fbpx

Hoe wordt Rijswijk fitter, gezonder en vitaler?

Op 9 september dachten sportverenigingen en organisaties op het gebied van gezondheid na over hoe zij Rijswijkers kunnen motiveren om in beweging te komen en te wennen aan een gezondere leefstijl. De organisatie en verenigingen waren op sportpark Vredenburch op uitnodiging van wethouder Sport en volksgezondheid Björn Lugthart. Onvoldoende beweging, een ongezond voedingspatroon, roken en alcohol zijn de belangrijkste oorzaken van een ongezonde levensstijl van veel Rijswijkse inwoners. Er is in Rijswijk veel aanbod om dit tegen te gaan, maar inwoners maken daar nog onvoldoende gebruik van. De gemeente wil daarom samen met haar partners verkennen hoe ze Rijswijkers op een makkelijke manier kennis kunnen laten maken met het aanbod van (sport)verenigingen, hoe ze kunnen laten zien dat gezond ook leuk kan zijn en tot slot: hoe ze Rijswijkers in actie kunnen krijgen. Deze ambities maken onderdeel uit van de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2019-2022 die deze week wordt  aangeboden aan de gemeenteraad.

Goede ideeën

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende thema’s besproken, zoals kwetsbare inwoners en eenzaamheid, sportinfrastructuur, de rol van maatschappelijke verenigingen, positieve sportcultuur, gezond en sportief gedrag van inwoners, roken, overgewicht en alcoholgebruik. Dit leverde veel goede ideeën op. Deze worden de komende tijd door de gemeente en de deelnemers aan de avond verder uitgewerkt in concrete acties vanuit een gezamenlijke uitvoeringsagenda. De opbrengst van de avond wordt ook verwerkt in het lokaal sportakkoord waarmee we als gemeente aansluiten bij het nationaal sportakkoord dat erop gericht is dat iedereen met plezier kan sporten.

Geslaagde avond

Wethouder Björn Lugthart kijkt terug op een geslaagde avond: ”Ik ben heel blij met de grote opkomst en het enthousiasme waarmee iedereen hier naar toe is gekomen. Vanavond heb ik  goede ideeën gehoord en verbanden zien leggen. Een mooie opbrengst waar we mee verder kunnen. Het onderstreept hoe belangrijk onze samenwerkingspartners het vinden dat we met elkaar werken aan een vitaler Rijswijk. Zij weten zelf tenslotte het beste wat hiervoor nodig is. Zo dragen we samen bij aan een fitter, gezonder en vitaler Rijswijk.”