Wij. Rijswijk wil dat de Plaspoelpolder weer een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor nieuwe bedrijven. Fractievoorzitter Marja Pelzer riep daarom op om vooral te blijven investeren in het bedrijventerrein. Dat deed ze in in het zogenoemde ‘kaderdebat’ waarin de gemeenteraad kaders stelt voor de begroting.

Er worden volop plannen gemaakt voor de Plaspoelpolder. Ondernemers kijken bijvoorbeeld uit naar de geplande herinrichting in de omgeving van de Verrijn Stuartlaan – Diepenhorstlaan en verwachten dat de gemeente hier snel mee begint. Een voorstel in de gemeenteraad om deze investeringen in de ijskast te zetten, kreeg vanuit Wij. geen steun. Pelzer: “Met het veranderen van de inrichting, maken we de verkeerssituatie veiliger en creëren we gelijk een groenere en prettigere verblijfsomgeving.”

Eén van de opties die Pelzer aandraagt om de situatie in de Plaspoelpolder verder te verbeteren, is het aanstellen van een ‘parkmanager’. In andere gemeenten heeft parkmanagement namelijk de leegstand geminimaliseerd. Alle betrokken partijen werken dan nog intensiever samen aan het verbeteren van de veiligheid, kwaliteit en uitstraling. Ook is er aandacht voor goede collectieve voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor huidige én toekomstige bedrijven. “Dat zou ook in de Plaspoelpolder heel goed kunnen werken”, aldus Pelzer.