Actie is nodig

Amper twee weken na de aanbieding van de petitie “Verbeter leefomgeving Churchill Torens” vindt pal voor deze flat een dodelijk ongeval plaats. “Nee, ik ga nu niet zeggen dat we hiervoor zo gewaarschuwd hadden”, reageert een geschrokken Maggie Knoester, initiatiefneemster van de petitie. “Ik ken de oorzaak niet. Feit is wel dat bewoners in de Plaspoelpolder met veel verkeersoverlast kampen. Dat was de reden onze petitie aan verkeerswethouder Björn Lugthart aan te bieden. Het wordt gewoon veel te druk op straat in Rijswijk.”

RIJSWJK – “Dat laatste kan ik niet ontkennen”, reageert wethouder Lugthart, die vergelijkbare geluiden kreeg verspreid over de hele stad. “Regelmatig spreken inwoners mij aan.Ik hoor veelvuldig over problemen rond verkeerveiligheid, parkeercapaciteit, verkeersdoorstroming, geluidshinder of luchtkwaliteit. Het zijn de gevolgen van de toenemende drukte op de weg. Het verkeer is de afgelopen jaren toegenomen door de groei van het aantal woningen, het aantal inwoners en de economie. Daarmee staat het mobiliteitssysteem onder druk. Als we niets doen wordt het onleefbaar in Rijswijk.

Peter Dejalle uit de Presidentenbuurt overhandigde eveneens een petitie aan wethouder Lugthart. Samen met zijn buren signaleert hij vooral geluidsoverlast van motoren en auto’s. “Ik denk dat het al met al een probleem is waar we mee moeten leren leven. Het gaat om 10% van de motorrijders en automobilisten die het verknallen voor de andere 90%. Door Corona leek het de afgelopen maanden iets rustiger op de normaliter drukke doorgaande wegen in onze wijk. Ook het slechter wordende weer maakt dat er minder overlast is van motoren. Ik ben echter bang dat de overlast in het voorjaar weer terugkomt.”

Voor Lugthart is het duidelijk dat actie nodig is. ”Extra maatregelen zijn nodig om Rijswijk ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. Hoe we dat willen gaan doen nemen we op in een plan: de Mobiliteitsvisie. Daarbij betrekken we de Rijswijkse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.”

De komende maanden wil Lugthart met alle betrokken partijen in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken.”Dat kan van alles zijn en per wijk gaan verschillen. Inwoners weten als geen ander wat de knelpunten in hun omgeving zijn, dus die gaan we nauw bij dit proces betrekken. Naast ondernemers en andere belanghebbenden.

Dat kan Marcia Evers uit RijswijkBuiten beamen. Zij en haar buurtgenoten ergeren zich aan de hoge snelheid van het autoverkeer. ”Misschien komt het doordat meer mensen thuiswerken en via internet bestellen, maar het wemelt in onze wijk dagelijks van de bestelbusjes. Tijd is geld voor de chauffeurs en dat maakt dat veel van die busjes met hoge snelheden door onze straten schieten met alle gevaren voor spelende kinderen van dien. Meer verkeersdrempels kunnen helpen maar ook het aanwijzen van de hele wijk als 30 km zone kan helpen. Mits er dan wel regelmatig op snelheid wordt gecontroleerd.” En verder ziet Marcia het vooral als een gedragsprobleem waar een kleine groep kwaadwillenden voor de meeste verkeersoverlast zorgt.

Deze week is de gemeente gestart met een peiling waar heel Rijswijk voor wordt uitgenodigd. Lugthart: “We vragen alle Rijswijkers om aan te geven hoe zij reizen, wat zij belangrijk vinden voor verkeer en vervoer in de toekomst en hoe we dit met elkaar voor elkaar krijgen. Later dit najaar organiseren we bijeenkomsten om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan met de knelpunten en oplossingen die door middel van de peiling zijn opgehaald. De uitkomsten van de peiling en de bijeenkomsten vormen de basis voor de Mobiliteitsvisie die medio volgend jaar wordt vastgesteld.” De peiling is te vinden op www.rijswijk.nl/mobiliteitstransitie.