Sinds kort zijn in Rijswijk groene scooters in het straatbeeld te zien. Het zijn de elektrische deelscooters van Felyx en Go Sharing. Deze bedrijven hebben onlangs hun gebied uitgebreid naar Rijswijk. Dit is onderdeel van een pilot, waarbij de gemeente deelvervoer wil stimuleren.

Het zal hier en daar even wennen zijn aan de aanblik van de geparkeerde groene scooters op straat. Samen met de aanbieders van deelscooters Felyx en GO Sharing zijn in heel Rijswijk gebieden aangewezen waarbinnen deelscooters aan- en afgemeld kunnen worden. Inwoners van Rijswijk kunnen hier een deelscooter pakken om te gebruiken of na gebruik, achterlaten. De gemeente wil met de introductie van deelscooters een extra mogelijkheid bieden voor vervoer op korte afstand.

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart ziet het gebruik van deelscooters als een goede ontwikkeling voor het verkeer en vervoer in Rijswijk: “Het wordt steeds drukker op de weg. Extra maatregelen zijn daarom nodig om Rijswijk ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. Deelscooters zijn een goede aanvulling op de manieren waarop je kunt reizen. Naast auto, openbaar vervoer en fiets is reizen met een deelscooter een extra mogelijkheid om je op korte afstand te verplaatsen. Daarnaast is het een hele duurzame manier van verplaatsen.”

Robert Gjini, regiomanager Go Sharing: “We zijn gestart met 25 scooters in Rijswijk. We zien in omliggende steden dat het heel erg goed gaat, dat steeds meer mensen de auto laten staan en kiezen voor een elektrische groene scooter. Op het moment dat wij zien dat het gebruik in Rijswijk ook toeneemt zullen we hier ook gaan uitbreiden.”

Paul Vaessen, City manager Felyx: “Het werkt vrij simpel. Je downloadt onze app, je vult je klantgegevens in en je kunt een scooter pakken via de app. Op de kaart zie je waar je een scooter kunt reserveren en deze kun je vervolgens met de app weer openen en erop gaan rijden.”

Als het aan wethouder Lugthart ligt wordt de pilot een succes. “Dat hangt wel mede af van de manier waarop de gebruikers het voertuig in de openbare ruimte achterlaten. Met de aanbieders zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat er overlast ontstaat. Als het nodig is, passen we de afspraken aan. Dit doen we in gezamenlijk overleg. Samen houden we Rijswijk bereikbaar, veilig en leefbaar!”

Rijswijkse inwoners kunnen zelf ook overlast melden bij Felyx en Go Sharing. Dat kan via de contactgegevens op de scooters.