fbpx

Meer controles op snelheid

De komende tijd zullen er in Rijswijk vaker snelheidscontroles te zien zijn. Te hard rijden is een veel voorkomend probleem in Rijswijk. Het zorgt voor onveilige situaties en voor hinder voor bewoners.

De gemeente vindt verkeersveiligheid belangrijk en neemt daarom verschillende maatregelen. Een van die maatregelen is het handhaven op te hard rijden. In samenwerking met de politie worden regelmatig snelheidscontroles gehouden, zoals onlangs op de Schaapweg.

Verkeersveiligheid
Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart maakt zich hard voor de verkeersveiligheid in Rijswijk. “Ik krijg bijna dagelijks klachten van bewoners die zich grote zorgen maken over hardnekkige wegmisbruikers. Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de automobilisten op de Schaapweg meer dan 10 kilometer te hard rijdt. Daarom gaan we op de Schaapweg markeringen op het wegdek aanbrengen, waaronder de maximumsnelheid (50 km/u) en zigzaglijnen. Ook komen er fluorescerende borden voor voetgangers en worden de zebrapaden verhoogd. Tevens wordt de rijbaan versmald. Ook nemen we verkeersmaatregelen op de Sir Winston Churchilllaan en op de Generaal Spoorlaan. Zo wordt de voetgangersoversteek ter hoogte van de Rijswijkse Schouwburg beter zichtbaar gemaakt, zodat automobilisten snelheid terugnemen.”

Actieplan verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid te vergroten zet de gemeente in op weginrichting, voorlichting en handhaving. Deze aanpak is onderdeel van het Actieplan verkeersveiligheid. Waar dat kan richt de gemeente de openbare ruimte zodanig in dat te snel rijden wordt tegen gegaan. Daarnaast wordt er ingezet op educatie en voorlichting, bijvoorbeeld met verkeerslessen op school en het inrichten van schoolzones. Met de politie werkt de gemeente samen als het gaat om handhaving. De politie voert geregeld snelheidscontroles uit.

Bron: Groot Rijswijk