fbpx

Een terugblik op 2020

Op de laatste dag van het jaar is het de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Wat bracht 2020 Wij. Rijswijk en wat zal het nieuwe jaar brengen?

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. In maart werden we geconfronteerd met het Coronavirus en toen werd echt alles anders. Het thuiswerken, digitaal vergaderen en het contact met vrienden, kennissen en familie.

Onze gebruikelijke Wij. Rijswijk activiteiten zoals Wij. de stad in, waarin we iedere maand een wijk bezoeken, konden niet meer plaatsvinden. Ook voor onze maandelijkse politieke avond, de ledenvergadering en de werkgroepen was het niet meer mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig konden onze zomerborrel en jaarlijkse barbeque nog doorgaan, want de meeste ledenactiviteiten waren van de baan.

Uiteraard zorgden we dat we op andere manieren contact hielden. Zo organiseerden we een digitale Woningsdagquiz met Koningsdag en vergaderden we via Teams.

Wat waren de hoogtepunten?

Ook de gemeenteraad ging over tot een nieuwe werkwijze, alles via het scherm.

Politiek gezien was het een succesvol jaar waarin een aantal grote besluiten zijn genomen. De gemeenteraad besloot om door te gaan met de renovatie van het Huis van de Stad. Er zijn verbeteringen aangebracht in het parkeersysteem.  De verkoop van de aandelen Eneco leverde de gemeente meer dan 70 miljoen euro op. Het bestemmingsplan van de HBG locatie werd vastgesteld waardoor nu echt gestart kan gaan worden met de bouw. Er werd een mooie deal gesloten met het ministerie van I&W waardoor er meer dan 32 miljoen geïnvesteerd wordt in het gebied rondom de A4.  Zo komen er groene viaducten met ruimte voor de fiets en wordt er 2,25 miljoen geïnvesteerd in verbeteringen voor de Beatrixlaan.

Om de schoolroute over de Geestbrugweg verkeersveiliger te maken zijn er aanpassingen aan de weg gedaan. Ook is besloten om het tunneltje onder de Haagweg te verwijderen waardoor het gebied verkeersveiliger en aantrekkelijker kan worden ingericht.

In goed overleg met de sportverenigingen wordt er gewerkt aan de herstructering van sportpark Elsenburg. Voor Wij. Rijswijk is het betrekken van belanghebbenden randvoorwaardelijk bij besluiten. We zijn dan ook erg blij dat er participatiebeleid is vastgesteld waardoor bij alle besluiten de omgeving wordt betrokken.

Tot slot is de Brede welzijnsnota vastgesteld, de gemeente investeert de komende jaren fors in het welzijn van Rijswijkers.

Wat kan volgens Wij. beter?

Inwoners en ondernemers betrekken! Dat is voor ons essentieel en willen we veel nog beter doen. Wij. Rijswijk is van mening dat de samenwerking met bewoners nog beter kan en zal zich daar in 2021 hard voor maken.

Met de geplande bouw van nieuwe woningen in het Bogaard-gebied,  Rijswijk-Buiten en het Havenkwartier heeft Rijswijk genoeg gebouwd. Het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten, dat de verkeersdrukte niet verder toeneemt en de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. We moeten dan ook zorgen voor oplossingen zodat het verkeer niet verder dichtslibt. We moeten bewerkstelligen dat de regio gaat mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan voordat we nog meer woningen of torenflats toevoegen.

Waar kijkt Wij. naar uit in 2021?

Allereerst een Coronavrij nieuw jaar. Een jaar waarin we weer ‘normaal’ kunnen doen. Daarnaast staan er op het gebied van sport fantastische ontwikkelingen op ons te wachten. Het nieuwe sportcomplex de Altis zal geopend worden en als de gemeenteraad een positief besluit neemt zal sportpark Elsenburg een flinke impuls krijgen.

Onze leden zijn hard aan de slag geweest om aandacht te vragen voor een speeltuin voor iedereen, waar ook kinderen met een beperking terecht kunnen. De speeltuin is toegezegd en we kijken uit naar de realisatie.

Volgend jaar dragen raadsleden Marja Pelzer en Freek van Bemmelen hun stokjes over aan Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer en gaan we het laatste jaar van deze collegeperiode in.

Wil je meer lezen over 2020, dat kan in onze Stadskrant!