GroenLinks, VVD, D66 en Wij. hebben op woensdagavond 25 april een hoofdlijnenakkoord getekend dat de basis legt voor het nieuwe college in Rijswijk. Het akkoord is gereed om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, de inwoners en maatschappelijke instellingen. De onderhandelingen hebben binnen drie weken geresulteerd in een hoofdlijnenakkoord en draagt de titel “Rijswijk maken we Samen!”.

De bij het akkoord betrokken partijen hebben de volgende kandidaat-wethouders voordragen: 

Marloes Borsboom-Turabaz – GroenLinks Rijswijk 

Björn Lugthart-Wij. Rijswijk 

Jorke van der Pol – VVD Rijswijk 

Armand van de Laar – D66 Rijswijk. 

Op 5 april lichtte verkenner Sjaak van der Tak zijn verslag van de verkenning toe. In dit verslag beval hij aan de programmatische onderhandelingen en de formatie te starten met de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Van der Tak: “Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen. Zij zijn met open vizier het proces ingegaan en hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.” 

Constructieve samenwerking
Het is vanuit het vertrouwen op de constructieve basishouding dat ook in een nieuwe bestuursperiode partijen elkaar weten te vinden en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Dat begint met een hoofdlijnenakkoord, waarbij de mogelijkheid bestaat voor partijen die niet mee onderhandelen alsnog hun inbreng te doen.  Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor een samenlevingsakkoord. Dit komt tot stand met de inbreng van de samenleving in al haar geledingen. Dit sluit aan op de ambitie de samenleving meer te betrekken.   Binnenkort vindt een stadsbijeenkomst met inwoners en stakeholders plaats, waarbij hun input wordt opgehaald voor het verder uitwerken van het college werkprogramma. Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad en college krijgen oplossingen een duurzaam karakter. We maken zo Rijswijk klaar voor de toekomst.  

De verdeling van de portefeuilles van de wethouders  

Marloes Borsboom-Turabaz GroenLinks (1e loco-burgemeester)

 • Duurzame Stadsontwikkeling
 • Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu
 • Inrichting openbare ruimte
 • Dierenwelzijn
 • Cultuur
 • Projectwethouder
 • Implementatie Omgevingswet (1eportefeuillehouder) 
 • Beatrixlaan (2eportefeuillehouder) 
 • RijswijkBuiten (1e portefeuillehouder)  
 • Huis van de Stad (2ePortefeuillehouder) 

 Björn Lugthart – Wij. (2e loco-burgemeester)

 • Volksgezondheid
 • Sport (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Welzijn
 • Verkeer & Vervoer
 • Dienstverlening (incl. P&O)
 • Economische Dienstverlening richting ondernemers
  (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme) 
 • Projectwethouder
 • Huis van de Stad (1ePortefeuillehouder) 
 • Beatrixlaan (1eportefeuillehouder) 
 • In de Bogaard (2eportefeuillehouder) 
 • Uitwerking gebiedsvisie PPP (2eportefeuillehouder) 

Jorke van der Pol – VVD (3e loco-burgemeester)

 • Sociaal Domein
 • Werk & inkomen 
 • Wmo 
 • Armoede 
 • Jeugdzorg
 • Subsidiebeleid en –verordening
 • Financiën (incl. Eneco)

Armand van de Laar – D66 (4e loco-burgemeester) 

 • Economische bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid)
 • Grondzaken
 • Stadsbeheer
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Projectwethouder
 • Uitwerking gebiedsvisie PPP (1eportefeuillehouder) 
 • In de Bogaard (1eportefeuillehouder) 
 • Implementatie Omgevingswet (2eportefeuillehouder) 
 • RijswijkBuiten (2e portefeuillehouder) 

Hoofdfoto is van de vier kandidaat-wethouders, van links naar rechts: Armand van de Laar, Marloes Borsboom-Turabaz, Jorke van der Pol en Björn Lugthart. Op de tweede foto, de onderhandelaars met de verkenner Sjaak van der Tak in hun midden. Om de tafel zitten vanaf links gezien: Armand van de Laar, Constantijn Dolmans, Marja Pelzer-Vooijs, Björn Lugthart, Sjaak van der Tak, Marloes Borsboom-Turabaz, Marieke Alberts, Coen Sleddering en Jorke van der Pol.

Foto’s: Erwin Dijkgraaf.