fbpx

Verkeersveilige schoolzone voor Brede School Steenvoorde

Brede School Steenvoorde heeft sinds deze week een verkeersveilige schoolzone. De omgeving rond de school is aangepast zodat de leerlingen veiliger naar school kunnen. Donderdag 10 juni openden wethouder Mobiliteit Björn Lugthart en directeur Isolde Reynolds de schoolzone officieel.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van deze verkeersveilige schoolzones rondom basisscholen, herkenbaar aan verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen verbetert. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid.

Veilig naar school

In de omgeving van de Steenvoordeschool zijn attentiepalen geplaatst om automobilisten te wijzen op overstekende kinderen. Daarnaast is er voor de school een oversteekplaats aangelegd. Deze maatregelen zorgen er voor dat de leerlingen veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.

Oversteekplaats

Schooldirecteur Isolde Reynolds is blij met de schoolzone. “Na de brand twee jaar geleden kwamen we in een andere situatie terecht waardoor de kinderen voor de pauze de straat moesten oversteken. Dat was nogal onveilig. Daarom hebben we er voor gezorgd dat er een schoolzone werd gerealiseerd. Door de aanleg van de schoolzone is er nu een oversteekplaats en daardoor is er ook meer alertheid. Er wordt veel gebruik gemaakt van de oversteekplaats. “

Actieplan verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een speerpunt van wethouder Lugthart: “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving op gedrag in het verkeer. De inrichting van verkeersveilige schoolzones is daar een onderdeel van. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”