Zaterdag 18 juli was de jaarlijkse Wij. ledenborrel bij herberg Vlietzigt. Eindelijk weer live bij elkaar. Met heerlijk weer, lekker samen in de buitenlucht. Naast onze inmiddels vaste club mochten we ook weer nieuwe leden verwelkomen.

Natuurlijk was er alle ruimte om informeel bij te praten over wat we in Rijswijk hebben bereikt en nog willen bereiken. Halverwege de collegeperiode kunnen we concluderen dat we al goed op weg zijn met het waarmaken van onze allianties.

We spraken onder andere over het betrekken van inwoners, verbeteren van de dienstverlening, de bouwplannen in Rijswijk, de verkeersdrukte en het behoud van groen in bijvoorbeeld in Pasgeld en de landgoederenzone. Ook verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema. We maken stappen maar het kan nog veel beter.

Onze club blijft groeien! Samen zetten we ons in voor een nog mooier Rijswijk en het is vooral ook heel gezellig! Wil jij ook lid worden?

Fotoimpressie