“Voor wie het milieu alleen niet belangrijk genoeg is, telt wellicht de portemonnee. Elke kilo afval die we op dit moment niet gescheiden inzamelen, moet namelijk worden verbrand en dat kost Rijswijk veel geld. In drie jaar welgeteld een miljoen euro aan onnodige belasting. Dat zien Rijswijkers ook terug in hun afvalstoffenheffing”, aldus Marja Pelzer van Wij. Rijswijk.

“Van bijna alle producten die met bronscheiding worden opgehaald, kunnen grondstoffen bovendien worden hergebruikt en ook dat levert geld op. Het niet gebruiken van de hiervoor al bestaande infrastructuur is dus dubbel geld weggooien”, betoogt Pelzer in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni. “We zijn overigens niet per definitie tegen het zogenoemde ‘nieuwe inzamelen’ en ook niet tegen nascheiden, maar wel tegen geld onnodig weggooien voordat nascheiding in onze regio optimaal is georganiseerd. Met een combinatie van bron- en nascheiding kunnen we het hergebruikspercentage vervolgens nog verder opkrikken.”

“Door het faciliteren van betere voorzieningen, maken we het voor de inwoners niet alleen gemakkelijker, maar ook nog eens wat goedkoper. Inwoners zouden wat mij betreft zelfs per wijk mogen beslissen. Wie afval wil scheiden betaalt minder, dat zou een goede stimulans zijn waarmee we niet alleen werken aan een duurzaam Rijswijk, maar ook aan lagere kosten voor Rijswijk en daarmee een gezonde portemonnee van de Rijswijkers.”