fbpx

Zon en regen bij de Koffiekar in Oud Rijswijk 

De koffiekar van Wij.Rijswijk was vandaag te vinden in winkelcentrum Oud Rijswijk. Bij de koffiekar dit keer lekkere koeken. Wij. sprak weer veel omwonenden. Ook dit keer weer mooie en kritische gesprekken over Rijswijk. We spraken over het steeds voller wroden van Rijswijk door het voortdurende bijbouwen, over de veranderende rol van Wijkagent en over het parkeren bij het oude centrum.

 

In gesprek met de wijkagent 

Tijdens de gesprekken met omwonenden liepen spontaan twee (wijk)agenten langs. Zij vertelden over de veranderende rol van de wijkagent. Waar vroeger wijkagenten vooral veel rondliepen en contact hadden met bewoners, zijn er nu meer taken bij gekomen. Ze zijn als wijkagent het aanspreekpunt voor veel problematieken. Daarnaast is het werk erg divers. Als wijkagent krijgen ze te maken met een divers palet aan problematieken zoals radicalisering, onveilige thuissituaties, burenruzies, hangjongeren en inbraken. De administratieve lasten nemen toe en de bezetting van het politiebureau staat onder druk. 

“We hebben veel bewondering voor wat de agenten voor Rijswijk doen,” zegt Danny van Dam, raadslid van Wij. Rijswijk. “We gaan snel een keer een dag meelopen om te kijken hoe het politiewerk eraan toe gaat.”

Parkeren in Oud Rijswijk 

In de afgelopen gemeenteraad kwam het parkeersysteem in Oud Rijswijk op de agenda. Het voorstel om in het oude centrum betaald parkeren in te voeren werd geweerd. “Bezoekers van de markt waren daar blij mee,” zegt Anthony Zoghbi, raadslid Wij. Rijswijk. “We spraken veel Rijswijkers, Hagenezen en mensen uit Wateringen die blij zijn dat de markt goed aan te rijden is. Zouden we hier betaald parkeren invoeren, gaven meerdere bezoekers aan, dan zou dat een obstakel zijn. Het is goed dat we het voorstel van het college tegen hebben kunnen houden.”

Drukker & onveiliger

Enkele Rijswijkers uite hun zorgen over de veiligheid en drukte op de Rijswijkse wegen. “Zo zien inwoners bijvoorbeeld de Haagweg steeds drukker worden en ontstaan er meer onveilige situaties. Met onze sterk groeiende gemeente neemt natuurlijk het verkeer toe, maar dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en veiligheid van onze stad.”, zegt van Dam. “Wij. zal in ieder geval komende dinsdag bij de bespreking van de mobiliteitsstrategie deze zorgen onder de aandacht brengen.”

 

Meedoen met Wij. 

Wil jij ook een keer het gesprek aangaan met onze vrijwilligers en raadsleden bij de koffiekar? Houd onze socials in de gaten waar we volgende maand staan of nodig ons uit in je wijk!