fbpx

Rijswijker betaalt blanco cheque

Het AZC in de Plaspoelpolder sluit de deuren want er komt een een concept voor flexwonen op de AZC locatie. Dat is dinsdagavond 20 september door de gemeenteraad besloten. Danny van Dam van Wij. Rijswijk: “Een onbegrijpelijk besluit! Er ligt geen volledig plan, er is niet eens duidelijk hoeveel het Rijswijk gaat kosten en hoe de organisatie er concreet uitziet. Het is een politiek compromis van een gemeentebestuur dat alleen verliezers kent! 

Het idee is dat het flex-wooncentrum de komende twee jaar onderdak biedt aan statushouders en inwoners met acute woningnood. Daarvoor moet de gemeente wel bijna 2 miljoen uitgeven om de units van het AZC om te bouwen tot “flexlocatie’. Erger is dat dit maar voor maximaal 2 jaar is. Daarna moet het terrein worden gebruikt voor de bouw van een brug over de A4.

Het blijft onduidelijk of Rijswijk de subsidie van het rijk gaat ontvangen voor de realisatie van het flexibel-wooncentrum. Hiernaast betaalt het COA de gemeente op dit moment meer dan 250.000 euro aan huurinkomsten per jaar, die de gemeente ook nog eens mist als het AZC vertrekt. Want over circa twee jaar wordt de grond waar nu het AZC staat gebruikt om een brug over de A4 te bouwen. “De gemeenteraad heeft  akkoord gegeven zonder te weten waar het flex-wooncentrum komt te staan” zegt van Dam. “Het kan dus overal komen, onbegrijpelijk dat de raad de controle zo uit handen geeft.”

“Hoewel het idee van het flexwonen goed is, is de uitvoering ondermaats. Het plan is een compromis tussen de coalitiepartijen. Voor oktober moest er een beslissing worden gemaakt voor het openhouden of sluiten van het AZC. De VVD en Beter voor Rijswijk beloofden het AZC te sluiten. Groenlinks, D66 en PvdA wilden dat permanente opvang moet blijven voor asielzoekers”, concludeert van Dam.  

Een plan voor het onderdak bieden aan statushouders en inwoners met acute woningnood is hard nodig. Eén derde van alle bewoners in het AZC zijn statushouders. Het probleem zit in de doorstroom van die statushouders naar de woningmarkt. “Hoewel we positief tegenover het flexwoon concept staan, kan en mag een plan met zoveel onzekerheden, hoe goed de intentie ook is, niet naar de raad komen”, geeft van Dam aan. “We vinden het onwijs jammer dat er na een jaar nog zoveel onduidelijk blijft.” We hopen dat het flexibel wooncentrum ondanks alle risico’s en losse eindjes een succesvol project wordt”

Rijswijk gaat hier vanaf 1 januari invulling geven aan het flexwonen op de huidige locatie van het AZC dat vanaf 2023 de deuren sluit.