In de raadsvergadering van 5 november is de begroting voor 2021 is vastgesteld. “Bezuinigen is onvermijdelijk”, aldus fractievoorzitter Marja Pelzer (Wij.) maar we blijven ook investeren in voorzieningen en beperken de lastenstijgingen voor inwoners.”

“Met voorzieningen bedoelen we bijvoorbeeld banen, sportvelden, wegen, OV en vooral ook groen. Wat Wij. betreft bouwen we in Rijswijk veel te veel, maar als we dat tóch doen dan horen daar faciliteiten bij. De wethouder geeft gehoor aan onze oproep en belooft daar veel aandacht voor te houden.”

Recht op werk
“We zijn blij dat we met het door ons ingediende wijzigingsvoorstel, dat we samen met de coalitiepartijen hebben opgesteld, de bezuinigingen op het programma Werken en Economie hebben teruggedraaid”, zegt Pelzer. “Kunnen werken is een grondrecht! En Corona kost nu al banen. Daar moeten we ook lokaal oplossingen voor bieden. Als mensen met de fiets naar het werk kunnen is dat bovendien ook goed voor het milieu en de mobiliteit.”

Lastenverzwaringen beperkt

“Ook veel inwoners hebben momenteel een onzekere financiële situatie. Gezien de moeilijke tijd waarin we verkeren, hebben we samen met de coalitie opgeroepen om de lastenverzwaringen komend jaar te beperken. Dat geldt voor de afvalstoffenheffing en de parkeervergunningen.”

 “Het laatste wat ons betreft tijdelijk. Inwoners in wijken met de hoogste parkeerdruk hebben ons gevraagd om duurdere tweede en volgende vergunningen. We zullen hier later zeker op terugkomen. De wegen in Rijswijk zijn overvol en er komen nog steeds inwoners bij.”

“Daarom blijven we inzetten op duurzaam vervoer. De financiële ruimte is beperkt, maar het college gaat aan de slag met onze ideeën voor een bewaakte fietsenstalling in Oud Rijswijk en een voetpad vanuit Rijswijk Buiten.” 

“Het is belangrijk dat Rijswijkers duurzame alternatieven hebben en dat er voorzieningen zijn die daarbij passen. Dat geldt ook voor mogelijkheden om afval beter te scheiden. Daardoor kunnen we veel kosten besparen.”

Oog voor kinderen
“We zijn blij dat er tevens oog blijft voor kinderen in Rijswijk”, zegt Pelzer. “Onze leden hebben er bij ons op aangedrongen dat er ook voor kinderen met een beperking speelmogelijkheden moeten komen. Er was geen enkele speeltuin geschikt. Dat gaat nu veranderen. Er komt in Rijswijk minimaal één speeltuin waar kinderen met en zonder handicap kunnen spelen. Onze leden hebben hier hard aan gewerkt en we zijn blij dat we hun wens kunnen verwezenlijken.”