Het afvalbeleid kon geruime tijd rekenen op discussie in de Rijswijkse gemeenteraad. Met name Wij. Rijswijk en de VVD stonden daarin lijnrecht tegenover elkaar waar het gaat om de keuze tussen voor- en nascheiding. Daarop is Wij. met de VVD in gesprek gegaan om samen tot een oplossing te komen. Het resultaat is een gezamenlijk voorstel dat bijdraagt aan meer gemak voor inwoners, minder kosten en bovendien een beter milieu. De motie is mede-ondertekend door D66, GBR, CDA, PVDA, OR, BVR en Rijswijks Belang en is vandaag unaniem aangenomen.

Avalex is momenteel bezig met het uitwerken van de aanbesteding voor een nieuwe afvalverwerker die ons restafval vanaf 2022 gaat verwerken. Wij. Rijswijk en de VVD willen daarbij als eis opnemen dat deze in staat is om zowel voor- als nascheiding van plastic aan te bieden en daarnaast een prikkel opneemt om de hoeveelheid te verbranden afval zo laag mogelijk te houden.

Voorscheiding GFT
Marja Pelzer, Wij. Rijswijk: “Voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) bestaan inmiddels goede nascheidingsmogelijkheden. Daarnaast willen we actiegericht onderzoek naar betere voorscheiding van GFT om de enorme hoeveelheid die hiervan wordt verbrand terug te dringen. Dat vinden we belangrijk omdat we hiermee betalen om water en zand te verbranden. Die kosten komen onnodig voor rekening van de belastingbetaler.”