fbpx

Bouw niet alleen huizen, maar een stad

Een gezonde leefomgeving met alle voorzieningen die daarbij horen

Woningzoekenden kunnen nauwelijks nog in Rijswijk terecht. Starters maar ook ouderen zitten klem op de woningmarkt. Dat is een groot probleem waar oplossingen voor moeten komen. Wij. Rijswijk vraagt tegelijkertijd aandacht om de laatste stukken groen in Rijswijk zoveel mogelijk te behouden. Dat is een uitdagende combinatie.

Door het woningtekort moeten er in de regio veel huizen worden bijgebouwd. Rijswijk heeft daartoe al een flinke bijdrage geleverd. Woningen die vanwege het regionale verdeelmodel niet alleen voor Rijswijkers zijn. Wij.Rijswijk vindt daarom dat de regio een evenredige bijdrage moet leveren. Het is niet de bedoeling dat we hier blijven bouwen voor de hele provincie en dat de leefbaarheid voor Rijswijkers daardoor verder verslechtert.

Groene leefbare stad
Door slimme stadsvernieuwing moeten we zorgen dat nieuwe woningen niet, of zo min mogelijk, ten koste gaan van groen, luchtkwaliteit en mobiliteit. Dat betekent niet alleen huizen bouwen, maar een groene en leefbare stad die we samen met inwoners vormgeven; dat is en blijft onze ambitie.

Hoe meer we bijbouwen hoe meer er ook behoefte zal zijn aan leefruimte. Een wijk bestaat namelijk uit meer dan alleen woningen: ook groen en andere voorzieningen dragen bij aan een brede welvaart voor Rijswijkers. Daar moeten we in onze woonvisie op inspelen: de stad vernieuwen en verfraaien waar dat kan. In de Bogaard, het Havenkwartier en de Plaspoelpolder bieden daartoe mogelijkheden. Maar het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten.

Wij. Rijswijk stelde bovendien al eerder dat oplossingen voor mobiliteit een voorwaarde moeten zijn voor woningbouw. Met andere woorden: alleen bouwen met de garantie dat het verkeer niet verder dichtslibt. Zo moet de regio mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan om Rijswijk bereikbaar te houden.

Maatwerk
Wij. Rijswijk wil het woonperspectief voor alle doelgroepen verbeteren. Met kwalitatieve woningen die passen bij de wensen en mogelijkheden voor starters en doorstromers en gericht op veranderende woon- of zorgbehoeften. Wij. Rijswijk vindt ook dat we de kwaliteit van de Rijswijkse (sociale) huurwoningen moeten verbeteren én niet alleen moeten denken aan bijbouwen. Kwaliteit voor kwantiteit dus.

De oplossing ligt volgens de partij in maatwerk zoals het bouwen van woon-zorg-concepten, units voor flex- en noodwonen, studio’s voor starters, city lofts, kluswoningen en 55+ flats met flatcoaches. Vervolgens moeten we dan ook de doorstroming nu echt een keer op gang brengen door de juiste mensen in de juiste woningen te krijgen. Daarvoor kan het ook helpen om meer voor middeninkomens te bouwen. Daar gaan corporaties aan meewerken, maar dat kan ook door private partijen. Meer onderzoek is nodig zodat we goed weten welke woonvormen het meest bijdragen aan het dichten van het gat in de woningmarkt. Samen werken we aan een completere en aantrekkelijke stad met een goede mix in het woningaanbod en bijpassende voorzieningen. Voor een Rijswijk om trots op te zijn én blijven!