“Op Rijswijk Station zet ik mijn fiets niet neer, ik neem liever de bus naar het station!” geeft een voorbijganger aan als we haar vragen wat ze vindt van de fietsenstalling bij het station. Dit is een klacht die je vaak hoort in Rijswijk en dit moet veranderen volgens Wij. Daarom pleitte Wij. tijdens het begrotingsdebat nogmaals voor de komst van een bewaakte fietsenstalling bij de stationsuitgang Generaal Eisenhowerplein. Naar aanleiding van de vragen van Wij. werd er toegezegd dat de bewaakte fietsenstalling werd opgenomen in het stations ontwikkelingsplan. Wij. gaat zich de komende tijd hard maken om de bewaakte fietsenstalling zo snel mogelijk te realiseren.

Afgelopen dinsdag in de raadsinformatiebijeenkomst over veiligheid kwam fietsdiefstal aanbod. Onder andere werd er verteld dat door toedoen van de bewaakte fietsenstallingen de het aantal aangiften van fietsdiefstal met 45% was gedaald in Rijswijk. Hoewel deze statistiek niet altijd direct iets zeggen over het daadwerkelijke aantal gestolen fietsen, is het wel een positieve ontwikkeling. Dit geeft het nut aan van de bewaakte fietsenstallingen; hierop zou er volgens Wij. meer ingezet moeten worden bij probleemgebieden zoals het station. De burgemeester had voor het zomerreces toegezegd de mogelijkheden voor deze fietsenstalling te bekijken. Raadslid Jeffrey Karremans van Wij. roept op om er serieus vaart achter te zetten.

De teruglopende cijfers van aangiften voor fietsendiefstal zijn positief. Er blijkt echter ook dat angst voor diefstal wel is toegenomen. Eén op de vijf mensen laat de fiets soms thuis omdat ze bang zijn voor diefstal. Hieraan toevoegend dat het station op plaats twee komt van gebieden waar de fiets het vaakst gestolen zou worden, is het geen slecht idee om een bewaakte fietsenstalling te faciliteren op deze plek.

Bron: De Rijswijkse Krant