fbpx

Van meepraten naar meebeslissen!

De gemeenteraad van Rijswijk heeft een grote stap gezet met de goedkeuring van de ‘participatieverordening’. Rijswijkers worden nu actiever en betrokken bij ontwikkeling van hun eigen buurt of wijk. Deze verordening maakt de weg vrij voor inwoners om direct invloed uit te oefenen, met toegang tot budgetten voor lokale initiatieven, het uitdagingsrecht  en duidelijke regels voor participatietrajecten.

 

Ontdek nieuwe Kansen!

De participatieverordening opent een wereld van mogelijkheden voor de inwoners van Rijswijk. Heb je een idee om dingen slimmer, beter of efficiënter aan te pakken dan de gemeente? Pak dan je kans met het ‘right to challenge’. Daag de gemeente uit en neem zelf het heft in handen! Bovendien is er nu geld beschikbaar voor buurt- en wijkinitiatieven. De realisatie hiervan hangt af van de steun van het college, maar de mogelijkheden zijn eindeloos!

 

Jouw buurt, jouw ideeën

“Deze verordening biedt veel kansen, maar succesvolle participatie hangt sterk af van heldere communicatie over wat wel en niet mogelijk is,” benadrukt Danny van Dam, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk. “Wat ons betreft kan de lat niet hoog genoeg liggen wanneer het gaat om inspraak over je eigen wijk! Niemand dan de inwoners zelf weten beter wat nodig is buurten en wijken.

Laten we samen de kracht van de samenleving benutten om Rijswijk mooier, inclusiever en levendiger te maken, zodat we nog trotser op onze stad kunnen zijn. 

Jouw stem doet er nu meer dan ooit toe. Doe mee en maak het verschil in jouw buurt!

 

Voorbeeld: Het Ontwikkelen van een inclusieve speeltuin

 

Stap 1: Het idee

Een groep gemotiveerde ouders merkt op dat er een tekort is aan speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking. Ze besluiten samen te werken aan het creëren van een inclusieve speeltuin waar alle kinderen, ongeacht fysieke of mentale beperkingen, samen kunnen spelen.

 

Stap 2: Planontwikkeling

De groep stelt een gedetailleerd plan op voor een speeltuin die voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. Het plan bevat elementen zoals:

  • Verharde paden voor rolstoeltoegankelijkheid.
  • Speeltoestellen die ook toegankelijk zijn voor kinderen met beperkte mobiliteit.
  • Zintuiglijke elementen voor kinderen met visuele of auditieve beperkingen.
  • Rustige hoekjes voor kinderen die overprikkeld raken in grote groepen.

 

Stap 3: Gebruikmaken van ‘Right to Challenge’

De groep dient het plan in bij de gemeente. Ze argumenteren dat zij met hun gespecialiseerde kennis en lokale betrokkenheid een speeltuin kunnen ontwikkelen die beter voldoet aan de behoeften van alle kinderen dan wat de gemeente momenteel biedt.

 

Stap 4: Financiering en ondersteuning

De initiatiefnemers vragen om financiële ondersteuning vanuit de beschikbare budgetten voor gemeenschapsinitiatieven. Ze zoeken ook naar aanvullende financieringsbronnen, zoals subsidies, sponsoren uit de lokale gemeenschap, en crowdfunding.

 

Stap 5: Samenwerking en uitvoering

Na goedkeuring van het project werken de ouders en zorgverleners samen met de gemeente, lokale ondernemers en vrijwilligers om de speeltuin te bouwen. De gemeente helpt met technische expertise en zorgt voor de nodige vergunningen.

 

Stap 6: Opening en beheer

De speeltuin wordt feestelijk geopend en is direct een groot succes. De initiatiefnemers vormen een beheergroep die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de organisatie van evenementen in de speeltuin, waardoor het een levendige plek blijft die alle kinderen uitnodigt om te spelen en te leren.

 

Voorbeeld: Het vergroenen van een speeltuin

 

Stap 1: Initiatief nemen

Stel je voor dat een groep buurtbewoners vindt dat de lokale speeltuin wel wat groener mag — misschien door het planten van meer bomen en het aanleggen van een kleine tuin waar kinderen kunnen leren over natuur. Deze groep kan nu proactief een plan opstellen om dit idee te realiseren.

 

Stap 2: Gebruikmaken van ‘Right to Challenge’

De buurtbewoners kunnen gebruikmaken van  ‘right to challenge’. Dit betekent dat ze een voorstel indienen bij de gemeente waarin ze aangeven dat zij denken de speeltuin slimmer, duurzamer en aantrekkelijker te kunnen maken dan in de huidige situatie. Ze stellen voor om zelf het beheer van de speeltuin over te nemen, met een gedetailleerd plan voor de vergroening.

 

Stap 3: Financiële ondersteuning aanvragen

Het plan van de buurtbewoners vereist wat investering. Gelukkig stelt de participatieverordening budgetten beschikbaar voor dergelijke initiatieven. De groep dient een begroting in bij de gemeente voor de kosten van plantmateriaal, tuinbenodigdheden, en eventueel educatief materiaal voor de kinderen.

 

Stap 4: Samenwerken met de Gemeente

Eenmaal goedgekeurd, werken de buurtbewoners samen met gemeenteambtenaren om de nodige vergunningen en ondersteuning te krijgen. Dit kan inclusief veiligheidsinspecties van de nieuwe faciliteiten zijn, om te zorgen dat alles aan de standaarden voldoet.

 

Stap 5: Uitvoering en onderhoud

Met alles op zijn plaats, beginnen de buurtbewoners met het aanplanten van bomen, het installeren van nieuwe speeltoestellen en het aanleggen van een kleine educatieve tuin. De gemeente biedt ondersteuning waar nodig, maar het dagelijkse beheer ligt nu bij de buurt.

 

Stap 6: Langdurige betrokkenheid

Om de duurzaamheid van het project te garanderen, organiseren de buurtbewoners regelmatige bijeenkomsten en werkactiviteiten in de speeltuin. Dit bevordert niet alleen een goed onderhoud van de speeltuin, maar ook een sterkere gemeenschapszin en betrokkenheid bij het lokale groen.