Sinds deze week is naast het station een tweede gratis bewaakte fietsenstalling geopend. Behalve ruimte om fietsen te stallen is er ook een PostNL Afhaalpunt en een openbaar toilet. Deze extra voorzieningen naast het station zijn een waardevolle aanvulling voor de reizigers.

In winkelcentrum In de Bogaard was al eerder een bewaakte fietsenstalling geopend.  Dit is een samenwerking tussen de gemeente Rijswijk en de Martinifabriek, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen, met als doel uitstroom naar een baan. Van deze stalling wordt veel gebruikt gemaakt door bezoekers van het winkelcentrum. Sinds de stalling bewaakt is, is het aantal fietsendiefstallen in winkelcentrum In de Bogaard met 75% gedaald. Wegens dit succes is besloten om een tweede stalling naast het station te openen.

Werkervaring

Roderick van den Berg, directeur De Martinifabriek:  “De Fietsenwacht is een project van de  Martinifabriek. Wij willen mensen die vaak in een uitzichtloze uitkeringssituatie zitten, een zinvolle dag invulling bieden, waardoor men weer zelfrespect krijgt en bovendien waardevolle werkervaring opdoet. Met die ervaring  de nodige coaching en begeleiding vergroten mensen  hun kansen op het vinden van betaald werk. “

Fietsverkeer faciliteren

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Door goede fietsenstallingen te realiseren stimuleren we het gebruik van de fiets. Rijswijk is een stad waar fietsen een perfecte manier is om je te verplaatsen. Door de korte afstanden binnen de stad is dit een ideaal vervoermiddel. Daarom faciliteren we vanuit de gemeente het fietsverkeer. Dat doen we onder meer door goede fietspaden aan te leggen en door faciliteiten als de bewaakte fietsenstallingen. Zo houden we Rijswijk goed bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar!”