fbpx

Werkbezoek Avalex

Op 19 juni brachten Danny van Dam en Anthony Zoghbi een werkbezoek aan Avalex. Avalex is de partner van de gemeente in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen.

Tijdens een presentatie werd een toelichting gegeven over hoe het (grof)vuil momenteel door Avalex wordt ingezameld en verwerkt en wat voor de inwoners van de gemeente Rijswijk betekent. De conclusie loog er niet om: De kwaliteit van het afvalinzameling in Rijswijk is slecht. Rijswijskers scheiden dramatisch, stelt de directie van Avalex. Danny van  Dam: duidelijk is dat er de komende jaren iets moet gaan veranderen want Rijswijkers betalen op dit moment hoge kosten voor afvalverwerking.

“Door het faciliteren van betere voorzieningen, maken we het voor de inwoners niet alleen gemakkelijker, maar ook nog eens wat goedkoper. Inwoners zouden wat mij betreft zelfs per wijk mogen beslissen. Wie afval wil scheiden betaalt minder, dat zou een goede stimulans zijn waarmee we niet alleen werken aan een duurzaam Rijswijk, maar ook aan lagere kosten voor Rijswijk en daarmee een gezonde portemonnee van de Rijswijkers.”

“Voor wie het milieu alleen niet belangrijk genoeg is, telt wellicht de portemonnee. Elke kilo afval die we op dit moment niet gescheiden inzamelen, moet namelijk worden verbrand en dat kost Rijswijk veel geld. In drie jaar welgeteld een miljoen euro aan onnodige belasting. Dat zien Rijswijkers ook terug in hun afvalstoffenheffing”, aldus Anthony Zoghbi van Wij. Rijswijk.

Ook kregen de aanwezige raadsleden kregen een rondleiding over de Milieustraat van Avalex. Heb jij iets te melden over de service van Avalex dan horen we het graag.