fbpx

Rijswijkse jongeren krijgen eigen plek

Wij. Rijswijk zorgt voor ontmoetingsplek jongeren

Het plan om invulling te geven aan een plek voor jongeren aan de Van Rijnweg kreeg steun in de Raad. Danny van Dam van Wij. Rijswijk is blij met dit succes.

“In Rijswijk is weinig te doen voor de jongeren. Fijn dat er nu een ontmoetingsplek komt op het voormalig terrein van de Fietscross Club Rijswijk. De buurt en Wij. Rijswijk zien dit als een prachtige kans om dit  met elkaar in te richten”

Ongestoord samen afspreken
Inwoners van Rijswijkbuiten geven al langere tijd aan dat er een tekort is aan speelgelegenheden voor de kinderen in de wijk. “De geplaatste speeltuinen zijn vaak voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Voor kinderen in de wijk zijn er weinig trapveldjes, basketbal of skateplekken” aldus Irene Jansen van Wij. Rijswijk. “Naast het ontbreken van speeltoestellen voor jeugd is er in heel Rijswijk weinig te doen voor jongeren. Ze hebben geen plek waar ze bij elkaar kunnen komen of ongestoord samen kunnen zitten zonder mensen tot last te zijn. 

Fietscross Club Rijswijk (FCCR) verhuist binnenkort naar sportpark Elsenburg waardoor er ruimte vrij komt. We zien op het veld bij FCCR een mooie kans om hier verandering in te brengen.” 

Brede steun in de gemeenteraad
Wij. Rijswijk diende het plan in om samen met de wijk een nieuwe invulling te geven aan de ruimte. Het plan kon rekenen op steun van veel partijen Wij. Rijswijk hoopt op een spoedige uitvoering zodat het een waardevolle toevoeging voor RijswijkBuiten is.