fbpx

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig

Dit is er nodig om de wegen en het verkeer veiliger en schoner te maken: ‘En goed bereikbaar blijven’

Wegen, fietspaden en openbaar vervoer in Rijswijk worden de komende jaren flink verbeterd en uitgebreid. Ook Hagenaars die door Rijswijk komen gaan daarvan profiteren. Zo beslist Rijswijk dinsdag al over het opzij leggen van 30 miljoen euro voor de nu steeds vastlopende Prinses Beatrixlaan, een eerste stap naar een graag gewilde tunnel. 

Die tunnel van 240 miljoen, waaraan ook anderen moeten meebetalen waaronder de gemeente Den Haag, is onderdeel van een pakket maatregelen die Rijswijk beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder moeten maken. Dat is nodig, zeker nu er tot 2040 door nieuwbouw van woningen en het ombouwen van leegstaande kantoren tot appartementen 8000 tot 10.000 wooneenheden bijkomen in Rijswijk. Dat heeft nu ruim 50.000 inwoners. Daarnaast komen er naar verwachting zo’n 4000 banen bij.

Als er niks gebeurt, dan verslechte­ren de verkeers­vei­lig­heid, de luchtkwali­teit en de geluidshin­der nog verder

– Björn Lugthart

Alle reden om nu al plannen te maken voor zaken waarop Rijswijk nu slecht scoort. Rijswijk heeft de op één na slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Ook staat de randgemeente van Den Haag derde op de lijst van meeste verkeersslachtoffers per inwoner, gerekend in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bovendien rijden er op sommige plekken in de stad zoveel auto’s en vrachtwagens dat de geluidsnorm overschreden wordt.

,,Als er niks gebeurt, dan verslechteren de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidshinder nog verder”, zegt Björn Lugthart, wethouder mobiliteit.

Intercitystation Rijswijk

De ideale verkeerssituatie in 2040 ziet Lugthart wel voor zich. ,,Via een Intercitystation Rijswijk Centraal, een station in Rijswijk Buiten en een fijnmazig openbaarvervoernetwerk is heel Rijswijk uitstekend verbonden met de regio en Rotterdam The Hague Airport. Er zijn meer veilige, comfortabele fietsvoorzieningen waardoor mensen vaker de fiets pakken.”

,,Lange-afstandsroutes verbinden Rijswijk met de regio en korte-­afstandsroutes verbeteren de verbindingen in de stad. Fietsers parkeren veilig en comfortabel bij huis, winkels, recreatieplaatsen en het openbaar vervoer. De Prinses Beatrixlaan is zodanig ingericht dat ze geen barrière meer vormt en bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhang in het Bogaard-gebied. Hiermee is een aantrekkelijke, groene verbinding ontstaan, die plaats biedt aan diverse recreatieve en horecafuncties.”

Het door het gemeentebestuur geformuleerde mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 gaat behalve over goede openbaar-vervoerverbindingen en de aanleg van looproutes en fietspaden over het faciliteren van deelauto’s en deelfietsen. Volgens Rijswijk biedt de opkomst van nieuwe vervoermiddelen zoals e-bikes, elektrische auto’s en deelauto’s en andere deelvoertuigen nieuwe mogelijkheden om efficiënt te reizen.

Slimme verkeerslichten

Om de verkeersveiligheid te vergroten wil Rijswijk op meer wegen de maximumsnelheid verlagen naar 30 km/uur. Door meer data te verzamelen over hoe we ons verplaatsen moeten knelpunten worden aangepakt, bijvoorbeeld door aanpassingen van de weg, slimme verkeerslichten en reisadvies in apps.

Willen we die schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken

–  Björn Lugthart

De ideeën, waaraan is meegedacht door inwoners, bedrijven en organisaties, worden nogmaals met hen doorgesproken om vervolgens eind dit jaar naar de gemeenteraad te gaan voor echte politieke beslissingen.

,,Willen we die schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken”, zegt Björn Lugthart. ,,Zodat we, als ik in 2040 de vraag krijg hoe bereikbaar Rijswijk is, nog steeds volmondig kan roepen: goed.”

Over kosten is nu nog niets gezegd

Bron: AD