Onze raadsleden en vrijwilligers zijn altijd in gesprek met inwoners. Zaterdag 21 september  stonden we in de dr. H.J. Colijnlaan, bij de Hoogvliet.

Enkele thema’s die ter sprake kwamen: de parkeerdruk in de wijk te Werve en de mogelijkheden voor de toekomst, problemen met ondergrondse containers, niet werkende pasjes en bijplaatsingen van afval.

Ook hoorden we heel veel positieve geluiden en tevreden inwoners. Rijswijkers vinden het allereerst positief dat Wij. Rijswijk ook buiten verkiezingstijd actief is in buurten en wijken. Inhoudelijk geven Rijswijkers aan het fijn wonen te vinden in hun buurt, waarderen zij het groen, geven zij aan dat parkeren gaat vaak goed gaat en dat de wegversmalling Generaal Spoorlaan mooi is  gedaan en de verkeersveiligheid daardoor is verbeterd!