fbpx

Rijswijkers betalen de prijs: hogere belasting en parkeertarieven

Rijswijk, 9 juni 2024 – Het gemeentebestuur van Rijswijk, een van de snelst groeiende gemeenten in Nederland, is genoodzaakt te bezuinigen en dat gaat de Rijswijker volgend jaar fors in de portemonnee raken. Daarnaast is er te weinig geld om te investeren in de bereikbaarheid, groen en basisvoorzieningen. Tijdens de raadsvergadering heeft Wij. Rijswijk een dringende oproep gedaan aan het college en de gemeenteraad om de huidige koers te wijzigen en essentiële investeringen veilig te stellen om Rijswijk ook in de toekomst bereikbaar, groen en veilig te houden.

 

Rijswijkers gaan nog meer betalen

Fractievoorzitter Danny van Dam van Wij. Rijswijk sprak zijn zorgen uit over de huidige financiële situatie van de gemeente. De gemeente sloot het jaar 2023 af met een tekort van 10,8 miljoen euro. Terwijl wethouder van Damme (VVD) nog een plus van zes miljoen voorspelde. Dit tekort volgt op het tekort van 11,6 miljoen euro in 2022. De tekorten zijn reden voor het college van Beter voor Rijswijk, GroenLinks, D66, VVD en Partij van de Arbeid om in te grijpen.

 

“Ingrijpen is goed maar wat ons betreft wel drie jaar te laat,” zegt Van Dam. “We roepen het college al sinds 2022 op om maatregelen te nemen. Nu worden er bezuinigingsvoorstellen voor 2025 gedaan door onder andere vanaf 2025 de OZB belasting te verhogen en hogere parkeertarieven in rekening te brengen. We zijn van mening dat het verzwaren van de woonlasten een zware maatregel is die enkel kan worden toegepast als er nergens anders meer bezuinigd op kan worden.”

  

Financiën struikelblok voor gezonde groei

“Een gemeente die zo snel groeit en waarin zoveel wordt gebouwd, moet investeren in de bereikbaarheid, de groengebieden en de basisvoorzieningen. Deze investeringen kosten geld, geld dat we volgens deze kadernota niet meer hebben,” aldus Van Dam. “De krappe financiën zorgen voor een aantal problemen die de gezonde groei van Rijswijk in de weg staan. Zo is er geen geld voor nieuwe onderwijslocaties daar waar de vraag hoog is. Ook is het investeren in de benodigde nieuwe binnen- of buiten sportlocaties niet mogelijk terwijl veel sportclubs wachtrijen hebben. Evenmin is er geld om het stationsgebied op te knappen of om belangrijke verkeersknelpunten in Rijswijk te verhelpen.”

 

Voorstellen voor verandering

Wij. Rijswijk heeft voorstellen ingediend om op andere manieren te bezuinigen en ruimte te maken voor de nodige investeringen in de stad. De partij stelt voor om kritisch te kijken naar de ambtelijke organisatie, de grootste subsidie ontvangers en het temporiseren van bouwprojecten. 

De kosten van de gemeente Rijswijk voor externe inhuur liepen in 2023 op tot 13 miljoen euro terwijl hier 5,4 miljoen euro voor was begroot. “We vragen het college om een voorstel te doen dit de komende jaren af te bouwen. Een hoog aandeel aan externe inhuur is niet nodig en kunnen we ons op dit moment niet veroorloven,” aldus Van Dam. Hiernaast pleit de partij voor een eerlijke herziening van de subsidies aan culturele instellingen zoals het Museum Rijswijk, de Schouwburg, Trias, de bibliotheek en Welzijn Rijswijk. Van Dam: “Cultuur is van grote waarde, wel moeten de subsidies in verhouding staan tot de dringende financiële behoeften van de gemeente”. Een laatste voorstel deed de partij om bouwprojecten te temporiseren waardoor ambtenaren efficiënter ingezet kunnen worden in de organisatie. 

 

Oproep tot Verandering

Wij. Rijswijk dringt erop aan dat het college bij de begroting van 2025 niet alleen bezuinigingen doorvoert, maar ook strategisch nadenkt over de toekomst van de stad. Investeren in groengebieden, bereikbaarheid en basisvoorzieningen is essentieel om van Rijswijk een levendige en bruisende stad te maken. “Zonder deze investeringen dreigt Rijswijk een ‘verzameling bakstenen’ te worden in plaats van een stad waar mensen graag wonen, elkaar ontmoeten, recreëren en werken” concludeert van Dam.