamse Baan) een sterke regionale functie. Ondertunneling van de Beatrixlaan kan een oplossing zijn, maar niet een oplossing die Rijswijk kan of moet betalen. De regio zal aan moeten geven welke visie zij op het “regionale” karakter van de weg heeft en zal daarbij ook de portemonnee moeten trekken. Als dat niet gebeurt, is Rijswijk genoodzaakt te concluderen dat de Prinses Beatrixlaan een lokale weg is en zal zij maatregelen moeten nemen die het lokale verkeer vanuit de wijken bevorderen. Als het aan Wij. ligt, hoeft het zover niet te komen. Daarom moet een alliantie van Rijk-Metropoolregio-Den Haag en onze gemeente werken aan een oplossing waar onze inwoners actief over mee gaan denken. Openbaar vervoer en alternatieve vervoersvormen zijn hierbij ook nadrukkelijk in beeld. Wij. is er van overtuigd dat hier de toekomst van mobiliteit ligt;
  • Inwoners hebben goed zicht op de verkeersveiligheid in hun wijken en buurten. De gemeente gaat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties aan de slag met signalen van verkeersonveiligheid en komen samen tot oplossingen.
  • In de afgelopen periode is in Rijswijk het belanghebbenden parkeren ingevoerd, nadat Den Haag in Laak betaald parkeren invoerde. Wij. is van mening dat ‘belanghebbenden-parkeren’ nodig is om de schaarse parkeerruimte in onze stad op een correcte wijze tussen bewoners, bezoekers en winkelend publiek te verdelen. Kunnen parkeren in je eigen wijk vinden we erg belangrijk! Trots is Wij. op de parkeerregelingen voor mantelzorgers en het verenigingsleven. Die moeten blijven bestaan;
  • Na een rommelige start van de invoering van het nieuwe parkeerbeleid is het nu van belang te evalueren wat er mis is gegaan en wat er verbeterd kan worden. Dit moet prioriteit worden van de nieuwe wethouder ‘Stad’. Inwoners worden ook daarbij actief betrokken.