De route naar school moet veiliger. Daarom staan sinds deze week nieuwe attentieborden bij het zebrapad tegenover Christelijke Basisschool Melodie aan de Admiraal Helfrichsingel. De borden met figuurtjes van Dick Bruna geven aan dat hier een schoolzone is, zodat automobilisten rekening houden met overstekende kinderen.

Dinsdag 16 april onthulden wethouder Mobiliteit Björn Lugthart en Bianca Niessen van fractie Rijswijks Belang de borden samen met de kinderen van Christelijke Basisschool Melodie. De borden zijn geplaatst op verzoek van Niessen. Zij vond de verkeerssituatie bij het zebrapad niet veilig. “Rijswijks Belang heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, dus ook verkeersveiligheid. Dit zebrapad wordt veel gebruikt door overstekende kinderen om naar school te gaan en dat moet op een veilige manier gaan.”

Veilig naar school
Wethouder Lugthart steunt het initiatief van Niessen. “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Om te zorgen dat ze veilig naar school kunnen richten we de omgeving rond scholen zo goed mogelijk daarop in. We stimuleren scholen daarom ook om mee te doen met de schoolzones.”

Schoolzone
De nieuwe attentieborden zijn onderdeel van de schoolzone rond de Melodie. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt daarnaast voor educatie over verkeersveiligheid. Maatregelen zoals een 30-kilometerzone en verkeersborden met figuurtjes van Dick Bruna zorgen ervoor dat andere verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoek van De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat automobilisten afremmen als ze deze borden zien.

Bron: Groot Rijswijk