Maar onderhandelingsresultaat biedt ook kansen

“Helaas kan ik niet zeggen dat we onverdeeld enthousiast zijn over de verbreding van de A4”, zegt Freek van Bemmelen (raadslid Wij.) “Ik denk dat er weinig Rijswijkers zijn die dat wel zullen zijn.” Ook Wij. maakt zich zorgen om de verslechtering van de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het verloren gaan van groen. Niet alleen langs de A4, maar zeker ook het slagenlandschap in Pasgeld als gevolg van de benodigde waterberging. “Als die plannen doorgaan offeren we een heel cultuur-historisch gebied op voor een paar meter aan groen viaduct”, aldus Van Bemmelen.

Of de gemeenteraad veel kan, is echter maar de vraag. Het is lastig in te schatten of de verbreding nog is tegen te houden. “Als dat niet zo is dan is het beter iets aan groencompensatie op bredere viaducten terug te krijgen dan niets. In die zin zijn we blij met de inspanningen en het onderhandelingsresultaat van wethouder Lugthart over de zogenoemde ‘meekoppelkansen’. Rijswijk lijkt er daarmee in elk geval beter vanaf te komen dan andere gemeenten. Op papier zien de verbrede viaducten er ook mooi uit.”

Van Bemmelen vraagt zich wel af hoe het plan te rijmen valt met de ambitie in het schone lucht akkoord om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen ten opzichte van 2016. “Een bredere snelweg zal op langere termijn meer verkeer aantrekken en hoogstens kortdurend een positief effect hebben op verkeersstroom en filedruk.” Hij dringt daarom, samen met andere partijen aan op verlaging van de maximumsnelheid en het plaatsen van geluidsschermen. “Wethouder Lugthart wil daarvoor optrekken met andere gemeenten om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie kijkt nog of het zogenoemde Ontwerp Tracébesluit (soort bestemmingsplan) aanpassingen behoeft en beslist hierover in het voorjaar van 2021. De gezondheid van onze inwoners zou het allerbelangrijkste moeten zijn bij de planvorming. Dat staat echter los van de nu voorliggende deal over meekoppelkansen.”

Kans voor Pasgeld en Beatrixlaan

Ook vraagt Van Bemmelen het college alles op alles te zetten voor de verbetering van Pasgeld en het behoud van het slagenlandschap langs de Vliet. “De werkgroep Pasgeld Natuurlijk”, heeft daartoe een zienswijze ingediend. Door het verplaatsen van de waterberging zoals door hen voorgesteld, geven we het gebied een positieve impuls. Met de huidige geplande waterberging en ook nog eens de woningbouwplannen blijft er niets van het landschap over”, zegt Van Bemmelen. “Daarmee zou ook de beloofde participatie van inwoners een wassen neus zijn. Voor hen gaat het namelijk voornamelijk om het behoud van groen. Als de zienswijze van de inwoners door het ministerie wordt overgenomen en zij het Ontwerp Tracé Besluit hierop aanpast, is het echter wel een kans!”  

Dat er door de deal ook financiële ruimte komt om de Beatrixlaan op te knappen is ook goed nieuws, besluit Van Bemmelen. “Daardoor kunnen we eindelijk een impuls geven aan het Bogaard Gebied en de doorstroom van de nu al veel te drukke Beatrixlaan. Tot slot zijn er kansen om Rijswijk Buiten meer met de rest van onze stad te verbinden. Maar ondanks de positieve aspecten zijn we zeker niet blij met al die extra banen snelweg voor deur.”