fbpx

Meer huizen, geen wegen en weer minder groen

Op 18 juni besloten Beter voor Rijswijk, GroenLinks, D66, VVD, PvdA en PG&R om 100 woningen in Pasgeld Oost te bouwen, zonder rekening te houden met de bereikbaarheid.

Geen plannen en geen geld

De verkeersdrukte op de Lange Kleiweg zal toenemen tot 40.000 verkeersbewegingen per dag met de realisatie van Pasgeld Oost en West. Er zijn echter geen plannen en geen beschikbare financiële middelen voor de herinrichting van deze belangrijke toegangsweg. Wethouder Armand van der Laar heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat er momenteel geen budget is voor aanpassingen aan de weg.

Zorgen om verkeersveiligheid

Danny van Dam, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk, uitte ernstige zorgen over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de toekomstige wijken: “Rijswijk staat er financieel slecht voor en de komende jaren zullen de tekorten toenemen. Het is bijzonder zorgwekkend dat er niet aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid is gedacht bij de ontwikkeling van deze grote nieuwe gebieden.”

Sportclubs en veiligheid

Sporters op het Sportpark Elsenburg benadrukken al langer de noodzaak van een veiligere Lange Kleiweg, vooral voor de sportende kinderen die er dagelijks langs fietsen. Wij. Rijswijk kondigt aan een motie in te dienen bij het kaderdebat om de snelheid op de Lange Kleiweg te beperken tot 30 km per uur.

Gebroken verkiezingsbeloften

Het groene gebied tussen het slagenlandschap en de bestaande woningen van Pasgeld Oost was een veelbesproken onderwerp tijdens de verkiezingen. PvdA en GroenLinks hebben beloofd het gebied groen te houden. Echter, tijdens de coalitieonderhandelingen bleek deze belofte uitruilbaar voor deelname aan het stadsbestuur. Danny van Dam beschuldigt deze partijen van kiezersbedrog: “Deze belofte werd gedaan om stemmen te winnen, ondanks dat ze wisten dat het veel geld zou kosten om het gebied groen te houden. Prima om dergelijke beloften te doen, maar zorg dan ook dat je deze beloften nakomt. Dit schaadt het vertrouwen in de politiek.”