fbpx

Beslis mee over de Van Rijnweg

Het college van Beter voor Rijswijk, GL,  D66, VVD en PVDA doet een voorstel om de Van Rijnweg tussen Rijswijk Buiten en de Hoekpolder af te sluiten voor autoverkeer en alleen nog fiets- en brommerverkeer toe te staan. De mogelijke afsluiting van de Van Rijnweg zorgt voor veel discussie bij inwoners van Sion en de Hoekpolder. Wij. Rijswijk vraagt voor- en tegenstanders van het plan om hun mening te geven door een vragenlijst in te vullen. 

Wij. Rijswijk roept op om de vragenlijst in te vullen. “Inwoners weten vaak beter dan de gemeente waar behoefte aan is in de wijk”, zegt Tinus Kaffa, gemeenteraadslid Wij. Rijswijk. “Daarom willen we graag inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen.” De Van Rijnweg is een goed voorbeeld hiervan, het is een weg die door veel buurtbewoners wordt gebruikt en door anderen wordt gezien als een ongewenste sluiproute.”

“De resultaten van de vragenlijst zal de gemeenteraadsfractie van Wij. Rijswijk tijdens de raadsvergadering van 21 september gebruiken om een gewogen afweging te maken over de toekomst van de Van Rijnweg”, zegt Kaffa. 

Naast de vragenlijst gaat Wij. Rijswijk in gesprek met de buurt- en wijkverenigingen. Ook is het college gevraagd om informatie, zoals inzicht in bestemmingsverkeer op de Van Rijnweg en de Beatrixlaan en de mogelijke effecten van een verbreding van de A4.