fbpx

Voormalig Juventasterrein nieuwe locatie Don Bosco?

Al langer is bekend dat de Stichting Don Bosco haar huidige onderkomen op korte termijn kwijt raakt. Wij. Rijswijk dringt er bij de gemeente op aan om snel perspectief te bieden voor deze organisatie die zo waardevol is voor het welzijn van jeugd en jongeren Rijswijk. Er lijkt goede hoop te zijn. Onderzocht wordt of het voormalige Juventas-terrein kan dienen als locatie voor Don Bosco, zo laten gemeente en stichting weten.
 
Wij. Rijswijk diende samen met Rijswijks Belang vragen in bij de gemeenteraad na de bekendmaking van de mogelijke locatie. Besluitvorming op deze keuze van het Juventas- terrein hangt nog van een aantal factoren af, zo vertelde de Wethouder.
Dringend perspectief nodig voor activiteiten na de zomer.
 
“Don Bosco is van grote waarde voor de kinderen en jongeren in onze gemeente. Daarom dringen we erop aan om zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te komen. Don Bosco heeft dringend perspectief nodig voor activiteiten na de zomer” zegt Irene Jansen-Dirkx van Wij. Rijswijk. Mirjam ten Brummelaar van Rijswijks Belang sluit zich hierbij aan: “Al 70 jaar zorgt Don Bosco voor onze kinderen en nu is het belangrijk dat we als gemeente voor Don Bosco zorgen.”
 
Nog geen witte rook
“Helaas kregen we die toezegging niet”, vervolgt het raadslid van Wij. “De Wethouder beloofde de raad mee te nemen in het verdere proces tijdens een nog te organiseren informatieve avond.” Wij. Rijswijk en Rijswijks Belang hopen dat met de inzet van de gemeente en Don Bosco er alsnog witte rook is voor de zomer.