fbpx

Geld uitgeven zonder het te hebben kan niet

In de raadsvergadering van 10 oktober werd door het college van de VVD, Beter voor Rijswijk, D66, GroenLinks en de PvdA een voorstel om subsidies binnen te halen van het rijk voor verschillende projecten. Eén van de projecten vereist een eigen bijdrage van 1,3 miljoen euro voor de vergroening van het havenkwartier. Het bleef onduidelijk waar de gemeente dit geld vandaan ging halen. “Je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt, daarom hebben we een motie ingediend om alsnog te kijken waar we het geld vandaan gaan halen,” zegt Anthony Zoghbi, raadslid van Wij. Rijswijk.
 
De financiële gezondheid van de gemeente Rijswijk staat fors onder druk. “Dat maakt het vreemd dat dit soort voorstellen gedaan worden. Op het moment dat we niet nadenken over hoe we projecten gaan betalen is het logisch dat we eindigen met tekorten op de begroting,” zegt Zoghbi.
 
Het college vroeg om 1,3 miljoen euro in aanvulling op een rijkssubsidie om het havenkwartier te vergroenen. Het was onzeker of het alleen bij deze 1,3 miljoen zou blijven omdat de plannen nog niet verder waren uitgewerkt. “In de eerste plaats kun je niet ongedekt geld uitgeven maar al helemaal niet wanneer je niet zeker weet waaraan je het uitgeeft,” zegt Zoghbi. “Dat neemt niet weg dat we graag plannen zien die de leefbaarheid van Rijswijkse wijken verbeteren.”
 
De motie van Zoghbi die samen met de VVD, RB en D66 werd ingediend, draagt het college op om dekking te zoeken voor het project en dit toe te sturen aan de raad. Het voorstel kon op steun rekenen in de gemeenteraad van alle partijen. “In het licht van de begroting voor 2024 zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat de financiën van onze stad op koers blijven. We zijn blij dat de raad unaniem instemde met het voorstel, maar hopen dat dit soort moties in de toekomst niet meer nodig zijn.”