fbpx

Aanpak raad samen met inwoners succesvol: parkeerbeleid aangepast

Inwoners en ondernemers denken mee over oplossingen

“Ik hoop dat deze wijze van maatschappelijk participeren veel vaker zal worden ingezet”, zo besloot inspreker Marja Mudde haar betoog in de gemeenteraad. Namens een van de werkgroepen, die namens inwoners van inwoners en ondernemers hebben meegedacht over het parkeerbeleid, liet zij weten dat zij zich niet door alle partijen gehoord voelde. Terwijl de werkgroepen hard hebben gewerkt aan uitgebreide adviezen en juist zo enthousiast waren over de gekozen aanpak van wethouder Lugthart. Dat kwam in de raadsvergadering uiteindelijk goed. De nadrukkelijke wensen van inwoners en ondernemers wat betreft parken in hun wijk zijn overgenomen. Daarmee zet de raad belangrijke stappen om het parkeersysteem beter op de wensen van Rijswijkers aan te sluiten.

“Met hulp van inwoners en ondernemers is gelukt om een meerderheid van de raad te overtuigen en het parkeersysteem aan te passen”, aldus Danny van Dam. “Er wordt rekening gehouden met de wijken met meer dan 100% parkeerdruk. Daarom komt er na een stevige discussie in de raad toch geen vergunning die geldig is in heel Rijswijk.” Freek van Bemmelen: “Eén vergunning lijkt verleidelijk, maar de inwoners in wijken met meer dan 100% parkeerdruk weten wel beter. Daar is elke parkeerplek er één. De werkgroepen gaven de raad het nadrukkelijke advies om niet te kiezen voor één vergunning. Daar sluiten we namens Wij. bij aan. Het is verstandig om later per wijk nog gerichte maatregelen te kunnen nemen, mocht dat nodig blijken. Met een aanpak per wijk kunnen we ook dan recht doen aan de overige, zeer uitgebreide adviezen vanuit inwoners en ondernemers.” Van Dam: “Het parkeersysteem wordt versimpeld maar dat is geen doel op zich. Er worden enkele kleine zones opgeheven en er kan in alle buurtwinkelgebieden straks een uur gratis worden geparkeerd. Net zoals bij maatschappelijke en sportvoorzieningen. Het college is bezig met een oplossing met een app en/of aparte vergunning zodat vrijwilligers niet voor hoge kosten komen te staan. Ook komen er duidelijkere borden in de wijken.”

De inwoners zijn de ervaringsdeskundigen

Op uitnodiging van de gemeente hebben bewoners en ondernemers in diverse werkgroepen gesproken over het huidige parkeersysteem. De afgelopen maanden vonden verschillende bijeenkomsten plaats. De adviezen vanuit de wijken zijn verwerkt in een presentatie van de inwoners en ondernemers aan de Raad.  En met succes! “Inwoners weten het best hoe het is gesteld met het parkeren in hun wijk”, besluit Van Dam. De gemeente speelt hier met de werkgroepen goed op in.” Van Bemmelen: “Ook deze manier van stukken voorleggen aan de raad is wat ons betreft prima. Niet een college dat zijn zin doordrukt maar dat de raad het vertrouwen geeft en ruimte laat voor een open discussie. Ook dit is bestuurlijke vernieuwing waar we vanuit Wij. op hameren. We hopen dat het inspiratie geeft voor de toekomst. Inwoners en andere belanghebbenden meer dan ook om hun mening vragen en laten meebeslissen en vervolgens als raad samen optrekken om tot oplossingen te komen.”

Belangrijkste aanpassingen van de parkeerregulering:
– Toevoegen van betaald parkeren in Te Werve van 18-24 uur, voor zowel de woonwijk als
ook het gebied rondom Don Bosco, de kinderboerderij en Westhof;
– Toevoegen betaald parkeren op de Handelskade van 18-24 uur, tussen de Klipperstraat en
de Magnoliastraat;
– Aanpassen tarieventabel (in verband met herstellen typefout bij bezoekersvergunning met
terugwerkende kracht tot 1-1-2020 en mogelijk maken van o.a. toevoegen van Te Werve).

– Eén uur gratis bij alle maatschappelijke- en sportvoorzieningen (en een oplossing op korte termijn om vrijwilligers niet op kosten te jagen)
– Opheffen zones Esdoornstraat, Julianastraat AH
– Eén uur gratis in alle (buurt)winkelgebieden